Топ-100
Back

ⓘ Здравје - Здравје, Репродуктивно здравје, Институт за јавно здравје на Македонија, Млекара Здравје Радово, Користење на дигитални медиуми и ментално здравје ..
                                               

Здравје

Здравје е состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или на телесни недостатоци. Оваа дефиниција е дадена од Светската здравствена организација и го опишува човековото здравје во неговата сеопфатна смисла. Иако оваа дефиниција била тема на многу контроверзности, главно заради недостатокот на практични вредности и проблемот создаден со употребата на зборот "целосна", таа останува до сега како најистрајна. Постојат и бројни други дефиниции за здравјето: во поопшта смисла, здравјето претставува ниво на функционална или метаболна ефикасност на ...

                                               

Репродуктивно здравје

Во рамките на дефиницијата за здравје на Светската здравствена организација според којашто здравјето е дефинирано како состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест или деформитет, репродуктивното здравје или сексуалното здравје/хигиена обрнува внимание на репродуктивните процеси, функции и на репродуктивниот систем во сите фази од животот. Според тоа, под репродуктивно здравје се подразбира дека луѓето можат да имаат одговорен, задоволувачки и побезбеден сексуален живот и дека се способни да се размножуваат и притоа ја имаат слободата да одл ...

                                               

Институт за јавно здравје на Македонија

Институтот за јавно здравје е институција на Република Македонија која има фунција за заштита и превентива на населението од болести. Институтот е важна мултидисциплинарна, научна и наставна установа, која дејствува во областа на превентивната медицина во Македонија со тендеција да прерасне во референтна и меѓународно стручно призната институција. До 2009 година институцијата го носеше името Републички завод за здравствена заштита. Со здравствените реформи и развојот на научната дејност институцијата се ребрендира во Институт за јавно здравје, во чиј состав работат акредитирани лаборатории ...

                                               

Млекара "Здравје" Радово

Млекара "Здравје" Радово - друштво со ограничена одговорност за производство на млеко и млечни производи, со производствени погони во Радово, Куманово и Битола.

                                               

Користење на дигитални медиуми и ментално здравје

Поврзаноста помеѓу користењето на дигитални медиуми и менталното здравје се тема на студија на многу истражувачи - претежно психолози, социолози, антрополози и медицински лица - пред сè од средината на 1990-те години, после појавата и распротранувањето на World Wide Web. Обемен дел од истражувањето е поврзано со објаснување на феномени како прекумерна употреба кои се познати како "дигитални зависности". Овие феномени се манифестираат на различни начини во многу општества и култури. Некои ексепрти ги имаат истражувано и позитивните страни на умерена употреба на дигитални медиуми во разлини ...

                                               

Институт за јавно здравје

Институт за јавно здравје е институција на Република Македонија која има фунција заштита и превентива на населението од болести. Институтот е важна мултидисциплинарна, научна и наставна установа, која дејствува во областа на превентивната медицина во Македонија со тендеција да прерасне во референтна и меѓународно стручно призната институција.

                                     

ⓘ Здравје

 • московската патријаршија. Тој поднел оставка во 1948, официјално поради слабо здравје додека неофицијално поради тоа што западните сили не ги одобрувале врските
 • отворени, блиски. Темите се поврзани со нивниот свет, а тоа е: спорт, забава, хоби, информатичко - технолошки иновации, емоции, здравје автомобилизам. Тој
 • органите за варење Здравје понеделник, 13 февруари 2017, стр. 19. Ловорка Николовска - Лола, Сок - пријател на органите за варење Здравје понеделник, 13
 • грижа за менталното здравје грижа за бременост и породување, хируршка нега, рехабилитација или јавно здравје Лекар за ментално здравје е здравствен работник
 • myocardial infarction Во Македонија, според податоците на Институтот за јавно здравје дневно умираат по четворица луѓе како последица на инфаркт. Heart Attack
 • клинички истражувања, клинички тестирања, како и основни и транзиционални истражувања. Македонски портал за ментално здравје неврологија и неврохирургија
 • преживее. За разлика од тогаш, денеска луѓето се занимаваат со спорт за здравје и релаксација. Олимписки игри Секоја четврта година спортисти од целиот
 • што вклучува тестирање на примероци и дијагноза на проблеми со физичкото здравје врз база на доказите. Патолозите се вешто во интерпетирање на тест резултати
 • организмот Здравје понеделник, 13 февруари 2017, стр. 4. М.А.М., Не игнорирајте ги главоболките и слабоста на организмот Здравје понеделник, 13
 • Петар Велики му дозволил на Киевскиот митрополит Варлаам, поради слабото здравје да си избере заменик - викар. Во последно време основани се многу катедри
 • Тоде Ношпал министер на просвета: Никола Минчев министер на народното здравје Вукашин Попадиќ министер на социјална политика: Борис Спиров министер

Users also searched:

...
...
...