Топ-100
Back

ⓘ Хуманитарни науки - Национален универзитет Киево-Могиланска академија, Оклендски универзитет, Хуманитарнонаучен колеџ, Тони Морисон, Луиз Глик, Арнагардур ..
                                               

Национален универзитет "Киево-Могиланска академија"

Националниот универзитет "Киево-Могиланска академија" е државен универзитет кој се наоѓа во престолнината на Украина, Киев. Академијата била основана во 1991 година како претходник на истоимената академија која била основана во 1615 година, како најстара во земјата. Зградата на универзитетот се наоѓа во реонот на Подил, меѓу Контрактовскиот плоштад и Днепар. Наставата се одржува на украински и англиски јазик. Според податоци од 2011 година, универзитетот е рангиран на второ место според квалитет на образование. Денеска универзитетот се состои од шест факуктети, и тоа: Правен факултет Факул ...

                                               

Оклендски универзитет

Оклендскиот универзитет е најголемиот и најуспешниот универзитет во Нов Зеланд. Основан е во 1883 како составен колеџ на Универзитетот на Нов Зеланд. Денес има осум факултети на преку 6 кампуси, и повеќе од 39.000 студенти. Универзитетот нуди разни програми за струки како Хуманитарни науки, Бизнис, Образование, Музика, Педагогија и образование за посебни потреби, Архитектура, Планирање, Медицинска нега, Креативни и репродуктивни уметности, Теолофија, Наука, Информациски менаџмент, Инженерство, Медицина, Оптометрија, Домаќинство и винска наука, Недвижнини, Право, Фина и ликовна уметност и Ф ...

                                               

Хуманитарнонаучен колеџ

Хуманитарнонаучен колеџ - американски вид на високошколска установа чија дејност е образување на додипломски студенти при областите на хуманитарните науки. Кога се вели "хуманитарни науки" во оваа поврзаност не се мисли на седумте хуманитарни науки од стариот и средниот век. Ваквите установи се одликуваат со наставна програма која има за цел пренесување на општи спознанија и развивање на сеопфатни интелектуални способности, за разлика од наставни програми сосредоточени професионално, стручно, знаетски или техничко, коишто се нудат при специјализираните програми на други универзитети, како ...

                                               

Тони Морисон

Тони Морисон - американска писателка, добитничка на Нобелова награда за литература во 1993 година за романите што се одликуваат со поетски талент и ја опишуваат суштествената страна на американската стварност.

                                               

Луиз Глик

Луиз Глик, – американска поетеса. Добитничка на Пулицеровата награда за поезија во 1993 година. Во 2020 година, ја добила Нобеловата награда за книжевност за нејзиниот "непогрешлив поетски глас што, по својата строга убавина, го прави поединечното постоење универзално."

                                               

Бугарска академија на науките

Бугарската академија на науките е формирана како "Бугарско книжевно друштво" БКД во градот Браила во Романија на 26-30 септември 1869 година. По создавањето на Кнежевство Бугарија во 1878 БКД се преместува во новата бугарска метропола Софија, на 6 март 1911 го менува името на денешното "Бугарска академија на науките". Во периодот 1925-1929 е изградена денешната централна зграда на академиjата, коjа се наоѓа до Народното собрание на Бугарија и катедралата Храм-споменик Свети Александар Невски. Меѓу наjистакнатите членови на БАН биле Кузман Шапкарев, Ефрем Каранов, Иван Снегаров, Теодосиј Го ...

                                     

ⓘ Хуманитарни науки

  • Учела во градот Со, додека од 1990 година студирала на Факултетот за хуманитарни науки Екол Нормал во Париз, коде завршила во 1993 година со диплома по
  • традуктологија е дисциплина што содржи елементи од општествени науки и хуманитарни науки што се справува со систематското проучување на студиите на одредени
  • со звање Магистер на науки Докторирал на 13.10.2013 година на Универзитетот Евро Балкан Институт за општествени и хуманитарни истражувања во Скопје
  • Алманаси. Именици Поткласа AZ - Историја на научниот труд и учењето. Хуманитарни науки Поткласа B - Филозофија општо Поткласа BC - Логика Поткласа BD
  • конвергенцијата сличноста на социологијата со другите општествени и хуманитарни науки особено литературниот критицизам и критичката теорија. Иако процесот
  • Богдановиќ се залага за правата на сите граѓани и преку многубројни хуманитарни акции кои ги организирал заедно со своите пријатели и соработници. Во
  • школарина повисок степен во нивната диплома во МА или Магистер за Хуманитарни Науки Сите Магистри беа членови на Советот и сè до 1913 година сите членови
  • прописите на шеријатското право. Може да се основа во побожни, просветни или хуманитарни цели. Основачот вакиф сам ја одредува во задолжбинското писмо вакафнама
  • уметност и хуманитарни науки обично назначуваат Магистер за Литература MLitt а во природните и општествените науки Магистер за Науки MSc Не - докторските
  • донираат паричната награда за да помогнат некои научни, културни или хуманитарни дела. Почнувајќи од 1902 година, Кралот на Шведска ги има врачено сите
                                               

Најдо Георгиевски

Најдо Георгиевски е роден во с. Горно Лисиче, Скопско на 3 јули 1942 година. Средно образование завршил во Скопје, а Висока школа педагошки смер и хуманитарни науки во Лунд, Шведска. Работи како наставник по македонски јазик во Гетеборг. Член на ДПМ од 1997 година. Автор е на книгата Отсонувани акорди 1995.

Арнагардур
                                               

Арнагардур

Арнагардур - зграда при кампусот на Исландскиот универзитет. Наречена е според името на исландскиот научник од XVIII век, Арни Магнусон. Во истиот објект се наоѓа и Арни Магнусонoовиот институт за исландски студии. Поголемиот дел од зградата е составен од канцеларии за вработените и предавални, а содржи и мало бифе. Зградата во најголем дел ја користи факултетот за хуманитарни науки.

Класична филологија
                                               

Класична филологија

Класична филологија или класична наука е хуманистичка наука која го проучува јазикот, книжевноста, историјата, филозофијата, уметноста и други аспекти од грчкото и римското царство во периодот кој е познат под името "антика" и кој траел од почетокот на грчката писменост до крајот на 5 и почетокот на 6 век од новата ера.

Users also searched:

...
...
...