Топ-100
Back

ⓘ Деловно работење - Претпријатие, Универзитет Нинроде, Безделништво, Образование за отворено управување, Индустриски дизајн, ССОУ Коле Неделковски - Велес ..
                                               

Претпријатие

Претпријатие претставува организациска форма за остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Претпријатијата доминираат во капиталистичкото општество, а најголем дел се во приватна сопственост на физички лица или некој друг облик на здружување, која има за цел остварување, кој би го зголемил богатството на сопственикот.

                                               

Универзитет Нинроде

Нинроде Бизнис Универзитет е холандски бизнис унверзитет и е еден од петте приватни универзитети во Холандија. Основан е во 1946 година, се наоѓа на голем имот во градот Брукелен, помеѓу Амстердам и Утрехт. Образовната институција е именувана позамокот Ниенроде, каде што и се наоѓа. Ниенроде е основан под името "Холандски институт за обука за странство" од реномирани приватни холандски компании, вклучувајќи ги КЛМ, Шел, Унилевер, Филипс и Акзо Нобел со цел - "За бизнис, по деловно работење". Основањето било резултат на идејата на директорот на КЛМ, Алберт Плесман.

                                               

Безделништво

Под безделништво или денгуба се подразбира време што не е поминато на задолжителни активности како работа, образование, деловно работење или домашни задачи. Оваа дефиниција не е строга заради тоа што неопходноста на одредена активноста се разликува од еден до друг човек. Во построга смисла, денгубата се поимува како залудно трошење на времето. Времето може да се помине на два главни вида безделништво: Активно безделништво: активна рекреација, одмор, спорт џогирање, спорт за забава место за натпревар. Овој вид на безделништво ретко води кон досада. Пасивно безделништво: спиење, вид на одмор ...

                                               

Образование за отворено управување

Образованието за отворено управување се однесува на програми и курсеви за деловно управување и курсеви што користат отворени образовни ресурси и отворена содржина. Главната идеја е да се развијат компетенции со повторна употреба, комбинација и адаптација на слободно достапни, постојни ресурси.

                                               

Индустриски дизајн

Индустриски дизајн има двојна примена. Тој служи за да ја задоволи потребата од убаво и корисно. По својата суштина и по својот облик, со кој и се презентира на јавноста, тој се наоѓа на половина пат, меѓу пронајдокот и "чистата" уметност. Правната заштита на индустрискиот дизајн е некаде на средината меѓу пронаоѓачкото и авторското право. Индустриската сопственост е заинтересирана за страната на овие творби, што има карактер на утилатералност - за нивната индустриска применливост. Авторското право, пак, е заинтересирано за нивната друга страна - за уметничката. Правната заштита на индустр ...

                                               

ССОУ "Коле Неделковски" - Велес

Средното стручно општинскп училиште "Коле Неделковски" - средно училиште во Велес, Општина Велес. Училиштето е формирано во 1965 година како индустриско училиште за практична настава.

                                     

ⓘ Деловно работење

 • Facebook и другите служби за микроблогирање во последно време служат и за деловно работење поточно за маркетинг и односи со јавноста, . Од тие причини се забележува
 • управување со модели, малопродажба, финансиски услуги, храна и пијалаци, деловно образование, патување преку интернет, комерцијални и приватни авијации
 • на извозот од политички и комерцијални ризици, издавање гаранции и низ деловно советување, HBOR гради мостови помеѓу претприемничките идеи и нивното остварување
 • работат во земји со нестабилни валути ќе се определат да во своето деловно работење само ги опслужуваат клиентите, односно да продаваат или купуваат девизи
 • историски, тековни и предвидливи погледи на деловното работење Заедничките функции на технологиите за деловно разузнавање вклучуваат известување, аналитичка
 • швајцарски претприемач и социјален активист. Во 1859 г., за време на деловно патување, бил сведок на последиците од Битката во Солферино, во денешна
 • сведочи арапскиот географ Ал Идриси, кој го споменува како центар на деловно работење и производство на вино околу 1150 година. По краткото окупација од
 • на само 3 саати. Тоа довело до општи промени во начинот на живот и деловно работење на Јапонците и ја зголемило побарувачката. Воведувањето на шинкансен
 • Малезија е на 6 - то место во светот според индексот i Едноставно деловно работење i предностите на Малезија во рангирањето вклучуваат добивање кредит
 • Казнено право Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија и Финансии и деловно право Денес Меѓународниот Славјански Универзитет Г. Р. Державин - Свети
 • костумите од твид останале популарни, а некои го избираат стилот за деловно работење како и за задоволство. Сепак, луѓето многу ретко ги носат целосните

Users also searched:

...
...
...