Топ-100
Back

ⓘ Убедување - Крсто Асенов, Реторика, Бранислав Саркањац, Мехмед Рушди-паша, Михаил Герџиков, Солунски конгрес од јуни 1905 година, Судир ..
                                               

Крсто Асенов

Крсто Хаџи Петров Асенов наречен Мечката, Огнениот даскал и Черкесија - бугарски, учесник во македонското револуционерно движење, еден од поистакнатите револуционер на Македонската револуционерна организација, раководител и војвода во Ениџе Вардарско, социјалист по убедување.

                                               

Реторика

Реторика е една од трите првични слободни уметности или trivium. Во текот на својата историја долга 2500 години, поимот се користи како ознака за многу нешта, но под реторика денес се мисли на способноста на убедување преку јазик. Првите теориски согледби за реториката се во антиката, каде на Аристотел му се припишува првата формална обработка на дисциплината. Постои клучна разлика помеѓу она што се нарекува говорништво, беседништво или ораторство и она што се нарекува реторика. Имено, беседништвото се однесува на конкретната изведба, практичното остварување на беседата, додека реториката ...

                                               

Бранислав Саркањац

Саркањац е роден во Скопје во 1958 година каде што ги завршил сите степени на своето образование. По татко има српско и шокачко потекло од Барања, Хрватска, додека по мајка води потекло од Миравци, Гевгелиско и од Кукуш. Во 1987 година истражува во Лондон, во Британската библиотека. Во 1989 година е во Лајпциг каде што најмногу работи во Германската национална библиотека. Интересно е неговото сведоштво од Источна Германија во таа историска година. Како што вели самиот: "Целата 1989 година, во Лајпциг, Берлин и Дрезден го гледав подготвувањето на рушењето на Берлинскиот ѕид", Ги издвојува С ...

                                               

Мехмед Рушди-паша

Мехмед Рушди-паша - османлиски државник и голем везир на царството на пет наврати. Бил реформист по убедување и силен поддржувач на танзиматот. Во младоста работел како преведувач на воени дела и служел како полковник.

                                               

Михаил Герџиков

Михаил Герџиков бил револуционер и анархист од Бугарија, основач и раководител на Македонскиот таен револуционерен комитет, учесник во македонското револуционерно движење, член и војвода на Македонската револуционерна организација, подоцна деец на ВМРО.

                                               

Солунски конгрес од јуни 1905 година

Солунскиот конгрес од 1905 година е окружен конгрес на Солунскиот револуционерен округ на Македонската револуционерна организација, тој бил еден од целата низа на окружни конгреси по Илинденското востание со цел да се зацврсти Организација и нејзината мрежа.

                                     

ⓘ Убедување

 • претставуваат граѓаните во Собранието, при што одлучуваат по сопствено убедување Мандатот на пратениците трае четири години и тие не можат да бидат отповикани
 • направила обиди да ја врати Римокатоличката црква на чело на религиозното убедување на англискиот народ, но во тоа не успела. Нејзината полусестра, Елизабета
 • за независност на Индија под водство на Махатма Ганди. Бил либерал по убедување но сметал дека економските предизвици на една огромна земја во развој
 • мај 1879 - Шабац, 20 јануари 1898 бил македонски пролетерски поет, по убедување социјалист. Автор е на само една посмртно објавена книга социјална лирика
 • простории. Вклучува уметност и наука за граѓанска дебата, дијалог, разговор и убедување Ги проучува правилата на заклучок, логиката и процедуралните правила
 • социјалистите, врховистите и Народната федеративна партија. Зарезанков, иако по убедување е анархокомунист, е активен член на работничкото друштво Класно единство
 • универзитети, како: Харвард, Принстон, Кембриџ, Корнел и Колумбија. По убедување бил социјалист и бил приврзаник на запатистите, ја поддржувал Кубанската
 • начин. Интуициите се разликуваат од убедувањата бидејќи може да постои убедување без интуиција, или да постои исказ за кој знаеме дека е невистинит. Во
 • Империја. Европските сили се согласиле да ги користат сите можни средства за убедување за да го постигнат овој договор, но Мухамед Али, поддржан од Франција
 • црно, воглавно младина, кои се најчесто анархисти и антикапиталисти по убедување Црниот блок не е организација, туку стратегија, како што е граѓанската
 • црквичката се наоѓа извор за којшто помеѓу локалносто население постои убедување дека има лековити својства. Црквичката е изградена по сон на претходниот
 • времето, софистиката преминала во еден вид надмудрување и во вештина на убедување по секоја цена, дури и со помош на лукавство. Оттука уште од времето на
                                               

Судир

Судир или конфликт - спор меѓу две или повеќе лица. Различните мислења не преставуват конфликт, а можат да доведат до конфликт. Постојат три вида на судири: 1 ограничени ресурси време, пари и имот 3 различни вредности убедување, прироитети и норма 2 незадоволителни базични ресурси биолошки и психички - Факторите што влијаат врз судири се: 2. предрасуди 1. стереотипи - Судирите се разрешуват со: 2. спротиствување 1. избегнување 3. општење разбирање, разрешување

Users also searched:

...
...
...