Топ-100
Back

ⓘ Политика - Политика, Монетарна политика, Нова економска политика, на Македонија, Правило во монетарната политика, Јавна политика, Автономија, Гласноговорник ..
                                               

Политика

За политичкото списание, види Политика списание. Политика, е процес во кој група луѓе донесува заеднички одлуки. Терминот главно се однесува на однесувањето во рамките на граѓанското владеење, но се користи и за други групни односи, вклучувајќи ги корпоративните, академските, и религиските институции. Се состои од "општествени односи кои вклучуваат власт или моќ" и се однесува на регулацијата на јавните случувања во рамки на политичка единица и на методите и тактиките кои се користат за формулирање и употреба на политиката.

                                               

Монетарна политика

Монетарната политика претставува дел од макроекономската политика на една земја. Со нејзините мерки и инструменти, во комбинација со мерките и инструментите на другите макроекономски политики, се остваруваат целите на економската политика. Монетарната политика ја води државата, но за нејзината реализација е задолжена централната банка, која преку регулирање на парите во оптек и кредитите влијае врз вкупните економски движења во една земја. Монетарната политика се остварува преку одредени инструменти, преку кои централната банка дејствува пред сè антиинфлаторно. На овој начин, монетарната п ...

                                               

Нова економска политика

Новата економска политика претставувал економска политика која била воведена во Русија и Советскиот сојуз во 1921 година од страна на Владимир Ленин. Целта на оваа политика била либерализација на економијата во земјата. Во текот на оваа нова политика било дозволено создавање на приватни фирми, додека државата продолила да ги контролира банките, надворешната трговија и големите индустрии. Оваа решение било прифатено на Десеттиот конгрес на Комунистичката партија на Русија. во практикам декретот барал од земјоделците да дадат на владата одреден износ на суровини и земјоделски производи како ...

                                               

Политика на Македонија

Република Македонија е република со мешовит тип на организација на власта. Единствено отстапување од мешовитиот тип на организација на власта и, општо, од принципот на поделба на власта е уставното решение Собранието на Република Македонија да може да биде распуштено само преку одлука на своите пратеници. Ова уставно решение е карактеристично за политичките системи со собраниски тип на организација на власта. Македонија е парламентарна демократија. Власта е поделена на законодавна, извршна и судска. Уставот е највисокиот закон во државата. Политичките институции на Република Македонија се ...

                                               

Правило во монетарната политика

Правило за монетарната политика претставува алгебарски, бројчен или графички опис на начинот според кој се носат одлуките за промена на инструментите на монетарната политика како одговор на промената на економскитe променливи

                                               

Јавна политика

Јавна политика е начин на дејстување или недејстување избран од јавната власт за решавање на некој проблем. Јавната политика се изразува во збир закони, регулативи, одлуки и постапки на една влада. За формулирање на јавната политика, како и за оценка на нејзината ефективност се применува анализа на политика. Многу аналитичари на јавна политика добиваат докторати и титули Магистар по јавна политика и Магистар по јавна администрација во школи за јавна политика, додека пак други специјализираат и добиваат дипломи како Магистар по образование за специјализација во образовната политика или Маги ...

                                     

ⓘ Политика

 • Зелена политика или екополитика е политичка идеологија која има за цел да го поттикне еколошки одржливото општество, вкоренето во правата на животна средина
 • енергетската политика со години, и еволуираше од Европската заедница за јаглен и челик, концептот за задолжителна и сеопфатна европска енергетска политика беше
 • Министерството за труд и социјална политика скратено МТСП, е едно од тековните 16 министерства во македонската Влада. Надлежностите на министерството
 • Ефектите на рационалните очекувања врз монетарната политика англиски: The effects of rational expectations on monetary policy се многу силни во поглед
 • Кај управувањето, внатрешна политика е поим обратен на поимот надворешна политика се состои од политички активности на владата како одлуки, програми
 • Надворешна политика е поим најчесто употребуван како синоним за дипломатија. Се состои од надворешно - политички активности на владата како одлуки, програми
 • Економска политика - збир на мерки и инструменти со кои државата владата влијае врз економската активност. Главни цели на економската политика се: одржување
 • Аристотеловата Политика старогрч. Πολιτικά е дело од полето на политичката филозофија. Започнува онаму каде завршува делото Никомахова етика, па затоа
 • Дисконтната политика е една од најтрадиционалните инструменти на монетарната политика Со неа, централната банка ги одредува условите под кои ги кредитира
 • Трговската политика ги опфаќа сите мерки кои државата ги презема за да ги регулира трговските односи со другите држави, односно странство. Со цел да се
 • Демократската партија и Републиканската партија, доминираа во Американската политика уште од Американската Граѓанска Војна, иако постојат и други партии. Има
 • Инструментите на монетарната политика англиски: monetary policy instruments се средства или активности кои централните банки со голема прецизност ги
                                               

Министер за труд и социјална политика на Македонија

Министер за труд и социјална политика - прв човек во министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, институција која била основана во 1991 година. На чело на министерството во моментов е министерката Јагода Шахпаска. На функцијата министер во техничката влада на Оливер Спасовски беше ставена Рашела Мизрахи, меѓутоа Собранието ја разреши по 12 денови поради прекршување на Уставот.

Автономија
                                               

Автономија

Автономијата, преведена од грчки, значи: - "самозаконодавство". Генерално, автономијата значи самоопределување на правилата. Во потесна смисла, Самоуправување, обично во рамките на поширока заедница што ја има централната власт, и се наоѓа помеѓу две крајности: потчинетост и независност.

Гласноговорник
                                               

Гласноговорник

Гласноговорник е говорник од името на други - одговорното лице за контакти и односи со јавноста. Применувани се во големите компании или политички партии, каде што е важно медиумите да се известуваат со единствени информации. Како гласноговорник е избран слаткоречив човек. Главна задача на гласноговорникот е да се создаде добар имиџ на институцијата или дури и личноста која ја застапува.

                                               

Монарх

Монарх е име за лице кое како владетел на држава управува доживотно со државата врз основа на законот за наследство. Државите на чело е монарх се нарекуваат монархии. Монархот мора да биде приврзан кон црквата и религијата за да биде крунисан за император или крал на една држава.

Неутралност
                                               

Неутралност

Неутралност е збор што значи не заземање на било која страна во конфликт, спор и слично. Неутралност е нешто што се бара од судија. Неутралност може да прогласи некоја држава во чие соседство се одвиваат воени операции на пр. Швајцарија во Втората светска војна.

Политички затвореник
                                               

Политички затвореник

Политички затвореник е некој кој е затворен бидејќи се спротивставува или ја критикува владата. Терминот се користи од страна на лица или групи кои го оспоруваат легитимитетот на притворот на затвореник. Поддржувачите на терминот го дефинираат политичкиот затвореник како некој кој е затворен за неговото или нејзиното учество во политички активности. Ако политичко кривично дело не е официјалната причина за притвор, терминот ќе значи дека притворот бил мотивиран од политиката на затвореникот.

                                               

Претседател на Република

Претседател на државата е функција која е застапена во републиканските системи. Во зависност од организацијата на власта, функцијата претседател на државата може да биде само репрезентативна, но може да биде и функција со значителни овластувања. Зависно од уставните решенија, претседатателот на државата се избира на период од 4, 5, 6 или 7 години со или без право на реизбор.

Users also searched:

...
...
...