Топ-100
Back

ⓘ Министерство за образование и наука на Македонија. Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според чле ..
Министерство за образование и наука на Македонија
                                     

ⓘ Министерство за образование и наука на Македонија

Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според член 23 од Законот за организација и работа на ограните на државната управа.

Министерството за образование и наука ги врши работите што се однесуваат на:

воспитанието и образованието од сите видови и степени; организацијата, финансирањето, развојот и унапредувањето на воспитанието, образованието и науката; воспитанието и образованието на децата на нашите ра ботници на привремена работа и престој во странство; верификацијата на струките и профилите во образованието; ученичкиот и студентскиот стандард; технолошкиот развој, информатиката и техничката култура; информациониот систем; меѓународната научно-техничка соработка; надзорот од неговата надлежност и врши други работи утрврдени со закон.

Во состав на Министерството за образование и наука се:

Педагошка служба; Бирото за развој на образованието; Управата за равој и унапредување на образованието на јазиците на националностите и Државниот просветен инспекторат.

Бирото за развој на образованието има својство на правно лице.

                                     
 • Министерство за животна средина и просторно планирање. Портал: Република Македонија Министер за животна средина и просторно планирање на Македонија Влада
 • 2018. Посетено на 2019 - 06 - 09. Буџет на Република Македонија за 2018 година Министерство за финансии на Република Македонија Посетено на 2018 - 11 - 22. Службена
 • како Министерство за урбанизам, градежништво и транспорт. Во 2000 година името на министерството било преименувано Министерство за транспорт и врски на Македонија
 • Министетвото за образование и Министерството за наука на Република Македонија се споиле во Министерство за образование и наука на Република Македонија Биографија
 • правобранител на Република Македонија јуни 2018. Посетено на 2019 - 06 - 09. Буџет на Република Македонија за 2018 година Министерство за финансии на Република
 • Министетвото за образование и Министерството за наука на Република Македонија се споиле во Министерство за образование и наука на Република Македонија д - р Гале
 • Ректори на УКИМ Објавени резултатите од рангирање на универзитетите во Република Македонија - 2013 Министерство за образование и наука на Македонија Официјална
 • Министерство за надворешни работи на Народна Република Кина кин. 中华人民共和国外交部, пинјин: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Wàijiāobù, мктр. џунгхуа женмин гунгхехуо
 • договорот меѓу Црвен крст на град Скопје и Министерство за образование и наука претставувано од Бирото за развој на образование во учебната 2004 05 година
 • во Скопје - актуелна министерка за образование и наука во македонската влада од 2020 и поранешна министерка за труд и социјална политика во македонската
 • Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците е министерство во Владата на Република Македонија Министерството за политички систем и односи

Users also searched:

...
...
...