Топ-100
Back

ⓘ Живот ..
                                               

Животно осигурување

Животното осигурување е еден од двата главни облика на осигурување, покрај неживотното осигурување. Овој тип на осигурување опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии.

                                               

Форум

Форум е збор од латинско потекло и може да се однесува на: Форум - срeдиште на политичкиот, правниот, стопанскиот, културниот и религиозниот живот во Стариот Рим. Форум - последниот форум од царските форуми во Рим. Форум - служба за водење разговори на семрежјето или програмска опрема што овозможува вакви услуги. Форум, македонски неделен магазин што излегува од 1997 година.

                                               

Филип Додевски

Во родното место завршил основно училиште, а потоа им помагал на домашните во обработувањето на земјата. Поради честото малтретирање од страна на бугарската фашистичка полиција бил принуден да го напушти родното село и да се пресели и во Куманово. Бо 1943 година бил интерниран во Бугарија, каде останал се до август 1944 година. Непосредно по враќањето во родното село, стапил во Третата македонска ударна бригада. Со бригадата учествувал во борбите кај железничката станица - Табановце, рудникот Лојане, Велес и во други борби. Бо борбите се истакнувал со својата храброст и пожртвуваност. На 2 ...

Users also searched:

...