Топ-100
Back

ⓘ Страбон е старогрчки историчар, географ и филозоф. Ги напишал делата Географија, којашто е поделена на 17 книги, и Историски записи. Роден е околу 64. год.п.н.е ..
                                               

Планината Кармел

Планината Кармел, исто така познат како планината Мар Илија, е крајбрежен планински венец во северен Израел, кој се протега од Средоземното Море кон југоисток. Опсегот е Бисферен резерват на УНЕСКО. Голем број на градови се наоѓаат таму, особено градот Хаифа, третиот по големина во Израел, сместен на северните и западните падини.

Страбон
                                     

ⓘ Страбон

Страбон е старогрчки историчар, географ и филозоф. Ги напишал делата "Географија", којашто е поделена на 17 книги, и "Историски записи".

Роден е околу 64. год.п.н.е во Амазија во Понт, Турција. Дошол во Рим во 29 година, п.н.е, но брзо го напуштил и како придружник на Елија Гала- кого во 24 година п.н.е. Август го испратил со својата војска против Арапите, тој отишол во Египет, и така пропатувал од Александрија до Фила. Се вратил во Рим околу 20 година. Починал околу 24 година. п.н.е.

Од неговите историски дела Историски белешки во четириесет и три книги се зачувани само фрагменти. Негова сочувана книга е и Географија -во седумнаесет книги. Како резултат на долгорочни проучувања ги објавува првите две книги на физичко-математичка географија. Во 3та до 10та книга е опфатена географија на Европа, од 11та до 16та. географија на Азија, а 17 во книгата географија на Африка.

                                     
 • година пред хиџра. Абгар V бил повторно поставен како крал на Осроене Страбон ги искажал своите ставови за обликот на Земјата На Август му бил продолжен
 • Август. Вителиус, римски цар Агрипина помладата, римска царица можно е и во 16 година починала во 59 година Луциј Сеј Страбон 15 на Ризницата ?
 • историчари областа Парорбелија ја вбројуваат во источна Македонија иако Страбон истакнал дека оваа област се наоѓала во Македонија, односно на македонска
 • слагале околу тоа дали Сицилија спаѓала во составот на Голема Грција или не. Страбон сметал дека истата била во нејзиниот состав. Со колонизирањето на овие
 • извор за неговата книга за Индија Индике а исто така го користел и Страбон За успешното враќање на флотата бил награден со златен венец. По смртта
 • Одисеја VII. 59., 206. X. 120. Аполодор, Митолошка библиотека I. 34. Страбон Географија XI. 2.10 Karl Kerenyi, Грчките богови, 1951: 28 30 Gigantomachy:
 • Кралството Македонија во 350 г. п.н.е. како дел од Горна Македонија. Според Страбон Тимфаите живееле околу изворите на Пенеј, а нивен главен град бил Ајгиниј
 • висечки градини се опширно документирани од старогрчките историчари како Страбон и Диодор Сицилиски, но освен тоа, нема наоди кои би го потврдиле нивното
 • Марк Сервилиј Нонијан 3 н.е. Марк Плавтиј Силван 6 - 7 Секст Сотидиј Страбон Либускидијан 13 - 16 Приск ок. 16 - 20 или 21 Метилиј ок. 20 - 25 или 21
 • вода во месноста Тискендер. Први пишани наоди за местото среќаваме кај Страбон и Плиниј Постариот во римско време кои го нарекуваат Остров на Гравот
 • кое го одвојува Пелопонез од главнината на Грција. Во I век географот Страбон напишал дека крај Коринската Провлака имало стела со два натписа. Натписот
Ипати
                                               

Ипати

Ипати - антички град во Тесалија, на патот од север кон југ кој минувал крај Термопилите. Својот врв градот го доживеал во II век, за време на владеењето на царот Адријан. Интересно е тоа што овој град воопшто не го споменуваат ниту Плутарх ниту географите Страбон и Паузанија.

Users also searched:

...
...
...