Топ-100
Back

ⓘ Конфучијанство - религија што ја основал кинескиот филозоф Конфучиј во кинеската покраина Шангтунг. Неговото подучување било во врска со моралот, добродетелта, ..
Конфучијанство
                                     

ⓘ Конфучијанство

Конфучијанство - религија што ја основал кинескиот филозоф Конфучиј во кинеската покраина Шангтунг. Неговото подучување било во врска со моралот, добродетелта, природата и општественото уредување. Земји и култури кои се под силно влијание на конфучијанството се Кина, Јапонија, Кореја, Тајван, Сингапур и Виетнам.

Конфучијанството не се заснова врз верата во некој бог, туку врз следење на "Тао" патот, и учи дека мудроста на живеењето се состои од урамнотежениот живот, кој е во склад со природата. Значително место зазема култот кон предците и верата во духови.

                                     

1. Историја

Главна статија: Конфучиј

Конфучиј бил мудар филозоф од Кина, чие учење со векови е влијателно во Источна Азија. Неговите идеи не се прифатени додека бил жив, а тој самиот често се жалел дека не е ангажиран од ниеден феудален господар. Како што се случува и со други истакнати фигури, како Исус Христос, Сократ и Буда, Конфучиј не оставил зад себе ниеден напишан текст. Денешните текстови кои се поврзуваат со него се текстови запишани од неговите ученици. Најважната книга на конфучијанството се нарекува "Аналекти". Ова е уште повеќе искомплицирано со периодот на палење на книгите, за време на династијата Ќин во Кина, меѓу 213 и 206 г. п.н.е.

Првиот вистински конфучијански систем е создаден од неговите ученици или од учениците на неговите ученици. Во текот на плодниот период на филозофијата во Кина, конфучијанството го развиле во етичка и политичка доктрина личности како Менг-це и Сјин-це да не се меша со Сун Це. Менг-це го збогатил ова учење со тврдењето дека природата на човекот во својата суштина е добра, за разлика од Сјин-це, кој го тврдел спротивното дека човечката природа е лоша и затоа е потребно да бидат учени и изложени на обреди.

Некои од учениците на Сјин-це, како Хан Феј Ли Сји станале легисти еден вид ран тоталитаризам, сосема различен од учењето на конфучијанството.

Конфучијанството онакво какво што опстојало до XIX и XX век, главно доаѓа од школите на неоконфучијанството, предводено од Чу Сји. Неоконфучијанството ги комбинира идеите на таоизмот и будизмот со постоечките конфучијански идеи, и со тоа се претвора во покомплетен систем на метафизиката. Во исто време, многу форми на конфучијанството историски се декларирале како спротивни на системот на верувања на будизмот и таоизмот.

За време на кинеската културна револуција 1949–1976, конфучијанството е потиснато, но после тој период повторно е оживеан.

                                     

2. Обреди

Погорниов цитат ја објаснува суштинската разлика меѓу легизмот и ритуализмот, како и меѓу европското и источноазиското општество.

Како што се случува со преводите на древни текстови, така и за овие текстови преводите се разликуваат во зависност од гледната точка на преведувачот. Некои преводи од XVIII век, поимот "обред" го преведуваат со "ритуал" во смисла на религиозно жртвување. Сепак, поимот "обред" може да се сфати како изнаоѓање баланс меѓу спротивставени квалитети, кои инаку би воделе кон конфликт. Ритуалот ги дели луѓето на категории и гради хиерархиски врски преку церемонии и протоколи.

                                     

3. Управување

Едно од клучните концепти на конфучијанството е: за да владееш со другите, прво треба да владееш со себеси. Ова натаму е развиено во првата од Четирите книги "Големото учење", и тесно е поврзано со таоистичкиот концепт на ву веј: "Колку помалку кралот се труди, толку повеќе е сторено."

Оваа идеја можеме да ја најдеме во шаманистичките верувања, како на пример дека кралот е оска меѓу небото, луѓето и Земјата.

                                     

4. Совршен човек

Пресудно прашање во класичнотоконфучијанство е отменоста, или "јунце" Chinese: 君子; буквален превод: "благородник". Ги поттикнува сите луѓе да се стремат кон идеалот на "господинот", "благородникот", "совршениот човек". Накратко описот на "совршен човек" е оној кој е комбинација на квалитетите на светец, научник и вистински господин.

Најголем пример за совршен човек бил самиот Конфучиј.

                                     

5. Исправување на имињата

Сјин-це во делот 22 од "Исправување на имињата" изјавил дека древните мудри кралеви бирале имиња кои директно се во врска со реалноста, но подоцнежните генерации ја измешале терминологијата, исковале нова номенклатура и поради тоа веќе не можат да го одвојат правилното од погрешното. Самиот Конфучиј верувал дека општествениот неред е резултат на неуспехот да се сфати и да се живее во реалноста.

                                     

6. Дали конфучијанството е религија?

Повеќето религии се дефинираат како верба во еден или повеќе богови, организирано свештенство, верба во задгробен живот и воспоставени традиции. Според таквото дефинирање, конфучијанството не е религија. Иако конфучијанството може да вклучува обожување на предците, жртвување на духовите од предците и на апстрактно небесно божество, како и обожување или боготворење на древните кралеви, па дури и на самиот Конфучиј, сепак сите овие карактеристики ги наоѓаме како верувања во Кина далеку пред појавата на Конфучиј.

Општо земено, Кинезите и останатите народи од Источна Азија не го сметаат конфучијанството за религија.

                                     
 • има и околу 35.000 корејски муслимани домашна секта на Вон - будизам, конфучијанство и други. Слободата на религијата е загарантирана со уставот и нема државна
 • нејасна, наспроти трезвеното конфучијанско учење. Главна статија: Конфучијанство Конфучијанството е религија што ја основал кинескиот филозоф Конфучиј
 • Минг биле разните форми на кинеската народна религија и Трите учења конфучијанство таоизам и будизам. Тибетските Лами кои биле поддржувани од династијата
 • Ши Џинг Личности Лао Це  Сун Це Жолт цар  Шеннунг Тројца возвишени и пет цареви Конфучиј Лу Бан  Менг - це Учења Фенг шуи Таоизам Конфучијанство п р у
 • Кинеска филозофија Школа конфучијанство Претежна дејност етика, социјална филозофија, политичка филозофија Значајни идеи конфучијанство Влијанија од Конфучиј
 • војувањето И Чинг  Ши Џинг Таоисти Лао Це  Сун Це Жолт цар  Шеннунг Тројцата возвишени и петте цареви Конфучиј Учења Фенг шуи Таоизам Конфучијанство п р у
 • Будисти меѓусебе се натпреварувал со следниве филозофии: таоизам и конфучијанство Првите Будистички регрути во Кина биле Таоисти. Наспроти овој начин
 • Ши Џинг Личности Лао Це  Сун Це Жолт цар  Шеннунг Тројца возвишени и пет цареви Конфучиј Лу Бан  Менг - це Учења Фенг шуи Таоизам Конфучијанство п р у
 • Ши Џинг Личности Лао Це  Сун Це Жолт цар  Шеннунг Тројца возвишени и пет цареви Конфучиј Лу Бан  Менг - це Учења Фенг шуи Таоизам Конфучијанство п р у
 • Ши Џинг Личности Лао Це  Сун Це Жолт цар  Шеннунг Тројца возвишени и пет цареви Конфучиј Лу Бан  Менг - це Учења Фенг шуи Таоизам Конфучијанство п р у
 • Ши Џинг Личности Лао Це  Сун Це Жолт цар  Шеннунг Тројца возвишени и пет цареви Конфучиј Лу Бан  Менг - це Учења Фенг шуи Таоизам Конфучијанство п р у

Users also searched:

кратки цитати за животот, мудри цитати, најдобри цитати, цитати и мисли, цитати за лоши луѓе,

...
...
...