Топ-100
Back

ⓘ Село, средина. Село или рурала е ретко населена животна средина вон влијанијата од урбаните градови. Во овие краишта има населени места, ненаселени места за сто ..
                                               

Кралски питон

Кралскиот питон, познат и како топчест питон, ― вид питон, домороден во Западна и Средна Африка, каде што живее во пасишта, грмушки и отворени шуми. Тој е наведен како незагрозен на црвената список на МСЗП поради широката распространетост. Загрозен е од лов на месо и меѓународна трговија со миленичиња. Ова неотровен стегач е најмалиот на африканските питони, расте до максимална должина од 182 см. Името "топчест питон" се однесува на неговата намера да се витка во топка кога е под стрес или се плаши.

Село (средина)
                                     

ⓘ Село (средина)

Село или рурала е ретко населена животна средина вон влијанијата од урбаните градови. Во овие краишта има населени места, ненаселени места за стопански активности и дивина. Луѓето кои живеат на село обично се нарекуваат селани и работат на фарма или во други индустриски гранки.

Руралноста на едно место се мери по густината на населението населеноста. Така, поретко населените места се сметаат за порурални.

На село луѓето се занимаваат со земјоделство и сточарство, но и шумарство, рударство, експлоатација на други природни ресурси, како и туризам селски туризам.

Начинот на живот на село се раликува од градскиот, главно по ограниченоста на услужните дејности, особено јавните служби. Државните служби како полицијата, училиштата, противпожарните служби и библиотеките постојат, но се со ограничен опфат, или пак се недостапни за пооддалечените заедници. Јавните услуги како водовод, канализација, улично осветлување и комунална хигиена генерално постојат во поголемите места. Јавниот превоз е ограничен или го нема, и затоа луѓето обично имаат свои возила. Доколку ова е непрактично, тие пешачат, возат велосипеди или јаваат животни како коњи, магариња или камили, зависно од тоа каде живеат.

                                     
 • археолошко наоѓалиште во прилепското село Житоше. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа во средина на селото, каде во 1964 година при изградбата
 • Попоски - Мајка - командант од 2 август до средина на октомври 1944 година Борис Стојановски - командант од средина на октомври 1944 година Политички комесари
 • Кичиница - целосно раселено село во Општина Маврово и Ростуше, во областа Горна Река. Целата рурална средина на селото е прогласена за културно наследство
 • Имер Алиу министер за животна средина и просторно планирање, е роден 26 март 1977 во село Слатина. Дипломирал на Правниот факултет при Универзитет на
 • влијанието на реконструкцијата и и зградбата на 110 KV ДВ ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово 1 врз животната средина ЕСМ. Посетено на 2010 - 11 - 04.
 • на реконструкцијата и изградбата на 110 kV ДВ ТС Скопје 1 - ТС Југохром - ТС Тетово 1 врз животната средина PDF МЕПСО. Посетено на 2010 - 10 - 28.
 • биолошка и пределска разновидност PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно планирање. 2016. стр. 23. Посетено на 11 октомври 2018.
 • биолошка и пределска разновидност PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно планирање. 2016. стр. 23. Посетено на 11 октомври 2018.
 • биолошка и пределска разновидност PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно планирање. 2016. стр. 23. Посетено на 11 октомври 2018.
 • биолошка и пределска разновидност PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно планирање. 2016. стр. 23. Посетено на 11 октомври 2018.
 • биолошка и пределска разновидност PDF Скопје: Министерство за животна средина и просторно планирање. 2016. стр. 23. Посетено на 11 октомври 2018.

Users also searched:

...
...
...