Топ-100
Back

ⓘ Густина на населеност. Густината на населението е мерка за населеност на единица површина, или волумен. Таа често се поврзува со живите организми. Во биологијат ..
Густина на населеност
                                     

ⓘ Густина на населеност

Густината на населението е мерка за населеност на единица површина, или волумен. Таа често се поврзува со живите организми.

Во биологијата таа се користи да се означи густината на био-масата на определена географска зона, и најчесто се користи кога станува збор за исчезнувањето на видовите од лицето на Земјата.

Кога станува збор за луѓето таа се користи за да објасни колку приближно луѓе живеат на определена географска површина. На пример, светската популација изнесува 6.5 милијарди луѓе, а површината на земјата е 510 милиони квадратни километри. Одтука светската густина на населението е 6500 милиони поделено со 510 милиони = 13 луѓе на километар квадратен или 43 луѓе на километар квадратен, доколку се земе дека луѓето живеат исклучиво на копното кое изнесува 150 милиони квадратни километри.

Густината на населението се зголемува со зголемувањето на бројот на луѓе. Дел од светските научници сметаат дека постои граница колку луѓе земјата може да издржи.

                                     
 • густина на населеност од 50 жители на километар квадратен, додека најмалиот регион, скопскиот има изразито густа населеност од 319 жители на километар
 • пописот на населението од 2001 година, жупанијата броела 305, 505 жители 6, 9 од вкупното население во Хрватска со просечна густина на населеност од 85
 • Жупанија на север, и со Сплитско - далматинската Жупанија на југ. Според пописот од 2001 година жупанијата броела 112.891 жители со просечна густина на населеност
 • броела 85.831 жител 1, 9 од вкупното население на Хрватска Просечната густина на населеност била 46 жители на км2. Етничкиот состав бил следниот: Хрвати
 • население и густина на населеност според состојбата во 2010 г.. 1 податоците за населението и густината на покраината Нонг Кај ги опфаќаат и оние на покраината
 • или крак во склоп на полуостровот Халкидик, Егејска Македонија. Зафаќа површина од 333 км2, население од 16.600 и густина на населеност од 50 жит. км2.
 • 389 жители што се 2, 1 од вкупниот број на жители во Хрватска. Просечната густина на населеност била 45 жители на км2. Етничкиот состав бил следниот: Хрвати
 • најпозната притока е реката Морава. Со над 1, 6 милиони жители и густина на населеност од 86 жители км2 Долна Австрија е втора по бројност покраина во
 • произлегува дека густината на населеност е 18.400 жители на еден квадратен километар, густина која можеби е најголема во Европа. Според пописот од 2002
 • е реката Драва, која течи во средишниот дел на покраината. Со над 560.000 жители и густина на населеност од 60 жители км2 Корушка е шеста по бројност
 • Хрватска проценка за 2005 - 188.087 жители Просечната густина на населеност била 45 жители на км2. Преку 40  од населението во жупанијата живеат во

Users also searched:

население во африка,

...
...
...