Топ-100
Back

ⓘ Процес е след на операции или настани што се јавуваат по природен или вештачки пат, и водат кон одреден резултат. За извршување на еден процес неопходно е време ..
                                               

Пирогроздова киселина

Пирогроздова киселина е органска киселина, кетон, и наједноставен претставник на алфа-кето киселините. Карбоксилатниот анјон на пирогроздовата киселина, и нејзина Бренштед-Лориева коњугирана база, CH 3 COCOO −, е позната како пируват, и е клучна раскрсница во неколку метаболитички патишта. Пирогроздова киселина може да се добие од глукоза преку процес на гликолиза, да се претвори назад во јаглехидрати како глукоза преку процес на глуконеогенеза, или во масни киселини преку ацетил коензим А.

                                               

Киназа

Во биохемијата, киназа е вид на ензим кој го катализира трансферот на фосфатни групи од високо-енергетски молекули, дарители на фосфат на супстратот. Овој процес е познат како фосфорилација кога супстратот добива фосфатна група, а ATP донира фосфатна група. Спротивно на тоа, дефосфорилација е процесот кога фосфорилиран супстрат донира фосфатна група, а ADP ја добива таа група и преминува во ATP.

                                               

Daxx (компанија)

Daxx е развој на софтвер и технолошка консултантска компанија, со седиште во Холандија со канцеларии за развој во Украина. Главната активност е фокусирана на изградба на посветени тим за развој на софтвер. Компанијата обезбедува модел на соработка кога клиентите имаат поголема контрола врз главните процеси. Во декември 2020 година, Daxx стана дел од Мрежната динамика NASDAQ: GDYN.

                                     

ⓘ Процес

Процес е след на операции или настани што се јавуваат по природен или вештачки пат, и водат кон одреден резултат. За извршување на еден процес неопходно е време, простор, експертиза или некој друг ресурс. Еден процес може да се идентификува по промените што ги создава во карактеристиките на еден или повеќе предмети. Спореди: проект и структура. Поврзано: управување со процеси и теорија на процесите.

Users also searched:

алсер юа, жалюзи деко - сити,

...
...
...