Топ-100
Back

ⓘ Системи ..
                                               

Динамичен систем

Динамичниот систем може да биде претставен во вид на "црна кутија" со "влезови" и "излези": "влезовите" претставуваат надворешни на пример, управувачки дејства на системот, додека "излезите" - соодветна реакција на системот негово однесување. Според ова, овој концепт е важен при потрагата по управувачки дејства што го осигуруваат посакуваното однесување на системот. Динамичниот систем може исто така да биде претставен како систем кој се наоѓа во одредена состојба. Според ова, динамичниот систем ја опишува во целост динамиката на некој процес, поточно: процесот на преод на системот од една ...

                                               

Променлива ѕвезда од типот на RS Ловечки Кучиња

Променлива ѕвезда од типот на RS Ловечки Кучиња - вид променлива ѕвезда. Се состои од блиска ѕвездена двојка со активни хромосфери кои можат да предизвикаат големи дамки. Од овие дамки произлегува промена на нивната видлива сјајност. Некои промени може да се разликуваат во размер на години зависно од големината на дамките, а се јавуваат и повремени промени кои се, општо земено, блиску до изворниот период на двојниот систем. Некои системи имаат промени во сјајноста бидејќи се затемнувачки двојки. Сјајноста обично се колеба за 0.2 величини. Наречени се по ѕвездата RS Ловечки Кучиња. Руско-ам ...

                                               

Вртечка елипсоидна променлива ѕвезда

Вртечка елипсоидна променлива ѕвезда - класа на променливи ѕвезди. Тие се блиски двојни системи чии составници имаат елипсоиден облик. Не се затемунвачки, туку колебањата во привидната величина се јавуваат поради промената во големината на светлооддавното подрачје видливо за набљудувачот. Обично овие колебања не надминуваат 0.1 величини. Најсјајната вртечка елипсоидна променлива е Спика α Девица.

                                               

Ампер-час

Ампер-час - единица за електричен полнеж, има димензии на електрична струја помножена со време, еднаква на полнежот пренесен со постојана струја од еден ампер што тече еден час, или 3.600 кулони. Често се среќава единицата милиампер-час симбол: mA⋅h која е илјадити дел од ампер-часот 3.6 кулони.

Users also searched:

...
...
...