Топ-100
Back

ⓘ Мало претпријатие. Со цел да се подобри пристапот кон претприемништвото во Европската Унија, да се поедностави законската и политичката средина за малите и сред ..
Мало претпријатие
                                     

ⓘ Мало претпријатие

Со цел да се подобри пристапот кон претприемништвото во Европската Унија, да се поедностави законската и политичката средина за малите и средни претпријатија, како и да се отстранат сите останати пречки за нивниот развој донесен е Актот за мали претпријатија за Европа. Тој претставува сеопфатна рамка за политиката на Европската Унија кон малите и средни претпријатија. Главните приоритети на актот се:

 • пристап до пазари и интернационализација.
 • помал регулаторен товар;
 • пристап до финансии; и
 • промовирање на претприемништвото;

Актот не е законско барање, туку водич кон низа мерки коишто секоја земја треба да ги воведе - прилагодени на нејзините потреби - на патот кон усогласување со законодавството на Европската Унија. Актот за мали претпријатија се потпира на десет принципи со чиешто имплементирање земјите членки на Унијата ќе се справат со пречките кои го ограничуваат потенцијалот за раст на малите и средни претпријатија. Тие десет принципи се:

 • Претприемништво: создавање околина во која претприемачите и семејните претпријатија ќе можат да напредуваат, а претприемништвото да се наградува.
 • Единствен пазар: помагање на малите претпријатија да искористат повеќе од можностите кои ги нуди единствениот отворен пазар.
 • Вештини и иновации: промовирање на сите видови иновации и зголемување на вештините на работната сила во малите претпријатија.
 • Одговорна администрација: јавната администрација да одговара на потребите на малите и средни претпријатија.
 • Интернационализација: охрабрување на малите и средни претпријатија да го искористат растот на глобалните пазари и давање на поддршка во реализација на оваа цел.
 • Опкружување: овозможување на малите претпријатија да ги преобразауваат предизвиците од окружувањето во економски можности.
 • Втора шанса: да им се овозможи втора шанса за успех на искрени претприемачи кои доживеале неуспех.
 • Пристап до финансии: олеснување на пристапот до финансии на малите и средни претпријатија и развој на правно и деловно окружување погодно за нивните посебни барања.
 • Државна помош и јавни набавки: прилагодување на алатките на јавната политика да одговараат на потребите на малите и средни претпријатија, како и олеснување на нивното учество во јавните набавки и подобар пристап до државната помош наменета за мали и средни претпријатија.
 • Прво мисли како мал: проектирање на правила за малите и средни бизниси според овој принцип.
                                     

1. Користена литература

 • "Закон за трговски друштва", Службен весник на Република Македонија, бр. 28/04.
 • Stefanović I., Milišević D. and Miletić S. 2009. "Significance and development problems of SMEs in contemporary market economy", Serbian Journal of Management, 4 1, pp. 127–136.
                                     
 • една валута за друга. На пример, кога македонско претпријатие купува материјали од германско претпријатие тоа има потреба од евра за да ја плати набавката
 • пазар, една корпорација тешко би се нашла во ситуација да пронајде друго претпријатие кое е подготвено и во можност да ја продаде купи истата сума во бараната
 • продале на селаните. Во 1954 година во селото било создадено државното претпријатие Прогрес кое раководело со земја на атарите на селата Немањици, Ранченци
 • регионален автобуски превоз. Локалните автобуси се управувани од градското претпријатие Грајфсвалд. Грајфсвалд се наоѓа на подеднакво растојание од околу 250
 • тимови и надгледувајќи го целиот креативен процес. Глобалната продажба на мало преку марката изнесувала 6, 4 милијарди американски долари во 2013 година
 • со должина од 139, 9 километри. Со овој систем управува комуналното претпријатие Киевпастранс. Бројот на патниците во 2010 година изнесувал 69.020.000
 • во обуката на Оманците во хотелската индустрија. Институтот е јавно претпријатие котирано на берзата во Оман. Во февруари 1997 година, на првата група
 • производи, 4 преработувачки капацитети за мелење на житни култури, едно претпријатие за откуп и ферментација на тутун и околу 40 претпријатија кои се занимаваат
 • претпријатијата на Ридер и Екибастуз. Во тие години, Екибастуз е најголемото претпријатие за јаглен во Казахстан. На 16 март 1922 година, Президиумот на Врховниот
 • последните 96 години, овој пионер во фармацевтското претпријатие стана водечка продавница на мало јадрото на големо хемиско производство за практична

Users also searched:

мали бизниси,

...
...
...