Топ-100
Back

ⓘ Архивски знаци. 0701 - Документација и преписка за изградба и функционирање на електронски систем ; 0702 - Документација и преписка за чување и заштита на елект ..
                                               

Опис и попис (архив)

Опис и попис - единствени методи за извршеното одбирање на архивскиот од документарниот материјал од страна на имателите при што се евидентира архивскиот материјал, што настанал во текот на една година и истиот се попишува комисиски најдоцна до 31 март наредната година. Пред попишувањето и опишувањето на архивскиот материјал комисијата утврдува дали целокупниот архивски материјал е на лице место, потоа материјалот се средува според архивските знаци, а внатре според основните броеви и датуми од деловодникот.

                                     

ⓘ Архивски знаци

0701 - Документација и преписка за изградба и функционирање на електронски систем ; 0702 - Документација и преписка за чување и заштита на електронски документи резервни заштитни примероци, пренесување и сл;
                                     

1. Посебен дел

Посебен дел се пополнува согласно организационата структура на имателот на архивскиот материјал по сектори и одделенија или кај приватни иматели со посебна структура.

                                     
  • Евгениј Алексеевич Лебедев 2  15 јануари 1917, Балаково - 9 јуни 1997 година, Санкт Петербург - советски руски актер на театар и кино, учител. Херој

Users also searched:

архивски знаци, чување и уништување на документи, delovodnik primer, план на архивски знаци 2020, прирачник за канцелариско и архивско работење,

...
...
...