Топ-100
Back

ⓘ Израз, математика. Израз - поим во математиката кој означува конечен состав од знаци кој е добро сточен согласно правилата што важат во тој контекст. Математичк ..
Израз (математика)
                                     

ⓘ Израз (математика)

Израз - поим во математиката кој означува конечен состав од знаци кој е добро сточен согласно правилата што важат во тој контекст. Математичките знаци може да означуваат бројки, променливи, операции, функции, децимали, групирање, и други аспекти на сиктансата.

                                     

1. Примери

Изразите имаат широка примена, и тоа од простите како:

0 + 0 {\displaystyle 0+0} 8 x − 5 {\displaystyle 8x-5} линеарен полином 7 x 2 + 4 x − 10 {\displaystyle 7fut)\,dt.}
                                     

2. Облици

Во математичките изрази спаѓаат аритметички изрази, полиноми, алгебарски изрази, затворени изрази и аналитички изрази. На табелава што следи се покажани сличностите и разликите помеѓу овие видови изрази.

                                     
  • манипулирање со овие симболи тоа е обединувачка нишка на речиси целата математика Како таква, таа вклучува сè од решавање на основни равенства до проучувањето
  • нема суштинска смисловна разлика кај поимот израз иако зборот формула е повеќе резервиран за израз кој може да стои сам кој има значење вон непосредниот
  • применетата математика Неговиот талент дошол до израз во теориската математика особено во геометријата. Во делото Елементи на општата математика 1752
  • Основи на математиката е израз кој понекогаш се употребува во некои полиња на самата математика имено за математичката логика, аксиоматската теорија на
  • области од научната, филозофска и општо културната дејност. Студираше математика и физика во Кембриџ. Во 1950 година ја доби Нобеловата награда за литература
  • и механички направи од чиста забава, а почнал да покажува и талент за математика Во 1889, семејниот пријател Макс Талмуд, медицински студент, го запознал
  • протестанти Во гимназијата во Салцбург студирал латински, старогрчки, математика а на 17 - годишна возраст започнал да пишува поезија. Во 1908 година, Тракл
  • возраст, почнувајќи со Калвин и Хобс. Матурирал во средното училиште за математика и наука во Клоувер Хил, а дипломирал физика на универзитетот Кристофер
  • другиот израз ни тврди дека ниту еден од исказите А и Б не се точно, што значи дека не е точна ниту нивната дисјункција. Како во првиот израз е напишана
  • учел латински и грчки јазик. На 14 години дипломирал филозофија. Завршил математика во техничката школа во Мадрид, 1853, и од 1858 година предавал во неа

Users also searched:

бином на трета, мономи,

...
...
...