Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 79
                                               

Византиски календар

Византискиот календар бил во официјална употреба во Византија од 988 година кога владеел Василиј II, сѐ до падот на империјата во 1453 година. Овој календар се користел и во земјите кои биле во византиската сфера на влијание. Календарот бил идент ...

                                               

Корејски календар

Традиционалниот Kорејски календар е лунисоларниот календар, како и традиционалните календари на другите источноазиски земји. Датуми се пресметуваат од Корејскиот меридијан, а празниците и фестивалите се засновани во корејската култура.

                                               

Курдски календар

Почетокот на календарот е означен со Битката во Нинива, освојување на Асирците од страна на Медијците и Вавилонците во 612 година п.н.е. Историски настан во историјата на Курдите што приближно одговара на основањето на Медиската империја. Иако ка ...

                                               

Македонски месеци

Македонски месеци - поим за дванаесетте месеци во годината, кои денес во Македонија се прифатени и се нарекуваат со стандардните меѓународни именски форми кои водат потекло од латинските имиња на месеците, имаат свои македонски имиња кои во денеш ...

                                               

Меѓународна година на човековите права

1968 година била прогласена за меѓународна година на човековите права од страна на УНЕСКО, со основна цел да се сврти вниманието кон состојбата на човековите права низ целиот свет. На својата XX сесија на 17-18 март 1964 година, Комисијата за чов ...

                                               

Меѓународни празници

Меѓународните празници одбележуваат ден, недела, година, деценија или некој друг временски период според грегоријанскиот календар кој служи за привлекување на вниманието на светската јавност кон некои важни меѓународни интереси или проблеми, за о ...

                                               

Месецослов

Месецослов – црковен или народен календар со посочени денови во спомен на светци и годишен круг на црковни празници. Исто така може да содржи упатства за особености на богослужбата на соодветниот ден. Во православието календарот влегува во состав ...

                                               

Месечево-сончев календар

Месечево-сончев календар - календар во многу култури чиј датуми укажуваат на истовремено и на месечевите мени и должината на сончевата година. Ако сончевата година е дефинирана како тропска година, тогаш месечево-сончевиот календар ќе го определи ...

                                               

Престапна година, која започнува во понеделник

Ова е календарот за престапна година, која започнува во понеделник. Овој календар е валиден за годините: 1912, 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, 2080. Јануари Февруари Март п в с ч п с н п в с ч п с н п в с ч п с н 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 8 9 10 ...

                                               

Престапна година, која започнува во вторник

Ова е календарот за престапна година, која започнува во вторник. Овој календар е валиден за годините: 1924, 1952, 1980, 2008, 2036, 2064, 2092. Јануари Февруари Март п в с ч п с н п в с ч п с н п в с ч п с н 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 7 8 9 10 11 12 1 ...

                                               

Престапна година, која започнува во среда

Ова е календарот за престапна година, која започнува во среда. Овој календар е валиден за годините: 1908, 1936, 1964, 1992, 2020, 2048, 2076. Јануари Февруари Март п в с ч п с н п в с ч п с н п в с ч п с н 1 2 3 4 5 1 2 1 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 ...

                                               

Престапна година, која започнува во четврток

Ова е календарот за престапна година, која започнува во четврток. Овој календар е валиден за годините: 1920, 1948, 1976, 2004, 2032, 2060, 2088. Јануари Февруари Март п в с ч п с н п в с ч п с н п в с ч п с н 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 ...

                                               

Престапна година, која започнува во петок

Ова е календарот за престапна година, која започнува во петок. Овој календар е валиден за годините: 1904, 1932, 1960, 1988, 2016, 2044, 2072. Јануари Февруари Март п в с ч п с н п в с ч п с н п в с ч п с н 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 ...

                                               

Престапна година, која започнува во сабота

Ова е календарот за престапна година, која започнува во сабота. Овој календар е валиден за годините: 1916, 1944, 1972, 2000, 2028, 2056, 2084. Јануари Февруари Март п в с ч п с н п в с ч п с н п в с ч п с н 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 ...

                                               

Престапна година, која започнува во недела

Ова е календарот за престапна година, која започнува во недела. Овој календар е валиден за годините: 1928, 1956, 1984, 2012, 2040, 2068, 2096. Јануари Февруари Март п в с ч п с н п в с ч п с н п в с ч п с н 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 ...

                                               

Пизански календар

Календарот користен во Пиза од Средниот век до најмалку 1406 година започнувал на 25 март во годината на воплотувањето на Исус. Овој метод на сметање бил проследен и во Кортона и Пистоја. Датумите во пизанскиот календар се вели дека се во stile p ...

                                               

Престапна година

Престапна година е година што има 366 дена наместо 365, односно, тоа е година која го содржи датумот 29 февруари. Престапните години се начин за да се усогласат календарската година со астрономската година. Вистинската, односно астрономската годи ...

                                               

Редовна година, која започнува во понеделник

Ова е календарот за редовна година, која започнува во понеделник. Редовна година е година, која не е престапна. Овој календар е валиден за годините: 1900, 1906, 1917, 1923, 1934, 1945, 1951, 1962, 1973, 1979, 1990, 2001, 2007, 2018, 2029, 2035, 2 ...

                                               

Редовна година, која започнува во вторник

Ова е календарот за редовна година, која започнува во вторник. Редовна година е година, која не е престапна. Овој календар е валиден за годините: 1901, 1907, 1918, 1929, 1935, 1946, 1957, 1963, 1974, 1985, 1991, 2002, 2013, 2019, 2030, 2041, 2047 ...

                                               

Редовна година, која започнува во среда

Ова е календарот за редовна година, која започнува во среда. Редовна година е година, која не е престапна. Овој календар е валиден за годините: 1902, 1913, 1919, 1930, 1941, 1947, 1958, 1969, 1975, 1986, 1997, 2003, 2014, 2025, 2031, 2042, 2053, ...

                                               

Редовна година, која започнува во четврток

Ова е календарот за редовна година, која започнува во четврток. Редовна година е година, која не е престапна. Овој календар е валиден за годините: 1903, 1914, 1925, 1931, 1942, 1953, 1959, 1970, 1981, 1987, 1998, 2009, 2015, 2026, 2037, 2043, 205 ...

                                               

Редовна година, која започнува во петок

Ова е календарот за редовна година, која започнува во петок. Редовна година е година, која не е престапна. Овој календар е валиден за годините: 1909, 1915, 1926, 1937, 1943, 1954, 1965, 1971, 1982, 1993, 1999, 2010, 2021, 2027, 2038, 2049, 2055, ...

                                               

Редовна година, која започнува во сабота

Ова е календарот за редовна година, која започнува во сабота. Редовна година е година, која не е престапна. Овој календар е валиден за годините: 1910, 1921, 1927, 1938, 1949, 1955, 1966, 1977, 1983, 1994, 2005, 2011, 2022, 2033, 2039, 2050, 2061, ...

                                               

Редовна година, која започнува во недела

Ова е календарот за редовна година, која започнува во недела. Редовна година е година, која не е престапна. Овој календар е валиден за годините: 1905, 1911, 1922, 1933, 1939, 1950, 1961, 1967, 1978, 1989, 1995, 2006, 2017, 2023, 2034, 2045, 2051, ...

                                               

Ревидиран јулијански календар

Ревидиран јулијански календар, познат како Мелетиев календар и новојулијански календар – воопштен назив за усвоената редакција на новиот календар на сеправославниот конгрес на чело со вселенскиот патријарх Мелетиј IV одржан во Цариград во 1923 го ...

                                               

Римски календар

Римски календар - календарот кој го користеле римското кралство и република. Календарот е вклучен во јулијанскиот календар воспоставен со реформите на диктаторот Јулиј Цезар и царот Октавијан Август кон крајот на 1-от век п.н.е. и како дел од сек ...

                                               

Руми календар

Руми календар - специфичен календар заснован на јулијанскиот календар кој официјално бил користен од Отоманското Царство по Танзиматот и од неговиот наследник, Република Турција до 1926 година. Тој бил усвоен за граѓански работи и бил сончев кале ...

                                               

Севернокорејски календар

Севернокорејски календар или џуче-календар - систем за одбројување на годините кој се користи во Демократска Народна Република Кореја.

                                               

Симетрија454

Симетрија454 е предлог календар за реформа на грегоријанскиот календар. Ова е вечен спнчев календар кој ја содржи традиционалната седмица од седум дена, има симетрично еднакви тромесечја, а секој месец започнува со понеделник.

                                               

Советски календар

Советскиот календар - календар кој бил користен во СССР од 1929 до 1940 година. Набргу по Октомвриската револуција од 1917 година, Ленин издал указ за промена на календарот во Русија од Јулијански во Грегоријански календар. Оваа промена значела п ...

                                               

Сончева година

Сончева година, синодичка година или тропска година – е времето меѓу две последователни поминувања на Сонцето низ пролетната точка. Ѕвездената година е важна во механиката на движење на планетите, додека тропската година е раздобје во кое се мену ...

                                               

Тајландски сончев календар

Тајландски сончев календар - календар усвоен од кралот Чулалонгкорн in 1888 г. н.е. како сијамска варијанта на грегоријанскиот календар. Воведен е како замена за дотогашниот тајландски месечев календар како службен во државата, иако стариот и пон ...

                                               

Француски републикански календар

Француски републикански календар или Француски револуционерен календар – календар предложен во текот на Француската револуција, а француската влада го користела околу дванаесет години, од крајот на 1793 до 1805 година. Причина за тоа била желбата ...

                                               

Август

"Дваесет и петти август 1983 година" - расказ на аргентинскиот писател Хорхе Луис Борхес. "Август" - песна на македонскиот поет Ацо Шопов. "Рапсодија во Август" 八月の狂詩曲, Hachigatsu no rapusodī Hachigatsu no kyōshikyoku) - јапонски игран филм ...

                                               

Декември

Декември или снежник - дванаесетиот и последен месец во годината според грегоријанскиот календар и еден од седумте месеци според овој календар што имаат 31 ден.

                                               

Јануари

Јануари или коложег првиот месец во годината според грегоријанскиот календар и еден од седумте месеци според овој календар што имаат 31 ден. Според јулијанскиот календар, месецот јануари почнува од 14 ден на грегоријанскиот календар.

                                               

Јули

"4 јули" 4th of July - песна на ирската рок-група "Ју Ту" U2. "4 јули" 4th of July - песна на американската рок-група "Саундгарден" Soundgarden од 1994 година. "Сабота, 13 јули" - кус расказ на македонскиот писател Драган Георгиевски од 2013 година.

                                               

Мај

Мај или косар - петтиот месец во годината според грегоријанскиот календар и еден од седумте месеци според овој календар што имаат 31 ден. Според црковното сметање на циклусите, мај е осми месец. Во Јапонија се зборува за т.н." мајско боледување", ...

                                               

Март

Март или цутар - третиот месец во годината според грегоријанскиот календар и еден од седумте месеци според овој календар што имаат 31 ден. Според црковното сметање на циклусите март е шести месец по ред.

                                               

Ноември

Понекогаш, ноември се јавува како тема во одредени дела од уметноста и популарната култура, како што се: "Ноемвриски ден" - песна на германскиот поет Рајнер Марија Рилке. "Еден ноември" Један новембар - песна на српскиот писател Иво Андриќ од 191 ...

                                               

Романски месеци

Традиционалниот романски календар има свои имиња на месеците, кои инаку се идентични со оние на грегоријанскиот календар. Во современа Романија и Молдавија, вториот календар исклучиво се користи за деловни и владини трансакции и преовладува во на ...

                                               

Септември

Септември или гроздобер - деветтиот месец во годината според грегоријанскиот календар и еден од четирите кои имаат 30 дена. На 22-от ден од месецот септември е "есенска рамнодневница".

                                               

Февруари

Февруари или сечко - вториот месец во годината според грегоријанскиот календар. Тој е месецот со најмалку денови според овој календар, со 28 дена во редовните години и 29 дена во престапните години. Февруари е третиот месец од зимата во северната ...

                                               

Радиојаглеродно датирање

Радиојаглеродното датирање е радиометриски метод за датирање кој го употребува природниот постоечки изотоп на јаглерод-14 за да ја одреди староста на јаглеродните материјали до старост од 60.000 години п.н.е. Техниката на радиојаглеродно датирање ...

                                               

VIII милениум п.н.е.

VIII милениум п.н.е. - илјадалетен период од историјата на светот кој се карактеризира распространувањето на земјоделство на целата Плодната Полумесечина и Анадолија. Грнчарството станува сеприсутно независно развиено и во Средна Америка, а сточа ...

                                               

II милениум

II милениум - временски период кој започнал на 1 јануари 1001 година и завршил на 31 декември 2000 година според грегоријанскиот календар. Ова е вториот илјадалетен период од Нашата ера. Во овој период спаѓа развиениот и доцниот среден век, Монго ...

                                               

Гидеонмантелија

Гидеонмантелија род на мал диносаурус од карлична птица од групата Неорнитишија, веројатно орнитопод, кој живеел во рана креда во денешна Европа. Типичен вид е G. amosanjuanae, чиј холотип е нецелосен скелет со ознака MPG-PBCH со зачувани девет г ...

                                               

Диносаурус

Диносаурус - група влекачи на кладовата Диносаурија. Тие првпат се појавиле за време на геолошкиот период тријас, помеѓу 243 и 233.23 милиони години, иако точното потекло и времето на еволуцијата на диносаурусите е предмет на постојани истражувањ ...

                                               

Макрофосил

Макрофосилите се зачувани остатоци од организми кои се доволно големи за да бидат видливи без микроскоп. Најголемиот број од фосилите обработени во статијата Фосил се макрофосили.

                                               

Синапсиди

Синапсидите се група на животни која ги вклучува цицачите и сите оние групи на животни кои се еволутивно поблиски до цицачите отколку до другите современи амниоти. Примитивните синапсиди најчесто се нарекуваат пеликосаури, додека понапредните циц ...