Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 78
                                               

2 век п.н.е.

2 век пред нашата ера - век кој започнал на 1 јануари 200 г. п.н.е. и завршил на 31 декември 101 г. п.н.е. Овој период се смета за дел од класичната антика, иако за разни региони тој се именува со разни термини. Тој исто така се смета за крај на ...

                                               

3 век

3 век започнал на 1 јануари 201 год., а завршил на 31 декември 300 год. Во текот на овој век Римското Царство се наоѓала во криза, што го означило почетокот на доцната антика. Во Персија, Партијската империја била наследена од Сасанидското Царств ...

                                               

3 век п.н.е.

3 век пред нашата ера - век кој започнал на 1 јануари 300 г. п.н.е. и завршил на 31 декември 201 г. п.н.е. Овој историски период и припаѓа на класичната антика. Во Средоземното Море, првите неколку децении од овој век се карактеризираат со баланс ...

                                               

4 век

4 век започнал на 1 јануари 301 год., а завршил на 31 декември 400 год. Во рамките на Римското Царство, почетокот на 4 век бил одбележан од Константин Велики, првиот римски император кој се преобратил во христијанство. Константин Велики е исто та ...

                                               

4 век п.н.е.

4 век п.н.е. - век кој започнал на 1 јануари 400 г. п.н.е., а завршил на 31 декември 301 г. п.н.е. Овој век се смета за дел од класичната антика. Векот бил одбележан со издигнувањето на класичната грчка цивилизација во сите нејзини аспекти. До 40 ...

                                               

5 век

V век - столетие кое започнало на 1 јануари 401 г., а завршило на 31 декември 500 г. Ова бил период на преселба и политичка нестабилност низ цела Евроазија. Во 476 година, Западното Римско Царство пропаднало. Пред пропаста со него владееле неколк ...

                                               

5 век п.н.е.

5 век пред нашата ера - век кој започнал на 1 јануари 500 г. п.н.е., а завршил на 31 декември 401 г. п.н.е. Во овој век бил основан Паталипутра, главниот град на империјата Магада. Градот опстанал повеќе од илјада години и станал главен град на м ...

                                               

6 век

6 век - век кој започнал на 1 јануари 501 год., а завршил на 31 декември 600 год. На Запад, овој век го означува крајот на класичната антика и почетокот на средниот век. По падот на Западното римско царство, кон крајот на V век, Европа се распадн ...

                                               

6 век п.н.е.

6 век п.н.е. започнува на 1 јануари 600 п.н.е., а завршува на 31 декември 501 пред нашата ера. Овој век претставува врв на период во човековата историја популарно познат како Осево време. Во овој период се појавуваат пет главни мисловни струи кои ...

                                               

7 век

7 век започнал на 1 јануари 601 год., а завршил на 31 декември 700 год. Муслиманските освојувања започнале со обединувањето на Арабија од страна на Мухамед, почнувајќи од 622 година. По смртта на Мухамед, во 632 година, исламот се проширил надвор ...

                                               

7 век п.н.е.

7 век п.н.е. започнува на 1 јануари 700 година п.н.е., а завршува на 31 декември 601 п.н.е. Асирската империја продолжи да доминира во Блискиот Исток во текот на овој век, остварувајќи огромна моќ врз соседните држави како што се Вавилон и Египет ...

                                               

8 век п.н.е.

8 век п.н.е. започнува на 1 јануари 800 п.н.е. и завршил на 31 декември 701 пред нашата ера. 8 век пред нашата ера е период на големи промени за неколку историски значајни цивилизации. Во Египет, 23-тата и 24-тата династија довеле до владеење на ...

                                               

9 век п.н.е.

9 век п.н.е. - век кој започнал 1 јануари 900 п.н.е. и завршил на 31 декември 801 п.н.е. Тоа беше период на големи промени за неколку цивилизации. Во Африка, Картагина е основана од страна на Феникијците. Во Египет, тешка поплава го покрива подот ...

                                               

10 век п.н.е.

10 век пред нашата ера - век кој започнал на 1 јануари 1000 г. п.н.е., а завршил на 31 декември 901 г. п.н.е. На Блискиот Исток, овој период следи по колапсот на доцното бронзено доба, а со него почнува раното железно доба. Грчкиот мрачен век кој ...

                                               

11 век п.н.е.

11 век пред нашата ера - век кој започнал на 1 јануари 1100 г. п.н.е., а завршил на 31 декември 1001 г. п.н.е. Иако многу општества се опишани од овој период, податоците за некои од поединците кои живееле во овој период се апокрифални, а не се ис ...

                                               

12 век п.н.е.

12 век пред нашата ера - век кој започнал на 1 јануари 1200 г. п.н.е. и завршил на 31 декември 1101 г. п.н.е. Историчарите сметаат дека во овој век почнало пропаѓањето на Доцното бронзено доба на територијата на древниот Блиски исток и источен Ме ...

                                               

13 век

13 век - век кој траел од 1 јануари 1201 до 31 декември 1300 година, според грегоријанскиот календар. Во историјата на европската култура, овој период се смета за дел од развиениот среден век. Монголското Царство го доживеало својот подем, а по н ...

                                               

14 век

14 век - век кој траел од 1 јануари 1301 до 31 декември 1400 година, според грегоријанскиот календар. Политичките и природните катастрофи ја опустошиле Европа заедно со нападите на Монголското Царство. Во текот на овој век во Персија се распаднал ...

                                               

15 век

15 век - век кој траел од 1 јануари 1401 до 31 декември 1500 година, според грегоријанскиот календар. Во Европа, 15 век се смета за мост помеѓу доцниот среден век, раната ренесанса и почетокот на модерниот период. Многу технолошки, општествени и ...

                                               

16 век

16 век - век кој траел од 1 јануари 1601 до 31 декември 1700 година, според грегоријанскиот календар. 16 век историчарите го сметаат за век во кој се појавил порастот на Западната култура. Во текот на 16 век, Шпанија и Португалија ги истражувале ...

                                               

17 век

17 век - век кој траел од 1 јануари 1601 до 31 декември 1700 година, според грегоријанскиот календар. Тој спаѓа во раниот модерен период во Европа и на тој континент се карактеризира со барокното културно движење, Холандската Златна Доба, владеењ ...

                                               

Француската култура во XVII век

17 век започнува на 1 јануари, 1601 година и завршува на 31 декември 1700 година во грегоријанскиот календар. 17 век паѓа во раносовремениот период од Европа и во тој континент се карактеризира со холандскaта златна доба, барокното културно движе ...

                                               

18 век

1799: Наполеон изведува пуч и станува диктатор на Франција. 1791 - 1804: Хаиќанска револуција 1792 - 1815: Големата француска војна почнува како Француска револуционерна војна што доведува до Наполеоновите војни. 1796: Британците ги исфрлиле Хола ...

                                               

19 век

1899: почнува Втората бурска војна -1902; почнува Филипинско-американската војна -1913. 1890: Масакр кај Ранетото Колено била последната битка од Индијанските војни. Овој настан претставува крај на Дивиот Запад. 1896: Клондајчка златна грозница в ...

                                               

20 век

20 век е најкрвавиот во историјата на човештвото. 1912 - 1913 - Балкански војни; ослободување на Балканот од Османлиското Царство 1959 - 1975 - Виетнамска војна; обединување на Виетнам со околу 3 милиони жртви 1994 - Геноцид во Руанда со скоро ми ...

                                               

20 век п.н.е.

ок. 2000 п.н.е. - Почеток на пропаѓањето на Харапаската цивилизација. 2000 п.н.е. - Припитомени се коњите и се користат за транспорт. 1932 п.н.е. - Аморитите го освојуваат Ур. ок. 1928 п.н.е. – 1895 п.н.е. - Направена е "Сцената на жетва" во гроб ...

                                               

Епоха (геологија)

Во геохронологијата, епохата е поддел на геолошката временска скала која е подолга од добата, но пократка од еден период. Тековната епоха е холоценската епоха на кватарскиот период. Слоеви на карпи депонирани за време на една епоха се нарекуваат ...

                                               

Геолошка скала

Геолошка скала - систем на хронолошко изразување на одделните периоди во минатото што ја одразува стратиграфија на Земјата и наоѓа примена во геологијата, палеонтологијата и други науки за Земјата согласно редоследот на позначајни настани во нејз ...

                                               

Холоценски календар

Холоценски календар - систем за означување на годините кои додава точно 10.000 години на моментално употребуваните системи како наша ера или христијанска ера, чија прва година е на почетокот од холоценот и Неолитската револуција. Подржувачите на ...

                                               

Деценија

Деценија, декада или десетлетие претставува период од десет години. Зборот "деценија" доаѓа од латинскиот збор decennium, додека пак поимот "декада" потекнува од старогрчкото "декас" што значи десет.

                                               

Календар

Календар е систем за организирање на деновите со општествени, религиозни или административни цели. Ова се прави со тоа што им се даваат имиња на одредени временски периоди, денови, недели, месеци и години. Месеците и годините најчесто се во склад ...

                                               

Список на календари

Курдски календар Мингуо календар Тајван Ерменски календар Тајландски месечев календар се користи за некои тајландски празници Романски календар Будистички календар Нанакшахи календар Јапонски календар Тамилски календар Ирски календар Виетнамски к ...

                                               

30 февруари

Според грегоријанскиот календар, февруари има 28 дена или 29 кога станува збор за престапна година. Сепак некои од светските календари го имале февруари со 30 дена.

                                               

Атички календар

Атички календар е календар кој бил користен во старата Атика, односно на територијата на старо Атинскиот полис, свооето влијание го добива во 5. и 4 век, п.н.р, и поради големиот број на богаства и докази од Атина најдобро е разбран и сочуван од ...

                                               

Бенгалски календар

Бенгалски календар - месечево-сончев календар кој се користи во областа Бенгал на Индискиот Потконтинент, како национален во Бангладеш и како месен во Индија. Бенгалската ера се нарекува бенгали самбат б.с. или BS или бенгалска година বাংলা সন ба ...

                                               

Будистички календар

Будистички календар – календар кој се користи во континентална Југоисточна Азија, но исто така и на Шри Ланка, во неколку различни облици. Тој е месечево-сончев календар, со месеци со по 29 и 30 дена наизменично. Во правилни интервали се вметнува ...

                                               

Бурмански календар

Бурмански календар или Мјанмарска Ера е месечево-сончев календар во кој месеците се засноваат на месечевите месеци, а годините се засноваат на ѕвездените години. Календарот главно се заснова на постарата верзија на календарот на Хинду, иако за ра ...

                                               

Викрамска ера

Викрамска ера - календар кој бил воспоставен од страна на царот Викрамадитја. Овој календар се состои од месечеви месеци и сончева ѕвездена година. Станува збор за официјалниот календар на Непал, кои се нарекува и Бикрам самват, но се пресметува ...

                                               

Годишни календари

Ова се календари за цела година според Грегоријанскиот календар. Престапна година, која започнува во понеделник 1912, 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, 2080 Престапна година, која започнува во недела 1928, 1956, 1984, 2012, 2040, 2068, 2096 Редовна г ...

                                               

Грегоријански календар

Грегоријански календар - календар кој денеска се користи во Европа, поранешните европски колонии како и поголемиот дел од светот. Тој е модификација на јулијанскиот календар, и првпат бил предложен од неаполскиот доктор Алојзиј Лилиј, а бил прифа ...

                                               

Египетски календар

Древниот Египетски календар бил сончев календар со 365 дена во годиата.Годината се состоела од три сезони кои имале 120 денови, плус и интеркален месец од 5 епагоменски денови кои се третираат како надвор од годината.Секоја сезона е поделена на ч ...

                                               

Ерменски календар

Ерменски календар или староерменски календар - традиционален календар во Ерменија кој се користи и денес во Ерменската апостолска и Ерменската католичка црква. Календар се заснова на неменливата година од 365 дена. Поради тоа, со време почнал пос ...

                                               

Етиопски календар

Етиопскиот календар или еритрејскиот календар е главниот календар што се користи во Етиопија, а исто така служи како литургиска година за христијаните во Еритреја и Етиопија кои припаѓаат на Еритрејската Православна Црква Теваедо, Етиопија Правос ...

                                               

Зороастриски календар

Зороастриски календар е верски календар кој го користат припадниците на зороастриската вера. Следбениците на учењето на Заратустра и денес користат разни варијанти на овој календар за верски цели.

                                               

Ѕвездена година

Ѕвездена или сидеричка година – време за кое планетата Земја го обиколува Сонцето со обѕир на системот на далечни ѕвезди. Ѕвездените години се важни во механиката на движење на планетите, додека тропската година е важна за секојдневниот живот. Ни ...

                                               

Индиски национален календар

Индиски национален календар, понекогаш наречен шаливахански сачки календар - календар во употреба во Индија заедно со викранмскиот календар и широко застапениот грегоријански календар. Често се среќава во државниот службен весник, во вестите, Сеи ...

                                               

Ирански календар

Ирански календар, познат и како Персиски или Џалалов календар, сончев календар кој денес се користи во Иран и во Авганистан. Почнува секоја година на пролетна рамнодневница прецизно одрена со астрономски набљудувања од Техеран и на Кабул, што го ...

                                               

Ирски календар

Ирскиот календар не се придржува до астрономските сезони или метеоролошките сезони. Поточно речено, ги центрира сезоните околу краткодениците и рамнодениците, почнувајќи ја сезоната на отприлика средишната точка помеѓу краткоденицата и рамнодениц ...

                                               

Исламски календар

Исламски календар или муслимански календар - месечев календар кој е во службена употреба во многу муслимански земји, а исто така се користи од сите муслимани во одредувањето на верските празници. Календарот е месечев, составен од дванаесет месеци ...

                                               

Јапонски календар

Јапонските календари вклучуваат низа официјални и неофицијални системи. Во моментов, Јапонија го користи грегоријанскиот календар заедно со годишните означувања во кои се наведува годината на владеењето на сегашниот цар.