Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73
                                               

Клешта за оголување

Клешта за оголување, бланкирка или клешта за бланкирање – вид на клешта во електротехниката која служи за отстранување на изолацискиот материјал од изолирана спроводна жица, односно оголување на спроводната жица. На овој начин со оголениот дел од ...

                                               

Лемило

Лемило или летком – вид алат кој служи за топење некој лесно топлив метал заради спојување. Лемилата најмногу се користат за инсталации, поправки или производство во ограничени количини. Производството во големи количини користи други методи.

                                               

Наковална (алатка)

‎ ‎ Наковална – железна подлошка на која се коваат метални предмети. Оваа прирачна алатка се состои од тежок масивен блок од метал. Се користи при обработка на предмети со помош на чекан или длето. ‎Наковалните ги користеле занаетчиите од доцниот ...

                                               

Обработка со плазма

Плазмата е материја која човекот ја изучува многу одамна како експеримент во лабораторија за подоцна да ја препознава и во околината во која живее a потoа да ја искористува за свои потреби во обрaботката на метали или неметали. Зборот плазма е од ...

                                               

Турпија

Турпија или еге - рачна алатка со назабена површина што служи за обработка на дрвени, на метални и на слични површини со која се симнува горниот слој од површината. Турпијата се состои од челична шипка чија површина е избраздена со остри запци, о ...

                                               

Убодна пила

Убодна пила – машина-алатка, опремена со назабен сечило, генерално се користи за сечење штици или панели од дрво, но исто така и материјали од пластика и алуминиум. Сечилото е многу мало и тесно, од едната страна се прицврстува за моторот кој го ...

                                               

Фурка (предење)

Фурка или урка – дрвен алат кој се користел при рачно предење на која се зацврстувало преденото. Извлекувајќи со прстите мал дел од предивото кое за завртувало со влажење со плунка и се намотувало на вретеното, се создавала текстилна нишка. Кога ...

                                               

Хефталка

Хефталка – направа што служи за спојување листови хартија, односно канцелариска алатка која се користи за хефтање на повеќе парчиња на хартија и на тој начин нивно поврзување во една целина. Хефталката најчесто се користи во канцеларија, но се ко ...

                                               

Црево

Црево - флексибилна шуплива цевка дизајнирана да носи течности од едно до друго место. Цревата, исто така, понекогаш се нарекуваат цевки, или поопшто цевководи. Обликот на цревото обично е цилиндричен при што тоа има кружен напречен пресек. Дизај ...

                                               

Чекрк

Чекрк - механички уред кој се користи за сменување на насоката на силата или за подигање или повлекување на голем товар со користење на мала сила. Се состои од едно или повеќе тркала кои можат да се вртат околу своите оски. Омотот на тркалото мож ...

                                               

Шише

Шише или флаша - стаклен или пластичен сад со стеснет врат за чување течности. Обликот му е таков да има проширено тело, стеснето грло и отвор на врвот од грлото. Шишето е наменет првенствено за држење течност. Шишето може да биде направено и од ...

                                               

Технички универзитет (Истанбул)

Техничкиот универзитет во Истанбул е меѓународен технички универзитет кој се наоѓа во Истанбул, Турција. Тој е третиот најстар технички универзитет на светот посветен на инженерските и општествените науки. Во Турција е една од најзначајните образ ...

                                               

Технички универзитет Јилдиз

Техничкиот универзитет Јулдиз е технички универзитет на кој се изучуваат инженерските науки и е еден од најзначајните образовни институции во Истанбул, Турција. Централното седиште на универзитетот се наоѓа во Бешикташ.

                                               

Универзитет Готфрид Вилхелм Лајбниц (Хановер)

Универзитетот во Хановер, именуван како Универзитет Готфрид Вилхелм Лајбниц или Универзитет Лајбниц Хановер, е државен универзитет кој се наоѓа во Хановер, Германија. Универзитетот бил основан во 1831 година и е еден од најстарите, а воедно и нај ...

                                               

Дигитални податоци

Дигиталните податоци, во теоријата на информации и информациските системи, се дискретно, дисконтинуирано претставување на информации или дела. Броевите и буквите се најчесто користени репрезентации. Дигиталните податоци се спротивни со аналогни с ...

                                               

Достапен израз

Во областа на оптимизациите на компајлерите, достапните изрази се алгоритам за анализа што го одредува за секоја точка во програмата множеството изрази што не треба повторно да се пресметуваат. За тие изрази се вели дека се достапни во таква точк ...

                                               

Софтвер за менаџмент на снабдувачки синџири

Софтвер за раководење со снабдувачки синџири - софтверски алатки или модули што се користат при извршување на трансакции со синџирот на снабдување, управување со врските со добавувачи и контролирање на поврзаните деловни процеси. Додека функциона ...

                                               

Електрификација

Електрификација е процес на напојување со електрична енергија или, во друг контекст, изградба на објекти и постројки за производство на електрична струја и воведување на ваква моќност со промена на претходниот извор на енергија. Изградбата на сис ...

                                               

Индустриска револуција

Индустриската револуција претставува периодот од крајот на XVIII до почетокот на XIX век, кога се случиле големи промени во земјоделството, производството и транспортот, што имало голем ефект врз социоекономските и културни услови во Британија. П ...

                                               

Тројански коњ

Тројанскиот коњ претставува дел од митот за Тројанската војна. Според легендата, грчките војски ја опседнале Троја во продолжение на десет години, и никако не пронаоѓале начин како да ја заземат. Најпосле до израз дошла идејата на мудриот Одисеј. ...

                                               

Електрична машина

Во електротехниката, електричната машина е општ термин за машини кои користат електромагнетни сили, како што се електричните мотори, електричните генератори и други. Тие се електромеханички конвертори на енергија: електричениот мотор ја претвора ...

                                               

Машина

Машина - механичка направа која користи енергија за правење контролирани движења заради извршување некоја посакувана активност. Машините може да ја добиваат енергијата од животните, од луѓето, од природните сили, електрична енергија, топлинска ен ...

                                               

Машина за мелење месо

Машина за мелено месо е кујнски апарат за фино сецкање и/или мешање на сурово или варено месо, риба, зеленчук или слична храна. Ги заменува алатките како нож за мелење, на пример кој исто така се користи за производство на мелено месо, полнење ит ...

                                               

Топлинска пумпа

Топлинската пумпа во голем број случаи претставува најекономично решение за загревање на домови и други простории каде што престојуваат луѓе. Ја има во различни изведби, многу едноставни и евтини, но и посложени и поскапи кои со текот на користењ ...

                                               

Експлозивно оформување

Експлозивно оформување е металуршка техника во која се користи експлозивно полнење наместо удар или притисок, и во основа е многу поевтина од градење на доволно големи и задоволувачки преси со висок притисок, од друга страна пак, неизбежно е паке ...

                                               

Заварување

Заварување или швајсување – процес на спојување на два или повеќе метални делови од ист или приближно ист хемиски состав. Со спојувањето се добива нераздвојна врска. Заварувањето се изведува под дејство на топлина, со додавање или понекогаш и без ...

                                               

Ингот

Ингто е парче метал што се добива со излевање во некаква форма, најчесто кратки и дебели шипки или блокови, пред понатамошна обработка. Овој термин често се користи за парче сирово железо излеано во песок или кокили кое понатаму се преработува во ...

                                               

Метал

Оваа страница се однесува на металот како геолошка супстанција. За други значења видете метал појаснување. Метал или ковина - хемиски елемент кој брзо образува позитивни јони и во својата структура има метални врски. Металите понекогаш се опишува ...

                                               

Нанотехнологија

Нанотехнологија или нанотехника - научна дисциплина која се занимава со контролирањето на материјата на атомска или молекулска скала. Нанотехнологијата обично се занимава со конструирање на структури кои имаат големина до околу 100 нанометри во е ...

                                               

Златни наночестички

Златни наночестички - суспензија на субмикрометарски честички од злато во раствор - најчесто вода. Растворот кој содржи колоидно злато со големина помала од 100 nm многу често има црвеникава боја која може лесно да се промени со промена на големи ...

                                               

Јаглеродна наноцевка

Јаглеродните наноцевки се алотропи на јаглеродот. Наноцевка со еден ѕид подразбира наноцевка која е направена од слој на графит со дебелина од еден атом, завиткан во цилиндар со пречник кој се мери во нанометри. Како резултат на ова е нано-структ ...

                                               

Метална микрорешетка

Метална микрорешетка - вештачки порозен материјал кој се состои од метална пена во ултралесен облик. Со густина од само 0.9 мг/см³, ова е еден од најлесните материјал на светот. Изумот е објавен во ноември 2011, а негови творци се група научници ...

                                               

Молекуларна машина

Молекуларна машина или наномашина е секој цел број на молекуларни компоненти кои произведуваат квазимеханички движења како одговор на специфични дразби. Овој израз најчесто се употребува како општ поим за молекули кои едноставно ги имитираат функ ...

                                               

Наносетилник

Наносетилник или наносензор - сетилник чии активни елементи вклучуваат наноматеријали. Тие се употребуваат за различни медицински цели и како премини за изградба на други нанопроизводи, како што се компјутерските чипови, кои работат на наноскала, ...

                                               

Наночестичка

Во нанотехнологијата, наночестичката се дефинира како мал објект кој се однесува како целина според својствата. Секоја честица која има димензии меѓу 1 до 100 nm влегува во дефиницијата за наночестичка. Иако според големината повеќето молекули сп ...

                                               

Електронски јавачи

Електронски јавачи или еРајдери се мобилни консултанти што обезбедуваат техничка поддршка за граѓанските организации за оптимално искористување на информатичко-комуникациските технологии како средство за поефикасно извршување на активностите и ос ...

                                               

База на знаења

База на знаења е посебен вид на база на податоци наменета за управување со знаења. Оваа база е складиште на информации што овозможува начин на собирање, организирање, споделување, пребарување и примена на информации. Може да биде предвидена да ја ...

                                               

Паметна картичка

Паметна картичка, чип-картичка или картичка со интегрално коло е картичка со џебна големина во која е вградено интегрирано коло кое може да обработува информации. Тоа значи може да прима, обработува и праќа податоци. Постојат и бесконтактни памет ...

                                               

Читач на картички

Читач на мемориски картички англиски: memory card reader е уред кој служи за комуникација со паметната картичка или флеш мемориска картичка. Читач на бизнис картички англиски: business card reader е уред кој служи за скенирање и електронско потхр ...

                                               

Единици за пренос на податоци

Во телекомуникациите, битовата стапка или проточноста на преносот на податоците претставува просечен број на битови, знаци или блокови по единица време кој проаѓа од една до друга направа по пат на систем за пренос на податоци. Ова најчесто се ме ...

                                               

Импулсно-кодна модулација

Импулсно-кодната модулација, скратено ИКМ е постапка на претворање на континуалниот облик на сигналот во дигитален облик заради понатамошна обработка, пренос или чување. Истата се врши во дигитални уреди и претставува еден од начините аналогниот ...

                                               

Термохромизам

Tермохромизам е својство на супстанците да ја менуваат бојата, како резултат на промена на температурата. Прстенот на "расположението" е одличен пример за оваа појава, но термохромизмот како појава има и други попрактични примени, како на пример ...

                                               

Фотоапарат

Фотографијата денеска е составен дел од животот до таа мерка што просечна личност во една развиена западна земја се среќава со повеќе од 1000 фотографии во текот на денот.Фотографиите ги чуваат личните сеќавања и не информираат за јавните настани ...

                                               

Точка од интерес

Точка од интерес е одредена точка т.е. местоположба која за некого може да биде корисна или од интерес. На пример, ова може да биде точка на Земјата која ја претставува местоположбата на Самуиловата тврдина, или точка на планетата Марс која ја пр ...

                                               

GPS-приемник

GPS-приемник или GPS-уред е секој уред што прима сигнали од глобалниот систем за позиционирање со цел да ја одреди моментална местоположба на Земјата. GPS-уредите ја прикажуваат географската ширина и географската должина, а некои можат да ја прес ...

                                               

WGS84

Светскиот геодетски систем - појдовен стандард во картографијата, геодезијата, морепловството и воздухопловството. Составен е од стандардна координатна рамка на Земјата, стандардна сфероидна упатна површина за сирови податоци за надморска височин ...

                                               

Електронски микроскоп

Електронски микроскоп е тип на микроскоп што користи електрони за осветлување и создавање на слика од некој примерок. Има многу поголемо зголемување и моќ од светлосен микроскоп - до два милиони пати зголемување, за разлика од светлосниот со две ...

                                               

Оптички микроскоп

Оптичкиот микроскоп, кој често се нарекува светлосен микроскоп, е вид на микроскоп кој користи видлива светлина и систем на леќи за да ги зголемува сликите на малите субјекти. Оптичките микроскопи се најстариот дизајн на микроскоп и се веројатно ...

                                               

Офсет печатење

Офсет печатењето е широко употребувана техника на печатење, каде што печатењето на материјалот индиректно се пренесува од офсетна плоча на гумен цилиндар, и конечно од гумениот цилиндар на површината за печатење. Целокупниот процес отприлика би и ...

                                               

Раманово засилување

Раманово засилување - засилување кое се заснова на феноменот на стимулирано Раманово расејување, кога "сигнал" фотон со пониска фреквенција индуцира нееластично расејување на "пумпа" фотон со повисока фреквенција во оптички медиум во нелинеарен р ...