Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 72
                                               

Локомотива

нафтена локомотива дизел гаснотурбинска локомотива магнетнолебдечка локомотива маглев парна локомотива експериментална локомотива електрична локомотива

                                               

Локомотива Dn2t

Бригадната локомотива 0-8-0T на Henschel е компактна 10-тонска локомотива воведена 1905 година од страна на германската воeна железница, а нејзин производител е "Henschel & Sohn" од Касел, Хесен, Германија, а подоцна и од други производители. До ...

                                               

Парна локомотива

Парна локомотива е вид на железничко влечно возило. Основен принцип на работа на парната локомотива е искористување на енергијата на водената пареа парниот котел или топка пронајден уште во I век од научникот Херон Александриски.

                                               

Ракета (локомотива)

Ракета е една од првите парни локомотиви, конструирана во 1829 година од страна на англискиот изумител Џорџ Стивенсон. Општоприфатено било дека Стивенсоновата "Ракета" е првата парна локомотива. Но вистината е дека првата парна локомотива поставе ...

                                               

Рибарски брод

Рибарски брод, пловило наменето за риболов, преработи и превезува риби во море, езеро и река. Се користи во трговија, спортски и рекреативни намени. Според достапните податоци од 2004 година, евидентирани се четири милиони трговски бродови. 1.3 м ...

                                               

Сообраќајна мрежа

Сообраќајна мрежа или транспортна мрежа е мрежа од патишта, улици, цевоводи, аквадукти, далноводи, или било каква структура која овозможува движење на возила или проток на суровини. Во рамките на сообраќајното инженерство се вршат анализи на сооб ...

                                               

Џорџ Стивенсон

Џорџ Стивенсон, роден во Вајлам 15 км северно од Њукасл, англиски инженер – пронаоѓач. Син на сиромашен рударски работник, но со упорност се здобива со образование на инженер и почнува неговата пронаогачка кариера. Во Килингворт 1815 ја изумува п ...

                                               

Ширина на колосек

1668 мм - Португалија, Шпанија. 1473 мм - САД 1520 мм - Азербејџан, Белорусија, Грузија, Ерменија, Естонија, Казахстан, Киргистан, Латвија, Литванија, Молдавија, Монголија, Полска, Русија, Таџикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан. 1588 мм - ...

                                               

Технички преглед на возила

Технички преглед на возила – постапка пропишана од државни или локални власти во многу земји, во кои се врши технички преглед на возилото за да се осигура дека истото е во согласност со прописите за безбедност и загадување. Техничкиот преглед на ...

                                               

Успорник

Успорник или разговорно лежечки полицаец - препрека која се поставува на улиците за да се намали брзината на возилата на тоа место. Доколку не се намали брзината, возилото отскокнува, а може да дојде и до оштетување на истото. Успорникот обично с ...

                                               

Јазол (единица)

Јазол - единица за брзина еднаква на една морска милја на час. Меѓународната хидрографска организација, каде членуваат сите поморски држави, ја претпочита кратенката kn ; но, мошне застапена е и кратенката kt. Јазолот како не е SI-единица, но е п ...

                                               

Морепловство

Морепловство е дејност поврзана со транспорт на луѓе и носење стоки по морски пат, и зафаќа најмногу место во севкупен преглед. Текот на развојот се одвивал во три периоди: период на бродови со погон на силата на ветрот едрилици, период на бродов ...

                                               

Пристаниште

Пристаниште е објект за прием на бродови и пренос на бродски товар и патници. Пристаништата вообичаено се сместени на работ на морето, океанот, река или езеро. Пристаништата често имаат опрема за манипулирање со товарот како нпр. специјални крано ...

                                               

Сплав

Сплав или скеле е рамна конструкција која плута и се употребува за воден транспорт. Ова е наједноставниот вид на пловило, кој се карактеризира со отсуството на труп. Наместо ова сплавовите се одржуваат во вода со помош на пловни материјали како д ...

                                               

Чамец

Чамец е пловно средство за пловење по вода, обично езеро или вода во заштитена крајбрежна област. Сепак, постојат китоловни чамци кои се спуштаат и управуваат од поголем брод и служат за пловење по морињата. Во морнарскиот лексикон, чамец е пловн ...

                                               

Авион

Авион е летечка направа со крила и мотор. Првиот авион, наречен "Флаер", е измислен во САД од страна на браќата Орвил и Вилберт Рајт. Првиот документиран полет е направен на 17 декември 1903 година и траел 12 секунди. Тој ден се напревени вкупно ...

                                               

Автожир

Автожир, жироплан или жирокоптер – вид воздухоплов кај кого влечната сила се обезбедува со влечна или потисна елиса, а узгон со вртежно крило, без сопствен погон.

                                               

Висиномер

Во воздухопловството, барометарскиот висиномер го мери атмосферскиот притисок на надворешната средина со помош на питостатичен систем. Воздушниот притисок се смалува со зголемување на висината – приближно 100 hPa на 800 m, односно 1 mmHg на 1000 ...

                                               

Воздухоплов

Воздухоплов или летало - превозно средство кое може да лета користејќи ја поткревната сила на воздухот за надминување на гравитационото привлекување кон Земјината површина. Поткревната сила може да биде статична или динамична. Теоријата и практик ...

                                               

Воздухопловство

Воздухопловство - дејност поврзана со летање во воздушниот простор. Ги вклучува ги обединува сите човекови активности поврзани со летање со механички уреди, наречени авиони. Поимот воздухопловтсво ги вклучува сите воздухоплови со повеќекратна упо ...

                                               

Историја на воздухопловството

Историјата на воздухопловството се однесува на историјата за развој на механичкото летање-од најраните обиди со змејови и едрилици до капацитет потежок од воздухот, надзвучност и вселенски летови. Првите форми на летачки објекти направени од чове ...

                                               

Меѓународно здружение за воздушен превоз

Меѓународно здружениое за воздушен превоз - меѓународна група на авиопревозници се седиште во Монтреал, Канада, каде што исто така е сместена и централата на меѓународната цивилна организација за воздухопловство. Главната цел на оваа организација ...

                                               

Ракетоплан

Ракетоплан – воздухоплов што користи ракетен мотор за погон, понекогаш како дополнување на млазниот мотор. Ракетопланите можат да постигнат многу поголеми брзини во однос на сличните по големина млазни воздухоплови, но типично за најмногу неколку ...

                                               

Распон на крилја

Распон на крилја на авион или птица, е растојанието од левиот врв на крилото до десниот врв. На пример, авионот Боинг 777 има распон на крилја од околу 60 метри. Во авион секогаш се мери во права линија, од врв до врв, независно од обликот или за ...

                                               

Хеликоптер

Хеликоптер или вртолет - вид на летало кое се крева и спушта со помош на вртечки перки. Хеликоптерите се класифицирани како авиони со ротациони крила, за разлика од класичните авиони со фиксни крила. Зборот "хеликоптер" е настанат од старогрчките ...

                                               

Велосипедска инфраструктура

Велосипедска инфраструктура се однесува на целата инфраструктура, која може да се користи од страна на велосипедисти. Ова вклучува иста мрежа на патишта и улиците се користи од страна на возачите, освен оние патишта од кои велосипедисти биле забр ...

                                               

Пешачник

Пешачник, плочник или тротоар - пешачка патека долж една улица. Обично се прават од асфалт, цемент, тули, камен или од гума. Во XIX век и раниот XX век, на некои места често можело да се најдат и пешачници од дрво. Ваквите пешачници можат сѐ уште ...

                                               

Раскружница

Раскружница или крстосница со кружен тек на сообраќајот - сообраќајна површина со централен остров во која сообраќајот се одвива во кружен тек и во насока спротивно на стрелките на часовникот во земјите каде сообраќајот се одвива по десната стран ...

                                               

Марширање

Марширање е организирано и ритмичко униформно "одење" според маршова музика во војска во движење или на паради. Марширањето спаѓа во основна воена обука насекаде. При марширањето се задаваат маршови команди. Учењето да се маршира и слуша наредби ...

                                               

Планинарска прошетка- Планинарење

Планинарењето е претпочитаниот термин, во Канада и САД, за долго и брзо одење, обично на козји патеки, во природа, додека зборот одење се користи за пократоки и урбани прошетки. Додека пак, во Обединетото Кралство и Република Ирска, зборот "одење ...

                                               

Плик

Плик, плико или коверт – хартија превиткана и залепена со капак, да може да се стави во неа друга хартија, пари, писмо и сл. Тоа е вид амбалажа за пишани пратки. Вообичаено се изработуваат машински, но може и рачно, најчесто со виткање и лепење н ...

                                               

Светски поштенски сојуз

Светски поштенски сојуз, основан со Договорот од Берн од 1874 година, е специјализирана агенција на Обединетите нации која ги координира поштенските политики меѓу нациите членки, покрај светскиот поштенски систем. УПУ содржи четири тела составени ...

                                               

Превозно средство

Превозно средство е општ поим за разните видови на транспорт за превоз на луѓе и товар. Кога при едно патување се користи повеќе од едно превозно средство, патувањето нарекува "повеќеначинско" или "мултимодално".

                                               

Автобус

Првиот автобус во светот бил произведен во 1801 година, од страна на Ричард Тревитик, а неговата демонстрација се одржала на 24 декември истата година во Кемброн, Англија. Тоа бил автобус со парна машина, а можел да носи осум патници. Првиот авто ...

                                               

Автомобил

Автомобил или моторно возило е возило за превоз на патници кое има сопствен погон. Повеќе дефиниции за овој израз нагласуваат дека автомобилите се направени да се движат по сувоземни патишта, да обезбедат место за седење за патници - од еден до о ...

                                               

Балон

Балон е флексибилна кеса за надувување која се полни со вид на гас, како што се хелиум, водород, диазотен оксид или воздух. Современи балони може да се направени од материјали како што се гума, латекс, неопрен, ткаенина или најлон, а раните балон ...

                                               

Велосипед

Велосипед - возило придвижувано од човек со помош на педали. Велосипедот има две тркала прикачени на рамка, едно зад друго. Човекот кој го вози велосипедот се нарекува велосипедист. Велосипедите се појавиле во XIX век во Европа и до 2003 година с ...

                                               

Гондола

Гондола е чамец за пловидба на плитки води и е единствен во Венеција и нејзините бројни канали со што го симболизира угледот на романтичен град. Потеклото на зборот гондола никогаш не е точно утврден и покрај многуте интересни теории.

                                               

Лежипед

Лежипед - велосипед на кој велосипедистот се наоѓа во лежечка или полулежечка положба. Лежечката положба има ергономска и аеродинамичка цел. Што се однесува до ергономијата, тежината на велосипедистот е распоредена по целиот грб на велосипедистот ...

                                               

Моторно возило

Моторно возило е секое возило на моторен погон, со исклучок на мотоцикл, кое вообичаено се користи за превоз на лица или стока на патишта или за влечење на возила на патишта што се користат за превоз на лица и стока и кое има најмалку четири трка ...

                                               

Пајтон

Пајтон – луксузна отворена, со настрешница, коњска кола за превоз на патници. Пајтоните се појавиле на почетокот на 19 век и биле влечени од еден или два коња. Типично за пајтоните се 4 големи тркала и сразмерно мало тело што го прави брз, но нес ...

                                               

Саморамнотежна двоколка

Саморамнотежна двоколка, жироскопска двоколка или саморамнотежен скутер, често наведуван како лебдечка даска - преносливо возило на електричен погон кој се напојува од акумулатори. Се состои од две тркала поставени паралелно едно покрај друго, со ...

                                               

Сообраќаен знак

Сообраќајните знаци се знаци на патиштата. Се употребуваат во секоја земја во светот. Поделени се во три групи: Знаци за известување предупредување; Знаци за забрана. Знаци за опасност; Сообраќајните знаци се исти насекаде во светот. Важат за сит ...

                                               

Хакни-кола

Во Обединетото Кралство, хакни-кола / хакни-кочија се однесува на такси-возило со дозвола од т.н. Public Carriage Office во Лондон или од локална надлежна служба во други делови на Англија, Велс и Шкотска, а и од Министерството за животна околина ...

                                               

Микроуправувач

Микроуправувачот претставува компјутер на единствен чип. Тој има микрообработувач, компјутерска меморија и влезно/излезни порти - се она што му е потребно за работа на еден компјутер. За разлика од личните сметачи микроуправувачите користат слаби ...

                                               

Паметни средини

Паметните средини ги поврзуваат компјутерите и другите паметни уреди со секојдневните поставки и задачи. Паметните средини вклучуваат паметни домови, паметни градови и паметно производство.

                                               

Управувач

Во треоријата на управувањето, управувач - уред кој ја набљудува и влијае врз работата на даден динамички систем. Условите кои треба да се исполнат најчесто се дадени како излезни вредности, а тоа се извршува со прилагодување на некои влезни вред ...

                                               

PLC управувач

Програмабилен логички управувач е дигитален компјутер кој се користи во автоматизацијата на индустриските процеси, како контрола при производството на фабричките погони и ленти. За разлика од другите компјутеризирани управувачи, PLC управувачите ...

                                               

Алат

Алат е помошно средство со кое рачно или машински се обработуваат материјалите. Со алатките полесно, побрзо и попрецизно се работи. Алатките овозможуваат изработка на многу сложени производи. Постојат голем број на алатки за најразлична намена. А ...

                                               

Бич

Бич или камшик – направа од впреден коноп или кожа, прицврcтен за дршка што служи за бичување, за терање добиток и сл. Оваа алатка луѓето традиционално ја користат за да воспостават контрола над животни или други луѓе со нанесување болка или со з ...