Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 438
                                               

1407 п.н.е.

1407 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1407. година пред новата ера, 407. од вториот милениум п.н.е., 7. од 15 век п.н.е. и осма од 1400-тите п.н.е.

                                               

1408 п.н.е.

1408 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1408. година пред новата ера, 408. од вториот милениум п.н.е., 8. од 15 век п.н.е. и деветта од 1400-тите п.н.е.

                                               

1409 п.н.е.

1409 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1409. година пред новата ера, 409. од вториот милениум п.н.е., 9. од 15 век п.н.е. и последна од 1400-тите п.н.е.

                                               

1410 п.н.е.

1410 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1410. година пред новата ера, 410. од вториот милениум п.н.е., 10. од 15 век п.н.е. и прва од 1410-тите п.н.е.

                                               

1411 п.н.е.

1411 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1411. година пред новата ера, 411. од вториот милениум п.н.е., 11. од 15 век п.н.е. и втора од 1410-тите п.н.е.

                                               

1412 п.н.е.

1412 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1412. година пред новата ера, 412. од вториот милениум п.н.е., 12. од 15 век п.н.е. и трета од 1410-тите п.н.е.

                                               

1413 п.н.е.

1413 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1413. година пред новата ера, 413. од вториот милениум п.н.е., 13. од 15 век п.н.е. и четвртта од 1410-тите п.н.е.

                                               

1414 п.н.е.

1414 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1414. година пред новата ера, 414. од вториот милениум п.н.е., 14. од 15 век п.н.е. и петта од 1410-тите п.н.е.

                                               

1415 п.н.е.

1415 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1415. година пред новата ера, 415. од вториот милениум п.н.е., 15. од 15 век п.н.е. и шеста од 1410-тите п.н.е.

                                               

1416 п.н.е.

1416 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1416. година пред новата ера, 416. од вториот милениум п.н.е., 16. од 15 век п.н.е. и седма од 1410-тите п.н.е.

                                               

1417 п.н.е.

1417 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1417. година пред новата ера, 417. од вториот милениум п.н.е., 17. од 15 век п.н.е. и осма од 1410-тите п.н.е.

                                               

1418 п.н.е.

1418 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1418. година пред новата ера, 418. од вториот милениум п.н.е., 18. од 15 век п.н.е. и деветта од 1410-тите п.н.е.

                                               

1419 п.н.е.

1419 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1419. година пред новата ера, 419. од вториот милениум п.н.е., 19. од 15 век п.н.е. и последна од 1410-тите п.н.е.

                                               

1420 п.н.е.

1420 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1420. година пред новата ера, 420. од вториот милениум п.н.е., 20. од 15 век п.н.е. и прва од 1420-тите п.н.е.

                                               

1421 п.н.е.

1421 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1421. година пред новата ера, 421. од вториот милениум п.н.е., 21. од 15 век п.н.е. и втора од 1420-тите п.н.е.

                                               

1422 п.н.е.

1422 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1422. година пред новата ера, 422. од вториот милениум п.н.е., 22. од 15 век п.н.е. и трета од 1420-тите п.н.е.

                                               

1423 п.н.е.

1423 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1423. година пред новата ера, 423. од вториот милениум п.н.е., 23. од 15 век п.н.е. и четвртта од 1420-тите п.н.е.

                                               

1424 п.н.е.

1424 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1424. година пред новата ера, 424. од вториот милениум п.н.е., 24. од 15 век п.н.е. и петта од 1420-тите п.н.е.

                                               

1425 п.н.е.

1425 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1425. година пред новата ера, 425. од вториот милениум п.н.е., 25. од 15 век п.н.е. и шеста од 1420-тите п.н.е.

                                               

1426 п.н.е.

1426 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1426. година пред новата ера, 426. од вториот милениум п.н.е., 26. од 15 век п.н.е. и седма од 1420-тите п.н.е.

                                               

1427 п.н.е.

1427 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1427. година пред новата ера, 427. од вториот милениум п.н.е., 27. од 15 век п.н.е. и осма од 1420-тите п.н.е.

                                               

1428 п.н.е.

1428 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1428. година пред новата ера, 428. од вториот милениум п.н.е., 28. од 15 век п.н.е. и деветта од 1420-тите п.н.е.

                                               

1429 п.н.е.

1429 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1429. година пред новата ера, 429. од вториот милениум п.н.е., 29. од 15 век п.н.е. и последна од 1420-тите п.н.е.

                                               

1430 п.н.е.

1430 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1430. година пред новата ера, 430. од вториот милениум п.н.е., 30. од 15 век п.н.е. и прва од 1430-тите п.н.е.

                                               

1431 п.н.е.

1431 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1431. година пред новата ера, 431. од вториот милениум п.н.е., 31. од 15 век п.н.е. и втора од 1430-тите п.н.е.

                                               

1432 п.н.е.

1432 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1432. година пред новата ера, 432. од вториот милениум п.н.е., 32. од 15 век п.н.е. и трета од 1430-тите п.н.е.

                                               

1433 п.н.е.

1433 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1433. година пред новата ера, 433. од вториот милениум п.н.е., 33. од 15 век п.н.е. и четвртта од 1430-тите п.н.е.

                                               

1434 п.н.е.

1434 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1434. година пред новата ера, 434. од вториот милениум п.н.е., 34. од 15 век п.н.е. и петта од 1430-тите п.н.е.

                                               

1435 п.н.е.

1435 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1435. година пред новата ера, 435. од вториот милениум п.н.е., 35. од 15 век п.н.е. и шеста од 1430-тите п.н.е.

                                               

1436 п.н.е.

1436 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1436. година пред новата ера, 436. од вториот милениум п.н.е., 36. од 15 век п.н.е. и седма од 1430-тите п.н.е.

                                               

1437 п.н.е.

1437 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1437. година пред новата ера, 437. од вториот милениум п.н.е., 37. од 15 век п.н.е. и осма од 1430-тите п.н.е.

                                               

1438 п.н.е.

1438 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1438. година пред новата ера, 438. од вториот милениум п.н.е., 38. од 15 век п.н.е. и деветта од 1430-тите п.н.е.

                                               

1439 п.н.е.

1439 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1439. година пред новата ера, 439. од вториот милениум п.н.е., 39. од 15 век п.н.е. и последна од 1430-тите п.н.е.

                                               

1440 п.н.е.

1440 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1440. година пред новата ера, 440. од вториот милениум п.н.е., 40. од 15 век п.н.е. и прва од 1440-тите п.н.е.

                                               

1441 п.н.е.

1441 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1441. година пред новата ера, 441. од вториот милениум п.н.е., 41. од 15 век п.н.е. и втора од 1440-тите п.н.е.

                                               

1442 п.н.е.

1442 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1442. година пред новата ера, 442. од вториот милениум п.н.е., 42. од 15 век п.н.е. и трета од 1440-тите п.н.е.

                                               

1443 п.н.е.

1443 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1443. година пред новата ера, 443. од вториот милениум п.н.е., 43. од 15 век п.н.е. и четвртта од 1440-тите п.н.е.

                                               

1444 п.н.е.

1444 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1444. година пред новата ера, 444. од вториот милениум п.н.е., 44. од 15 век п.н.е. и петта од 1440-тите п.н.е.

                                               

1445 п.н.е.

1445 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1445. година пред новата ера, 445. од вториот милениум п.н.е., 45. од 15 век п.н.е. и шеста од 1440-тите п.н.е.

                                               

1446 п.н.е.

1446 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1446. година пред новата ера, 446. од вториот милениум п.н.е., 46. од 15 век п.н.е. и седма од 1440-тите п.н.е.

                                               

1447 п.н.е.

1447 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1447. година пред новата ера, 447. од вториот милениум п.н.е., 47. од 15 век п.н.е. и осма од 1440-тите п.н.е.

                                               

1448 п.н.е.

1448 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1448. година пред новата ера, 448. од вториот милениум п.н.е., 48. од 15 век п.н.е. и деветта од 1440-тите п.н.е.

                                               

1449 п.н.е.

1449 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1449. година пред новата ера, 449. од вториот милениум п.н.е., 49. од 15 век п.н.е. и последна од 1440-тите п.н.е.

                                               

1450 п.н.е.

1450 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1450. година пред новата ера, 450. од вториот милениум п.н.е., 50. од 15 век п.н.е. и прва од 1450-тите п.н.е.

                                               

1451 п.н.е.

1451 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1451. година пред новата ера, 451. од вториот милениум п.н.е., 51. од 15 век п.н.е. и втора од 1450-тите п.н.е.

                                               

1452 п.н.е.

1452 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1452. година пред новата ера, 452. од вториот милениум п.н.е., 52. од 15 век п.н.е. и трета од 1450-тите п.н.е.

                                               

1453 п.н.е.

1453 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1453. година пред новата ера, 453. од вториот милениум п.н.е., 53. од 15 век п.н.е. и четвртта од 1450-тите п.н.е.

                                               

1454 п.н.е.

1454 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1454. година пред новата ера, 454. од вториот милениум п.н.е., 54. од 15 век п.н.е. и петта од 1450-тите п.н.е.

                                               

1455 п.н.е.

1455 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1455. година пред новата ера, 455. од вториот милениум п.н.е., 55. од 15 век п.н.е. и шеста од 1450-тите п.н.е.

                                               

1456 п.н.е.

1456 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1456. година пред новата ера, 456. од вториот милениум п.н.е., 56. од 15 век п.н.е. и седма од 1450-тите п.н.е.