Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 422
                                               

1003 п.н.е.

1003 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1003. година пред новата ера, 3. од вториот милениум п.н.е., 3. од 11 век п.н.е. и четвртта од 1000-тите п.н.е.

                                               

1004 п.н.е.

1004 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1004. година пред новата ера, 4. од вториот милениум п.н.е., 4. од 11 век п.н.е. и петта од 1000-тите п.н.е.

                                               

1005 п.н.е.

1005 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1005. година пред новата ера, 5. од вториот милениум п.н.е., 5. од 11 век п.н.е. и шеста од 1000-тите п.н.е.

                                               

1006 п.н.е.

1006 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1006. година пред новата ера, 6. од вториот милениум п.н.е., 6. од 11 век п.н.е. и седма од 1000-тите п.н.е.

                                               

1007 п.н.е.

1007 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1007. година пред новата ера, 7. од вториот милениум п.н.е., 7. од 11 век п.н.е. и осма од 1000-тите п.н.е.

                                               

1008 п.н.е.

1008 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1008. година пред новата ера, 8. од вториот милениум п.н.е., 8. од 11 век п.н.е. и деветта од 1000-тите п.н.е.

                                               

1009 п.н.е.

1009 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1009. година пред новата ера, 9. од вториот милениум п.н.е., 9. од 11 век п.н.е. и последна од 1000-тите п.н.е.

                                               

1010 п.н.е.

1010 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1010. година пред новата ера, 10. од вториот милениум п.н.е., 10. од 11 век п.н.е. и прва од 1010-тите п.н.е.

                                               

1011 п.н.е.

1011 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1011. година пред новата ера, 11. од вториот милениум п.н.е., 11. од 11 век п.н.е. и втора од 1010-тите п.н.е.

                                               

1012 п.н.е.

1012 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1012. година пред новата ера, 12. од вториот милениум п.н.е., 12. од 11 век п.н.е. и трета од 1010-тите п.н.е.

                                               

1013 п.н.е.

1013 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1013. година пред новата ера, 13. од вториот милениум п.н.е., 13. од 11 век п.н.е. и четвртта од 1010-тите п.н.е.

                                               

1014 п.н.е.

1014 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1014. година пред новата ера, 14. од вториот милениум п.н.е., 14. од 11 век п.н.е. и петта од 1010-тите п.н.е.

                                               

1015 п.н.е.

1015 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1015. година пред новата ера, 15. од вториот милениум п.н.е., 15. од 11 век п.н.е. и шеста од 1010-тите п.н.е.

                                               

1016 п.н.е.

1016 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1016. година пред новата ера, 16. од вториот милениум п.н.е., 16. од 11 век п.н.е. и седма од 1010-тите п.н.е.

                                               

1017 п.н.е.

1017 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1017. година пред новата ера, 17. од вториот милениум п.н.е., 17. од 11 век п.н.е. и осма од 1010-тите п.н.е.

                                               

1018 п.н.е.

1018 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1018. година пред новата ера, 18. од вториот милениум п.н.е., 18. од 11 век п.н.е. и деветта од 1010-тите п.н.е.

                                               

1019 п.н.е.

1019 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1019. година пред новата ера, 19. од вториот милениум п.н.е., 19. од 11 век п.н.е. и последна од 1010-тите п.н.е.

                                               

1020 п.н.е.

1020 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1020. година пред новата ера, 20. од вториот милениум п.н.е., 20. од 11 век п.н.е. и прва од 1020-тите п.н.е.

                                               

1021 п.н.е.

1021 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1021. година пред новата ера, 21. од вториот милениум п.н.е., 21. од 11 век п.н.е. и втора од 1020-тите п.н.е.

                                               

1022 п.н.е.

1022 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1022. година пред новата ера, 22. од вториот милениум п.н.е., 22. од 11 век п.н.е. и трета од 1020-тите п.н.е.

                                               

1023 п.н.е.

1023 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1023. година пред новата ера, 23. од вториот милениум п.н.е., 23. од 11 век п.н.е. и четвртта од 1020-тите п.н.е.

                                               

1024 п.н.е.

1024 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1024. година пред новата ера, 24. од вториот милениум п.н.е., 24. од 11 век п.н.е. и петта од 1020-тите п.н.е.

                                               

1025 п.н.е.

1025 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1025. година пред новата ера, 25. од вториот милениум п.н.е., 25. од 11 век п.н.е. и шеста од 1020-тите п.н.е.

                                               

1026 п.н.е.

1026 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1026. година пред новата ера, 26. од вториот милениум п.н.е., 26. од 11 век п.н.е. и седма од 1020-тите п.н.е.

                                               

1027 п.н.е.

1027 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1027. година пред новата ера, 27. од вториот милениум п.н.е., 27. од 11 век п.н.е. и осма од 1020-тите п.н.е.

                                               

1028 п.н.е.

1028 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1028. година пред новата ера, 28. од вториот милениум п.н.е., 28. од 11 век п.н.е. и деветта од 1020-тите п.н.е.

                                               

1029 п.н.е.

1029 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1029. година пред новата ера, 29. од вториот милениум п.н.е., 29. од 11 век п.н.е. и последна од 1020-тите п.н.е.

                                               

1030 п.н.е.

1030 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1030. година пред новата ера, 30. од вториот милениум п.н.е., 30. од 11 век п.н.е. и прва од 1030-тите п.н.е.

                                               

1031 п.н.е.

1031 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1031. година пред новата ера, 31. од вториот милениум п.н.е., 31. од 11 век п.н.е. и втора од 1030-тите п.н.е.

                                               

1032 п.н.е.

1032 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1032. година пред новата ера, 32. од вториот милениум п.н.е., 32. од 11 век п.н.е. и трета од 1030-тите п.н.е.

                                               

1033 п.н.е.

1033 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1033. година пред новата ера, 33. од вториот милениум п.н.е., 33. од 11 век п.н.е. и четвртта од 1030-тите п.н.е.

                                               

1034 п.н.е.

1034 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1034. година пред новата ера, 34. од вториот милениум п.н.е., 34. од 11 век п.н.е. и петта од 1030-тите п.н.е.

                                               

1035 п.н.е.

1035 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1035. година пред новата ера, 35. од вториот милениум п.н.е., 35. од 11 век п.н.е. и шеста од 1030-тите п.н.е.

                                               

1036 п.н.е.

1036 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1036. година пред новата ера, 36. од вториот милениум п.н.е., 36. од 11 век п.н.е. и седма од 1030-тите п.н.е.

                                               

1037 п.н.е.

1037 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1037. година пред новата ера, 37. од вториот милениум п.н.е., 37. од 11 век п.н.е. и осма од 1030-тите п.н.е.

                                               

1038 п.н.е.

1038 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1038. година пред новата ера, 38. од вториот милениум п.н.е., 38. од 11 век п.н.е. и деветта од 1030-тите п.н.е.

                                               

1039 п.н.е.

1039 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1039. година пред новата ера, 39. од вториот милениум п.н.е., 39. од 11 век п.н.е. и последна од 1030-тите п.н.е.

                                               

1040 п.н.е.

1040 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1040. година пред новата ера, 40. од вториот милениум п.н.е., 40. од 11 век п.н.е. и прва од 1040-тите п.н.е.

                                               

1041 п.н.е.

1041 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1041. година пред новата ера, 41. од вториот милениум п.н.е., 41. од 11 век п.н.е. и втора од 1040-тите п.н.е.

                                               

1042 п.н.е.

1042 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1042. година пред новата ера, 42. од вториот милениум п.н.е., 42. од 11 век п.н.е. и трета од 1040-тите п.н.е.

                                               

1043 п.н.е.

1043 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1043. година пред новата ера, 43. од вториот милениум п.н.е., 43. од 11 век п.н.е. и четвртта од 1040-тите п.н.е.

                                               

1044 п.н.е.

1044 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1044. година пред новата ера, 44. од вториот милениум п.н.е., 44. од 11 век п.н.е. и петта од 1040-тите п.н.е.

                                               

1045 п.н.е.

1045 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1045. година пред новата ера, 45. од вториот милениум п.н.е., 45. од 11 век п.н.е. и шеста од 1040-тите п.н.е.

                                               

1046 п.н.е.

1046 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1046. година пред новата ера, 46. од вториот милениум п.н.е., 46. од 11 век п.н.е. и седма од 1040-тите п.н.е.

                                               

1047 п.н.е.

1047 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1047. година пред новата ера, 47. од вториот милениум п.н.е., 47. од 11 век п.н.е. и осма од 1040-тите п.н.е.

                                               

1048 п.н.е.

1048 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1048. година пред новата ера, 48. од вториот милениум п.н.е., 48. од 11 век п.н.е. и деветта од 1040-тите п.н.е.

                                               

1049 п.н.е.

1049 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1049. година пред новата ера, 49. од вториот милениум п.н.е., 49. од 11 век п.н.е. и последна од 1040-тите п.н.е.

                                               

1050 п.н.е.

1050 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1050. година пред новата ера, 50. од вториот милениум п.н.е., 50. од 11 век п.н.е. и прва од 1050-тите п.н.е.

                                               

1051 п.н.е.

1051 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1051. година пред новата ера, 51. од вториот милениум п.н.е., 51. од 11 век п.н.е. и втора од 1050-тите п.н.е.

                                               

1052 п.н.е.

1052 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 1052. година пред новата ера, 52. од вториот милениум п.н.е., 52. од 11 век п.н.е. и трета од 1050-тите п.н.е.