Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4




                                               

Драган Димитровски

Димитровски е роден во Скопје во 1934 година. Дипломирал математика на Природно-математичкиот факултет во Скопје во 1958 година, а докторирал во 1968 година на тема "Прилог кон теоријата на обоп­штените аналитички функции". За асистент на ПМФ бил ...

                                               

Петар Мартулов

Петар Мартулов - македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење и деец на Македонската револуционерна организација.

                                               

Награда по математика за девојчиња

Наградата за математика на Advantage Testing Foundation, честопати наречена Награда по математика за девојчиња, е годишен натпревар по математика, отворен за ученички од средните училишта од САД и Канада. Натпреварот ја нуди најголемата единствен ...

                                               

Медицина

Медицина е наука и пракса за одржување на здравјето и за проучување, превенција, дијагноза и третман на болести и повреди на луѓе. Традиционално е сметана и за уметност и за наука: терминот потекнува од латинските зборови ars medicina со значење ...

                                               

Орална медицина

Орална медицина е специјалност се фокусираше на устата и околните структури. Тоа лежи на интерфејс помеѓу медицината и стоматологијата. На специјалност е дефиниран во рамките на Европа под Директива 2001/19/EC.

                                               

Нобелова награда за физиологија или медицина

Нобелова награда за физиологија или медицина - годишна награда што ја доделува Кралската академија на науките на научници од различни области на медицината. Таа е една од петте Нобелови награди што ја основал во 1895 година пронаоѓачот на динамит ...

                                               

Остеопатска медицина

"Остеопатската медицина" е "комплетен систем на медицинска грижа чија филозофија е да се задоволат потребите на пациентите со користење на медицина, хирургија и акушерство. Во остеопатската медицина, особено внимание се посветува на врската помеѓ ...

                                               

Доктор по медицина

Доктор по медицина или MD, од латинските зборови Medicinæ Doctor што значи "Наставник по медицина") е докторска титула за лекарите. Вообичаено, во повеќето земји лекарската професија е строго регулирана и за да се биде професионален доктор, потре ...

                                               

Судска медицина

Судска медицина претставува примена на широк спектар на науки со цел да се решат прашања од интерес на законскиот систем. Прашањата можат да бидат поврзани со злосторство или граѓанска активност. Но и покрај поврзаноста со законскиот систем, во п ...

                                               

Квантна медицина

Квантна медицина - област од алтернативната медицина заснована на начелото на лекување и материјално обликување на живите системи, со употреба на променливоста на диференцијалната стабилност во времето и просторот. Квантната медицина се развила к ...

                                               

Лекар

Лекар или доктор – специјалист по медицина. Лекарот е стручно лице кој практикува медицина, која се занимава со промовирање, одржување или обновување на здравјето преку проучување, дијагностицирање и лекување на болести, повреди и други физички и ...

                                               

Медицина со квантен бран

Медицина со квантен бран Медицина со квантен бран е нова гранка на експерименталната и клиничката медицина, чии методи обезбедуваат брза, безболна и неинвазивна дијагноза на целиот организам и третман на болести во сите области на медицината без ...

                                               

Медицински факултет - Скопје

Владата на Македонија на 6 март 1947 година донела Указ за формирање на Медицински факултет во Скопје. На 17 март била одржана првата седница на Наставничкиот совет, составен од 19 наставници избрани од Матичната комисија. За прв декан бил избран ...

                                               

Исак Таџер

Исак Таџер - македонски лекар и врвен стручњак по интерна медицина и патологија, еден од основоположниците на Медицинскиот и Фармацевтскиот факултет во Скопје, член на МАНУ.

                                               

Наука

Наука - систем кои ги гради и организира знаењата во облик на проверливи објаснувања и предвидувања за универзумот. Во постарите и блиско поврзаните значења, "наука" се однесува на самиот систем на знаење, на видот на кои може рационално да се об ...

                                               

Информациска наука

Информациската наука е интердисциплинарна наука која првенствено се занимава со анализи, собирање, класификација, манипулација, чување, пребарување и ширење на информациите. Информациската науката е често погрешно се смета за гранка на информатик ...

                                               

Министерство за образование и наука на Македонија

Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според член 23 од Законот за организација и работа на ограните на државната управа. Министерството за образование и наука ги врши работите што се о ...

                                               

Византиска наука

Византиска наука - има важна улога во преносот на класичните знаења на исламскиот свет и во ренесансна Италија, а исто така и во преносот на средновековната арапски наука кон Европа. Нејзината богата историографска традиција ги зачувала древните ...

                                               

Егзактна наука

Поимот екзактна наука се однесува на оние научни полиња каде се вршат особено прецизни предвидувања и строги методи на тестирање на хипотези, особено репродуктивни опити со измерливи предвудувања и мерења. Изразот имплицира поделба на овие полиња ...

                                               

Наука за податоци

Науката за податоци е меѓудисциплинарна област која користи научни методи, постапки, алгоритми и системи за да извлече знаење и корисни информации од многу структурирани и неструктурирани податоци. Науката за податоци е поврзана со податочно руда ...

                                               

Општествени науки

Општествени науки се група на академски дисциплини што ги проучуваат човечките аспекти на светот. Тие се засноваат на примена на научни методи во изучувањето на човечката средина. Исто така се познати како меки науки. Психологија го изучува човеч ...

                                               

Преведувачка наука

Науката за преведување е дисциплина што содржи елементи од општествени науки и хуманитарни науки, што се справува со систематското проучување на студиите на одредени теории, опишувањето и промената на преведувањето, толкувањето или и на двете деј ...

                                               

Науката и технологијата во Унгарија

Науката и технологија во Унгарија - еден од најразвиените сектори во земјата. Унгарија потрошила 1.4% од својот бруто-домашен производ за цивилни истражувања и развој во 2015 година, што е 25-ти најголем сооднос во светот. Унгарија е рангирана на ...

                                               

Науката и технологијата во Отоманското Царство

За време на своето 600-годишно постоење, Отоманското Царство постигнало значителен напредок во науката и технологијата, во широк спектар на области, вклучувајќи ја математиката, астрономијата и медицината. Исламската златна ера, традиционално се ...

                                               

Пневматика

Пневматика - употребата на гас под притисок за работа во науката и технологијата. Прва документација за науката наоѓаме кај Херон Александриски во 60 н.е., иако за ова поле се знаело и пред тоа.

                                               

Вселенска и високоатмосферска комисија за истражување

Вселенската и високоатмосферската комисија за истражување или популарно нарекувана Пакистанска вселенска агенција пакистанска владина вселенска агенција која е одговорна за пакистанскиот вселенсака програма. Формирана е во септември 1961 година п ...

                                               

Државен политехнички музеј (Киев)

Државниот политехнички музеј е музеј кој се наоѓа во престолнината на Украина, Киев. Музејот бил основан во 1998 година и се наоѓа во една од зградите на Киевскиот политехнички институт, како неговата деловна единица. Отворањето на Политехничкиот ...

                                               

Ботаника

Ботаника е една од најстарите гранки на биологијата, и таа се занимава со научно проучување на растенијата. Името потекнува од грчкиот збор βοτανικός, botanikós - и значи: она што се однесува на растенијата. Во поново време ботаниката се означува ...

                                               

Институт за современи композити и роботика

Институтот за современи композити и роботика е првиот приватен институт на Балканот од оваа област. Институтот во рамките на европскиот истражувачки простор е единствениот кој ги има петте клучни технологии за развој на современи композити за инд ...

                                               

Меѓународен систем на мерни единици

Меѓународниот систем на единици - современиот облик на метричкиот систем и е заснован на 7 основни и 2 дополнителни физички величини и единици. Овој систем е најкористениот мерен систем во светот, највеќе во трговијата и речиси целосно во науката ...

                                               

Применета физика

Применета физика - општ поим за физиката чии истражувања се насочени кон определена техничка или практична примена. Се смета за мост меѓу физиката и инженерството. Разликата меѓу "применета" и "теориска" физика се состои во повеќе чинители како п ...

                                               

Борис Патон

Борис Евгениевич Патон е истакнат, светски познат и признат научник во подрачјето на заварувањето, металургијата и технологијата на метали. Тој е автор на бројни научни придонеси во природните и техничките науки и на врвни технологии создадени вр ...

                                               

Ѓулхан (парк)

Паркот Ѓулхан е историски градски парк во кој се наоѓа во областа Еминоину во Истанбул, Турција, во непосредна близина на Топкапи-сарај. Овој парк воедно е и најстариот парк во градот. Паркот некогаш бил дел од надворешната градина на Топкапи-сар ...

                                               

Научник

Научник - личност која преку систематски активности се стекнува знаења. Во поограничена смисла, научник може да се однесува на поединец кој користи научни методи. Личноста може да биде стручна во едно или повеќе полиња од науката. Во оваа статија ...

                                               

Образование

Образование е процес на промена на личноста во посакуваната насока со усвојување на различни содржини во зависност од возраста и потребите на поединци. Образованието вклучува и воспитни, покрај образовните содржини. Најзначајна образовна институц ...

                                               

Средно образование

Средно образование е степенот на образование по основно училиште. Средното образование е генерално завршна фаза на задолжителното образование. Меѓутоа, средното образование во некои земји се вклучува во периодот на задолжително, а во некои на нез ...

                                               

Министерство за образование на Кина

Министерството за образование на НР Кина е министерство задолжено за образованието во Кина, со седиште во Пекинг. Надлежен орган за министерството е Државниот совет, кој ги пропишува правилата што важат за сите сфери од образовниот систем во земј ...

                                               

Информатичко образование

Образование по сметачки науки или сметачко образование или информатичко образование - науката и вештината за предавање и учење на информатика, сметачи и сметачко размислување. Како поддисциплина на педагогијата, таа исто така се осврнува на пошир ...

                                               

Образование во Србија

Образованието во Србија е поделено на предучилишно, основно училиште, средно училиште и високо ниво. Образованието во Србија го регулира Министерството за образование и наука на Република Србија.

                                               

Образование во Македонија

Во почетокот на XIX век во Македонија единствени центри на македонско-словенската писменост биле келијните училишта при црквите и манастирите каде се подготвувал свештенички кадар. Меѓутоа со развојот на трговијата и занаетчиството се создала пот ...

                                               

Образование во Русија

Во Русија, државата ги обезбедува повеќето образовни услуги и го регулира образованието преку Министерството за образование и наука. Регионалните власти го регулираат образованието во рамките на нивните јурисдикции во доминантната рамка на федера ...

                                               

Двојазично образование

Двојазично образование вклучува настава на академска содржина на два јазика, на мајчин и втор јазик со различни износи на секој јазик кој се користи во согласност со програмата и моделот. Од средината на 1990-тите години двојазична пристапи кон о ...

                                               

Образование во Авганистан

Образованието во Авганистан вклучува дванаесетгодишно образование и високо образование, кое е под надзор на Министерството за образование и Министерството за високо образование во Кабул, Авганистан. Авганистан поминува низ процес на обнова на цел ...

                                               

Предучилишно образование

Предучилишно образование, образование во рано детство или детско образование - гранка на теоријата за образование што се однесува на наставата на децата од раѓање до осумгодишна возраст. Традиционално, ова е еднакво на трето одделение. ПО се поја ...

                                               

Образование во Албанија

Образованието во Албанија за основно, средно и високо ниво во најголема мера е поддржано од самата држава. Академската година е многу слична на онаа како во САД, часовите започнуваат во септември или октомври и завршуваат во јуни или јули. Албанс ...

                                               

Општество

Општество е група на луѓе што живеат и работат заедно во полузатворен систем на меѓусебни врски и односи. Освен луѓето во општество со прецизно определени улоги се организираат и одредени животински видови. Најкарактеристични примери за тоа се оп ...

                                               

Ацтечко општество

Пред-колумбиското ацтечко општество било комплицирано општество кое се развило кај Ацтеките во централно Мексико во периодот од пред доаѓањето на Шпанците. Културно, општеството се засновало на независните градови-држави наречени алтепетл кои пак ...

                                               

Фондации Отворено општество

Фондации Отворено општество, порано Институт Отворено општество - меѓународна мрежа за доделување грантови основана од стопанственикот Џорџ Сорос. Фондациите Отворено општество финансиски поддржуваат граѓански групи низ светот, со цел за унапреду ...

                                               

Светски самит за информатичкото општество

Светскиот самит за информатичко општество беше пар од спонзорираните конференции на Обедитените нации за информации, комуникации и во пошироки рамки за информатичкото општество, што се одржа во 2003 година во Женева и во 2005 година во Тунис. Едн ...

                                               

Министерство за информатичко општество и администрација на Македонија

Надлежностите на министерството се: -развојот и промоцијата на информатичкото општество; -создавањето и водењето на регистар на информационите и комуникациските системи и информатичката опрема во рамките на органите на државната управа; -интегрир ...