Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 399
                                               

230 п.н.е.

230 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 230. година пред новата ера, 230. од првиот милениум п.н.е., 30. од 3 век п.н.е. и прва од 230-тите п.н.е.

                                               

231 п.н.е.

231 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 231. година пред новата ера, 231. од првиот милениум п.н.е., 31. од 3 век п.н.е. и втора од 230-тите п.н.е.

                                               

232 п.н.е.

232 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 232. година пред новата ера, 232. од првиот милениум п.н.е., 32. од 3 век п.н.е. и трета од 230-тите п.н.е.

                                               

233 п.н.е.

233 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 233. година пред новата ера, 233. од првиот милениум п.н.е., 33. од 3 век п.н.е. и четвртта од 230-тите п.н.е.

                                               

234 п.н.е.

234 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 234. година пред новата ера, 234. од првиот милениум п.н.е., 34. од 3 век п.н.е. и петта од 230-тите п.н.е.

                                               

235 п.н.е.

235 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 235. година пред новата ера, 235. од првиот милениум п.н.е., 35. од 3 век п.н.е. и шеста од 230-тите п.н.е.

                                               

236 п.н.е.

236 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 236. година пред новата ера, 236. од првиот милениум п.н.е., 36. од 3 век п.н.е. и седма од 230-тите п.н.е.

                                               

237 п.н.е.

237 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 237. година пред новата ера, 237. од првиот милениум п.н.е., 37. од 3 век п.н.е. и осма од 230-тите п.н.е.

                                               

238 п.н.е.

238 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 238. година пред новата ера, 238. од првиот милениум п.н.е., 38. од 3 век п.н.е. и деветта од 230-тите п.н.е.

                                               

239 п.н.е.

239 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 239. година пред новата ера, 239. од првиот милениум п.н.е., 39. од 3 век п.н.е. и последна од 230-тите п.н.е.

                                               

240 п.н.е.

240 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 240. година пред новата ера, 240. од првиот милениум п.н.е., 40. од 3 век п.н.е. и прва од 240-тите п.н.е.

                                               

241 п.н.е.

241 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 241. година пред новата ера, 241. од првиот милениум п.н.е., 41. од 3 век п.н.е. и втора од 240-тите п.н.е.

                                               

242 п.н.е.

242 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 242. година пред новата ера, 242. од првиот милениум п.н.е., 42. од 3 век п.н.е. и трета од 240-тите п.н.е.

                                               

243 п.н.е.

243 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 243. година пред новата ера, 243. од првиот милениум п.н.е., 43. од 3 век п.н.е. и четвртта од 240-тите п.н.е.

                                               

244 п.н.е.

244 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 244. година пред новата ера, 244. од првиот милениум п.н.е., 44. од 3 век п.н.е. и петта од 240-тите п.н.е.

                                               

245 п.н.е.

245 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 245. година пред новата ера, 245. од првиот милениум п.н.е., 45. од 3 век п.н.е. и шеста од 240-тите п.н.е.

                                               

246 п.н.е.

246 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 246. година пред новата ера, 246. од првиот милениум п.н.е., 46. од 3 век п.н.е. и седма од 240-тите п.н.е.

                                               

247 п.н.е.

247 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 247. година пред новата ера, 247. од првиот милениум п.н.е., 47. од 3 век п.н.е. и осма од 240-тите п.н.е.

                                               

248 п.н.е.

248 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 248. година пред новата ера, 248. од првиот милениум п.н.е., 48. од 3 век п.н.е. и деветта од 240-тите п.н.е.

                                               

249 п.н.е.

249 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 249. година пред новата ера, 249. од првиот милениум п.н.е., 49. од 3 век п.н.е. и последна од 240-тите п.н.е.

                                               

250 п.н.е.

250 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 250. година пред новата ера, 250. од првиот милениум п.н.е., 50. од 3 век п.н.е. и прва од 250-тите п.н.е.

                                               

251 п.н.е.

251 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 251. година пред новата ера, 251. од првиот милениум п.н.е., 51. од 3 век п.н.е. и втора од 250-тите п.н.е.

                                               

252 п.н.е.

252 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 252. година пред новата ера, 252. од првиот милениум п.н.е., 52. од 3 век п.н.е. и трета од 250-тите п.н.е.

                                               

253 п.н.е.

253 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 253. година пред новата ера, 253. од првиот милениум п.н.е., 53. од 3 век п.н.е. и четвртта од 250-тите п.н.е.

                                               

254 п.н.е.

254 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 254. година пред новата ера, 254. од првиот милениум п.н.е., 54. од 3 век п.н.е. и петта од 250-тите п.н.е.

                                               

255 п.н.е.

255 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 255. година пред новата ера, 255. од првиот милениум п.н.е., 55. од 3 век п.н.е. и шеста од 250-тите п.н.е.

                                               

256 п.н.е.

256 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 256. година пред новата ера, 256. од првиот милениум п.н.е., 56. од 3 век п.н.е. и седма од 250-тите п.н.е.

                                               

257 п.н.е.

257 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 257. година пред новата ера, 257. од првиот милениум п.н.е., 57. од 3 век п.н.е. и осма од 250-тите п.н.е.

                                               

258 п.н.е.

258 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 258. година пред новата ера, 258. од првиот милениум п.н.е., 58. од 3 век п.н.е. и деветта од 250-тите п.н.е.

                                               

259 п.н.е.

259 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 259. година пред новата ера, 259. од првиот милениум п.н.е., 59. од 3 век п.н.е. и последна од 250-тите п.н.е.

                                               

260 п.н.е.

260 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 260. година пред новата ера, 260. од првиот милениум п.н.е., 60. од 3 век п.н.е. и прва од 260-тите п.н.е.

                                               

261 п.н.е.

261 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 261. година пред новата ера, 261. од првиот милениум п.н.е., 61. од 3 век п.н.е. и втора од 260-тите п.н.е.

                                               

262 п.н.е.

262 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 262. година пред новата ера, 262. од првиот милениум п.н.е., 62. од 3 век п.н.е. и трета од 260-тите п.н.е.

                                               

263 п.н.е.

263 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 263. година пред новата ера, 263. од првиот милениум п.н.е., 63. од 3 век п.н.е. и четвртта од 260-тите п.н.е.

                                               

264 п.н.е.

264 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 264. година пред новата ера, 264. од првиот милениум п.н.е., 64. од 3 век п.н.е. и петта од 260-тите п.н.е.

                                               

265 п.н.е.

265 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 265. година пред новата ера, 265. од првиот милениум п.н.е., 65. од 3 век п.н.е. и шеста од 260-тите п.н.е.

                                               

266 п.н.е.

266 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 266. година пред новата ера, 266. од првиот милениум п.н.е., 66. од 3 век п.н.е. и седма од 260-тите п.н.е.

                                               

267 п.н.е.

267 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 267. година пред новата ера, 267. од првиот милениум п.н.е., 67. од 3 век п.н.е. и осма од 260-тите п.н.е.

                                               

268 п.н.е.

268 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 268. година пред новата ера, 268. од првиот милениум п.н.е., 68. од 3 век п.н.е. и деветта од 260-тите п.н.е.

                                               

269 п.н.е.

269 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 269. година пред новата ера, 269. од првиот милениум п.н.е., 69. од 3 век п.н.е. и последна од 260-тите п.н.е.

                                               

270 п.н.е.

270 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 270. година пред новата ера, 270. од првиот милениум п.н.е., 70. од 3 век п.н.е. и прва од 270-тите п.н.е.

                                               

271 п.н.е.

271 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 271. година пред новата ера, 271. од првиот милениум п.н.е., 71. од 3 век п.н.е. и втора од 270-тите п.н.е.

                                               

272 п.н.е.

272 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 272. година пред новата ера, 272. од првиот милениум п.н.е., 72. од 3 век п.н.е. и трета од 270-тите п.н.е.

                                               

273 п.н.е.

273 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 273. година пред новата ера, 273. од првиот милениум п.н.е., 73. од 3 век п.н.е. и четвртта од 270-тите п.н.е.

                                               

274 п.н.е.

274 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 274. година пред новата ера, 274. од првиот милениум п.н.е., 74. од 3 век п.н.е. и петта од 270-тите п.н.е.

                                               

275 п.н.е.

275 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 275. година пред новата ера, 275. од првиот милениум п.н.е., 75. од 3 век п.н.е. и шеста од 270-тите п.н.е.

                                               

276 п.н.е.

276 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 276. година пред новата ера, 276. од првиот милениум п.н.е., 76. од 3 век п.н.е. и седма од 270-тите п.н.е.

                                               

277 п.н.е.

277 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 277. година пред новата ера, 277. од првиот милениум п.н.е., 77. од 3 век п.н.е. и осма од 270-тите п.н.е.

                                               

278 п.н.е.

278 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 278. година пред новата ера, 278. од првиот милениум п.н.е., 78. од 3 век п.н.е. и деветта од 270-тите п.н.е.

                                               

279 п.н.е.

279 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 279. година пред новата ера, 279. од првиот милениум п.н.е., 79. од 3 век п.н.е. и последна од 270-тите п.н.е.