Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 395
                                               

126 п.н.е.

126 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 126. година пред новата ера, 126. од првиот милениум п.н.е., 26. од 2 век п.н.е. и седма од 120-тите п.н.е.

                                               

127 п.н.е.

127 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 127. година пред новата ера, 127. од првиот милениум п.н.е., 27. од 2 век п.н.е. и осма од 120-тите п.н.е.

                                               

128 п.н.е.

128 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 128. година пред новата ера, 128. од првиот милениум п.н.е., 28. од 2 век п.н.е. и деветта од 120-тите п.н.е.

                                               

129 п.н.е.

129 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 129. година пред новата ера, 129. од првиот милениум п.н.е., 29. од 2 век п.н.е. и последна од 120-тите п.н.е.

                                               

130 п.н.е.

130 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 130. година пред новата ера, 130. од првиот милениум п.н.е., 30. од 2 век п.н.е. и прва од 130-тите п.н.е.

                                               

131 п.н.е.

131 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 131. година пред новата ера, 131. од првиот милениум п.н.е., 31. од 2 век п.н.е. и втора од 130-тите п.н.е.

                                               

132 п.н.е.

132 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 132. година пред новата ера, 132. од првиот милениум п.н.е., 32. од 2 век п.н.е. и трета од 130-тите п.н.е.

                                               

133 п.н.е.

133 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 133. година пред новата ера, 133. од првиот милениум п.н.е., 33. од 2 век п.н.е. и четвртта од 130-тите п.н.е.

                                               

134 п.н.е.

134 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 134. година пред новата ера, 134. од првиот милениум п.н.е., 34. од 2 век п.н.е. и петта од 130-тите п.н.е.

                                               

135 п.н.е.

135 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 135. година пред новата ера, 135. од првиот милениум п.н.е., 35. од 2 век п.н.е. и шеста од 130-тите п.н.е.

                                               

136 п.н.е.

136 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 136. година пред новата ера, 136. од првиот милениум п.н.е., 36. од 2 век п.н.е. и седма од 130-тите п.н.е.

                                               

137 п.н.е.

137 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 137. година пред новата ера, 137. од првиот милениум п.н.е., 37. од 2 век п.н.е. и осма од 130-тите п.н.е.

                                               

138 п.н.е.

138 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 138. година пред новата ера, 138. од првиот милениум п.н.е., 38. од 2 век п.н.е. и деветта од 130-тите п.н.е.

                                               

139 п.н.е.

139 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 139. година пред новата ера, 139. од првиот милениум п.н.е., 39. од 2 век п.н.е. и последна од 130-тите п.н.е.

                                               

140 п.н.е.

140 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 140. година пред новата ера, 140. од првиот милениум п.н.е., 40. од 2 век п.н.е. и прва од 140-тите п.н.е.

                                               

141 п.н.е.

141 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 141. година пред новата ера, 141. од првиот милениум п.н.е., 41. од 2 век п.н.е. и втора од 140-тите п.н.е.

                                               

142 п.н.е.

142 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 142. година пред новата ера, 142. од првиот милениум п.н.е., 42. од 2 век п.н.е. и трета од 140-тите п.н.е.

                                               

143 п.н.е.

143 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 143. година пред новата ера, 143. од првиот милениум п.н.е., 43. од 2 век п.н.е. и четвртта од 140-тите п.н.е.

                                               

144 п.н.е.

144 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 144. година пред новата ера, 144. од првиот милениум п.н.е., 44. од 2 век п.н.е. и петта од 140-тите п.н.е.

                                               

145 п.н.е.

145 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 145. година пред новата ера, 145. од првиот милениум п.н.е., 45. од 2 век п.н.е. и шеста од 140-тите п.н.е.

                                               

146 п.н.е.

146 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 146. година пред новата ера, 146. од првиот милениум п.н.е., 46. од 2 век п.н.е. и седма од 140-тите п.н.е.

                                               

147 п.н.е.

147 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 147. година пред новата ера, 147. од првиот милениум п.н.е., 47. од 2 век п.н.е. и осма од 140-тите п.н.е.

                                               

148 п.н.е.

148 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 148. година пред новата ера, 148. од првиот милениум п.н.е., 48. од 2 век п.н.е. и деветта од 140-тите п.н.е.

                                               

149 п.н.е.

149 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 149. година пред новата ера, 149. од првиот милениум п.н.е., 49. од 2 век п.н.е. и последна од 140-тите п.н.е.

                                               

150 п.н.е.

150 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 150. година пред новата ера, 150. од првиот милениум п.н.е., 50. од 2 век п.н.е. и прва од 150-тите п.н.е.

                                               

151 п.н.е.

151 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 151. година пред новата ера, 151. од првиот милениум п.н.е., 51. од 2 век п.н.е. и втора од 150-тите п.н.е.

                                               

152 п.н.е.

152 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 152. година пред новата ера, 152. од првиот милениум п.н.е., 52. од 2 век п.н.е. и трета од 150-тите п.н.е.

                                               

153 п.н.е.

153 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 153. година пред новата ера, 153. од првиот милениум п.н.е., 53. од 2 век п.н.е. и четвртта од 150-тите п.н.е.

                                               

154 п.н.е.

154 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 154. година пред новата ера, 154. од првиот милениум п.н.е., 54. од 2 век п.н.е. и петта од 150-тите п.н.е.

                                               

155 п.н.е.

155 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 155. година пред новата ера, 155. од првиот милениум п.н.е., 55. од 2 век п.н.е. и шеста од 150-тите п.н.е.

                                               

156 п.н.е.

156 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 156. година пред новата ера, 156. од првиот милениум п.н.е., 56. од 2 век п.н.е. и седма од 150-тите п.н.е.

                                               

157 п.н.е.

157 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 157. година пред новата ера, 157. од првиот милениум п.н.е., 57. од 2 век п.н.е. и осма од 150-тите п.н.е.

                                               

158 п.н.е.

158 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 158. година пред новата ера, 158. од првиот милениум п.н.е., 58. од 2 век п.н.е. и деветта од 150-тите п.н.е.

                                               

159 п.н.е.

159 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 159. година пред новата ера, 159. од првиот милениум п.н.е., 59. од 2 век п.н.е. и последна од 150-тите п.н.е.

                                               

160 п.н.е.

160 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 160. година пред новата ера, 160. од првиот милениум п.н.е., 60. од 2 век п.н.е. и прва од 160-тите п.н.е.

                                               

161 п.н.е.

161 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 161. година пред новата ера, 161. од првиот милениум п.н.е., 61. од 2 век п.н.е. и втора од 160-тите п.н.е.

                                               

162 п.н.е.

162 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 162. година пред новата ера, 162. од првиот милениум п.н.е., 62. од 2 век п.н.е. и трета од 160-тите п.н.е.

                                               

163 п.н.е.

163 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 163. година пред новата ера, 163. од првиот милениум п.н.е., 63. од 2 век п.н.е. и четвртта од 160-тите п.н.е.

                                               

164 п.н.е.

164 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 164. година пред новата ера, 164. од првиот милениум п.н.е., 64. од 2 век п.н.е. и петта од 160-тите п.н.е.

                                               

165 п.н.е.

165 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 165. година пред новата ера, 165. од првиот милениум п.н.е., 65. од 2 век п.н.е. и шеста од 160-тите п.н.е.

                                               

166 п.н.е.

166 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 166. година пред новата ера, 166. од првиот милениум п.н.е., 66. од 2 век п.н.е. и седма од 160-тите п.н.е.

                                               

167 п.н.е.

167 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 167. година пред новата ера, 167. од првиот милениум п.н.е., 67. од 2 век п.н.е. и осма од 160-тите п.н.е.

                                               

168 п.н.е.

168 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 168. година пред новата ера, 168. од првиот милениум п.н.е., 68. од 2 век п.н.е. и деветта од 160-тите п.н.е.

                                               

169 п.н.е.

169 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 169. година пред новата ера, 169. од првиот милениум п.н.е., 69. од 2 век п.н.е. и последна од 160-тите п.н.е.

                                               

170 п.н.е.

170 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 170. година пред новата ера, 170. од првиот милениум п.н.е., 70. од 2 век п.н.е. и прва од 170-тите п.н.е.

                                               

171 п.н.е.

171 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 171. година пред новата ера, 171. од првиот милениум п.н.е., 71. од 2 век п.н.е. и втора од 170-тите п.н.е.

                                               

172 п.н.е.

172 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 172. година пред новата ера, 172. од првиот милениум п.н.е., 72. од 2 век п.н.е. и трета од 170-тите п.н.е.

                                               

173 п.н.е.

173 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 173. година пред новата ера, 173. од првиот милениум п.н.е., 73. од 2 век п.н.е. и четвртта од 170-тите п.н.е.

                                               

174 п.н.е.

174 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 174. година пред новата ера, 174. од првиот милениум п.н.е., 74. од 2 век п.н.е. и петта од 170-тите п.н.е.

                                               

175 п.н.е.

175 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 175. година пред новата ера, 175. од првиот милениум п.н.е., 75. од 2 век п.н.е. и шеста од 170-тите п.н.е.