Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 389
                                               

20 п.н.е.

20 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 20. година пред новата ера, 20. од првиот милениум п.н.е., 20. од 1 век п.н.е. и прва од 20-тите п.н.е.

                                               

21 п.н.е.

21 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 21. година пред новата ера, 21. од првиот милениум п.н.е., 21. од 1 век п.н.е. и втора од 20-тите п.н.е.

                                               

22 п.н.е.

22 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 22. година пред новата ера, 22. од првиот милениум п.н.е., 22. од 1 век п.н.е. и трета од 20-тите п.н.е.

                                               

23 п.н.е.

23 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 23. година пред новата ера, 23. од првиот милениум п.н.е., 23. од 1 век п.н.е. и четвртта од 20-тите п.н.е.

                                               

24 п.н.е.

24 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 24. година пред новата ера, 24. од првиот милениум п.н.е., 24. од 1 век п.н.е. и петта од 20-тите п.н.е.

                                               

25 п.н.е.

25 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 25. година пред новата ера, 25. од првиот милениум п.н.е., 25. од 1 век п.н.е. и шеста од 20-тите п.н.е.

                                               

26 п.н.е.

26 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 26. година пред новата ера, 26. од првиот милениум п.н.е., 26. од 1 век п.н.е. и седма од 20-тите п.н.е.

                                               

27 п.н.е.

27 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 27. година пред новата ера, 27. од првиот милениум п.н.е., 27. од 1 век п.н.е. и осма од 20-тите п.н.е.

                                               

28 п.н.е.

28 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 28. година пред новата ера, 28. од првиот милениум п.н.е., 28. од 1 век п.н.е. и деветта од 20-тите п.н.е.

                                               

29 п.н.е.

29 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 29. година пред новата ера, 29. од првиот милениум п.н.е., 29. од 1 век п.н.е. и последна од 20-тите п.н.е.

                                               

30 п.н.е.

30 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 30. година пред новата ера, 30. од првиот милениум п.н.е., 30. од 1 век п.н.е. и прва од 30-тите п.н.е.

                                               

31 п.н.е.

31 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 31. година пред новата ера, 31. од првиот милениум п.н.е., 31. од 1 век п.н.е. и втора од 30-тите п.н.е.

                                               

32 п.н.е.

32 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 32. година пред новата ера, 32. од првиот милениум п.н.е., 32. од 1 век п.н.е. и трета од 30-тите п.н.е.

                                               

33 п.н.е.

33 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 33. година пред новата ера, 33. од првиот милениум п.н.е., 33. од 1 век п.н.е. и четвртта од 30-тите п.н.е.

                                               

34 п.н.е.

34 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 34. година пред новата ера, 34. од првиот милениум п.н.е., 34. од 1 век п.н.е. и петта од 30-тите п.н.е.

                                               

35 п.н.е.

35 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 35. година пред новата ера, 35. од првиот милениум п.н.е., 35. од 1 век п.н.е. и шеста од 30-тите п.н.е.

                                               

36 п.н.е.

36 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 36. година пред новата ера, 36. од првиот милениум п.н.е., 36. од 1 век п.н.е. и седма од 30-тите п.н.е.

                                               

37 п.н.е.

37 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 37. година пред новата ера, 37. од првиот милениум п.н.е., 37. од 1 век п.н.е. и осма од 30-тите п.н.е.

                                               

38 п.н.е.

38 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 38. година пред новата ера, 38. од првиот милениум п.н.е., 38. од 1 век п.н.е. и деветта од 30-тите п.н.е.

                                               

39 п.н.е.

39 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 39. година пред новата ера, 39. од првиот милениум п.н.е., 39. од 1 век п.н.е. и последна од 30-тите п.н.е.

                                               

40 п.н.е.

40 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 40. година пред новата ера, 40. од првиот милениум п.н.е., 40. од 1 век п.н.е. и прва од 40-тите п.н.е.

                                               

41 п.н.е.

41 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 41. година пред новата ера, 41. од првиот милениум п.н.е., 41. од 1 век п.н.е. и втора од 40-тите п.н.е.

                                               

42 п.н.е.

42 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 42. година пред новата ера, 42. од првиот милениум п.н.е., 42. од 1 век п.н.е. и трета од 40-тите п.н.е.

                                               

43 п.н.е.

43 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 43. година пред новата ера, 43. од првиот милениум п.н.е., 43. од 1 век п.н.е. и четвртта од 40-тите п.н.е.

                                               

44 п.н.е.

44 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 44. година пред новата ера, 44. од првиот милениум п.н.е., 44. од 1 век п.н.е. и петта од 40-тите п.н.е.

                                               

45 п.н.е.

45 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 45. година пред новата ера, 45. од првиот милениум п.н.е., 45. од 1 век п.н.е. и шеста од 40-тите п.н.е.

                                               

46 п.н.е.

46 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 46. година пред новата ера, 46. од првиот милениум п.н.е., 46. од 1 век п.н.е. и седма од 40-тите п.н.е.

                                               

47 п.н.е.

47 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 47. година пред новата ера, 47. од првиот милениум п.н.е., 47. од 1 век п.н.е. и осма од 40-тите п.н.е.

                                               

48 п.н.е.

48 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 48. година пред новата ера, 48. од првиот милениум п.н.е., 48. од 1 век п.н.е. и деветта од 40-тите п.н.е.

                                               

49 п.н.е.

49 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 49. година пред новата ера, 49. од првиот милениум п.н.е., 49. од 1 век п.н.е. и последна од 40-тите п.н.е.

                                               

50 п.н.е.

50 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 50. година пред новата ера, 50. од првиот милениум п.н.е., 50. од 1 век п.н.е. и прва од 50-тите п.н.е.

                                               

51 п.н.е.

51 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 51. година пред новата ера, 51. од првиот милениум п.н.е., 51. од 1 век п.н.е. и втора од 50-тите п.н.е.

                                               

52 п.н.е.

52 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 52. година пред новата ера, 52. од првиот милениум п.н.е., 52. од 1 век п.н.е. и трета од 50-тите п.н.е.

                                               

53 п.н.е.

53 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 53. година пред новата ера, 53. од првиот милениум п.н.е., 53. од 1 век п.н.е. и четвртта од 50-тите п.н.е.

                                               

54 п.н.е.

54 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 54. година пред новата ера, 54. од првиот милениум п.н.е., 54. од 1 век п.н.е. и петта од 50-тите п.н.е.

                                               

55 п.н.е.

55 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 55. година пред новата ера, 55. од првиот милениум п.н.е., 55. од 1 век п.н.е. и шеста од 50-тите п.н.е.

                                               

56 п.н.е.

56 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 56. година пред новата ера, 56. од првиот милениум п.н.е., 56. од 1 век п.н.е. и седма од 50-тите п.н.е.

                                               

57 п.н.е.

57 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 57. година пред новата ера, 57. од првиот милениум п.н.е., 57. од 1 век п.н.е. и осма од 50-тите п.н.е.

                                               

58 п.н.е.

58 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 58. година пред новата ера, 58. од првиот милениум п.н.е., 58. од 1 век п.н.е. и деветта од 50-тите п.н.е.

                                               

59 п.н.е.

59 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 59. година пред новата ера, 59. од првиот милениум п.н.е., 59. од 1 век п.н.е. и последна од 50-тите п.н.е.

                                               

60 п.н.е.

60 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 60. година пред новата ера, 60. од првиот милениум п.н.е., 60. од 1 век п.н.е. и прва од 60-тите п.н.е.

                                               

61 п.н.е.

61 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 61. година пред новата ера, 61. од првиот милениум п.н.е., 61. од 1 век п.н.е. и втора од 60-тите п.н.е.

                                               

62 п.н.е.

62 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 62. година пред новата ера, 62. од првиот милениум п.н.е., 62. од 1 век п.н.е. и трета од 60-тите п.н.е.

                                               

63 п.н.е.

63 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 63. година пред новата ера, 63. од првиот милениум п.н.е., 63. од 1 век п.н.е. и четвртта од 60-тите п.н.е.

                                               

64 п.н.е.

64 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 64. година пред новата ера, 64. од првиот милениум п.н.е., 64. од 1 век п.н.е. и петта од 60-тите п.н.е.

                                               

65 п.н.е.

65 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 65. година пред новата ера, 65. од првиот милениум п.н.е., 65. од 1 век п.н.е. и шеста од 60-тите п.н.е.

                                               

66 п.н.е.

66 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 66. година пред новата ера, 66. од првиот милениум п.н.е., 66. од 1 век п.н.е. и седма од 60-тите п.н.е.

                                               

67 п.н.е.

67 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 67. година пред новата ера, 67. од првиот милениум п.н.е., 67. од 1 век п.н.е. и осма од 60-тите п.н.е.

                                               

68 п.н.е.

68 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 68. година пред новата ера, 68. од првиот милениум п.н.е., 68. од 1 век п.н.е. и деветта од 60-тите п.н.е.

                                               

69 п.н.е.

69 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 69. година пред новата ера, 69. од првиот милениум п.н.е., 69. од 1 век п.н.е. и последна од 60-тите п.н.е.