Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 384
                                               

566 п.н.е.

566 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 566. година пред новата ера, 566. од првиот милениум п.н.е., 66. од 6 век п.н.е. и седма од 560-тите п.н.е.

                                               

567 п.н.е.

567 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 567. година пред новата ера, 567. од првиот милениум п.н.е., 67. од 6 век п.н.е. и осма од 560-тите п.н.е.

                                               

568 п.н.е.

568 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 568. година пред новата ера, 568. од првиот милениум п.н.е., 68. од 6 век п.н.е. и деветта од 560-тите п.н.е.

                                               

569 п.н.е.

569 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 569. година пред новата ера, 569. од првиот милениум п.н.е., 69. од 6 век п.н.е. и последна од 560-тите п.н.е.

                                               

570 п.н.е.

570 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 570. година пред новата ера, 570. од првиот милениум п.н.е., 70. од 6 век п.н.е. и прва од 570-тите п.н.е.

                                               

571 п.н.е.

571 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 571. година пред новата ера, 571. од првиот милениум п.н.е., 71. од 6 век п.н.е. и втора од 570-тите п.н.е.

                                               

572 п.н.е.

572 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 572. година пред новата ера, 572. од првиот милениум п.н.е., 72. од 6 век п.н.е. и трета од 570-тите п.н.е.

                                               

573 п.н.е.

573 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 573. година пред новата ера, 573. од првиот милениум п.н.е., 73. од 6 век п.н.е. и четвртта од 570-тите п.н.е.

                                               

574 п.н.е.

574 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 574. година пред новата ера, 574. од првиот милениум п.н.е., 74. од 6 век п.н.е. и петта од 570-тите п.н.е.

                                               

575 п.н.е.

575 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 575. година пред новата ера, 575. од првиот милениум п.н.е., 75. од 6 век п.н.е. и шеста од 570-тите п.н.е.

                                               

576 п.н.е.

576 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 576. година пред новата ера, 576. од првиот милениум п.н.е., 76. од 6 век п.н.е. и седма од 570-тите п.н.е.

                                               

577 п.н.е.

577 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 577. година пред новата ера, 577. од првиот милениум п.н.е., 77. од 6 век п.н.е. и осма од 570-тите п.н.е.

                                               

578 п.н.е.

578 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 578. година пред новата ера, 578. од првиот милениум п.н.е., 78. од 6 век п.н.е. и деветта од 570-тите п.н.е.

                                               

579 п.н.е.

579 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 579. година пред новата ера, 579. од првиот милениум п.н.е., 79. од 6 век п.н.е. и последна од 570-тите п.н.е.

                                               

580 п.н.е.

580 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 580. година пред новата ера, 580. од првиот милениум п.н.е., 80. од 6 век п.н.е. и прва од 580-тите п.н.е.

                                               

581 п.н.е.

581 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 581. година пред новата ера, 581. од првиот милениум п.н.е., 81. од 6 век п.н.е. и втора од 580-тите п.н.е.

                                               

582 п.н.е.

582 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 582. година пред новата ера, 582. од првиот милениум п.н.е., 82. од 6 век п.н.е. и трета од 580-тите п.н.е.

                                               

583 п.н.е.

583 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 583. година пред новата ера, 583. од првиот милениум п.н.е., 83. од 6 век п.н.е. и четвртта од 580-тите п.н.е.

                                               

584 п.н.е.

584 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 584. година пред новата ера, 584. од првиот милениум п.н.е., 84. од 6 век п.н.е. и петта од 580-тите п.н.е.

                                               

585 п.н.е.

585 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 585. година пред новата ера, 585. од првиот милениум п.н.е., 85. од 6 век п.н.е. и шеста од 580-тите п.н.е.

                                               

586 п.н.е.

586 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 586. година пред новата ера, 586. од првиот милениум п.н.е., 86. од 6 век п.н.е. и седма од 580-тите п.н.е.

                                               

587 п.н.е.

587 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 587. година пред новата ера, 587. од првиот милениум п.н.е., 87. од 6 век п.н.е. и осма од 580-тите п.н.е.

                                               

588 п.н.е.

588 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 588. година пред новата ера, 588. од првиот милениум п.н.е., 88. од 6 век п.н.е. и деветта од 580-тите п.н.е.

                                               

589 п.н.е.

589 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 589. година пред новата ера, 589. од првиот милениум п.н.е., 89. од 6 век п.н.е. и последна од 580-тите п.н.е.

                                               

590 п.н.е.

590 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 590. година пред новата ера, 590. од првиот милениум п.н.е., 90. од 6 век п.н.е. и прва од 590-тите п.н.е.

                                               

591 п.н.е.

591 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 591. година пред новата ера, 591. од првиот милениум п.н.е., 91. од 6 век п.н.е. и втора од 590-тите п.н.е.

                                               

592 п.н.е.

592 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 592. година пред новата ера, 592. од првиот милениум п.н.е., 92. од 6 век п.н.е. и трета од 590-тите п.н.е.

                                               

593 п.н.е.

593 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 593. година пред новата ера, 593. од првиот милениум п.н.е., 93. од 6 век п.н.е. и четвртта од 590-тите п.н.е.

                                               

594 п.н.е.

594 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 594. година пред новата ера, 594. од првиот милениум п.н.е., 94. од 6 век п.н.е. и петта од 590-тите п.н.е.

                                               

595 п.н.е.

595 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 595. година пред новата ера, 595. од првиот милениум п.н.е., 95. од 6 век п.н.е. и шеста од 590-тите п.н.е.

                                               

596 п.н.е.

596 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 596. година пред новата ера, 596. од првиот милениум п.н.е., 96. од 6 век п.н.е. и седма од 590-тите п.н.е.

                                               

597 п.н.е.

597 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 597. година пред новата ера, 597. од првиот милениум п.н.е., 97. од 6 век п.н.е. и осма од 590-тите п.н.е.

                                               

598 п.н.е.

598 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 598. година пред новата ера, 598. од првиот милениум п.н.е., 98. од 6 век п.н.е. и деветта од 590-тите п.н.е.

                                               

599 п.н.е.

599 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 599. година пред новата ера, 599. од првиот милениум п.н.е., 99. од 6 век п.н.е. и последна од 590-тите п.н.е.

                                               

600 п.н.е.

600 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 600. година пред новата ера, 600. од првиот милениум п.н.е., последна од 6 век п.н.е. и прва од 600-тите п.н.е.

                                               

401 п.н.е.

401 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 401. година пред новата ера, 401. од првиот милениум п.н.е., 1. од 5 век п.н.е. и втора од 400-тите п.н.е.

                                               

402 п.н.е.

402 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 402. година пред новата ера, 402. од првиот милениум п.н.е., 2. од 5 век п.н.е. и трета од 400-тите п.н.е.

                                               

403 п.н.е.

403 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 403. година пред новата ера, 403. од првиот милениум п.н.е., 3. од 5 век п.н.е. и четвртта од 400-тите п.н.е.

                                               

404 п.н.е.

404 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 404. година пред новата ера, 404. од првиот милениум п.н.е., 4. од 5 век п.н.е. и петта од 400-тите п.н.е.

                                               

405 п.н.е.

405 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 405. година пред новата ера, 405. од првиот милениум п.н.е., 5. од 5 век п.н.е. и шеста од 400-тите п.н.е.

                                               

406 п.н.е.

406 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 406. година пред новата ера, 406. од првиот милениум п.н.е., 6. од 5 век п.н.е. и седма од 400-тите п.н.е.

                                               

407 п.н.е.

407 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 407. година пред новата ера, 407. од првиот милениум п.н.е., 7. од 5 век п.н.е. и осма од 400-тите п.н.е.

                                               

408 п.н.е.

408 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 408. година пред новата ера, 408. од првиот милениум п.н.е., 8. од 5 век п.н.е. и деветта од 400-тите п.н.е.

                                               

409 п.н.е.

409 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 409. година пред новата ера, 409. од првиот милениум п.н.е., 9. од 5 век п.н.е. и последна од 400-тите п.н.е.

                                               

410 п.н.е.

410 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 410. година пред новата ера, 410. од првиот милениум п.н.е., 10. од 5 век п.н.е. и прва од 410-тите п.н.е.

                                               

411 п.н.е.

411 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 411. година пред новата ера, 411. од првиот милениум п.н.е., 11. од 5 век п.н.е. и втора од 410-тите п.н.е.

                                               

412 п.н.е.

412 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 412. година пред новата ера, 412. од првиот милениум п.н.е., 12. од 5 век п.н.е. и трета од 410-тите п.н.е.

                                               

413 п.н.е.

413 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 413. година пред новата ера, 413. од првиот милениум п.н.е., 13. од 5 век п.н.е. и четвртта од 410-тите п.н.е.

                                               

414 п.н.е.

414 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 414. година пред новата ера, 414. од првиот милениум п.н.е., 14. од 5 век п.н.е. и петта од 410-тите п.н.е.

                                               

415 п.н.е.

415 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 415. година пред новата ера, 415. од првиот милениум п.н.е., 15. од 5 век п.н.е. и шеста од 410-тите п.н.е.