Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 383
                                               

513 п.н.е.

513 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 513. година пред новата ера, 513. од првиот милениум п.н.е., 13. од 6 век п.н.е. и четвртта од 510-тите п.н.е.

                                               

514 п.н.е.

514 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 514. година пред новата ера, 514. од првиот милениум п.н.е., 14. од 6 век п.н.е. и петта од 510-тите п.н.е.

                                               

515 п.н.е.

515 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 515. година пред новата ера, 515. од првиот милениум п.н.е., 15. од 6 век п.н.е. и шеста од 510-тите п.н.е.

                                               

516 п.н.е.

516 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 516. година пред новата ера, 516. од првиот милениум п.н.е., 16. од 6 век п.н.е. и седма од 510-тите п.н.е.

                                               

517 п.н.е.

517 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 517. година пред новата ера, 517. од првиот милениум п.н.е., 17. од 6 век п.н.е. и осма од 510-тите п.н.е.

                                               

518 п.н.е.

518 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 518. година пред новата ера, 518. од првиот милениум п.н.е., 18. од 6 век п.н.е. и деветта од 510-тите п.н.е.

                                               

519 п.н.е.

519 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 519. година пред новата ера, 519. од првиот милениум п.н.е., 19. од 6 век п.н.е. и последна од 510-тите п.н.е.

                                               

520 п.н.е.

520 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 520. година пред новата ера, 520. од првиот милениум п.н.е., 20. од 6 век п.н.е. и прва од 520-тите п.н.е.

                                               

521 п.н.е.

521 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 521. година пред новата ера, 521. од првиот милениум п.н.е., 21. од 6 век п.н.е. и втора од 520-тите п.н.е.

                                               

522 п.н.е.

522 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 522. година пред новата ера, 522. од првиот милениум п.н.е., 22. од 6 век п.н.е. и трета од 520-тите п.н.е.

                                               

523 п.н.е.

523 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 523. година пред новата ера, 523. од првиот милениум п.н.е., 23. од 6 век п.н.е. и четвртта од 520-тите п.н.е.

                                               

524 п.н.е.

524 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 524. година пред новата ера, 524. од првиот милениум п.н.е., 24. од 6 век п.н.е. и петта од 520-тите п.н.е.

                                               

525 п.н.е.

525 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 525. година пред новата ера, 525. од првиот милениум п.н.е., 25. од 6 век п.н.е. и шеста од 520-тите п.н.е.

                                               

526 п.н.е.

526 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 526. година пред новата ера, 526. од првиот милениум п.н.е., 26. од 6 век п.н.е. и седма од 520-тите п.н.е.

                                               

527 п.н.е.

527 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 527. година пред новата ера, 527. од првиот милениум п.н.е., 27. од 6 век п.н.е. и осма од 520-тите п.н.е.

                                               

528 п.н.е.

528 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 528. година пред новата ера, 528. од првиот милениум п.н.е., 28. од 6 век п.н.е. и деветта од 520-тите п.н.е.

                                               

529 п.н.е.

529 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 529. година пред новата ера, 529. од првиот милениум п.н.е., 29. од 6 век п.н.е. и последна од 520-тите п.н.е.

                                               

530 п.н.е.

530 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 530. година пред новата ера, 530. од првиот милениум п.н.е., 30. од 6 век п.н.е. и прва од 530-тите п.н.е.

                                               

531 п.н.е.

531 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 531. година пред новата ера, 531. од првиот милениум п.н.е., 31. од 6 век п.н.е. и втора од 530-тите п.н.е.

                                               

532 п.н.е.

532 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 532. година пред новата ера, 532. од првиот милениум п.н.е., 32. од 6 век п.н.е. и трета од 530-тите п.н.е.

                                               

533 п.н.е.

533 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 533. година пред новата ера, 533. од првиот милениум п.н.е., 33. од 6 век п.н.е. и четвртта од 530-тите п.н.е.

                                               

534 п.н.е.

534 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 534. година пред новата ера, 534. од првиот милениум п.н.е., 34. од 6 век п.н.е. и петта од 530-тите п.н.е.

                                               

535 п.н.е.

535 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 535. година пред новата ера, 535. од првиот милениум п.н.е., 35. од 6 век п.н.е. и шеста од 530-тите п.н.е.

                                               

536 п.н.е.

536 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 536. година пред новата ера, 536. од првиот милениум п.н.е., 36. од 6 век п.н.е. и седма од 530-тите п.н.е.

                                               

537 п.н.е.

537 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 537. година пред новата ера, 537. од првиот милениум п.н.е., 37. од 6 век п.н.е. и осма од 530-тите п.н.е.

                                               

538 п.н.е.

538 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 538. година пред новата ера, 538. од првиот милениум п.н.е., 38. од 6 век п.н.е. и деветта од 530-тите п.н.е.

                                               

539 п.н.е.

539 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 539. година пред новата ера, 539. од првиот милениум п.н.е., 39. од 6 век п.н.е. и последна од 530-тите п.н.е.

                                               

540 п.н.е.

540 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 540. година пред новата ера, 540. од првиот милениум п.н.е., 40. од 6 век п.н.е. и прва од 540-тите п.н.е.

                                               

541 п.н.е.

541 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 541. година пред новата ера, 541. од првиот милениум п.н.е., 41. од 6 век п.н.е. и втора од 540-тите п.н.е.

                                               

542 п.н.е.

542 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 542. година пред новата ера, 542. од првиот милениум п.н.е., 42. од 6 век п.н.е. и трета од 540-тите п.н.е.

                                               

543 п.н.е.

543 г. п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 543. година пред новата ера, 543. од првиот милениум п.н.е., 43. од 6 век п.н.е. и четвртта од 540-тите п.н.е.

                                               

544 п.н.е.

544 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 544. година пред новата ера, 544. од првиот милениум п.н.е., 44. од 6 век п.н.е. и петта од 540-тите п.н.е.

                                               

545 п.н.е.

545 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 545. година пред новата ера, 545. од првиот милениум п.н.е., 45. од 6 век п.н.е. и шеста од 540-тите п.н.е.

                                               

547 п.н.е.

547 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 547. година пред новата ера, 547. од првиот милениум п.н.е., 47. од 6 век п.н.е. и осма од 540-тите п.н.е.

                                               

548 п.н.е.

548 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 548. година пред новата ера, 548. од првиот милениум п.н.е., 48. од 6 век п.н.е. и деветта од 540-тите п.н.е.

                                               

549 п.н.е.

549 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 549. година пред новата ера, 549. од првиот милениум п.н.е., 49. од 6 век п.н.е. и последна од 540-тите п.н.е.

                                               

550 п.н.е.

550 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 550. година пред новата ера, 550. од првиот милениум п.н.е., 50. од 6 век п.н.е. и прва од 550-тите п.н.е.

                                               

551 п.н.е.

551 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 551. година пред новата ера, 551. од првиот милениум п.н.е., 51. од 6 век п.н.е. и втора од 550-тите п.н.е.

                                               

552 п.н.е.

552 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 552. година пред новата ера, 552. од првиот милениум п.н.е., 52. од 6 век п.н.е. и трета од 550-тите п.н.е.

                                               

553 п.н.е.

553 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 553. година пред новата ера, 553. од првиот милениум п.н.е., 53. од 6 век п.н.е. и четвртта од 550-тите п.н.е.

                                               

554 п.н.е.

554 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 554. година пред новата ера, 554. од првиот милениум п.н.е., 54. од 6 век п.н.е. и петта од 550-тите п.н.е.

                                               

555 п.н.е.

555 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 555. година пред новата ера, 555. од првиот милениум п.н.е., 55. од 6 век п.н.е. и шеста од 550-тите п.н.е.

                                               

556 п.н.е.

556 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 556. година пред новата ера, 556. од првиот милениум п.н.е., 56. од 6 век п.н.е. и седма од 550-тите п.н.е.

                                               

557 п.н.е.

557 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 557. година пред новата ера, 557. од првиот милениум п.н.е., 57. од 6 век п.н.е. и осма од 550-тите п.н.е.

                                               

558 п.н.е.

558 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 558. година пред новата ера, 558. од првиот милениум п.н.е., 58. од 6 век п.н.е. и деветта од 550-тите п.н.е.

                                               

559 п.н.е.

559 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 559. година пред новата ера, 559. од првиот милениум п.н.е., 59. од 6 век п.н.е. и последна од 550-тите п.н.е.

                                               

560 п.н.е.

560 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 560. година пред новата ера, 560. од првиот милениум п.н.е., 60. од 6 век п.н.е. и прва од 560-тите п.н.е.

                                               

562 п.н.е.

562 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 562. година пред новата ера, 562. од првиот милениум п.н.е., 62. од 6 век п.н.е. и трета од 560-тите п.н.е.

                                               

563 п.н.е.

563 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 563. година пред новата ера, 563. од првиот милениум п.н.е., 63. од 6 век п.н.е. и четвртта од 560-тите п.н.е.

                                               

564 п.н.е.

564 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 564. година пред новата ера, 564. од првиот милениум п.н.е., 64. од 6 век п.н.е. и петта од 560-тите п.н.е.