Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 381
                                               

613 п.н.е.

613 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 613. година пред новата ера, 613. од првиот милениум п.н.е., 13. од 7 век п.н.е. и четвртта од 610-тите п.н.е.

                                               

614 п.н.е.

614 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 614. година пред новата ера, 614. од првиот милениум п.н.е., 14. од 7 век п.н.е. и петта од 610-тите п.н.е.

                                               

615 п.н.е.

615 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 615. година пред новата ера, 615. од првиот милениум п.н.е., 15. од 7 век п.н.е. и шеста од 610-тите п.н.е.

                                               

616 п.н.е.

616 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 616. година пред новата ера, 616. од првиот милениум п.н.е., 16. од 7 век п.н.е. и седма од 610-тите п.н.е.

                                               

617 п.н.е.

617 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 617. година пред новата ера, 617. од првиот милениум п.н.е., 17. од 7 век п.н.е. и осма од 610-тите п.н.е.

                                               

618 п.н.е.

618 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 618. година пред новата ера, 618. од првиот милениум п.н.е., 18. од 7 век п.н.е. и деветта од 610-тите п.н.е.

                                               

619 п.н.е.

619 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 619. година пред новата ера, 619. од првиот милениум п.н.е., 19. од 7 век п.н.е. и последна од 610-тите п.н.е.

                                               

620 п.н.е.

620 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 620. година пред новата ера, 620. од првиот милениум п.н.е., 20. од 7 век п.н.е. и прва од 620-тите п.н.е.

                                               

621 п.н.е.

621 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 621. година пред новата ера, 621. од првиот милениум п.н.е., 21. од 7 век п.н.е. и втора од 620-тите п.н.е.

                                               

622 п.н.е.

622 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 622. година пред новата ера, 622. од првиот милениум п.н.е., 22. од 7 век п.н.е. и трета од 620-тите п.н.е.

                                               

623 п.н.е.

623 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 623. година пред новата ера, 623. од првиот милениум п.н.е., 23. од 7 век п.н.е. и четвртта од 620-тите п.н.е.

                                               

624 п.н.е.

624 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 624. година пред новата ера, 624. од првиот милениум п.н.е., 24. од 7 век п.н.е. и петта од 620-тите п.н.е.

                                               

625 п.н.е.

625 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 625. година пред новата ера, 625. од првиот милениум п.н.е., 25. од 7 век п.н.е. и шеста од 620-тите п.н.е.

                                               

626 п.н.е.

626 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 626. година пред новата ера, 626. од првиот милениум п.н.е., 26. од 7 век п.н.е. и седма од 620-тите п.н.е.

                                               

627 п.н.е.

627 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 627. година пред новата ера, 627. од првиот милениум п.н.е., 27. од 7 век п.н.е. и осма од 620-тите п.н.е.

                                               

628 п.н.е.

628 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 628. година пред новата ера, 628. од првиот милениум п.н.е., 28. од 7 век п.н.е. и деветта од 620-тите п.н.е.

                                               

629 п.н.е.

629 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 629. година пред новата ера, 629. од првиот милениум п.н.е., 29. од 7 век п.н.е. и последна од 620-тите п.н.е.

                                               

631 п.н.е.

631 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 631. година пред новата ера, 631. од првиот милениум п.н.е., 31. од 7 век п.н.е. и втора од 630-тите п.н.е.

                                               

632 п.н.е.

632 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 632. година пред новата ера, 632. од првиот милениум п.н.е., 32. од 7 век п.н.е. и трета од 630-тите п.н.е.

                                               

633 п.н.е.

633 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 633. година пред новата ера, 633. од првиот милениум п.н.е., 33. од 7 век п.н.е. и четвртта од 630-тите п.н.е.

                                               

634 п.н.е.

634 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 634. година пред новата ера, 634. од првиот милениум п.н.е., 34. од 7 век п.н.е. и петта од 630-тите п.н.е.

                                               

635 п.н.е.

635 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 635. година пред новата ера, 635. од првиот милениум п.н.е., 35. од 7 век п.н.е. и шеста од 630-тите п.н.е.

                                               

636 п.н.е.

636 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 636. година пред новата ера, 636. од првиот милениум п.н.е., 36. од 7 век п.н.е. и седма од 630-тите п.н.е.

                                               

637 п.н.е.

637 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 637. година пред новата ера, 637. од првиот милениум п.н.е., 37. од 7 век п.н.е. и осма од 630-тите п.н.е.

                                               

638 п.н.е.

638 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 638. година пред новата ера, 638. од првиот милениум п.н.е., 38. од 7 век п.н.е. и деветта од 630-тите п.н.е.

                                               

639 п.н.е.

639 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 639. година пред новата ера, 639. од првиот милениум п.н.е., 39. од 7 век п.н.е. и последна од 630-тите п.н.е.

                                               

640 п.н.е.

640 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 640. година пред новата ера, 640. од првиот милениум п.н.е., 40. од 7 век п.н.е. и прва од 640-тите п.н.е.

                                               

641 п.н.е.

641 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 641. година пред новата ера, 641. од првиот милениум п.н.е., 41. од 7 век п.н.е. и втора од 640-тите п.н.е.

                                               

642 п.н.е.

642 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 642. година пред новата ера, 642. од првиот милениум п.н.е., 42. од 7 век п.н.е. и трета од 640-тите п.н.е.

                                               

643 п.н.е.

643 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 643. година пред новата ера, 643. од првиот милениум п.н.е., 43. од 7 век п.н.е. и четвртта од 640-тите п.н.е.

                                               

644 п.н.е.

644 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 644. година пред новата ера, 644. од првиот милениум п.н.е., 44. од 7 век п.н.е. и петта од 640-тите п.н.е.

                                               

645 п.н.е.

645 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 645. година пред новата ера, 645. од првиот милениум п.н.е., 45. од 7 век п.н.е. и шеста од 640-тите п.н.е.

                                               

646 п.н.е.

646 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 646. година пред новата ера, 646. од првиот милениум п.н.е., 46. од 7 век п.н.е. и седма од 640-тите п.н.е.

                                               

647 п.н.е.

647 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 647. година пред новата ера, 647. од првиот милениум п.н.е., 47. од 7 век п.н.е. и осма од 640-тите п.н.е.

                                               

648 п.н.е.

648 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 648. година пред новата ера, 648. од првиот милениум п.н.е., 48. од 7 век п.н.е. и деветта од 640-тите п.н.е.

                                               

649 п.н.е.

649 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 649. година пред новата ера, 649. од првиот милениум п.н.е., 49. од 7 век п.н.е. и последна од 640-тите п.н.е.

                                               

650 п.н.е.

650 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 650. година пред новата ера, 650. од првиот милениум п.н.е., 50. од 7 век п.н.е. и прва од 650-тите п.н.е.

                                               

651 п.н.е.

651 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 651. година пред новата ера, 651. од првиот милениум п.н.е., 51. од 7 век п.н.е. и втора од 650-тите п.н.е.

                                               

652 п.н.е.

652 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 652. година пред новата ера, 652. од првиот милениум п.н.е., 52. од 7 век п.н.е. и трета од 650-тите п.н.е.

                                               

653 п.н.е.

653 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 653. година пред новата ера, 653. од првиот милениум п.н.е., 53. од 7 век п.н.е. и четвртта од 650-тите п.н.е.

                                               

654 п.н.е.

654 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 654. година пред новата ера, 654. од првиот милениум п.н.е., 54. од 7 век п.н.е. и петта од 650-тите п.н.е.

                                               

655 п.н.е.

655 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 655. година пред новата ера, 655. од првиот милениум п.н.е., 55. од 7 век п.н.е. и шеста од 650-тите п.н.е.

                                               

656 п.н.е.

656 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 656. година пред новата ера, 656. од првиот милениум п.н.е., 56. од 7 век п.н.е. и седма од 650-тите п.н.е.

                                               

657 п.н.е.

657 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 657. година пред новата ера, 657. од првиот милениум п.н.е., 57. од 7 век п.н.е. и осма од 650-тите п.н.е.

                                               

658 п.н.е.

658 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 658. година пред новата ера, 658. од првиот милениум п.н.е., 58. од 7 век п.н.е. и деветта од 650-тите п.н.е.

                                               

659 п.н.е.

659 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 659. година пред новата ера, 659. од првиот милениум п.н.е., 59. од 7 век п.н.е. и последна од 650-тите п.н.е.

                                               

660 п.н.е.

660 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 660. година пред новата ера, 660. од првиот милениум п.н.е., 60. од 7 век п.н.е. и прва од 660-тите п.н.е.

                                               

661 п.н.е.

661 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 661. година пред новата ера, 661. од првиот милениум п.н.е., 61. од 7 век п.н.е. и втора од 660-тите п.н.е.

                                               

662 п.н.е.

662 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 662. година пред новата ера, 662. од првиот милениум п.н.е., 62. од 7 век п.н.е. и трета од 660-тите п.н.е.

                                               

663 п.н.е.

663 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 663. година пред новата ера, 663. од првиот милениум п.н.е., 63. од 7 век п.н.е. и четвртта од 660-тите п.н.е.