Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37
                                               

Македонска транскрипција на тајландскиот јазик

Ова е табеларен преглед на гласовите на тајландскиот јазик. Гласовите се предадени приближно, со нивните најблиски еквиваленти во македонската фонологија и писмо. Тајланското писмо е азбучнослоговно и честопати групира два или повеќе гласа во едн ...

                                               

Македонска транскрипција на тибетското писмо

Македонската транскрипција на тибетското писмо - македонска верзија на кирилизација на тибетското писмо. Овој систем на транскрипција за користи за предавање на тибетски имиња и топоними на македонски јазик.

                                               

Упростен систем за романизацијата на бугарскиот јазик

Упростениот систем за романизацијата на бугарскиот јазик е создаден од бугарскиот научник Љубомир Иванов и примен во употреба од Бугарската комисија за антарктички имиња на 2 март 1995, а подоцна утврден од бугарската влада за пошироко користење ...

                                               

Екстензивен контекс

Во филозофијата на јазикот, контекстот во кој се појавува под-реченичен израз "е" се нарекува екстензионален ако и само ако "е" може да се замени со израз со иста екстензија и мора да се зачува вистинитосната вредност. Екстензијата на терминот е ...

                                               

Екстензионализам

Екстензионизмот, во филозофијата на јазикот, во логиката и семантиката, е ставот дека сите јазици или барем сите научни јазици треба да бидат екстензионални. Рудолф Карнап и Вилард Ван Орман Квин биле истакнати поборници на ова гледиште.

                                               

Филозофија на јазикот

Филозофија на јазикот - дел од филозофијата кој особено се интересира за значењето или смислата, за употребата на јазикот, неговото изучување и процесот на негово создавање, неговото разбирање, комуникацијата, толкувањето и преводот, како и однос ...

                                               

Азбука (информатика)

Во информатиката, азбука претставува конечно множество на знаци и броеви. Најчестата азбука во употреба е {0.1}, бинарната азбука. Конечна ниска е конечна низа знаци од една азбука; на пример, бинарната ниска е ниска изведена од азбуката {0.1}. К ...

                                               

Контексно слободна граматика

Во лингвистиката и информатиката контексно-слободна граматика е формална граматика каде што секое продукциско правило ја има формата V → w каде V е нетерминален симбол и w е низа составена од терминали и/или не-теминали. Поимот контексно-слободна ...

                                               

Низа (информатика)

Во програмирањето, податоците од типот низа претставуваат сложен тип на податоци, составен од неколку други податоци од ист или различен тип. Секој податок во низата се повикува со својот елемент кој има свој индекс, т.е. објект преку кој пристап ...

                                               

Означувачки јазик

Означувачки јазик - сметачки јазик кој врши комбинирање на текстот со некои дополнителни информации поврзани со текстот. Дополнителните информации, пример структурата на текстот и начинот на негова презентација, се изразува со помош на означувачи ...

                                               

Пампинг лема за контексно слободни јазици

Пампинг лемата за контексно слободни јазици, исто така е позната и како лемата на Бар-Хилел, е лема која има својства кои важат за сите контексно слободни јазици. Нејзината примарна употреба е да докаже декa јазикот не е контексно слободен. Пампи ...

                                               

Пампинг лема за регуларни јазици

Во теоријата за формални јазици, пампинг лемата за регуларните јазици е лема која ја дава областа која ја имаат регуларните изрази. Нејзината примарна употреба е да докаже кои јазици не се регуларни.

                                               

Регуларен израз

Регуларен израз - низа знаци со која може да се опишат низи кои според некоја одредена синтакса спаѓаа во одделна група. Регуларните изрази се користат во многу текст едитори и алатки за пребарување и манипулирање на тела на текстови засновани на ...

                                               

Формален систем

Во формалната логика, формален систем се состои од формален јазик заедно со дедуктивен систем кој се состои од множество правила на инференција и/или аксиоми. Формалниот систем се користи за изведување на израз од еден или повеќе други изрази пре ...

                                               

Хиерархија на Чомски

Во компјутерските науки, особено во делот на програмски јазици, Хиерархијата на Чомски (честопати нарекувана и како Чомски-Шуценбергеровара хиерархија е хиерархиска класа на формални граматики кои генерираат формални јазици. Оваа хиерархија на гр ...

                                               

Асура

Асура или рогозина е простирка која се прави со шиење и плетење од листови или осушени барски билки рогоз. Мајсторот кој се бавел со производството на простирки се викал асурџија. Овие простирки се цврсти, трајни и отпорни на вода. Асурите и дене ...

                                               

Боемство

Боемство - практика на неконвенционален начин на живот, често во друштво на истомисленици, со неколку постојани врски, вклучувајќи музичка, уметничка или книжевна определба. Во овој контекст, боеми можат да бидат скитници, авантуристи, или вагабо ...

                                               

Задруга

Задруга е рурална заедница на добра која била присутна меѓу многу словенски племиња, а највеќе меѓу Јужните Словени. Сите членови на задругата, најчесто околу триесет лица, живееле заедно и обработувале заедничка земја, која никој не можел самост ...

                                               

Македонска опера и балет

Оперскиот ансамбл бил конституиран во 1947 година, а балетскиот во 1949. И двата ансамбли работеле во рамките на МНТ. Ваквиот модел на театарска организација драма-опера-балет, популарно наречен австроунгарски, е променет во 2004 година, кога МНТ ...

                                               

Мезоамерика

Оваа статија е за културен регион. За географскиот регион видете Средна Америка. Мезоамерика - културен регион во Америка, кој опфаќа територии од централно Мексико, Белиз, Гватемала, Ел Салвадор, Хондурас, Никарагва и северна Костарика. Во овој ...

                                               

Парада на победата

Парада на победата е вид на парада со која се прославува победа. Заради ова, победничката парада може да се подели на воена и спортска парада. Меѓу најпознатите паради во историјата се оние кои го прославуваат крајот на Првата и Втората светска в ...

                                               

Словенска Европа

Словенска Европа или словенски држави е регион во Европа каде живеат словенски народи и се зборуваат словенски јазици. Овој регион зазема територии од Средна Европа, Источна Европа и Југоисточна Европа. Словенската Европа ги вклучува државите: Бе ...

                                               

Дигитална антропологија

Дигитална антропологија е антрополошка наука за односот помеѓу луѓето и технологијата во дигиталната ера. Оваа област е нова, и со тоа има разновидни називи со различни нагласи. Овие вклучуваат технолошка антропологија, дигитална етнографија, сај ...

                                               

Културна антропологија

Културната антропологија - една од четирите или петте области на антропологијата, сеопфатна студија за човештвото. Таа е гранка од антропологијата која ја проучува културата како значаен научен концепт. Културните антрополози учат за културните в ...

                                               

Мем

Мем е постулирана целина на културни идеи, симболи или практики, кои можат да бидат пренесени од еден ум до друг преку пишување, говор, гестови, ритуали или други имитирачки феномени. Зборот е спој од "ген" и грчкиот збор μιμητισμός за "нешто ими ...

                                               

Библиотека

Библиотека или книжница - збирка на книги и место каде што се чуваат. Таа може да биде јавна, на институција или приватна. Зборот "библиотека" се користи и за означување на електронски збир од корисни податоци, а издавачките куќи го користат овој ...

                                               

Александриска библиотека

Александриска библиотека или Кралската библиотека на Александрија се наоѓала во Александрија, Египет,и била една од најголемите библиотеки на древниот свет. Општо се смета дека билбиотеката била оформена на почетокот на III век п.н.е., и дека е о ...

                                               

Јагелонска библиотека

Библиотека Јагелонска - главната библиотека на Јагелонскиот Универзитет која заедно со Медицинската Библиотека Колегиум Медикум и другите помали библиотеки е во состав на информативниот систем на Јагелонскиот Универзитет во Краков. Библиотеката е ...

                                               

Национална библиотека

Национална библиотека - библиотека основана како државна установа со цел да служи како главна ризница на информации за таа земја по пат на задолжителен примерок. За разлика од јавните библиотеки, ретко која национална библиотека дозволува зајмува ...

                                               

Национална библиотека на Кореја

Национална библиотека на Кореја е најголемата библиотека во Сеул, Јужна Кореја. Оваа библиотека е обемно и чувано складиште на национална литература во физичка и електронска форма, што е систематски уредено и достапно за сите граѓани.

                                               

Национална централна библиотека во Фиренца

Националната Централна библиотека на Фиренца - јавна библиотека, најголема во Италија и една од најзначајните во Европа. Таа е една од двете Централни библиотеки на Италија, покрај Националната библиотека во Рим.

                                               

Трајанови терми

Трајанови терми, претставуваат јавни бањи кои на граѓаните на Рим им донесувале одмор и релаксација. Во Стариот Рим предизвикувале задоволство исто како и заминување во театар или гладијаторските борби. Меѓу многуте бањи кои пропаѓале низ историј ...

                                               

Цариградска библиотека

Цариградската библиотека или Царската библиотека на Цариград била библиотека која традиционално се смета за последна голема библиотека на античкиот свет. Основана е во средината на 4 век од тогашниот император Констанциј II, пред сè воден од рели ...

                                               

ISBN

Меѓународен стандарден книжен број или ISBN - единствен број на книга со кој се препознава изданието, издавачот, како и земјата каде е печатена книгата. Кодот со 9 бројки го измислил Гордон Фостер, денес професор во пензија од Тринити Колеџот во ...

                                               

Гастрономија

Гастрономија е наука за соодносот помеѓу културата и храната. Честопати поимот гастрономија погрешно со поврзува исклучиво само со готвењето., но тоа е само мал дел од оваа дисциплина: не секој готвач е и гастроном. Гастрономијата изучува различн ...

                                               

Ражен

Ражен – дрвена или метална шипка за печење месо. Шипката се мести на два чатала носачи во облик на буквата Y така што може да се врти околу својата оска, како што се гледа на сликата. Пред тоа меѓу овие два чатала се ложи оган додека не се добие ...

                                               

Дизајн

Дизајн како процес може да преземе многу форми во зависност од предметот што се дизајнира и индивидуалецот или индивидуалците што учествуваат. Во контекстот на применета уметност, инженерство, архитектура и други креативни дејности, дизајн е и им ...

                                               

Внатрешно уредување

Внатрешно уредување дел од архитектурата и декоративната уметност кој се занимава со исцртување и обликување на внатрешноста на градбите сосе покуќнината.

                                               

Графички дизајн

Графичкиот дизајн е процес на визуелно општење со користење на текст и/или фотографии односно илустрации за да се престави информацијата или пак да се истакне некоја порака. Графичкиот дизајн во голем дел значи познавање на естетски вештини и мој ...

                                               

Дизајн на корисничко искуство

Дизајнот на корисничко искуство е процес на поддржување на однесувањето на корисникот преку употребување, користење и можност овозможена преку интеракцијата со производот. Дизајнот на корисничко искуство опфаќа традиционален дизајн на интеракција ...

                                               

Лого

Лого - графички елемент, симбол или икона на заштитена марка односно бренд. Типичното лого е дизајнирано на тој начин што предизвикува препознавање од страна на набљудувачот. Логото е еден од аспеките на брендирањето на одредена компанија или ент ...

                                               

Модел на поврзани синџири

Моделот на поврзани синџири или Клиновиот модел на иновации беше воведен од страна на машинскиот инженер Стивен K. Клин во 1985 година а подоцна беше разработен од страна на Клин и економистот Нејтан Розенберг во 1986 година Моделот на поврзани с ...

                                               

Мравка (столица)

Столицата Мравка претставува класика на модерниот дизајн на столици. Таа била дизајнирана во 1952 година од страна на Арне Јакобсен за употреба во кантината на данската фармацевтска фирма Ново Нордиск. Столицата била наречена Мравка поради прибли ...

                                               

Убавина

Убавината е карактеристика на некое животно, идеја, објект, личност или место која дава восприемачко искуство на задоволство. Убавината се изучува во естетиката, културата, социјалната психологија, филозофијата и социологијата. "Идеална убавина" ...

                                               

Уредување на мрежни места

Уредување на мрежни места е процес на концептирање, планирање, моделирање, и извршување на електронски медија записи, кои се пренесуваат преку интернет во форма на технологиите кои одговараат за интерпретација и приказ на компјутер, преку интерне ...

                                               

Херман Обрист

Херман Обрист бил швајцарски и германски дизајнер и вајар од движењето Југендстил. Студирал ботаника и историја во младоста - влијанието од оваа наобразба може да се почувствува во неговата подоцнежна работа во полето на применетите уметности. По ...

                                               

Црвенo-сина столица

Црвенo-сината столица е столица дизајнирана во 1917 година од Gerrit Rietveld. Таа претставува еден од првите тродимензионални експонати на Де Стијл уметничкото движење. Оригиналната столица била направена од буково дрво и не била обоен до почето ...

                                               

Забава

Мас медиуми телевизија и радио Стрелање Секс бизнис Пиење Музика вклучувајќи диско Театар Циркус Танц Хумор кловнови и комичари Гејша Анимација главно традиционална и компјутерска Спорт Шоу бизнис Ревија Кладење Игра Магија Филм

                                               

Дејвид Коперфилд (илузионист)

Дејвид Коперфилд е американски магионичар и илузионист, повеќекратен добитник на Еми награда, најпознат по своите специфични настапи во кои изведбата на триковите ја комбинира со наративни елементи. Меѓу неговите најславни изведби се вбројуваат и ...

                                               

Магија (илузија)

Магија е уметност на забавување публика преку изведување на илузии што вчудоневидуваат, често преку оставање на впечаток дека нешто невозможно е постигнато, речиси како изведув Во работата за постигнувањето на чудесните ефекти и забавувањето на п ...