Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 359
                                               

Казимиров ефект

Казимиров ефектот и Казимир–Полдерова сила - физички сили кои се појавуваат од квантувано поле. Типичен пример се две ненаелектризирани метални плочи во вакуум, поставени на неколку микрометри една од друга, без никакво надворешно електромагнетно ...

                                               

Резонанца

Резонанца или резонанција - тежнеење на системот да осцилира со поголема амплитуда на точно одредена фреквенција. Ваквата фреквенција, иако со мала сила, може да предизвика голема амплитуда на осцилирање на системот, бидејќи таа се поклопува со ф ...

                                               

Периоден систем на елементите

Периоден систем на елементите - табела што ги содржи основните податоци за познатите хемиски елементи, како нивната електронската конфигурација, вредностите за електронегативноста, атомскиот број, хемискиот симбол и сл. Овој систем бил конструира ...

                                               

Хемиски симбол

Хемиски симбол - еднобуквен или двобуквен знак што означува еден хемиски елемент, утврден со меѓународен договор. Знакот обично е изведен од латинското име на елементот. Само првата буква се пишува голема. На пример: "He" за хелиум, "Pb" з олово, ...

                                               

Ајнштајниум

Ајнштајниум - синтетички елемент со симбол Es и атомски број 99. Член на актиноид серија, тоа е седмиот трансурански елемент. Елементот бил откриен како составен дел на остатоците од првата експлозија на водородна експлозија во 1952 година и имен ...

                                               

Алуминиум

Алуминиум или алуминиум - хемиски елемент соатомски број 13. Тоj е сребрено-бел, мек, немагнетен и нодуларен метал во борната група. По маса, алуминиумот сочинува околу 8% од Земјината кора ; тоа е третиот најзастапен елемент по кислородот и сили ...

                                               

Антимон

Антимон - хемиски елемент со ознака Sb и атомски број 51. Сјаен сив металоид, во природата се наоѓа воглавно во сулфидниот минерал стибнит. Соединенијата на антимонот се познати од антиката и се користеле во прашест облик во медицината и козметик ...

                                               

Аргон

Аргон - хемиски елемент со симбол Ar. Аргонот има атомски број 18 и е третиот елемент во групата 18 од периодниот систем. Аргонот е присутен во Земјината атмосфера малку помалку од 1%, правејќи го најзастапениот инертен гас на Земјата.

                                               

Арсен

Арсен - хемиски елемент со симбол Аѕ и атомски број 33. Арсенот се јавува во многу минерали, обично во комбинација со сулфур и метали, но исто така и како чист елементарен кристал. Арсенот е металоид. Има различни алотропи, но само сивата форма, ...

                                               

Бакар

Бакар - хемиски елемент со симбол Cu и атомски број 29. Тоа е мек, податлив и нодуларен метал со многу висока термичка и електрична спроводливост. Свежо изложената површина од чист бакар има розово портокалова боја. Бакар се користи како проводни ...

                                               

Бизмут

Бизмут - хемиски елемент кој има атомски број 83 и го носи симболот Bi. Бизмутот е тривалентен, сиромашен метал, личи на арсенот и антимонот. Елементарниот бизмут во природата може да се најде сам, некомбиниран со друг метал, иако неговиот сулфид ...

                                               

Бор (елемент)

За други значења видете Бор појаснување. Бор - хемиски елемент со атомски број 5 и хемиски симбол B. Тој е тривалентен металоиден елемент кој се среќава во големи количества во рудата боракс. Борот не е пронајден како слободен во природата. Посто ...

                                               

Бориум

Првпат го добиле Русите во градот Дубна во 1976 година. Најзаслужен за тоа се Јуриј Оганесјан, кој ја предводел истражувачката екипа во Обединетиот институт за нуклеарни истражувања и по кој е наречен елементот оганесон. Таму е добиен изотопот 26 ...

                                               

Бром

Бром - хемиски елемент со симбол Br и атомски број 35. Тој е третиот најлесен халоген, и е црвено-кафеава испарлива течност при стандардна собна температура и формира слично обоен гас. Неговите својства се нешто меѓу оние на хлорот и на јодот. Не ...

                                               

Галиум

Галиум - хемиски елемент во периодниот систем. Прв предлог за постоење на галиумот е од Дмитриј Менделеев во 1871 година врз основа на пропустите во неговиот новосоздаден Периоден систем на елементите. Галиумот всушност бил откриен од страна на ф ...

                                               

Дубниум

Дубниум, претходно неговото име било унилпентиум и ханиум, е преоден метал. Името го добил по рускиот град Дубна. Најверојатно поседува изотопи чии атомски маси се наоѓаат измеѓу 257 до 262. Изотопите 260 и 261 најверојатно се добиени во 1967 год ...

                                               

Железо

Железо - хемиски елемент со знак Fe и атомски број 26. Тоа е метал во првата преодна серија во периодниот систем. Тоа е по маса најчест елемент на Земјата, формирајќи голем дел од надворешното и внатрешното јадро на Земјата. Тоа е четвртиот најче ...

                                               

Злато

Во минатото, златото се добивало преку миење на златоносниот песок по реките и потоците, додека денес се користат посовремени методи за негова експлоатација. Во природата, златото се среќава често во форма на електрум смеса од самородно злато и с ...

                                               

Индиум

Индиум - хемиски елемент во периодниот систем со симбол In и атомски број 49. Овој редок, мек, ковлив и леснофузирачки сиромашен метал е хемиски сличен со алуминиумот или галиумот, но повеќе изгледа како цинкот. Неговата најголема денешна употреб ...

                                               

Иридиум

Иридиум - хемиски елемент откриен во 1803 година меѓу нерастворливи нечистотии во природна платина. Смитсон Тенант, примарен пронаоѓач, го нарекува иридиумот по грчката божица Ирис, олицетворение на виножитото, поради впечатливите и разновидни бо ...

                                               

Јаглерод

Јаглерод - хемиски елемент со симбол C и атомски број 6. Тој е неметал и тетравалнетен - составен од четири електрони со кои се формираат ковалентни хемиски врски. Тој припаѓа на група 14 од периодичниот систем. Три негови изотопи се сретнуваат в ...

                                               

Калифорниум

Калифорниум - радиоактивен хемиски елемент со симбол Cf и атомски број 98. Овој елемент првпат бил синтетизиран во 1950 година во Националната лабораторија на Лоренс Беркли, со бомбардирање на кириумот со алфа-честички. Тоа е актиниден елемент, ш ...

                                               

Кириум

Кириум - актиноид. Името го добил според презимето на Марија и Пјер Кири. Кириум е хемиски доста активен елемент, се разложува во вода и неговата хемиска активност е слична на манган. Кириум обично се јавува со оксидационен број +4. Неговите соли ...

                                               

Кислород

Кислород - хемиски елемент во периодниот систем. Го има симболот О и атомски број 8. Зборот кислород доаѓа од двата старогрчки зборови οξυς = киселина и γεινομαι = содржи. Ова име било избрано бидејќи во периодот во кој бил утврден кислородот, се ...

                                               

Криптон

Kриптон - хемиски елемент со симбол Kr и атомски број 36. Тоа е член на група од 18 елементи. Безбоен, без мирис, невкусен благороден гас, криптонот се јавува во трагови во атмосферата и често се користи со други ретки гасови во флуоресцентни све ...

                                               

Магнезиум

Магнезиум - хемиски елемент во периодниот систем кој го има симболот Mg и атомскиот број 12. Атомската маса му изнесува 24.31. Магнезиумот е осмиот најраспространет елемент од кој се состои Земјината кора по тежина и е третиот најброен елемент ко ...

                                               

Молибден

Молибден - хемиски елемент со симбол Мо и атомски број 42. Името е од нео-латински molybdaenum, од старогрчки Μόλυβδος molybdos, што значи олово, бидејќи рудите на молибден биле помешани со оловни руди. Минералите на молибден се познати низ истор ...

                                               

Натриум

Натриум - хемиски елемент кој го има симболот Na, атомскиот број 11, атомската маса 22.9898 g/mol и има оксидационен број +1. Натриумот е мек, сребреникав, многу реактивен елемент и е член на алкалните метали, односно групата 1 од периодниот сист ...

                                               

Неон

Неон - хемискиот елемент во периодниот систем со симболот Ne и атомскиот број 10. Како безбоен, речиси инертен благороден гас, неонот дава посебна црвеникава светлина кога се користи во вакуумските разелектризирани цевки и неонските лампи. Тој се ...

                                               

Никел

Никел - сјаен метал со мала златна нијанса со атомски број 28 во периодниот систем.Никелот припаѓа на преодните метали и е тежок и нодуларен.Чистиот Никел, во прав за да ја максимизира површината, покажува значителна хемиска активност, но поголем ...

                                               

Нихониум

На 1 февруари 2004 г. екипа руски научници од институтот за атоми и американскиот научник од Ливерморската национална лабораторија добиле четири атоми на московиум, кои по распаѓањето сочиниле еден атом на нихониум. Нивното откривање барало офици ...

                                               

Паладиум

Паладиум - хемиски елемент со симбол Pd атомски број 46 од VIIIB група. Тој е редок метал, со сребреникаво бела боја. Бил откриен во 1803 година од страна на Вилијам Хјуд Волстон во Лондон. Тој го именувал металот според астеоридот Палада. Метали ...

                                               

Платина

Платина - хемиски елемент кој се означува со симболот Pt и има атомски број 78. Се наоѓа во 10. група во периодниот систем на елементите. Претставува тежок, драгоцен, сивкасто-бел преоден метал. Отпорен е на корозија и може да се најде во некои р ...

                                               

Полониум

Полониум во земјината кора се наоѓа само во траги и тоа само во рудите на уран. Не може во големи количини да се наоѓа во минералите поради краткото време на полураспаѓање. Рамнотежната количина е околу 0.004 mg на еден тон. Полониум има 33 изото ...

                                               

Протактиниум

Протактиниум - хемиски елемент со симбол Па и атомски број 91. Тој е густ, сребрено-сив актинид метал кој лесно реагира со кислород, водена пареа и неоргански киселини. Формира различни хемиски соединенија во кои протокиниум обично е присутен во ...

                                               

Радерфордиум

Радерфордиум - синтетички хемиски елемент со симбол Rf и атомски број 104, именуван по физичарот Ернест Ратерфорд. Како синтетички елемент, не може да се најде во природата и може да се создаде само во лабораторија. Тој е радиоактивен; најстабилн ...

                                               

Родиум

Родиум - метал од VIIIB група. Има 34 изотопи чии атомски маси се наоѓаат измеѓу 94 и 112. Постојан е само изотопот 103 кој претставува 100% природен состав на изотоп на родиум. Родиум името го добил од грчкиот збор rhodon што значи роза. Откриен ...

                                               

Селен

Селен - хемиски елемент со атомски број 34 и хемиски симбол Se. Тој не се наоѓа слободен во природата. Тој е неметален со својства кои се меѓусебно помеѓу елементите погоре и подолу во периодниот систем, сулфур и телур, а исто така има сличности ...

                                               

Сиборгиум

Сиборгиум, кој претходно го носел името унилхексиум, е преоден метал. Името го добил од презимето на американскиот хемичар Глен Сиборг. Веројатно поседува изтопи чии атомски маси се наоѓаат измеѓу 258-264. Изотопот 264 е добиен во 1986 година со ...

                                               

Силициум

Силициум - хемискиот елемент во периодниот систем што има симбол Si и атомски број 14. Како четиривалентен металоид, силициумот е помалку реактивен од својот хемиски аналог јаглерод. Тој е вториот најзастапен елемент во земјината кора, образувајќ ...

                                               

Сребро

Сребро - хемиски елемент од редот на благородни метали, во природата се јавува во елементарна состојба како и во своите соединенија. Среброто е најдобар спроводник на топлина и електрицитет од сите елементи.

                                               

Стронциум

Стронциум - хемиски елемент со симбол Sr и атомски број 38. Земноалакален метал, стронциум е мек сребрено бел жолтеникав метален елемент кој е високо хемиски реактивен. Металот формира слој од темен оксид кога е изложен на воздух. Стронциумот има ...

                                               

Телур

Телур - металоид од VIA група. Името е добиено од латинскиот назив за Земја. Минерал на телур е телурит TeO 2. Телурот е застапен во земјината кора во количини од 0.005 ppm анг. parts per million. Во природата е помалку распространет од селенот; ...

                                               

Тенесин

Тенесин - хемиски елемент со атомски број 117. Неговиот сегашен назив е признат од страна на IUPAC. Тој е вториот најтежок познат елемент и претпоследниот елемент од 7-та периода од периодниот систем. Откривањето на тенесин било официјално објаве ...

                                               

Титан

Титан - хемиски елемент со симбол Ti и атомски број 22. Тој е сјаен преоден метал со сребрена боја, мала густина и висока јачина. Титанот е отпорен на корозија во морска вода, аква ревија и хлор. Титанот бил откриен во Корнвол, Велика Британија, ...

                                               

Ториум

Ториум - актионид. Името го добил според еден од нордиските богови - Тор. Неговиот атомски број е 90, и незначително е радиоактивен. Заедно со ураниум се користи како примарно гориво во нуклеарните реактори. Ториумот е откриен во 1828 година од с ...

                                               

Ураниум

Ураниум - хемиски елемент со симбол U и атомски број 92. Тој е сребрено-бел метал во актинoидите во периодниот систем. Во составот на атомот на ураниумот има 92 протони и 92 електрони, од кои 6 се валентни електрони. Ураниумот е слабо радиоактиве ...

                                               

Флеровиум

Флеровиум - супертежок вештачки хемиски елемент со атомски број 114. Тој е екстремно радиоактивен синтетички елемент. Овој елемент е именуван по Фљоровската лабораторија за нуклеарни реакции при Обединетиот институт за нуклеарни истражувања во Ду ...

                                               

Флуор

Флуор - хемиски елемент со симбол F и атомски број 9. Атомскиот флуор е едновалентен и е хемиски најреактивниот и најелектронегативниот од сите елементи. Во својата елементарна изолирана форма, флуорот е отровен, блед, жолто-зелен гас со хемиска ...

                                               

Фосфор

Фосфор - хемиски елемент и цврста материја слична на восок со бледожолта или жолта боја. Тој се вика бел фосфор. Ако го загрееме до 250 °C ќе добиеме црвен фосфор. Кога се наоѓа под дејство на влажен воздух фосфорот полека се соединува со кислоро ...