Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35
                                               

Чехословачка

Чехословачка - поранешна држава во источно-централна Европа, што, по добивањето независност од Австроунгарското Царство, постоела од октомври 1918 до 1993 година. На 1 јануари 1993 година, Чехословачка мирно е поделена на Чешка и Словачка. Соседи ...

                                               

Шпанска граѓанска војна

Шпанска граѓанска војна, позната и како Шпанска револуција - војна помеѓу шпанската републиканска влада и нејзините левичарски поддржувачи, од една страна, и бунтовниците, војската и десно-ориентираните формациии, на чело со Франциско Франко од д ...

                                               

Omne Datum Optimum

Omne Datum Optimum е името на папската була издадена од страна на папата Инокентиј II на 29 март 1139 во Латеран. Со булата се признавал редот на сиромашните христијански витези од Соломоновиот храм, а во неа бил одреден темпларскиот правилник, и ...

                                               

Pastoralis Praeeminentiae

Pastoralis Praeeminentiae е името на папската була издадена од страна на папата Климент V на 22 ноември 1307, со која се наредувало витезите-темплари да се апсат насекаде, со цел да се префрлат нивните имоти во сопственост на црквата. Одлуката на ...

                                               

Vox in excelso

Vox in excelso – папска була на римскиот папа Климент V, издадена на соборот во францускиот град Виен на 22 март 1312 година, со која витешкиот ред на темпларите се распушта и се одземаат неговите имоти.

                                               

Автобиографија

Автобиографија - литературен жанр или книга за животот на една личност која ја напишал самиот. Името потекнува од старогрчките зборови αὐτός - аутос што значи "себе" + βίος - биос што значи "живот" и γράφειν - графеин што значи "пишува".

                                               

Ана Дурловски

Ана Дурловски - македонска првенка на операта при Македонска опера и балет. Од 1997 - 2001 студирала на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во класата на проф. Биљана Јовановска Јакимовска. На сцената на Македонската Опера и Балет како Лучи ...

                                               

Јохан Волфанг Деберајнер

Јохан Волфганг Деберајнер бил германски хемичар. Тој е роден во баварскиот град Хоф во семејство на кабини.

                                               

Луј де Рувроа, војвода од Сен-Симон

Луј де Рувроа, војвода од Сен-Симон, роден во Париз, на 16 јануари 1675 година, починат на 2 март 1755 година, припадник на француското благородништво, прочуен по своите Мемоари’ во кои го опишува животот на дворот во времето на Луј 14 и на реген ...

                                               

Викијана

Викијана - една од најзначајните збирки на вести од отпечатени листови хартија и илустративни летоци од XVI век. Временските сведоштва застапени во збирката отсликуваат еден од најинтересните епохални архиви. Најголемиот дел од материјалите во зб ...

                                               

Златната Була од 1242

Златната Була од 1242 - златна була или едикт, издаден од страна на кралот Бела IV Унгарски на жителите на Градец за време на монголската инвазија на Европа. Со овој едикт, кралот Бела IV го прогласи Градец за кралски слободен град. Документот би ...

                                               

Ланднама

Ланднаамабок честопати се среќава со скратен наслов Ланднаама е средновековен исландски ракопис кој детално го опишува доселувањето на Исланд од страна на нордијците во 9 и 10 век н.е.

                                               

Историска лингвистика

Како главни цели на историската лингвистика се јавуваат: опишување и забележување на набљудуваните промени во еден јазик, создавање на општи теории за тоа како и зошто јазиците се менуваат, реконструирање на праисторијата на јазиците и одредување ...

                                               

Јазично семејство

Јазично семејство е поим што се користи во лингвистиката да се означи група јазици кои се генетски поврзани и потекнуваат од еден заеднички прајазик. Името потекнува од моделот "јазично стебло" од историската лингвистика, каде се прави метафора м ...

                                               

Сводешов список

Сводешови списоци се списоци на сеопшти и сеприсутни поими наменети за квантитативна споредба на генеалошки сродните јазици, наречени по американскиот јазичар Морис Сводеш. Наоѓаат примена во лексикостатистиката и глотохронологија.

                                               

Јован Скилица

Јован Скилица - византиски хроничар од крајот на XI век. Во византиската управа го имал високиот чин куропалат, а претходно бил megas droungarios tes viglas. Неговото најзначајно дело е "Историски синопсис" Σύνοψις Ἱστοριῶν, Synopsis Istorion, ко ...

                                               

Летопис

Летопис или хроника е историски жанр на сесловенска литература, кој претставува временски, повеќе или помалку детален запис за историски настани. Записот за настани секоја година одделно, во летописите обично започнува со зборовите: "Летоска…" ил ...

                                               

Материјални историски извори

Материјалните историски извори претставуваат историски извори од живеењето на нашите предци коишто останале во нивната материјална вредност.Како такви денес се останати повеќе видови на алати,орудија,оружје,накит,пари,садови,ѕидини,уметнички изра ...

                                               

Пишани историски извори

Пишаните историски извори се остатоците од предците на денешниот човек коишто биле запишани во минатото.Тие се исто така од исклучително значење за историачарите,бидејќи во нив се запичани најразлични записи,патописи,приказни,како и истории од жи ...

                                               

Велибор Глигориќ

Велибор Глигориќ – книжевен критичар и историчар, редовен член и претседател на САНУ и член на МАНУ надвор од работниот состав.

                                               

Гардинеров список на знаци

Гардинерови список на знаци - список на позастапени египетски хиероглифи составен од британскиот египтолог Алан Гардинер. Се смета за стандардно прирачно дело во изучувањето на писмото на староегипетскиот јазик. На списокот се наведени само чести ...

                                               

Германска книжевност

Германската книжевност ги сочинува оние литературни текстови напишани на германски јазик. Тешко е да се периодизира оваа литература, но тука ќе бидат наведени периодите кои најчесто се користат за опишување на развитокот на германската литература.

                                               

Средновековна книжевност

Средновековната книжевност е создадена во духот на актуелните општествени сознанија со доминантен акцент на црковната христијанска идеологија. Средновековните романи и раскази биле омилен жанр, покрај христијанските и библиските содржини.

                                               

Книжевен музеј на модерната

Книжевен музеј на модерната - музеј посветен на книжевноста на модернизмот во состав на Германскиот книжевен архив во градот Марбах на Некар, Германија Музејот е отворен во септември 2006 г. и е дело на архитектот Дејвид Чиперфилд, поради кое во ...

                                               

Мит

Мит е грчки збор што значи раскажување. Митот претставува склоп од еден или повеќе симболи, ставени во форма за искажување на расказ. Мит претставува приказна за јунаци богови и херои. Митологија е збир од повеќе митови на една култура. Според ав ...

                                               

Отоманска проза

Грубо кажано, прозата на Отоманското Царство може да се подели во согласност со два обемни периоди: рана османлиска проза, напишана пред 19 век и исклучиво стручна литература по природа, и подоцна османлиска проза, која се протегала од периодот н ...

                                               

Разговори со Гете

"Разговори со Гете во последните години од неговиот живот" - книга на германскиот писател Јохан Петер Екерман во која се опишани погледите и ставовите на Гете во последните девет години од неговиот живот, односно во периодот кога Екерман му служе ...

                                               

Римска книжевност

Римската или латинската литература се развивала под влијание на хеленската и затоа нејзината вредност е двојна - таа не е само одраз на развитокот на римското робовладетелско општество, туку е и ризница во која се сочувани некои дела на хеленски ...

                                               

Старогрчка книжевност

Старогрчката книжевност се однесува на книжевноста напишана на старогрчки грчки јазик, од најстарите текстови до подемот на Византиското Царство. Најстарите сочувани дела на старогрчката литература се две епски песни Илијада и Одисеја. Овие два е ...

                                               

Бојнички замок

Бојнички замок – средновековен замок во Бојнице, Словачка. Тој е романтистички замок со одредени оригинални готски и ренесансни елементи изградени во 12 век. Бојничкиот замок е еден од најпосетуваните замоци во Словачка, годишно го посетуваат сто ...

                                               

Новогодишна ноќ

Новогодишната вечер е забележана на 31 декември, последниот ден од грегоријанскиот календар, еден ден пред Новогодишниот ден. Новогодишната вечер посебно се забележува од Новогодишниот ден. Во модерната пракса, огномети, музика и други форми на п ...

                                               

Антика

Антиката во потесна смисла е поим кој го означува периодот на европската политичка и културна историја во кој водечка улога имале Стара Грција, Македонија и Рим. Во поширока смисла, овој поим се однесува на стариот век воопшто, но ова е претежно ...

                                               

Дигитална револуција

Дигиталната револуција е промена од механичка и аналогна електронска технологија кон дигитална електроника што започна во втората половина на 20 век, со усвојување и размножување на дигитални компјутери и дигитално чување на евиденција, продолжув ...

                                               

Еладски период

Поимите еладска цивилизација или еладски период во историјата на Грција се современи археолошки поими кои означуваат низа на историски периоди од епохата на Бронзеното време на територијата на континентална Грција, вклучувајќи ја и појавата на Кр ...

                                               

Среден век

Среден век или средновековен период - дел од европската историја кој траел од V до XV век. Пропаѓањето на Западното Римско Царство го означува почетокот на средниот век, а потоа следуваат ренесансата и големите географски откритија. средниот век ...

                                               

Стар век

Стар век - дел од историјата, која се занимава со проучување на човечката историја, вклучувајќи го времето на древниот период, раното средновековие во Европа и династијата Ќин во Кина. Овој период опфаќа раната империја на Кина, царствата на Инди ...

                                               

Цајтгајст (филм, прв дел)

Цајтгајст - прв дел е документарен филм на Питер Џозеф од 2007. Ги застапува трите главни идеи, вклучувајќи ја и теоријата за Митот за Исус, алтернативните теории за одговорните за нападите на 11ти септември и тоа дека банкарите го манипулираат м ...

                                               

Ибн Халдун

Ибн Халдун - арапски историчар, социолог, економист и демограф, роден во Тунис на 27 мај 1332, починал во Египет на 17 март 1406 година. Се смета за еден од основоположниците на модерната историографијата, социологијата, економијата и демографија ...

                                               

Југа

Југа во Хинду филозосфијата е име за `епоха` или `ера` во циклус од четири доба. Тоа се: сатја југа, трета југа, двапара југа и кали југа. Според индиската астрономија, светот се создава, се уништува и повторно се создава на секои 4.320.000 годин ...

                                               

Креативна деструкција

Креативна уништување, позната и како бурата Шумпетер, е концепт во економија која од 1950 година е лесно идентификуван од страна на австрискиот економист Џозеф Шумпетер, а е концепт кој произлегува од работата на Карл Маркс и го популаризирал как ...

                                               

Отомански тези за светата војна

Тезата на Гази - историска парадигма која првично ја формулирал Пол Витек, кој дава толкување на природата на Отоманското Царство во најраниот период на својата историја, 14 век, и неговата последователна историја. Тезата се осврнува на прашањето ...

                                               

Тези за падот на Отоманското Царство

Тезите за падот на Отоманското Царство се однесуваат на веќе застарениот историски наратив кој некогаш играл доминантна улога во проучувањето на историјата на Отоманското Царство. Според една од основните тези, по златниот век на царството за вре ...

                                               

Франкфуртска школа

Франкфуртската школа е школа на општествена теорија и филозофија делумно поврзана со Институтот за социјални истражувања на универзитетот Гете во Франкфурт, Германија. Училиштето првично било формирано за време на меѓувоениот период во Германија, ...

                                               

Џамбатиста Вико

Џамбатиста Вико или Џовани Батиста Вико – 23 јануари 1744 - италијански филозоф. Се смета за основач на филозофијата на историјата како научна дисциплина и на психологијата на културата.

                                               

Историзам

Историзам - начин на размислување кој му дава главно значење на некој конкретен контекст, како што е некој историски период, географско место и локална култура. Како таков тој е во спротивност со индивидуалистичката теорија на знаењето, како што ...

                                               

Лингвистика

Лингвистика - научното проучување на јазикот. Лингвистиката зазема голем број на подисциплини и науки. Постои важна тематска поделба помеѓу учењето за структурата на јазикот и учењето за неговото значење. Граматиката ги опфаќа морфологијата, синт ...

                                               

Европска повелба за регионални и малцински јазици

Европската повелба за регионални јазици и јазици на малцинствата е меѓународна конвенција која се занимава со заштита на јазичните права на традиционалните културни заедници на Европа. Повелбата била усвоена од страна на Советот на Европа во 1992 ...

                                               

Описна лингвистика

Јазичниот опис, описната лингвистика или дескриптивна лингвистика, е гранка на лингвистиката, која се занимава со објективно анализирање и опишување на тоа како јазикот е зборуван од група на луѓето во говорната заедница. Сето научно истражување ...

                                               

Правописник

Правописник или проверувач на правописот – дел од програм или програм, кој проверува дали зборовите во текстот се напишани правилно. Правописниците најчесто се вградени во текстуалните обработувачи.

                                               

Структурализам

Структурализмот е метод на хуманистичките науки кој се обидува да анализира одредена област како сложен систем на меѓусебно поврзани делови. Започнал во лингвистиката со работата на Фердинанд де Сосир, но многу француски интелектуалци сметаат да ...