Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 349
                                               

Социјалдемократија

Социјалдемократијата е политичка теорија која во минатото беше ориентирана кон замена на капитализмот со социјализам и тоа главно по револуционерен пат, но во понатамошниот развиток на социјалдемократската теорија прво револуционерниот пат кон со ...

                                               

Административна единица

Административна едниница е дел од земја или друга политичка целина формирана со цел да се организира и олесни нејзиното управување и функционирањето на жителите. Овие единици имаат извесен степен на автономија и се задолжени да раководат со себе ...

                                               

Бановина

Бановина е административно-територијална единица во времето на Кралството Југославија. На чело на бановината бил посавем бан, именуван од кралот, по предлог од Министерскиот совет, со мандат од 4 години.

                                               

Департман

Департман е вид на административно-политичка единица кај повеќе земји. Како територијална единица, департманот за првпат се јавува со Француската револуција, со намера да е нагласи дека секоја територија е само административна единица на една еди ...

                                               

Мухафаза

Мухафаза е првостепена административна единица на многу арапски земји и второстепена единица во Саудиска Арабија. Поимот најчесто се преведува како "област" или "покраина", а некои позастапени јазици го преведуваат и како "гувернорат". Зборот пот ...

                                               

Поделок (Италија)

Поделок или фракција - вид управна единица во Италија, поситна од општината. Единицата постои и во Швајцарија и Сан Марино.

                                               

Покраина

Покраина територијална и административна единица во рамките на некоја суверена држава. Во многу земји оваа целина се нарекува "провинција", што потекнува од латинските поими pro- "во име на" и vincere "победува, запоседнува". Така, провинцијата п ...

                                               

Флекен

Флекен - ознака за мала населба со локално значење. Главно во Северна Германија се користи овој термин за означување на некоја паланка. Денес, терминот е раширен во повеќе германски покраини. Во Швајцарија и во Холандија, терминот има само истори ...

                                               

Мари Букчин

Мари Букчин бил американски слободарски социјалист, марксист и анархист во различни временски периоди од својот живот. Тој е основач на социјалната екологија, школа на слободарско-социјалистичката и еколошката мисла. Автор е на многу книги од обл ...

                                               

Менг-це

Менг-це, роден како Менг Ке или Ко, се родил во државата Џоу на територијата на денешниот град Цоученг, во провинцијата Шантунг, само 30 км јужно од Ќуфу, родното место на Конфучиј. Бил патувачки филозоф и мудрец, и еден од главните толкувачи на ...

                                               

Хан Феј

Хан Феј или Хан Фејце - кинески филозоф, еден од основачите на влијателното учење легизам, заедно со Ли Се, Шанг Јанг, Шен Дао и Шен Бухај. За разлика од другите прочуени филсоофи во неговото време, Хан Фејце бил аристократ, член на владејачкo се ...

                                               

Ѕесе

Ѕесе, родено име Кунг Ѓи - кинески филозоф, единствен внук на прочуениот Конфучиј. Ѕесе наводно бил учител на Менг-це и го напишал делото "Средниот пат". Неговото почесно име е Ѕесе. Дедо му воспоставил разлика помеѓу вистинско и претпоставено со ...

                                               

Националност

Националност е односот помеѓу личноста и државата од која потекнува и со нејзината култура и потекло. Националноста обезбедува контрола на личноста од страна на државата и негова безбедност. Традиционално и според сите законски акти, народот на е ...

                                               

Беглербег

Беглербег претставувала титула во Османлиското Царство која била користена од страна на управителите на ејалетите односно покраините, односно бег над беговите. Управителот беглербег имал титула на паша па поради ова неговата територија се викала ...

                                               

Воен чин

Воен чин претставува обележје со кое се означува рангот, односно позицијата во воената хиерархија, со која се поврзани одредени должности, одговорности и права. Системот на рангирање е речиси идентичен секаде во светот, иако постојат бројни разли ...

                                               

Генерал

Генерал е општ назив за воен офицер од највисок ранг чија употреба започнала во XVII век, во периодот кога започнало организирањето на професионални армии. Во зависност од чинот, генералот може да командува со највисоките здружено-тактички воени ...

                                               

Мајор

Мајор е офицер во војската. Тој претставува прв ранг меѓу високи офицери. Во повеќето земји, главниот е командант на баталјон или поделба, но исто така врши одредени командни и персонални должности во единиците на баталјонот и редовите. Исто така ...

                                               

Маршал

Маршал е највисока воена титула во вооружените сили на некои земји. Повисока од оваа титула е генералисимус. Се доделува најчесто без утврдени правила, право на доделување имаат шефовите на држави или парламентот. Титулата по правило се доделува ...

                                               

Полковник

Полковник е висок воен офицер ранг под генералски чинови. Сепак, во некои мали воени сили, како оние на Монако или Ватикан, полковникот е со највисок чин. Исто така се користи во некои полициски сили и паравоени организации. Историски гледано, во ...

                                               

Кривичен акт

Actus reus, понекогаш наречен надворешен елемент или објективен елемент на едно кривично дело, е латинскиот термин за "кривичен акт" кој, кога ќе се докаже без основано сомнение во комбинација со mens rea, "кривична намерa", создава кривична одго ...

                                               

Кривична намера

Во кривично право, mens rea – - латински поим за "кривична намера" – – вообичаено е еден од потребните елементи на кривично дело. Стандардниот тест за кривична одговорност во прецедентното право обично е изразен во латинската фраза, actus non fac ...

                                               

Убиство со умисла

Убиство со умисла е секое противправно убивање на друг човек, без никакво оправдание или изговор, особено противзкаонско одземање на човечки живот со претходна намера. Во зависност од правната регулатива, во некои законодавства, овој облик се раз ...

                                               

Судење

Во правото, судење е настан во кој страните во еден спор презентираат информации во формално опкружување, обично суд, пред судија, порота или некој друг назначен пронаоѓач на факт, за да се постигне решение за нивниот спор.

                                               

ГНУ-ова општа јавна лиценца

ГНУ-овата општа јавна лиценца или ОЈЛ ја има составено Ричард Сталман со цел да се употребува во рамките на ГНУ проектот. Развојот на лиценцата е смислена како обединување на слични лиценци кои биле користени за поранешните верзии на ГНУ Имакс и ...

                                               

Дигитално наследство

Дигиталното наследство е постапка на предавање дигитални медиуми во облик на дигитални средства и права на наследници. Процесот вклучува разбирање кои дигитални средства и права постојат, како и справување со нив откако едно лице починало. Дигита ...

                                               

Криејтив комонс

Криејтив комонс - непрофитна организација со седиште во Сан Франциско, САД посветена на креативни дела достапни за други легално да ги користат, преработуваат и споделуваат. Организацијата има издадено неколку авторски лиценци познати како Криејт ...

                                               

Трговски договор против фалсификување

Трговски договор против фалсификување, во понатамошниот текст АКТА - меѓународен договор кој има за цел воспоставување на меѓународни стандарди за заштита на интелектуалната сопственост, потпишан на 1 октомври 2011 помеѓу САД, Јапонија, Канада, М ...

                                               

Ненаведени овластувања

Имплицирани овластувања - во случајот на владата на САД, се овластувањата кои ги спроведува Конгресот, а кои не се експлицитно наведени во Уставот, но сепак се неопходни и соодветни кога станува збор за извршување на власта од страна на Конгресот ...

                                               

Миропомазание

Миропомазание е Света тајна во која преку помачкување со свето миро на одредени делови од телото, во името на Светиот Дух во христијанската религија, му се даваат да крстениот посебни дарови на Светиот Дух, кои го крепат, просветлуваат и усовршув ...

                                               

Пост на првородениот

Пост на првородениот или Пост на првенецот - пост во јудаизмот на денот пред Пасха, односно 14 нисан според еврејскиот календар. Обично завршува по завршувањето на утринската богослужба со, кога почнува празнична веселба. Необично е тоа што посте ...

                                               

Ерусалимски собор

Ерусалимски собор или Апостолски собор - црковен собор кој се одржал во градот Ерусалим, во периодот околу 50 година. На овој собор се собрале Дванаесетте апостоли, заедно со Павле од Тарс и неговите истомисленици. На овој собор биле земени многу ...

                                               

Стар завет

Стар завет - христијански назив за збирка списи кои Евреите и христијаните ги сметаат за свети, а се состои од книга за светите закони, историја, пророштво и поезија. За јудаизмот, списокот на овие свети книги го утврдил синодот во Јавнија околу ...

                                               

Ѕид

Ѕид - вертикална градба која може да биде самостојна или дел од поголем објект и која служи за потпора, заштита, засолниште или за определба на граници. Кога е дел од куќа служи за да го разделува просторот на одделни соби, а понекогаш ги носи ос ...

                                               

Тестамент

Тестамент или завештание е еднострана изјава на последната волја на оставителот во однос на неговиот имот дадена во форма пропишана со законот, со којшто се уредуваат наследно-правните односи со која оставителот одредува кое лице или кои лица ќе ...

                                               

Златна була на Сицилија

Златната була на Сицилија била декрет издаден од царот на Светото Римско Царство, Фридрих II во Базел на 26 септември 1212 година, со кој се потврдила царската титула добиена од Отокар I од Бохемија во 1198 година, објавувајќи го него и неговите ...

                                               

Златна була од 1222

Златната була од 1222 бил указ издаден од кралот Андрија II од Унгарија. Кралот Андрија II бил принуден од неговите благородници да го прифати документот Златната була, којшто бил еден од првите примери за уставните ограничувања кои се ставени по ...

                                               

Контролирано дигитално позајмување

Контролирано дигитално позајмување е модел со кој библиотеките ги дигитализираат материјалите од нивната колекција ги ставаат на располагање за заеми. Таа се заснова на принципите на авторското право во Соединетите Држави за фер употреба и заштит ...

                                               

Праведна употреба

Праведна употреба е доктрина во законот за авторско право на Соединетите Американски Држави, што овозможува законито нелиценцирано и ограничено користење на туѓи цитати или материјал со заштитени авторски права во друго авторско дело, без претход ...

                                               

Закон за авторски права во САД

Законот за авторски права на САД ги регулира законските права на креативните и уметничките дела во САД. Авторските права во САД се дел од федералните закони, чија основа е дадена од Уставот на САД. Улогатa на државата да ги штити авторските права ...

                                               

Закон Црвено Знаме

Во Соединетите држави, законот за црвено знаме закон за контрола на оружјето, кој им дозволува на полицијата или членовите на семејството да поднесат петиција до државниот суд да нареди привремено отстранување на огненото оружје од лице кое може ...

                                               

Устав

Уставот е највисок правен акт на една држава. Тој претставува систем, честопати кодификуван во пишан документ, којшто ги воспоставува основните правила и принципи според кои се владее со некоја организација. Во случајот со националните држави, ов ...

                                               

Државна дума

Државна дума, вообичаено скратено на руски јазик како Госдума, е долниот дом на Федералното собрание на Русија, додека горниот дом е Советот на Федерацијата. Седиштето на Думата се наоѓа во центарот на Москва, неколку чекори од плоштадот Манеж. Н ...

                                               

Национално народно собрание

Националното народно собрание, скратено: ННС - еднодомниот законодавен дом на НР Кина. Заседава во Големата народна сала во Пекинг и има 2.987 пратенички места. Со тоа е најголемиот парламент во светот. ННС заседава секоја година заедно со Народн ...

                                               

Унгарски парламент

Унгарскиот парламент е седиштето на Народното собрание на Република Унгарија. Тој е еден од најстарите во Европа, а исто така претставува и значајна туристичка атракција во Будимпешта. Сместен е на плоштадот Кошут во Будимпешта, на левиот брег на ...

                                               

Претседател на Постојаниот комитет на Националното народно собрание

Претседателот на Постојан комитет на Националното народно собрание епретседател на Постојаниот комитет на Националното народно собрание на Народна Република Кина, врховниот законодавен орган во државата. Таа функција моментално ја врши Џанг Деѓан ...

                                               

Георг Вилхелм Фридрих Хегел

Георг Вилхелм Фридрих Хегел - германски филозоф роден во Штутгарт, во војводството Виртемберг, денешна југозападна Германија. Неговото влијание е широко распространето врз најразлични писатели, вклучувајќи ги неговите следбеници и неговите против ...

                                               

Август (титула)

Август е староримска титула што за првпат на 16 јануари 27 г. п.н.е., како когномен, од страна на Сенатот му била дадена на императорот Гај Јулиј Цезар Октавијан и која потоа вообичаено им се давала на блиски роднини на императорот. Женска форма ...

                                               

Базилика

Базилика - рана форма на христијански храм. Веројатно е градена врз архитектонски урнек според римските истоимени градби кои служеле како судници и пазари. Карактеристики на базилика имаат и некои римски куќи и катакомби кои служеле како места за ...

                                               

Говори против Катилина

Говорите против Катилина или Катилинарија се низа говори одржани во 63 п.н.е. од Марко Тулиј Цицерон, конзул на Рим, во кои тој на римскиот сенат му го разоткрива заговорот на Луциј Сергиј Катилина и неговите пријатели за уривање на римската власт.

                                               

Крал на Рим

Крал на Рим или рекс бил главниот магистрат на Римското кралство. Сите кралеви, со исклучок на Ромул, кој функцијата ја добил со самото основање на градот, биле избрани од страна на народот за да служат доживотно, а ниту еден до престолот не дошо ...