Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 339
                                               

Алистер Кроули

Алистер Кроули, роден Едвард Александар Кроули бил британски окултист, писател, планинар, поет и јоги. Бил важен член на неколку окултни организации, вклучувајќи ги Златна зора, A∴A∴ и Ordo Templi Orientis. Денес е најпознат по неговите окултни т ...

                                               

Подводен НЛО

Подводен НЛО најчесто ги забележуваат кога излегуваат од вода. Бразилскиот научник РЈ Вилела наводно во Јужен Пол видел подводен НЛО кој изронил од водата и разбил околу 40 метри лед. Истаржувачот Иван Т. Сандерсон изјавил дека овие НЛО можеле да ...

                                               

Спиритуализам

Спиритуализам е религија делумно основана врз основа на пишувањата на шведскиот мистик Емануел Сведенборг. Спаѓа во теизмот, со верба во Бога, но се одликува со верување дека може да се контактира со душите на мртвите, било од страна на поединци ...

                                               

Тарот карти

Тарот карти - посебен шпил од седумдесет и осум карти, групирани на следниов начин: голема аркана, која содржи 22 карти, и мала аркана, во која спаѓаат останатите 56 карти, поделени по "боја". Тарот картите во некои делови на Европа се користат з ...

                                               

Теозофија

Оваа статија се однесува на филозофското учење на Елена Петровна Блаватска. За други значења на поимот, види Теозофија историја на филозофијата. Теозофија е доктрина на религиозната филозофија и метафизика, создадена од Елена Петровна Блаватска. ...

                                               

Транс

Транс - различни видови на процеси и техники, состојби на умот, свесност. Транс состојбата може да се однесува на медитација, магија или молитва. Доаѓа од латинското "transīre", со значење "да се помине", "да се премине", но има и други значења, ...

                                               

Херметизам

Херметизам е религија на доцната Антика, и е основа на подоцнежниот западен езотеризам. Херметизмот се објаснува и како дел од "третиот столб" на западната култура, односно баланс меѓу грчката рационалност и библиската верба. Херметизмот било дви ...

                                               

Дада Вујасиновиќ

Радислава "Дада" Вујасиновиќ била српска новинарка и известувач за списанието Дуга, објавувано во Белград.

                                               

Марта Гелхорн

Марта Елис Гелхорн - американска писателка, репортерка и новинарка која се смета за една од најголемите воени дописници на 20-от век. Таа вршела репортажа за речиси секој голем светски судир кој се случил за време на нејзината 60-годишна кариера. ...

                                               

Емануел Роблес

Емануел Роблес - француски новинар, драматург и писател на дела во жанрот современ роман, патопис и драма.

                                               

Фанзин

Фанзин е непрофесионалнa и не-официјалнa публикација издадена од ентузијасти на одреден културен феномен, како на пример литературен или музички жанр, правен за задоволството на другите кои го делат истиот интерес. Терминот бил измислен со фанзин ...

                                               

Брак

Брак е социјално или ритуално признат сојуз или правен договор меѓу две или повеќе лица со кој се воспоставуваат правата и обврските меѓу нив. Дефиниција на бракот варира во зависност од различните култури, но тоа е главно институција во која меѓ ...

                                               

Крвно сродство

Крвното сродство се заснива на природната врска меѓу две или повеќе лица кои потекнуават едно од друго или од заеднички предок. Во зависност од тоа по кој од предците се смета, ова сродство се дели на патрилинеарно сродство или сродство по татков ...

                                               

Мажественост

Мажественоста претставува низа од својства, очекувања и објаснувања поврзани со поведението и однесувањето на машкиот пол. Мажественоста како содржина на родот поврзан со машкиот пол е социјално конструирано однесување како опозиција на женствено ...

                                               

Микробранови

Микробрановите, познати уште како радио бранови со супервисока фреквенција анг. super-high frequency - SHF, имаат бранова должина што се движи во опсегот од еден метар до еден милиметар, или еквивалентно, со фреквенции помеѓу 300 MHz 0.3 GHz и 30 ...

                                               

Возачка дозвола

Возачка дозвола - официјален документ со кој се дава дозвола на поединецот да управува со одредени типови на моторни возила, како на пр. мотоцикл, автомобил, товарно возило (посебно помал камион или шлепер, автобус итн. Возачката дозвола е задолж ...

                                               

Лична карта

Лична карта е јавна исправа со кој граѓаните докажуваат идентитет. Лична карта служи и како доказ во други факти кој се во нејзини содржини. Ако е тоа одреден меѓународен договор, личната карта може да служи и како патна исправа.

                                               

Монографија

Монографија е академска книга или трактат на еден едиствен предмет или група сродни предмети, обично во авторство на само еден човек. Ваквото дело се издава еднократно и е целосно самото за себе. Поточно, ова е опширно дело на некоја тема или лич ...

                                               

Образец

Образец или формулар - документ со празни места за пополнување или одбирање, за низа документи со слична содржина. Овие документи имаат исти печатени делови, освен серискиот број. Предностите на обрасците се: служи и како информатор и потесетник ...

                                               

Пасош

Пасош е патна исправа за патување во странство, освен во посебни случаи кога државите меѓсебно, преку билетарни спогодби, дозволуваат влез на својата територија со лична карта. Зборот пасош доаѓа од унгарскиот збор paszus, кој пак е изведен од ге ...

                                               

Јонски канал

Јонски канал - мембранска белковина која спроведува јони низ клеточната мембрана преку пора на каналот. Функциите на јонските канали вклучуваат воспоставување на мембрански потенцијал во мирување, обликување на акциските потенцијали и други елект ...

                                               

Домаќин (мрежа)

Домаќин е секој сметач поврзан во сметачка мрежа кој со користење на стандардни протоколи може да оствари комуникација, информации, услуги и апликации за корисниците или за другите јазли на интернет. Мрежниот домаќин е мрежен јазол, на кој и е до ...

                                               

Мрежна безбедност

Во областа на вмрежувањето, специјалната областа на мрежна безбедност се состои од регулативи, како и полиси усвоени од страна на мрежен администратор за да се спречи и да се следи неовластен пристап, злоупотреба, модификација, или рушење на комп ...

                                               

Мрежна томографија

Мрежна томографија е проучување на внатрешните карактеристики на Компјутерската мрежа и користење на информации добиени од крајната точка на податоци. Зборот томографија се користи за поврзување на поле кон други процеси кои ги вклучуваат внатреш ...

                                               

Приватна мрежа

Во архитектурата за Интернет адресирање, приватна мрежа е мрежа што користи простор за приватни IP адреси, според стандардите поставени од RFC 1918 и RFC 4193. Овие адреси обично се користат во домовите, канцеларии и локаните мрежи во претпријати ...

                                               

Приватна мрежа Ентерпрајс

Ентерпрајс Приватна Мрежа е сметачка мрежа изградена од страна на бизнисот за интерконекција на сајтовите на различни компании со цел да споделат компјутерски ресурси.

                                               

Пристапна мрежа

Пристапната мрежа е дел од телекомуникациската мрежа која ги поврзува претплатниците до нивните оператори за разлика од базичната мрежа која ги поврзува телекомуникациските јазли во мрежата на еден оператор ги поврзува мрежите на различни оператори.

                                               

Радиорелеjни линии

Радиорелеjната линија претставува радио врски, којашто се остварува преку насочено предавање на електромагнетните бранови со должина под 10m. Таа се состои од оддел и места, коишто се така определени, дека постои директна видливост меѓу радиореле ...

                                               

Сложеност на мрежата

Сложеноста на мрежата ја прави бројот на јазли и алтернативни патеки кои постојат во рамките на една компјутерска мрежа, како и разновидноста на комуникациските медиуми, комуникациската опрема, протоколи и хардверски и софтверски платформи примен ...

                                               

Телекомуникациска мрежа

Телекомуникациска мрежа - колекција на терминали, линкови и јазли кои се поврзани заедно за да се овозможи телекомуникација помеѓу корисниците на терминали. Мрежите може да користат кружно префлрлање или префрлање на пораки. Секој терминал во мре ...

                                               

NetBIOS

NetBIOS скратено од Основен влезно-излезен систем за мрежно поврзување. Овозможува сервиси поврзани со сесискиот слој на OSI моделот, овозможува апликации на различни компјутери да комуницираат преку локална мрежа LAN. Строго како API функција, N ...

                                               

Subnetwork Access Protocol

Subnetwork Access Protocol претставува механизам за мултиплексирање на мрежи со користење на IEEE 802.2 LLC, повеќе протоколи отколку што може да се разликува од 8-битни 802.2 служба Access Point полиња. SNAP ги поддржува идентификување на проток ...

                                               

Виртуелна меѓународна нормативна податотека

Виртуелна меѓународна нормативна податотека - меѓународна нормативна податотека, заеднички проект на неколку национални библиотеки кој го води електронскиот библиотечен центар OCLC. Негови иницијатори се Германската национална библиотека и Конгре ...

                                               

Доменско име

Име на домен е назнака за идентификација која дефинира граници на административна автономија и авторитет или контрола во Интернетот, заснована на системот за именување на домени. Најдобар пример се највисоките интернет домени: com, net и org. Инт ...

                                               

Контролен број на Конгресната библиотека

Контролниот број на Конгресната библиотека - сериски систем на нумеризација на каталожни записи во Конгресната библиотека на САД. Податоците поврзани со бројот не се однесуваат на содржината на книгите, и затоа овој идентификатор е сосем различен ...

                                               

Меѓународна стандардна назнака за имиња

Меѓународна стандардна назнака на имиња, скрат. ISNI - единствен број на создавачи на и учесници во медиумски содржини како книги, телевизиски емисии и статии во весници. Се состои од 16 цифри во четири блока. Осмислен е од поткомисијата 9 на тех ...

                                               

Највисок домен

Највисок домен, врвен домен или главен домен е домен на највисоко ниво во хиерархијата на доменскиот именски систем на семрежјето. Највисоките доменски имиња се воведуваат во основното подрачје на именскиот простор. Кај сите домени од понизок сте ...

                                               

Нормативна податотека на лични имиња

Нормативната податотека на лични имиња е нормативна податотека на личности наменета претежно како помагало за пристап до литература во библиотеки. Граѓата на PND е составена во периодот од 1995 до 1998 г. и објавена од Германската национална библ ...

                                               

Регистарски таблички

Регистарските таблички се метални или пластични таблички прикачени на моторно возило или приколка поради одредени официјални идентификациски цели. Најчесто се состојат од низа на бројки и букви, со кои возилото добива единственост во рамките на о ...

                                               

Bibcode

За шаблонот што става врски со bibcode, видете Шаблон:bibcode. Bibcode - назнака во употреба кај разни астрономски податочни системи за укажување на наводи од стручна литература. Предвиден е за употреба во SIMBAD и NED, но сега се користи поширок ...

                                               

CAS-број

CAS-број - единствена бројчен назнака на Службата за хемиски изводи за секоја хемикалија опишана во јавната научна литература и опфаќа елементи, изотопи, органски и неоргански соединенија, јони, органометали, метали, несоставни материјали.

                                               

LIBRIS

LIBRIS е националниот обединет каталог на Кралската библиотека на Шведска. Во него може да се пребараат преку 6.5 милиони наслови. Покрај библиографската евиденција по една за секое дело, LIBRIS содржи и нормативна податотека за личности. Секое л ...

                                               

URL

Еднообразниот пронаоѓач на ресурси е создаден во 1994 од Тим Бернерс-Ли и работната група за URI во рамките на IETF како исход од соработката што започнала во 1992 со седницата на IETF Living Documents насловена како "Birds of a Feather" Форматот ...

                                               

Аглова модулација

Аглова модулација – вид модулација која се користи во телекомуникациските преносни системи. Овој вид ги опфаќа фреквенциката модулација и фазната модулација и се заснова на промена на фреквенцијата или фазата, соодветно, на носечкиот сигнал за да ...

                                               

Амплитудна модулација

Амплитудната модулација е вид на модулација при која амплитудата на сигналот на носечката фреквенција се менува пропорционално на сигналот на корисната информација. Централната носечка фреквенција се држи константна. Заедно со фреквенциската и фа ...

                                               

Антена

Антена – активен или пасивен електромагнетен уред или дел кој во склоп со некои електронски уреди ја претвора електромагнетната енергија, поврзана преку водови или брановоди, во просторен електромагнетен бран и обратно. Истото ефикасно се постигн ...

                                               

Гугл баз

Гугл баз е сервис на компанијата "Гугл". Во основа, Гугл баз е друштвена мрежа и микро-блог алат интегриран во Џимејл. Корисниците можат јавно да објавуваат и разменуваат слики, видео материјали и кратки текстуални пораки. Корисникот за секоја по ...

                                               

Дигитален сигнал

Дигитален сигнал – сигнал кој претставува низа од дискретни вредности. Логички сигнал е дигитален сигнал со само две можни вредности и опишува случаен бинарен поток. Други видови на дигитални сигнали можат да претстават логика со три или повеќе в ...

                                               

Дигитална амплитудна модулација

Дигитална амплитудна модулација, ДАМ - вид модулација која ги претставува дигиталните податоци како промена на амплитудата на носечките бранови. Амплитудата на аналоген преносен сигнал варира во согласност со битстримот, одржувајќи ги константни ...

                                               

Дигитална мрежа на интегрирани услуги

Дигитална мрежа на интегрирани услуги, скратено ДМИУ) - телекомуникациска мрежа која се темели на множество комуникациски стандарди за истовремен дигитален пренос на говор, видео, податоци и други мрежни услуги преку традиционалните кола на јавна ...