Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 338
                                               

Келти

Келтите од железното и римско време биле посебна група на индоевропски народ кој живеел во Европа со свој сопствен келтски јазик. Најраната археолошка култура која е прифатена како келтска или повеќе како пракелтска, била средноевропската халштат ...

                                               

Латини

Латините биле стар италски народ од Лациум Ветус, кои таму се доселиле во VIII или IX век п.н.е. од северот. Иако живееле во независни градови-држави, латините зборувале еден ист јазик, делеле иста религија и силен смисол за сродство, изразена во ...

                                               

Роми

Роми - народ од индоеврoпско потекло. Тие се раселени насекаде низ светот и немаат своја матична држава. Нивниот број е околу 12.000.000. Најмногу ги има во Турција, Романија, Шпанија, Унгарија, Бугарија, а ги има низ сите европски држави и во Ам ...

                                               

Свастика

Кукест крст или свастика - крст со еднакви страни со прекршени краци под прав агол и свртен надесно или налево. Изразот потекнува од санскритскиот збор "свасти", што значи добробит. Тајландскиот поздрав со споени дланки има исти корени и исто зна ...

                                               

Тракијци

По паѓањето на Македонија под римска власт во 148 година пред н.е., поголемиот дел и од територијата на Тракија била вклучена во рамките на провинцијата Македонија. Во наредниот период римските провинциски управници во Македонија воделе чести вој ...

                                               

Aнгун

Ангун Cипта Cасми - индонезиска пејачка која денес живее и работи во Франција. Ја започна својата кариера појавувајќи се на сцената Ancol на возраст од седум, а снимен албум на децата две години подоцна. Под водство на музичари ан натоно, Ангун г ...

                                               

Бугаризација

Бугаризација се нарекува процесот на наметнување и утврдување на модерниот бугарски национален идентитет каков што постои во современата држава Бугарија: бугарска национална свест, бугарски јазик, обичаи и друго. Бугаризацијата е последица на иде ...

                                               

Исламизација на Албанија

Исламизацијата на Албанија се случила како резултат на османлиското освојување на Албанија во доцниот XIV век. Османлиите преку својата администрација и војска го донеле исламот во Албанија преку разни политики и даночни олеснувања, трговски мреж ...

                                               

Србизација

Србизација се нарекува процесот на наметнување и утврдување на српски национален идентитет преку наметнување на српскиот јазик, српска култура, обичаи итн. Обиди за србизација во Македонија започнуваат уште во 19 век, а особено се засилуваат во В ...

                                               

Туванци

Туванци, или Тувинци, се туркиски народ кој живее во јужниот дел на Сибир. Историски, Туванците се познати како едни од Уријанхаите во монголската историографија. Туванците живеат во руската федерална република Тува, каде се мнозинство од населен ...

                                               

Хакази

Хаказите се туркиски народ, кој живее во руската автономна република Хакасија каде сочинува 12% од вкупниот број на население. Хаказите се карактеризираат со темна кожа и очи, црна коса и брада. Во Руската Империја Хаказите биле познати како мину ...

                                               

Бајид

Бајид е племе што може да се сретне и во монголската и во турската група на народи. Како дел на монголските народи, ова племе може да се сретне во Монголија, Внатрешна Монголија, помеѓу бурјатите и ојратите.

                                               

Бенгалци

Бенгалци се индоариски народ автохтони на регионот Бенгал во Јужна Азија, кој денес е поделен по верска основа помеѓу Индија и Бангладеш. Бенгалците зборуваат на бенгалски јазик, кој воедно е еден од најисточните индоавропски јазици. Бенгалците с ...

                                               

Бошњаци

Бошњаците се јужнословенски народ кој живее главно во Босна и Херцеговина и регионот Санџак во Србија и Црна Гора. Има и бошњачки заедници во околните балкански земји, Европа и Америка. Нивната бројност е нешто помалку од 3 милиони. Тие се главно ...

                                               

Бурјати

Бурјатите се народ со околу 436.000 луѓе и е најголема етничка малцинска група во Сибир и се воглавно концентрирани ви нивната татковина, Бурјатија. Тој народ е најсеверниот поважен монголски народ. Бурјатите споделуваат голем број на обичаи со м ...

                                               

Западни Словени

Западни Словени или во историјата именувани како Венети се подгрупа на Словените кои зборуваат на еден од западнословенските јазици. Денес во оваа група на народи се вбројуваат Лужичките Срби, Полјаците, Словаците и Чесите. Историската група на л ...

                                               

Источни Русини

Русините се источнословенски народ, кој зборува русински јазик и претежно живее во западна Украина, во областа Закарпатија, а ги има вкупно околу 610.000, од тоа во Украина околу 560.000. Нивниот јазик спаѓа во групата на источнословенски јазици. ...

                                               

Јуруци

Јуруци - туркиски народ чии припадници живеат претежно во Турција, односно во Анадолија, а со потело се од Огузите. Во време на Отоманското Царство, Јуруците најмногу биле населени во Македонија и Тракија. Денес, делови од оваа етничка група живе ...

                                               

Калаши

Калашите се мала е изолирана етничка група која живее во денешената северозападна погранична провинција на Пакистан во регионот Хинду Куш. Калашите ја населуваат Долината Калаш поделена на три помали долини Рукму, Мумурет и Бири по течението на р ...

                                               

Кримски Татари

Кримски Татари - туркиски народ кој претежно живее во Украина, Узбекистан, Романија, Таџикистан, Бугарија, Русија итн. Говорат кримскотатарски јазик од групата на туркиските јазици. Во XIII век ја примиле исламската вера, за подоцна Крим да стане ...

                                               

Маријци

Маријци - угрофински народ, кој традиционално живее покрај реките Волга и Кама во Русија. Половина од мариското население живее во руската република Мари Ел, а добар дел има и во руските републики Башкортостан и Татарстан. Порани во Русија народо ...

                                               

Муслимани (народ)

Муслимани бил термин во СФРЈ кој официјално се користел како национален идентитет за јужнословенските муслимани. Муслиманите од 1971 година биле еден од шесте конститутивните народи во СФР Југославија. По распадот на СФРЈ, Муслиманите го смениле ...

                                               

Негидалци

Негидалци се тунгуски народ кој живее во Хабаровски крај во Русија. Народот живее покрај реките Амгун и Амур. Негидалците зборуваат на негидалски јазик, кој е дел од групата тунгуски јазици и е сличен со евенкискиот. Негидалците се по потекло Еве ...

                                               

Ороци

Ороците се тунгуски народ кој живее во Русија, поточно во Сахалинската област. Орочкиот јазик припаѓа во групата на јужни тунгуски јазици и истиот не е пишан јазик. Според рускиот попис од 2002 година, во државата имало околу 346 Ороци.

                                               

Полјаци

Полјаците се европски народ од западнословенската група на народи и јазици, населен претежно во Република Полска. Полјаците во мнозинство се католици, и го говорат полскиот јазик.

                                               

Помаци

Помаци - етнички Македонци со исламска вероисповед, чиј мајчин јазик е помачкиот, кој се смета за македонски или бугарски дијалект, зависно од гледиштето. Помаците во текот на Отоманското Царство се преобратиле во Ислам. Денес ги сметаат за верск ...

                                               

Тунгузи

Тунгуските народи или Тунгузи се група народи кои зборуваат на еден од тунгуските јазици. Заедничкото име на народите потегнува од зборот Тунгузија, слабо дефиниран регион во Русија и поранешно име на Евенкија.

                                               

Црногорци

Црногорците се најмалубројниот јужнословенски народ. Црногорците претежно живеат во Црна Гора. Вкупниот број на Црногорци е околу 350.000, а најмногу се застапени во својата татковина со 45 %, односно 278.865, а во Србија ги има околу 38.000. Црн ...

                                               

Кинаидоколпитаи

Кинаидоколпитаите биле народ кој го населувал Хиџаз во западна Арабија во 2 и 3 век од нашата ера, според грчки и латински автори. Тие се познати од мал број независни извори. Нивниот главен град бил Замбрам, но ниту една од именуваните населби н ...

                                               

Бриги

Бригите се етничка заедница која во предисторискиот, протоисторискиот период и периодот на антиката го населувала просторот на Албанија, Епир и Македонија. Бригите биле една од најстарите и најбројни индоевропски популации на Балканот. Ги населув ...

                                               

Гали

Галите биле древен келтски народ, кој ја населувал Галија и блиските региони од железната доба до времето на Римското Царство. Мнозинството Гали го зборувале континенталниот келтски галски јазик. Во однос на религијата, Галите практиквуале форма ...

                                               

Дарданци

Дарданци - исклучително моќен илирско-тракиски народ, многу близок до Трибалите. Според легендата, Дарданците биле основачите на Троја и сојузници на Тројанците во Тројанската војна. Тие живееле во античко време во голем дел од денешна јужна Срби ...

                                               

Линкести

Линкести - една од етничките заедници кои населувале дел од територијата на Македонија, односно територијата која се наоѓала јужно од територијата на Пелагонците. Нивната територија се викала Линкестида. Во V век пр. н.е. Врска бил самостоен и по ...

                                               

Пајонци

Пајонците - племенска организација која го населувала најголемиот дел од Република Македонија, како и делови од териториите на денешните држави Бугарија и Грција. Информации за Пајонците има во делата на Хомер, Херодот и Тукидид кои ги споменуваа ...

                                               

Пелагонци

Пелагонците се една од етничките заедници кои во антиката населувале дел од територијата на Република Македонија, поточно Пелагонија до нејзината утока во реката Аксиј, во непосредна близина на античката населба Стоби. Главен град на Пелагонија б ...

                                               

Ханти

Хантите се угриски домороден народ кои се нарекуваат себеси Ханти, Ханде, Кантек, кои живеат во Ханти-Манскискиот автономен округ, регион историски познат како "Југра" во Русија, заедно со Мансите. Во автономниот оруг, на хантискиот и мансискиот ...

                                               

Нивхи

Нивхи - мал народ кој живее на територија на Руската Федерација и Јапонија. Старото име на овој народ е Гилјаки. гилэкэ - од гилэ "брод"). Тие се автохтоно, домородно население од Амурската област, островот Сахалин и соседните мали острови.

                                               

Авари

Авари - евроазиски номади за кои сѐ уште нема официјална потврда од каде точно потекнуваат, иако се претпоставува дека имаат туркиско потекло. Овој народ живеел покрај Панонската низина во околу 6 век до 9 век, каде имал изградено своја држава. Н ...

                                               

Долганци

Долганци - туркиски народ, кој живее во регионот на Краснојарск во Сибир, Тајмирија. За првпат се споменуваат во текот XIX век. Тие зборуваат на долгански јазик и се припадници на анимизмот и шаманизмот. Некои веруваат дека тоа е дијалект на јаку ...

                                               

Османлии

Османлии или Отоманци - поим кој го означува турскојазичното население на Отоманското Царство. Своето име го добиле по Осман I кој се смета и за основател на царството. Овие Турци водат потекло од Селџуците кои во 11 век на просториите на денешен ...

                                               

Турци

Турците се туркиски народ генерално поврзан со Турција и со турскиот јазик. Турците настанале со мешање на туркиските племиња со индоевропските народи. Бројноста на Турците е околу 60 милиони луѓе од кои најголемиот дел живее во матичната земја Т ...

                                               

Конкуренција

Конкуренцијата во биологијата, екологијата и социологијата е натпревар меѓу организми, животни или луѓе за територија, за живеалиште, за ресурси и материјални добра, за углед, за почит, за награди, за статус во групата или општеството или за моќ. ...

                                               

ТЕД (конференција)

TED е светски збир на конференции чиј куратор е американската приватна и непрофитна фондација Саплинг, а се формирани со цел да ги шират "идеите вредни за споделување". Од јуни 2006 преку TED.com презентациите се достапни за бесплатно гледање на ...

                                               

Абрахадабра

Абракадабра или Абрахадабра е збор кој за првпат јавно се појавува во "Книга на Законот", главниот свет текст на Телема. Нејзиниот автор, Алистер Кроули, го опишал зборот како "збор на новиот Еон, кој означува дека е завршена големата работа." Ов ...

                                               

Акаша

Акаша е санскритски збор со значење "етер" како елемент и како митолошки симбол. Во хиндуизмот Акаша значи основа и суштина на сите нешта во материјалниот свет; најмалиот материјален елемент создаден од астралниот свет. Тоа е еден од Панчамахабху ...

                                               

Акашки записи

Акашки записи е поим што се користи во теозофијата за да го опише збирниот преглед на мистично знаење кое во шифрирана форма постои во не-физичкиот свет. За овие записи се вели дека во себе го содржат целото знаење на човештвото, како и историјат ...

                                               

Астрална проекција

Астрална проекција е езотериска интерпретација на искуствата наречени "патувања надвор од телото", при што астралното тело се одвојува од физичкото тело. За разлика од сонувањето, астралната проекција може да се практикува намерно. Идејата за аст ...

                                               

Библиомантија

Библиомантија е користење на книги за претскажување. Овој метод ги користи светите книги за исцелување, за отстранување лоши ентитети или за претскажување. Се користи во повеќето светски религии. "Она што се Ведите за Хиндусите, Хомер за Атињанит ...

                                               

Геомантија

Геомантија е метод кој се користи за предвидување со помош на толкување на знаци на земјата или толкување на 16 случајни линии од точки направени во песок. Во Африка постои традиција за геомантија со фрлање на кал во воздух и толкување на сликата ...

                                               

Гностицизам

Гностицизам се однесува на различни синкретистички религиозни движења кои содржат различни системи на верување, но во основа сите учат дека луѓето се божествени души заробени во материјалниот свет што е создаден од несовршен бог, демиург, кој чес ...