Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 333
                                               

ОУ "Кочо Рацин" - Ивањевци

Објектот на училиштето се наоѓа на крајот од селото, непосредно од левата страна на патот кој продолжува до Трновци. На местото на коешто се наоѓа училиштето во минатото постоела црква "Св. Никола" околу која имало гробови, а при изградбата на уч ...

                                               

ПУ "Браќа Миладиновци" - Ношпал

Основно училиште "Браќа Миладиновци" - подрачно основно училиште во селото Ношпал, составен дел на истоименото училиште во селото Добрушево. Училиштето е именувано по македонските поети Браќа Миладиновци.

                                               

ОУ "Мирче Ацев" - Ѓорче Петров

"Мирче Ацев" - основно училиште во Ѓорче Петров, Скопје. Кога за првпат е организирано основно образование за децата од Ѓорче Петров нема сигурни податоци. Но, првата училишна зграда во Ѓорче Петров била изградена во периодот од 1928 до 1930 г. С ...

                                               

ОУ "Ѓорче Петров" - Ропотово

Основно училиште "Ѓорче Петров" - централно основно училиште во селото Ропотово. Училиштето е именувано по македонскиот револуционер Ѓорче Петров.

                                               

Полска академија на науките

Полска академија на науките или ПАН - државна установа во Варшава посветена на развојот на нуката во Полска и нејзино промовирање преку мрежа од истакнати научници.

                                               

Трајан Бавтировски

Бавтировски е роден е на 16 јули 1932 година во охридското село Слатино. Средно образование завршил во Битола, а потоа дипломирал на Филозофски факултет во Скопје, на групата за македонски јазик и јужнословенски книжевности во 1959 година. Работе ...

                                               

Неофит Рилски

Неофит Рилски - македонски преродбеник, кого бугарската наука го смета за еден од наjистакнатите бугарски преродбеници со потекло од Пиринска Македонија, монах, педагог и научник. Уште сосем млад избегал од родниот град Банско во Рилскиот манасти ...

                                               

Партенија Зографски

Партенија Зографски бил првиот македонски учебникар, филолог, фолклорист, еден од најистакнатите културни и црковни работници од 19. век во Македонија и прв македонски митрополит.

                                               

Восприемање

Восприемање - начин на запознавање со предметите во целина. Настануваат врз основа на сетилата, но не се нивен прост збир, туку сетилата ментално се преработуваат во централниот нервен систем и заедно со искуството на човекот го овозможуваат непо ...

                                               

Доменско знаење

Доменското знаење е познавање на одредена, специјализирана дисциплина или област, за разлика од општо знаење или знаењето независно од еден домен. Терминот често пати се користи во врска со поопшта дисциплина, како, на пример, при опишување на со ...

                                               

Консултант

Консултант е професија кој обезбедува професионални или стручни совети во одредена област, како што се управување со, сметководство, животната средина, забава, технологија, закон, човечки ресурси, маркетинг, управувањето со итни случаи, производс ...

                                               

Интелигенција

Интелигенција е поим со кој го опишуваме квалитетот на умот кој опкружува и многу други способности, како капацитетот за разум, за планирање, за решавање проблеми, за размислување апстрактно, да се здобиваме со идеи, да го користиме јазикот и за ...

                                               

Временска низа

Стандардниот модел на однесувањето на временската низа ги идентификува различните компоненти на серијата. Традиционално, четири компоненти се барем делумно претставени во повеќето времески низи: Тренд компонента Циклична компонента Сезонска компо ...

                                               

Машина со поддржувачки вектори

Машина со поддржувачки вектори претставува метод на машинско учење, со соодветен алгоритам за учење, кој се употребува за анализа на податоци, за класификација и за регресија.

                                               

Машинско учење во видео игри

Во видео игрите, различни техники за вештачка интелигенција се користеа на различни начини, почнувајќи од контролата на non-player character до procedural content generation. Машинското учење е подмножество на вештачката интелигенција која се фок ...

                                               

Демографија на Сејшелите

Статијава е преглед на демографските особености на населението на Сејшелите, вклучувајќи ја густина на населеност, народностите, образовниот степен, јавното здравје, економската состојба, верската припадност и други аспекти. Околу 90% населението ...

                                               

Човекови права во Монголија

Откако Монголија го смени општественото уредување во 1990, државата има основни и солидни познавања за концептот на "човекови права". Како и да е, сѐ уште помеѓу полицијата и секторот за безбедност постојат проблеми. Челниците и задолжените секто ...

                                               

Човекови права во Македонија

Македонија ги има ратификувано речиси сите главни договори за човекови права на меѓународно и на европско ниво. Уставните и законските права на граѓаните кога им се повредени од органите на државната управа и од други органи и организации што има ...

                                               

Човекови права во Европа

Сегашната ситуација за човековите права во Европа во целина многумина веруваат дека е добра. Сепак, постојат неколку човекови права кои наводно претставуваат проблем и се однесуваат на проблемите од третманот кон оние што бараат азил преку полици ...

                                               

Жените во Малезија

Жените во Малезија добиваат поддршка од малезиската влада во врска со нивните права за напредување, донесување одлуки, за здравство, образование и социјална помош и отстранување на законските пречки. Малезиската влада ги обезбеди овие фактори пре ...

                                               

Демографија на Азербејџан

цахури - 0.15% 13 400 ерменци - 1.5% 120 700: повеќето се во откъснатия регион Нагорно-Карабах, а останатите се 0.002% 163 Турци - 0.5% 44 600 други - 0.1% 8 900 кавкаски авари аварци - 0.47% 41 900 курди - 0.07% 6 200 азери - 93.24% 8 379 200 ев ...

                                               

Српско-албански конфликт

Српско-албанскиот конфликт се однесува на оружената борба помеѓу Србите и Албанците која се водела повеќепати во текот на 20. век. Овој конфликт го има својот корен во сложената историја, која се однесува главно на територијата на Косово. Конфлик ...

                                               

Белоруските протести од 2017

Серија на улични протести против претседателот Александар Лукашенко избувнаа при крајот на февруари во 2017 година. Демонстрантите се мобилизирале против данокот против невработените во Белорусија. Демонстрации и маршеви биле одржани во повеќе ло ...

                                               

Општествена структура на Британија

Општествената структура на Британија се менувала низ вековите и тешко е соодветно да се расправа на таа тема во една статија. Меѓутоа постојат конкретни називи на класите, сталежите и категориите кои се од помош при дефинирање на таа структура.

                                               

Фризи

Фризи - германска етничка група населена на крајбрежните делови на Холандија и Германија. Главно се наоѓаат во холандските покраини Фризија и Гронинген, а во Германија, Источна Фризија и Северна Фризија, која била дел од Данска до 1864 година. Ја ...

                                               

Исламот во Естонија

Естонија има една од најмалите муслимански заедници во Европа. Според пописот од 2011 година, бројот на мујслимани кои живееле во земјата бил 1.508. Поради малиот број на муслимански верници во земјата нема џамии, а во отсуство на џамија Исламски ...

                                               

Демографија на Македонија

Тотална стапка на фертилитет е бројот на живородени деца кои се очекува една жена да ги има во текот на нејзиниот репродуктивен период. Извори: Our World In Data и Gapminder Foundation.

                                               

Ајани

Ајани - првенци на вилает или град за време на Отоманското Царство. Честопати посредувале помеѓу народот и управните власти. Од 18 век, посебен вид народни претставници, избирани на одредено време или доживотно. Се грижеле за собирање на државнит ...

                                               

Ендерун

Ендерун - термин користен во Отоманското Царство кој ја означувал "внатрешната служба" во царскиот двор задолжена за приватната служба на отоманските султани, наспроти државно-административната "надворешна служба". Неговото име потекнува од место ...

                                               

Ноќни волци

Клубот бил формиран од мешавина на обожаватели на рок-музика и мотоциклисти ентузијасти кои одржувале во тоа време нелегални рок-концерти во Москва, во 1983 година. Од 1989 година, клубот бил консолидиран како неформална група на моторџии со име ...

                                               

Демографија на Словачка

Оваа статија е за демографските карактеристики на населението на Словачка, вклучувајќи ги густината на населеност, етничката припадност, нивото на образование, здравјето на населението, економскиот статус, религиозната определеност и други аспект ...

                                               

Исламот во Словенија

Повеќето муслимани во Словенија етнички претежно се Бошњаци и други словенски муслимани. Во 2014 година, имаше 48.266 муслимани во Словенија, односно околу 2.4 проценти од вкупното население. На чело на муслиманската заедница на Словенија е Неджа ...

                                               

Корупција во Србија

Јавните набавки, процесите за регрутирање на јавната администрација, рударските и железничките операции се сектори со сериозен проблем на конфликт на интереси. Европската комисија предизвика загриженост поради српските судски, полициски, здравств ...

                                               

Мингуо-календар

Календар на Република Кина) - метод за одбројување на годините кои се користи во Тајван и останатите острови под контрола на Република Кина. Се користел во копнена Кина од 1912 до создавањето на Народна Република Кина во 1949 г. Следејќи ја тради ...

                                               

Политичка кампања

Политичката кампања е организиран напор кој влијае врз процесот на донесување одлуки во рамките на одредена група. Во демократиите, политичката кампања најчесто се однесува на гласачки кампањи во кои се избираат пратеници или се одлучува за рефер ...

                                               

Буџинкан

Организацијата Буџинкан Доџо е основана од страна на големиот учител Масааки Хатсуми во чест на неговиот учител Тошитсугу Такаматсу. Станува збор за меѓународна организација со седиште во градот Нода ши, во провинцијата Чиба кен, во Јапонија. Буџ ...

                                               

Екипо Низкор

Екипо низкор - невладина организација за човекови права занимава главно во врска со настаните во Латинска Америка, но исто така и во Европа. Таа е поврзана со човековите права Дерехос, Серпај Европа и Глобалната кампања за слобода на Интернет. Та ...

                                               

Невладина Организација КРЕАКТИВ

Креактив е здружение на граѓани за поддршка на креативноста и активното граѓанство на младите луѓе. Главна цел на здружението е да придонесе за личниот развој на младите луѓе преку нивно вклучување во активности на неформална едукација. Креактив ...

                                               

Семиња на мирот

Семиња на мирот - меѓународна невладина организација основана во 1993 година, посветена на давањето шанса на младите од разни делови на светот кои минале низ војни или конфликти да ги развијат своите водачки способности потребни за делување во по ...

                                               

ЧЛЕН 19

Член 19 е организација за човекови права со седиште во Лондон со специфичен мандат насочен кон заштита и промоција на слобода на изразување и слобода на информирање ширум светот. Организацијата се именува според членот 19 од Универзалната деклара ...

                                               

AEGEE

AEGEE, Асоцијацијата на Европски Студентски Структури, е европски студентски форум, една од најголемите интердисциплинарни студентски организации во Европа. Името го добила од Егејското Море и првиот парламент основан во рамките на француската ре ...

                                               

Ветробран

Ветробран или шофершајбна – преден прозорец на летала, автомобили, автобуси, мотоцикли кој овозможува заштита на возачот и патниците истовремено обезбедувајќи им добра видливост. Современите ветробрани главно се изработуваат од повеќеслојно сигур ...

                                               

Сообраќајна психологија

Сообраќајна психологија е дисциплина на психологијата што ги проучува односот помеѓу психолошките процеси и однесувањето на учесниците во сообраќајот односно патните корисници. Во принцип, сообраќајната психологија има за цел да ги применува теор ...

                                               

Црвена мрежа

Црвена мрежа претставува контролна мерка во патниот сообраќај која има за цел да спречи застој и метеж во раскрсниците. Делницата обично е означена со прекрстена мрежа на дијагонално насликани линии, и возилата не можат да влезат во зоната, сè до ...

                                               

Операција Ентебе

Операцијата Ентебе, позната уште како Операција Молња - вооружена спасувачка операција на израелските специјални единици, одржана на аеродромот Ентебе, Уганда во ноќта на 3 и 4 јули 1976 година. Нејзината цел била ослободување на заложниците кои ...

                                               

УДБА

Управата за државна безбедност - југословенска тајна разузнавачка служба и полиција. Управата за државна безбедност УДБА била формирана во 1946 година со реорганизација на тогашната служба за безбедност – Одделот за заштита на народите скратено О ...

                                               

Затвор

Затвор е државна или приватна установа чија главна задача е притворање на луѓе со криминални дела, нивно казнување и превоспитување. Затворот може да се сретне во три форми и тоа: машки затвор, женски затвор и казнено поправна установа за малолет ...

                                               

Лаогаи

Лаогаи, кратенка за Лаодонг Гаизао, што значи реформа преку трудот, е кривично-правен систем, кој вклучува употреба на казнен труд и затворски фарми во Народна Република Кина. Лаогаи е различно од лаоџиао, или ре-едукација преку трудот, кој бил у ...

                                               

ISO 3166

ISO 3166 е меѓународен стандард што служи за обележување на имињата државите со код составен од две или три букви. Целта на овој стандард е да обезбеди збир од кратенки за географски подрачја што би се користеле за општа употреба, односно за обел ...

                                               

Операција Зора на Одисеј

Операцијата Зора на Одисеј е тајното име на операцијата извршена од страна на војската на САД во Либија како први чекор во меѓународната операција. Операцијата следувала како дел од операција Ellamy на Обединетото Кралство, Операција Мобиле на Ка ...