Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 332
                                               

Еврабија

Еурабија, сложенка од англиските зборови за "Европа", односно ЕУ и "Арабија", е политички неологизам кој се однесува на потчинувањето на Европа од арапскиот свет, поради наводната капитулација на европските водачи пред исламските влијанија и/или ...

                                               

Александар Литвиненко

Александaр Литвиненко, служител во КГБ, специјалист во борба против организиран криминал и тероризам. Откако работел за КГБ и нејзиниот наследник ФСБ, Литвиненко јавно упатувал обвинувања дека неговите шефови му издавале незаконски наредби за уби ...

                                               

Розвелски инцидент

НЛО инцидентот кај Розвел бил околу наводното фаќање на вонземјанско вселенско летало, односно објект кој паднал во близина на Розвел, Ново Мексико, во јуни или јули 1947 г. Од доцните 1970-ти инцидентот бил предмет на интензивно препирање и пред ...

                                               

Теорија на еден куршум

Теоријата на еден куршум, позната и како теорија на магичниот куршум е теорија која е направена од Вореновата комисија со цел да се објасни како трите куршуми кој ги испукал Ли Харви Освалд довеле до атентат на претседателот на САД, Џон Кенеди. Т ...

                                               

Контрапункт

Контрапункт во музиката е односот помеѓу две или повеќе музички регистри, кои се независни како контури и ритам, но тие се хармонично меѓузависни. Контрапункт најчесто се поврзува со класичната музика, развивајќи се за време на ренесансата а особ ...

                                               

Лајтмотив

Зборот е заемка од германскиот јазик, формиран од зборовите "leiten" и "motiv". Изгледа дека првпат се појавил во 1860 година, за делата на Рихард Вагнер и Франц Лист. Сепак, делото на Ф. В. Јенс за животот и делото на Вебер Берлин, 1871 се смета ...

                                               

Тензија (музика)

Во музиката, тензијата е исчекување што музиката го создава во умот на слушателот за опуштање или смирување. На пример, напнатоста може да се произведе преку повторување, зголемување на динамичкото ниво, постепено движење кон повисок или понизок ...

                                               

Општа теорија за релативноста

Општа теорија за релативноста - геометриска теорија за гравитацијата објавена од Алберт Ајнштајн во 1916 г. и моменталниот опис на гравитацијата во современата физика. Општата релативност е воопштување на специјалната релативност и Њутновиот зако ...

                                               

Геометризирани единици

Систем на геометризирани единици или систем на геометриски единици е систем на природни единици во кои база физички единици се избрани така што брзината на светлината во вакуум, c, и гравитациската постојана, G, поставени се еднакви за единство. ...

                                               

Гравитациона сингуларност

Гравитационата сингуларност или сингуларност во просторот на времето е локација во просторот на времето каде гравитационо поле на вселенското тело станува бесконечен на начин кој не зависи од координатниот систем. Количините кој се користат за да ...

                                               

Закривен простор

Закривен простор често се однесува на просторна геометрија која не е "рамна", каде рамниот простор е опишан со Евклидова геометрија. Закривените простори обично можат да бидат опишани со Риманова геометрија, иако некои едноставни случаи можат да ...

                                               

Коваријантност

Во теориската физика, коваријантност,позната и како дифеоморфистичка коваријантност или инваријантност, го содржи непроменливиот облик на физичките закони кои подлежат на диференцирање и координатни трансформации. Основната идеја е дека координат ...

                                               

Површинска гравитација

Површинска гравитација - гравитациското забрзување на површината на едно небесно тело. Може да се претстави како забрзувањето кое го доживува претпоставена честичка што се наоѓа многу блиску до површината на објектот и која има занемарлива маса. ...

                                               

Хоризонт на настани

Хоризонт на настани, наједноставно кажано, претставува границата на црната дупка која ја одделува од останатиот дел од универзумот. Како што знаеме, црната дупка е дефинирана како сингуларитет кој е определен со хоризонтот на настани чија "брзина ...

                                               

Црвоточина

Црвоточина - претставува хипотетичко тополошко обележје на време-просторот, коешто всушност претставува скратен пат низ времето и просторот. За поедноставено визуелно претставување на црвоточината, замислете го време-просторот како дводимензионал ...

                                               

Анархизам

Анархизам - политичка теорија која се залага за елиминација на задолжителната власт како непотребна, штетна и непосакувана и го поддржува укинувањето на сите политички, економски и општествени хиерархии. Таквото општество за кое се залагаат анарх ...

                                               

Антимилитаризам

Антимилитаризмот е спротивност на милитаризам, борба против милитаристичкиот дух, стоечката регрутна војска и нејзиното влијание во општествениот живот. Иако пацифизмот и милитарзмот се сродни појмови, сепак, не се сите антимилитаристи пацифисти. ...

                                               

Дефетизам

Дефетизам е прифаќање и помирување со пораз без борба. Во секојдневната употреба дефетизмот најчесто има негативна конотација и се поистоветува со песимизам, предавство па дури и со безнадежност. Овој термин најчесто се користи во контекст на вој ...

                                               

Либерализам

Либерализмот - идеологија, филозофско мислење и политичка традиција заснована на идеи како слободата и еднаквоста пред законот. Либералите поддржуваат најразлични движења и идеи зависно од тоа како ги разбираат главните начела, но во главно ги по ...

                                               

Народништво

Народњаштво е идеолошка доктрина и социо-политички движење на интелектуалци во Руската Империја во втората половина на 19 век и во почетокот на 20 век. Неговите приврзаници развиваат национален модел за некапиталистички општествен развој, што пос ...

                                               

Националсоцијалистичка програма

Националсоцијалистичка програма или Програма од 25 точки - партиска програма на Националсоцијалистичката германска работничка партија или "нацистичка партија". Првобитното име на партијата е Германската работничка парија, но тоа е променето на де ...

                                               

Приговор на совеста

Приговор на совеста е одбивање на учество во дела кои совеста на приговарачот не ги одобрува. Иако најчесто се однесува на воената служба, постојат и други врсти на приговор на совеста, како што е движението за забрана на експерименти врз животни ...

                                               

Тиранија

Зборот Тиранија има голем број значења како на пример: облик на владеење што е најчесто употребуван. Ние ќе се задржиме на претходно наведеното за да видиме зашто е важно за политиката, пред сè за општеството. Овој облик на владеење бил проучуван ...

                                               

Рационализам

Во епистемологијата и во најширока смисла, рационализaм е "секое гледиште кое се повикува на разумот како извор на знаењето." Во техничка смисла, тоа е метод или теорија "во која критериумот за вистината не е сензорен туку интелектуален и дедукти ...

                                               

Макрограф

Макрограф или фотомакрограф е слика направена на размер кој е видлив со голо око, што е спротивно на микрографска слика. Понекогаш се дефинира поточно како слика со размер помала од десет пати зголемување.

                                               

Тенкослојна хроматографија

Тенкослојна хроматографија е хроматографска техника која се користи за разделување на неиспарливи компоненти од смеси. Тенкослојната хроматографија се изведува на тенок слој, најчесто од силика гел, алуминиум оксид или целулоза, нанесен на стакло ...

                                               

Емпиризам

Емпиризмот или емпирицизмот е теорија на знаење која кажува дека знаењето доаѓа само или првенствено од сетилното искуство. Емпиризмот е едно од неколкуте гледишта во епистемологијата заедно со рационализмот, идеализмот и историзмот. За разлика о ...

                                               

Мета-анализа

Историските корени на мета-анализата датираат од астрономски студии од 17 век, додека студија објавена во 1904 од статистичарот Карл Пирсон во British Medical Journal во која тој собирал податоци од неколку студии за тифусна инокулација може да б ...

                                               

Епистемологија

Епистемологијата, што значи "знаење, наука", и λόγος, што значи "знаење") е гранка на филозофијата која се занимава со природата и опсегот на знаењето. Ги опфаќа прашањата: Како се добива знаењето? Што е знаењето? Како го знаеме она што го знаеме ...

                                               

Интуиција

За интуицијата во филозофијата, види Интуиција филозофија. Интуиција е способноста за стекнување со знаење без донесување заклучоци и/или употреба на разумот. Зборот "интуиција" доаѓа од латинскиот збор intueri кој најчесто се преведува како "да ...

                                               

Битие

Суштество -, она што е: ствар, предмет, актуалност, поединечно и конкретно суштество кое ја конституира стварноста. Основното значење на поимот е "да се биде нешто", односно суштество е сè она на што на кој било начин може да му се припише дека е ...

                                               

Начело на суперпозиција

Начело на суперпозиција - еден од најопштите закони во многуте гранки на физиката. Наједноставно, ова начело може да се срочи на следниот начин: Резултатот од дејството на неколку надворешни сили врз дадена честичка е всушност збир од резултатите ...

                                               

Вернер Хајзенберг

Maringer, Daniel. "Berühmte Physiker: Werner Heisenberg eine Biographie-Pfadfinderzeit". Посетено на 5 февруари 2009. CS1-одржување: непрепознаен јазик Вернер Карл Хајзенберг 5 декември 1901 – 1 февруари 1976 - германски теоретски физичар и еден ...

                                               

Академска диплома

Академска диплома е диплома од колеџ или универзитет, често поврзана со титулата, а понекогаш поврзана и со академска позиција, која вообичаено се доделува како признание дека примателот задоволително го завршил предвидениот курс на студии или сп ...

                                               

Образованието во Германија

Одговорноста за Германскиот образовен систем е пред сè на сојузните држави додека федералната влада игра само мала улога. Опционалното образование како што е детската градина се обезбедува за сите деца од три до шест годишна возраст и после тоа у ...

                                               

Образованието во Етиопија

Образованието во Етиопија многу векови било во рацете на Етиопската православна црква сè додека не било прифатено секуларното образование во почетокот на 1900 година. Пред 1974 година, Етиопија имала стапка на неписменост од над 90% и заостанувал ...

                                               

Гимназиско образование во Македонија

Гимназиско образование во Македонија - значаен дел во структурата на средното образование во Македонија. Почетоците датираат од XIX век, но интензивен развиток во Македонија доживува меѓу двете светски војни, а особено по ослободувањето.

                                               

Кратовска книжевна школа

Во рамките на Кратовската книжевна школа, како книжевни центри се среќаваат македонските манастири Свети Прохор Пчињски, Свети Јоаким Осоговски и Свети Гаврил Лесновски. Во овие манастири поактивно писмената и книжевната традиција ќе започне меѓу ...

                                               

Музичка енциклопедија (1958-77)

Музичката енциклопедија е професионално енциклопедиско издание на поранешниот "Југословенски лексикографски завод". Во оваа енциклопедија, по азбучен ред, се анализирани и објаснети многу стручни концепти и појави, одредени историски периоди и ни ...

                                               

Бугарски рок архиви

Бугарски рок архиви или Bulgarian Rock Archives е првата сèмрежна енциклопедија посветена на рок-музиката во Бугарија. Започнала на Интернет на 2 август 2013 година и вклучува повеќе од 350 бендови и изведувачи од средината на 1960-тите. Статиите ...

                                               

Википедија

Википедија - семрежна енциклопедија со слободна содржина отворена за читање и менување. Таа има изданија на преку различни јазици спонзорирани од страна на непрофитната Фондацијата Викимедија. Информациите поврзани со традиционални енциклопедиски ...

                                               

Хрватска енциклопедија

Хрватска енциклопедија - национална енциклопедија на Хрватска која ја издава Лексикографскиот завод "Мирослав Крлежа".

                                               

MusicBrainz

MusicBrainz - отворена музичка база на податоци слична на проектот freedb, а основана како одговор на ограничувањата наметнати врз CDDB. Меѓутоа, MusicBrainz не собира само метаподатоци з компактни дискови, туку претставува структурирана бааза за ...

                                               

Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin скрат. NE - најобемната современа енциклопедија на шведски јазик. Изготвувањето и издавањето започнало со владин заем од 17 милиони круни, отплатен кон крајот на 1990 г. Во печатен облик, делото има 20 тома со 172.000 статии, ...

                                               

ПУ "Браќа Миладиновци" - Будаково-Трап

Основно училиште "Браќа Миладиновци" - подрачно основно училиште во селото Будаково, составен дел на истоименото училиште во селото Добрушево. Училиштето е именувано по македонските поети Браќа Миладиновци.

                                               

ОУ "Живко Чинго" - Велгошти

Во летописната книга на тогашното основно училиште "Коле Неделкоски" во 1960 година е наведено дека првото основно училиште во селото Велгошти било отворено во 1876 година. Наставата се изведувала на грчки јазик во пангарот на црквата "Св. Пантел ...

                                               

ОУ "Гоце Делчев" - Горно Лисиче

"Гоце Делчев" - основно училиште во населбата Горно Лисиче, во Општината Аеродром во Скопје. Училиштето е најстаро во општината Аеродром отворено во 1880 година, на моменталната местоположба се наоѓа од 1924 година.

                                               

ПУ "Славко Лумбарковски" - Далбеговци

Основно училиште "Славко Лумбарковски" - подрачно основно училиште во селото Далбеговци, составен дел на истоименото училиште во селото Новаци.

                                               

ОУ "Вера Циривири - Трена" - Дебреште

Основно училиште "Вера Циривири - Трена" - централно основно училиште во селото Дебреште. Училиштето е именувано по македонската партизанка Вера Циривири - Трена.

                                               

ПУ "Браќа Миладиновци" - Дедебалци

Основно училиште "Браќа Миладиновци" - подрачно основно училиште во селото Дедебалци, составен дел на истоименото училиште во селото Добрушево. Училиштето е именувано по македонските поети Браќа Миладиновци.