Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 33
                                               

Меѓународен ден на пчелата

Меѓународен ден на пчелата – меѓународен празник кој се слави на 20 мај, роденденот на Антон Јанша, основоположникот на модерното пчеларство. Празнувањето на Меѓународниот ден на пчелата има за цел да го привлече на огромната улога што ја имаат м ...

                                               

Нектар

Нектар е слатка течност што ја излачуваат жлездите на цветните растенија. Тоа е хранлива состојка со помош на која растенијата ги привлекуваат пчелите и другите инсекти, за да го подобрат нивното запрашување. Во пчеларството нектарот што го собир ...

                                               

Прополис

Ако за време на ведар летен ден се открие пчелина кошница, може да се види темнозелена смолеста материја со која се залепени платно-покривачите на горните греди на саќните рамки. Тоа е пчелниот лепак- прополис. Инаку зборот прополис доаѓа од грчк ...

                                               

Хаплодиплоидија

Хаплодиплоидијата е појава која се среќава кај многу ципокрилци, некои видови на крлежи, тврдокрилци и ротифери. Се однесува на одредување на полот кај наведените организми. Кај нив, полот се одредува според бројот на сетовите хромозоми кои единк ...

                                               

Семе

Семе е репродуктивно растение присутно само кај голосемениците и скриеносемениците кое преживува неповолни услови од надворешна средина и во која се наоѓаат микроби, зачеток на ново растение. Се развива од семениот зачеток, после оплодување. На н ...

                                               

Говедарство

Говедарството е најзначајна сточарска гранка. Тоа е застапено секаде каде што има поволни услови за одгледување говеда. Тоа се, главно, пределите со умерена клима, во кои се наоѓаат пространи пасишта со бујна и сочна трева. Говедата се најзастапе ...

                                               

Добиток

Добиток или стока - припитомени животни кои се одгледуваат поради нивната работна сила или добиените производи како месо, јајца, млеко, крзно, кожа и волна. Во Македонија, покрај четириножните животни, под "добиток" официјално се водат и пчелите ...

                                               

Свињарство

Свињарството е сточарска гранка која се занимава со одгледување на свињи. Таа во однос на другите сточарски гранки отсекогаш имала голема улога во обезбедувањето на населението со храна за подмирување на енергетските и белковинските потреби на чо ...

                                               

Дезинсекција

Дезинсекција претставува збир од процеси кои се преземаат за сузбивање на инсектите. Инсектите го завземаат првото место во ширењето на заразните болести. Некои од нив се живи преносители на болестите додека други се пренесуваат преку храната. Ка ...

                                               

Ананас

Ананас - растение именувано според сличноста на изгледот со оној на шишарката. Станува збор за тропско растение со јадлив зрнест плод кое се збир од повеќе зрнести плодови, и нјисплатвливото од економска гледна точка растение во семејството броме ...

                                               

Кокосова палма

Кокосова палма или само кокос - дрво од семејството на палмите и единствениот вид од родот кокос. Поимот "кокос" може да се однесува како на нејзиниот плод, така и на целата палма. Поимот потекнува од португалски и шпански збор од XV век coco, шт ...

                                               

Лимон

Лимонот е име за дрво и плод од родот Citrus. Тој е вид на мали зимзелени дрвја, со потекло од Азија. Елипсовидниот, жолт плод на лимоновото дрво се користи за кулинарски и некулинарски цели ширум светот, првенствено поради неговиот сок. Пулпата ...

                                               

Палми

Палми - семејство на скриеносемени растенија, единствената во монокотиледонскиот ред палмовидни. Постојат околу 202 рода палми со приближно 2600 видови и претежно виреат во тропските, суптропските и топлите умерени климатски појаси. Највеќето има ...

                                               

Сирак (растение)

Сирак - род од многу видови на треви, што се одгледуваат како жито и фуражна култура. Успеваат во потоплите краишта. Видовите се автохтони во тропските и суптропските подрачја на сите континенти, покрај југозападното тихоокеанско подрачје и Австр ...

                                               

Пестицид

Пестицидите се голема група на отровни материи кои се употребуваат во земјоделството со цел да се заштитат земјоделските култури од штетници, а со тоа добивање на поголем принос. Пестицидите можат да бидат природни или синтетски средства. Нивната ...

                                               

Сулфур

Сулфур - хемиски елемент во периодниот систем што го има симболот S и атомскиот број 16. Тој е чест неметал без вкус и мирис и е повеќевалентен. Во својата основна форма, сулфурот е жолта кристална цврста супстанца. Во природата тој може да се на ...

                                               

Акација

Акација е род на повеќе годишни дрвенести растенија од фамилијата на бобова или мешунки. Постојат околу 1.300 вида на акации, од кои некои се многу значајни во саванските екосистеми, или како нидиколни растенија за мравките.

                                               

Арборетум Трстено

Арборетум Трстено – најстар споменик на пејзажна архитектура во Хрватска и единствен арборетум на хрватскиот на Јадранското Море. Се наоѓа во туристичкото место Трстено, 19 км северозападно од Дубровник. Арборетрумот е основан во 1948 година на п ...

                                               

Арборикултура

Арборикултура е селекцијата, садењето и негата на поединечни дрва, и изучувањето на нивниот раст и реакција на културните обичаи и животната околина. Науката се изучува со цел за одгледување на дрва, обично во градина или урбана средина, за нивно ...

                                               

Благун

Благун или сладун – вид даб што има благи лисја или благи желади. Овадрво е од родот дабови, семејство Fagaceae. Претежно расте во јужна Европа и југозападна Азија.

                                               

Горун

Горунот е многу распространет европски вид со ареал нешто помал од оној на стежерот. Распространет е во западна, средна, дел во северна и источна Европа. Северната граница на неговиот ареал во Норвешка допира до 60° северна географска ширина. Го ...

                                               

Градинарство

Градинарство - поим кој означува одгледување на растенија заради нивното пријатно цвеќе или зеленило, како и зеленчук, овошје за исхрана, во кој случај е познато и како бавчанџиство. Градинарството се практикува од прехранбени причини, но и за ра ...

                                               

Гузманија

Гузманија е јужноамерикански вид растение од родот на епифити бромелија од потсемејството Tillandsioideae. Името ѝ е дадено според шпански природник Анастасиј Гузман. Бројни видови и хибриди од овој род се одгледуваат како собни растенија. Гузман ...

                                               

Даи-доро

Даи-доро - традиционални јапонски камени светилки кои датираат од епохите нара и хејан. Првобитно биле само во будистичките храмови, каде, поставени во низа, го означувале приодот до храмот, но во епохата хејан почнуваат да се користат и во шинто ...

                                               

Девојкино срце

Девојкино срце е повеќе годишно растение од групата на димњачи. Овој вид е единствен претставник на својот род. Се одгледува како украсно растение, со многу декоративен изглед на цвастот и цветовите. Природниот ареалги вклучува пределите на источ ...

                                               

Едногодишно растение

Едногодишно растение - растение што рти, цвета и умира во рок од една година или сезона. Вистинските едногодишни растенија живеат над една година само ако се спречени да создадат семе. Некои бессемени растенија исто така се сметаат за едногодишни ...

                                               

Жална смрека

Ова дрво расне скоро до 40 м во висина. Гранките од вториот ред се виснати и доволно долги да допрат до земјата. Шишарките се долги 6-12, а широки 2-3 см.

                                               

Касуга-доро

Касуга-доро се традиционални јапонски камени светилки. Името го добиле по шинтоистичкото светилиште Касуга-таиша во Нара основано во 768 година во кое се наоѓаат голем број на лантерни кои водат до храмот. Ова светилка се состои од 20 делови од к ...

                                               

Маклура

Маклура го добила името по американскиот геолог Вилијаму Маклуру. Името на видот е сложенка од латинските зборови pōmum = плод и ferō = носи; чест синоним е Maclura aurantiaca Nutt. Во Северна Америка ја викаат трнлив осиџ или осиџ помаранџа, тој ...

                                               

Мушкатла

Мушкатла, кај нас се сретнува најчесто како сардела, но е позната и како пеларгони и белагона се имиња за растението од родот Pelargonium. Родот вклучува околу 200 видови на зелјасти растенија, од кои се некои одгледуваат како домашни украси, а н ...

                                               

Невен

Стеблото на невенот е исправено, разгрането и избраздено. Висината е до 50 сантиметри и покриено е со кратки и цврсти влакненца. Обликот на листовите се разликува во зависност од нивната положба: горните се долги или шпицести, средните се обратно ...

                                               

Огнен трн

Огнен трн – бодлива, зимзелена грмушка од Медитеранот. Листовите се овални, цветовите бели, а плодовите црвени, собрани во густи, штитовидни соплодија. Во Македонија местимично се среќава во најтермофилните шумски заедници.

                                               

Плутар

Плутар – средно високо, зимзелено дрво од родот дабови, со потекло од Медитеранот. Во земјите на потекло тој е значаен индустриски вид за производство на плута.

                                               

Повеќегодишно растение

Повеќегодишно растение - растение што живее над две години. Овие растенија, особено малите цветни растенија, растат и цветаат на пролет и лето, па венеат на есен и зима. Напролет повторно излегуваат од истото наместо нови растенија од семиња, как ...

                                               

Прнар

Прнар – вид даб што расте како шумјак, наменет за кастрење за добиточна храна. Прнарот е зимзелено ниско дрво од родот дабови, по потекло од Средоземјето.

                                               

Саса (растение)

Саса или анемона е род на зелјести дикотиледони растенија од фамилијата на љутичиња. Името е изведено од грчките зборови anemos - ветар и mone - живеење, затоа што некои видови се пронајдени на ветровити места. Тоа е релативно голем род на отпорн ...

                                               

Сладун

Сладун е вид на високо листопадно дрво од родот даб. Народни имиња за Сладун се Благун, граници, големи граници, плоскаш.

                                               

Српска рамонда

Српска рамонда е ендемско растение на централниот Балкан. Билката била откриена од Јосиф Панчиќ во 1874 година во околината на Ниш. Таа била остаток од суптропската флора на Европа и Медитеранот, најверојатно со африканско потекло.

                                               

Суикинкуцу

Суикинкуцу е градинарски украс и музичка направа во јапонските градини најчесто во чајните градини каде звукот релаксира за време на ритуалното миењее на раце и уста со што се постигнува прочистување пред церемонијата на пиење на чај. Се состои о ...

                                               

Хоја

Хоја или восочен цвет е повеќегодишен вид на растенија од ист род, кој често се одгледува како собно растение. Името го добило по Англичанецот Томас Хој, главен градинар на војводата од Нортамберленд во Сион Хаус, Мидлсекс, крајот на XVIII-ти. ве ...

                                               

Чозубачи

Чозубачи е чешма со многу едноставна конструкција, комбинација набамбус, камен и/или дрво, така да делува природно. Чозубачи потекнува од древните шинтоистички и будистички светилишта и храмови во Јапонија каде верниците ги миеле рацете и ја испи ...

                                               

Историја на Обединетото Кралство

Историјата на Обединетото Кралство ги опфаќа четрите историографски области Англија, Велс, Шкотска и Северна Ирска. Во 15 век, Велика Британија била една од најголемите сили во тогашниот свет. За време на Големите географски откритија, Велика Бри ...

                                               

Периодизација

Периодизација е обид да категоризира и подели времето на именувани делови. Резултатот е описна апстракција што овозможува успешно работење со одредени временски периоди со релативно стабилни карактеристики. Сепак, одредувањето на точниот почеток ...

                                               

Историја на астрологијата

Историјата на астрологијата опфаќа голем дел од историјата воопшто. Верувањето во поврзаноста меѓу небото и настаните на Земјата е дел од многу култури. Сè до 17 век астрономијата и астрологијата биле тесно поврзани. Астрономијата е сфаќана повеќ ...

                                               

Историја на чоколадото

Историјата на чоколадото запонува во Мезоамерика. Чоколадото, ферментираните, печените и мелени зрна од какаото Теоброма може да се најдат во Мокаја и кај други луѓе од пред-Олмек, со докази за постоење на какао напитоци уште од 1900 години п.н.е ...

                                               

Австроунгарија

Австроунгарија е поранешна монархија, односно позната и како Двојна Монархија, која се состоела од два дела - Цислеитанија и Транслеитанија. Императорот на Австрија истовремено бил и крал на Унгарија. Оваа монархија постоела во периодот од 1867, ...

                                               

Американска револуција

Револуционерната војна на Тринаесетте колонии е воено-политички процес од втората половина на 18. век во кој првобитните тринаесет британски колонии во Северна Америка ја отфрлиле власта на Велика Британија и станале суверена држава - Соединетите ...

                                               

Англиска граѓанска војна

Англиска граѓанска војна, понекогаш наречена Англиска револуција е име за серија вооружени конфликти кои се играле на Британскиот остров во средината на 17 век,и што е нејзиниот извор и тие имаат конфликт помеѓу англискиот крал Чарлс I и Парламен ...

                                               

Анти

Антите се една од трите словенски племенски групи образувани во IV век, на територијата на словенската прататковина, која се наоѓала источно и северно од Карпатите до реките Висла и Днепар. Според римскиот хроничар Тацит а и според огромниот број ...

                                               

Антиохија

Антиохија е древен град кој се наоѓа на Блискиот Исток, 30 километри од морето на левата страна од реката Оронт. Градот бил основан во 300 п.н.е. од Селевк I Никатор со името Антиохија. Овој град бил престолнина на Селевкидското царство до 64 п.н ...