Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 325
                                               

Труење со етилен гликол

Труење со етилен гликол е труење предизвикано од внес на етилен гликол. Раните симптоми вклучуваат интоксикација, повраќање и абдоминална болка. Покасни симптоми се намалено ниво на свест, главоболка, и напади. Долгорочни ефекти се бубрежна слабо ...

                                               

Пресадување на коскена срж

Хематопоетичка трансплантација на коскена срж е трансплантација на матични клетки од крвта кои се делат од коскената срцевина или крв. Пресадувањето на коскената срж е медицинска постапка од областа на хематологијата и онколгијата и најчесто се в ...

                                               

Пресадување на бубрег

Пресадување на бубрег или ренална трансплантација - пресадување на здрав бубрег кај пациент кој се наоѓа во крајната фаза на бубрежно заболување. Пресадувањета на бубрези се дели на два дела и тоа во зависност од каде потекнува бубрегот: пресадув ...

                                               

Крвна група

Крвна група - класификација на крвта која се заснова на присуството или отсуството на наследени антигенски супстанци кои се составен дел на мембраната на еритроцитите. Овие антигени може да се од видот на белковини, јаглехидрати, гликобелковини и ...

                                               

Крводарителство

Крводарителство - чин на некое лице кога доброволно дарува крв, којашто се користи за трансфузија или за производство на лекови преку процесот наречен фракционација. Во развиениот свет најголем дел од крводарителите се неплатени доброволци коишто ...

                                               

Нефролитиаза

Нефролитеаза е болест на бубрегот, поточно на меките делови на овој орган - чашки, канали - каде што болеста формира цврсти материјални супстанции - од песок до камења со големина од неколку сантиметри, кои обично пречат на правилното функционира ...

                                               

Фармакологија

Фармакологијата претставува наука за лековите. Името го добила од грчкиот збор farmakon-лек и од латинскиот збор logia-наука. Заради полесно разјаснување на оваа наука поделена е на неколку гранки како што се: Медицинската фармакологија претставу ...

                                               

Меѓународна единица

Меѓународна единица е мерна единица во фармакологијата со која се изразува количеството на дадена супстанција, според биолошката активност или ефектот. Се користи за количинско претставување на витаминиуте, хормоните, извесни лекарства, вакцини, ...

                                               

Психофармакологија

Психофармакологија - научна студија за ефектите на психоактивните лекарства на расположението, размислувањето и однесувањето. Општо земено, сите лекови кои дејствуваат врз централниот нервен систем би се ставиле во оваа група лекови, меѓутоа прак ...

                                               

Вирховова тријада

Вирхововата тријада или тријадата на Вирхов ги опишува трите широки категории на фактори за кои се смета дека придонесуваат за настанување на тромбоза. Ендотелна повреда/дисфункција Хемодинамички промени стаза застој, турбуленција) Хиперкоагулаби ...

                                               

Тромбоцит-активирачки фактор

Тромбоцит-активирачки фактор е потентен фосфолипиден активатор и медијатор на многу леукоцитни функции, тромбоцитна агрегација и дегранулација, инфламација, и анафилакса. Се создава во различни клетки, но особено во оние кои се вклучени во одбран ...

                                               

Алажил синдром

Алажилов синдром - генетско нарушување кое влијае главно на црниот дроб и срцето. Проблемите поврзани со нарушувањето обично се јавуваат во детството или раното детство. Нарушувањето се наследува во автозомно доминантно образец, а проценетата зас ...

                                               

Аланин трансаминаза

Аланин трансаминаза е трансаминаза ензим. Серумското ниво на ALT, серумското ниво на AST и нивниот однос (AST/ALT однос претставуваат биомаркери за функцијата на црниот дроб.

                                               

Трансаминаза

Во биохемијата, трансаминаза или аминотрансфераза е ензим кој врши катализа на трансаминацијата помеѓу аминокиселина и α-кето киселина. Овие ензими се важни во синтезата на аминокиселини, кои потоа формираат протеини. Во медицината, тие се важен ...

                                               

Ангиопластија

Ангиопластија е едноставна операција која го подобрува протокот на крв до срцето со проширување на артериите. Може да се направи со локална анестезија. Во болница се останува само кусо време. Докторот ја проширува артеријата на тој начин што став ...

                                               

Бајпас операција

Бајпас операција е вид хируршка операција и претставува начин крвта да дојде до срцето за оние личности со срцеви заболувања како на пр., Ангина. Докторот позајмува друга артерија од телото на пациентот од градниот кош, ногата или раката. Оваа зд ...

                                               

Микрохирургија

Микрохирургија е општ термин за хирургија при која се користи микроскоп за оперирање. Најразвиени се постапките на анастомоза на помали крвни садови и нерви кои се пренесуваат од ткиво од еден во друг дел од телото. Микрохирургиските техники дене ...

                                               

Плацентосинтеза

Плацентосинтеза е Испробуање на Плацентен Зачеток т.е., вид испитување при коешто се пропушта игла во плацентата која што е во фаза на развиток. Во овој период плацентата е наречена chorion. Во шприцот се повлекуваат неколку мали фрагменти од тки ...

                                               

Криминалистика

Криминалистика е онаа наука која проучува, пронаоѓа и усовршува научно и практично искуство за основање методи и средства, кои се најпогодни да се открие и разјасни кривичното дело, да се открие и приведе на кривичните санкцији на сторителот, обе ...

                                               

Јужен ветер (ТВ серија)

Јужен ветер е српска ТВ серија од 2020 година. Глумецот и ко-продуцент на серијалот, Милош Биковиќ, на РТС Сареница на 7 јануари 2020 година, потврди дека серијата започнува да се емитува на 19 јануари во 20 часот во недела. Првите четири епизоди ...

                                               

Криминалистичка психологија

Криминалистичка психологија, исто така позната како криминолошка психологија - проучување на волјата, мислите, намерите и реакциите на криминалците и сето она што учествува во криминалното однесување. Поврзана е со полето на проучување на кримина ...

                                               

Анатомско-терапевтско-хемиски систем на класификација

Анатомско терапевтско хемиски систем на класификација Classification System) или АТХ - систем за групирање на лековите. Овој систем го регулира Соработниот центар за методологија на статистиката на лековите при СЗО, и за првпат е објавен во 1976 ...

                                               

Антибиотик

Антибиотиците се фармаколошки агенси кои можат целосно да ги уништат патогените микроорганизми или да го спречат нивниот раст или размножување, без притоа да предизвикаат позначајни штети на домаќинскиот организам. Современата медицина во голема ...

                                               

Бета2-адренергичен агонист

β 2 бета 2 адренергични рецепторни агонисти се класа на лекови кои делуваат на β 2 адренергичните рецептори. Како и другите β адренергични агонисти, тие предизвикуваат релаксација на мазната мускулатура. Ефектите на β 2 адренергичните агонисти вр ...

                                               

Блокатор на калциумовите канали

Блокаторите на калциумовите канали се лекови кои го попречуваат движењето на калциумот низ калциумовите канали. Блокаторите на калциумовите канали се користат како антихипертензивни лекови, т.е., лекови кои го намалуваат крвниот притисок кај паци ...

                                               

Бронходилататор

Бронходилататор е супстанца која ги дилатира бронхиите и бронхиолите, со што се намалува отпорот во дишните патишта и го подобрува протокот на воздух во белите дробови. Бронходилататорите можат да бидат ендогени, или пак можат да бидат лекови кои ...

                                               

Извори на информации за лекови

Научната литература е класифицирана во три групи: примарна секундарна терциерна Терциерната или позната како општа литература опфаќа книги, прирачници и компјутеризирани бази на податоци. Овој тип на литература се користи најчесто како извор на и ...

                                               

Инсулински препарат

Кај инсулинската терапија за третирање на дијабетес кај човекот стојат на располагање различни инсулински препарати или подготовки. Оваа статија опишува како инсулинските препарати се произведени и како тие делуваат. За хормонот инсулин види ја с ...

                                               

Лерканидипин

Лерканидипин е антихипертензивен лек. Спаѓа во дихидропиридинската класа на блокатори на калциумови канали, кои делуваат преку релаксација и ширење на крвните овозможувајќи крвта да циркулира послободно низ телото. Ова го намалува крвниот притисо ...

                                               

Лефлуномид

Лефлуномид е имуносупресивен болест-модифицирачки антиревматичен лек, кој се користи во третманот на активна умерена и потешка форма на ревматоиден артритис и псоријатичен артритис. Тој е инхибитор на пиримидинската синтеза кој делува преку инхиб ...

                                               

Мемантин

Мемантин е лек кој се користи во третман на умерена до тешка форма на Алцхајмерова болест. Помалку е префериран од инхибиторите на ацетилхолинестераза како што е донепезилот. Третманот треба да се продолжи само доколку бидат забележани корисни еф ...

                                               

Месалазин

Месалазин, исто така познат како месаламин или 5-аминосалицилна киселина, е аминосалицилатен антиинфламатоорен лек кој се користи во третманот на инфламаторна болест на цревата, вклучувајќи улцеративен колитис, или воспаление на анусот или ректум ...

                                               

Монтелукаст

Монтелукаст претставува антагонист на леукотриенските рецептори кој се користи во третманот на астма и за олеснување на симптомите на сезонска алергија. Цистеинил леукотриените се моќни воспалителни еикозаноиди ослободени од различни клетки, вклу ...

                                               

Тадалафил

Тадалафил се зема за постигнување поцврста и подолготрајна ерекција. Циалис земаат оние што имаат потешкотии при постигнување цврста ерекција, или што сакаат поцврста ерекција и подолготраен полов однос. Циалис можат да земат и оние коишто имаат ...

                                               

Финастерид

Финастерид от е лек кој се користи во третманот на доброќудна хиперплазија на простатата и андрогена алопеција. Може да се користи во третманот на хирсутизам кај жени и како дел од хормонска терапија кај трансродови жени. Се зема преку уста. Неса ...

                                               

Психотерапија

Психотерапијата е употреба на психолошки методи, особено кога се заснова на редовна лична интеракција, за да им се помогне на луѓето да го променат однесувањето и да си надминат проблемите на посакувани начини. Психотерапијата има за цел да ја по ...

                                               

Луголов раствор

Луголов раствор е воден раствор на јод којшто има широка примена како антисептик, реагенс и, многу ретко, како суплемент на јодот. Името го има добиено по францускиот лекар, Жан Гијом Лугол, кој прв го подготвил. Тоа е раствор со темно-црвена бој ...

                                               

Сребро нитрат

Сребро нитрат е неорганско соединение со хемиска формула AgNO 3. Ове соединение е многукратен прекурсор на многу други соединенија на среброто, како оние кои се користат во фотографијата. Тој е далеку помалку сензитивен на светлина од халидите.

                                               

Јод

Јод - хемиски елемент со симбол I и атомски број 53. Најтежок од стабилните халогени, тој постои како сјајна, виолетово-црна неметална цврста форма во стандардни услови и лесно формира виолетов гас. Елементот е откриен од страна на францускиот хе ...

                                               

Алтруизам

Алтруизам е несебична грижа за благосостојба на другите. Терминот го означува животниот став кој вклучува несебичност, наклоност, љубов кон другиот и спремност да му се помогне, по цена на лична штета и жртва, без никаков надомест или надворешна ...

                                               

Антисемитизам

Антисемитизмот претставува нетрпеливост, омраза и предрасуди кон Евреите. Тој е еден од облиците на расен шовинизам. Познат е и како јудофобија. Антисемитизмот бил раширена појава во Средниот век, кога се темелел врз толкувањето на Новиот завет д ...

                                               

Експлоатација

Експлоатацијата на труд е искористување на искуство, богатство или вештини на други без награда. Феминистичката теорија тврди дека експлоатацијата е историска категорија која е основа за машките и за женските социјални односи карактеристични за п ...

                                               

Интервју

Интервју претставува методолошка постапка што се применува во социолошките истражувања со цел да се дојде до емпириски податоци преку вербална комуникација меѓу испитувачот и испитаникот, а податоците ќе се користат за научни цели. Интервјуто мож ...

                                               

Лезбејски феминизам

Лезбејскиот феминизам е стојалиште дека жени кои заемно се посветени на политичка, сексуална и економска поддршка, овозможуваат алтернативен модел на постоечките машко/женски односи кои лезбејките ги гледаат како угнетувачки. Тие тврдат дека лезб ...

                                               

Марксистички феминизам

Марксистичкиот феминизам е подвид на феминизмот што има за цел да ги прикаже материјалната основа за угнетувањето на жените, врските меѓу начините на производство и статусот на жените и да ги примени теориите за жените и класите во семејството. Ф ...

                                               

База на мали небесни тела на JPL

База на мали небесни тела на JPL - астрономска база на податоци посветена на мали тела во Сончевиот Систем. Базата е во надлежност на Лабораторијата за реактивен погон и НАСА, и одржува податоци за сите познати астероиди и неколку комети, вклучув ...

                                               

Боен показател

Во астрономијата, боен показател е едноставно изразување со броеви што ја одредува бојата на небесното тело, што во случај на ѕвезда ја дава нејзината температура.

                                               

Вавилонска астрономија

Вавилонската астрономија бележи поголеми достигнувања. Вавилонската цивилизација растела од 17 до 6 век п.н.е. За да го усовршат нивниот календар, тие ги проучувале движењата на Сонцето и Месечината. Тие го назначиле денот после новата месечина з ...

                                               

Восток 1

Восток-1 - првиот вселенски брод од советскиот вселенски програм Восток. Гагарин за 108 минути еднаш ја обиколил Земјата. Гагарин полетал од космодромот Бајконур, а се спуштил јужно од Саратов. Како резервни астронаути во програмата биле уште и Г ...

                                               

Вртежен период

Период на свртување на едно небесно тело е времето што е потребно за да се исполни едно свртување околу неговата оска на вртење во однос на позадината од ѕвезди. Се разликува од сончев ден на планетите.