Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30




                                               

Вегетаријанство

Вегетаријанство - начин на исхрана кој го исклучува јадењето на месо. Вегетаријанството е практика со која се воздржуваме од конзумирање на црвено месо, живина, морска храна и каков било друг вид на месо. Тоа исто така може да вклучува и воздржув ...

                                               

Гроздов маџун

Гроздовиот маџун претставува природен засладувач кој се произведува од гроздов сок. Маџунот е традиционален и национален македонски производ кој се користел и произведувал масовно сè до комерцијалната продажба на белиот шеќер. Најмасовно се произ ...

                                               

Фрутаријанство

Фрутаријанството е вид на исхрана составена само од плодови. Луѓето кои практикуваат ваков тип на исхрана се нарекуваат фрутаријанци. Тие сметаат дека фрутаријанството е природен и исконски вид на човековата исхрана и дека првите библиски луѓе Ад ...

                                               

Белковина

Белковините се важни органски соединенија на клетката и организмот кои се застапени во најголем процент од вкупната тежина или 50% во сува маса. Покрај тоа што ја сочинуваат главната маса на протоплазмата од клетката, тие се и главен дел во молек ...

                                               

Брза храна

Брза храна e термин за храната која што може да биде подготвена и сервирана за многу брзо време. Додека еден оброк со кратко време на подготовка може да се смета за брза храна, својствено терминот соодветствува на храна продадена во ресторан или ...

                                               

Витамин

Витамините се комплексни соединенија од различна хемиска природа кои се важни за нормалното биолошко функционирање на многу живи суштества. Поточно, тие во многу мали количини се потребни за растењето, нормалното функционирање на клетките и ткива ...

                                               

Витамин Ц во мегадози

Мегадоза на витамин Ц е израз што ја опишува потрошувачката или вбризгувањето на витамин Ц во дози далеку над сегашната препорачана диетална доза од 90 милиграми на ден, и честопати далеку од толерантното горно ниво на внесување од 2.000 милиграм ...

                                               

Дебелина

Дебелина - медицинска состојба во која прекумерните телесни масти се акумулираат до степен што предизвикува несакано влијание врз здравјето, што доведува до намален просечен животен век и/или повеќе здравствени проблеми. Луѓето се сметаат за дебе ...

                                               

Диететски минерал

Диететски минерали се хемиски елементи неопходни за сите живи организми кои, покрај четирите постојани елементи јаглерод, водород, азот и кислород, се присутни во повеќето органски молекули. Според редоследот на нивното присуство во човечкото тел ...

                                               

Здрава исхрана

Здрава исхрана е конзумирање на здрава, разновидна и по можност што помалку обработена храна. За да ги обавува дневните активности и за да биде здраво, човечкото тело има потреба од 90 есенцијални хранливи материи што се неопходни за нормален рас ...

                                               

Исхраната и бременоста

Статијата исхрана и бременост се однесува на консумирањето хранливи материи и внимавање на исхраната пред, за време на и по бременоста. Мари Е. Бараси забележува дека сите диетални совети кои се однесуваат на исхраната за време на бременоста, пре ...

                                               

Калорија

Калорија е единица за енергија надвор од и постара од системот SI. Нејзин твоец е францускиот научник Никола Клеман кој во 1824 ја осмислил како единица за топлина Во највеќето научни области калоријата уште поодамна е заменета со џулот, па така ...

                                               

Лов

Ловењето или како ловство или лов е дејност чија основна цел е одгледување, размножување, заштита, ловење и користење на дивечот. Основна цел на активностите од овој домен е формирање и трајно одржување стабилни популации дивеч, со оптимална поло ...

                                               

Масна киселина

Масните киселини се карбоксилни киселини кои настануваат со биолошка кондензација на т.н. C 2 единици кои се нарекуваат активни остатоци на оцетната киселина. Сите масни киселини кои се наоѓаат во природните липиди имаат по правило прав синџир и ...

                                               

Прехранбени влакна

Прехранбени влакна - несварлив дел од храната од растително потекло. Има два дела: нерастровливи влакна - не се раствораат во вода и се метаболички интертни, па така се задолжени за, или пак можат да бидат пребиотски и метаболички да се ферментир ...

                                               

Спортска исхрана

Спортскиот нутриционизам е наука и примена на нутриционизмот и на правилна исхрана којашто се поврзува со спортските перформанси. Неговата намена е да се грижи за тоа кој тип и каков квалитет на течности и на храна консумира еден спортист и се за ...

                                               

Трансмасти

Трансмасти е заедничко име за незаситени масти со транс-изомер масни киселини. Бидејќи терминот се однесува на конфигурацијата на двојна јаглерод врска, трансмастите понекогаш се мононезаситени или полинезаситени, но никогаш не заситен. Трансмаст ...

                                               

Физикална терапија

Физикална терапија - исто така познато како физиотерапија, е здравствено занимање кои, со користење на механички сили и движења, Мануелна терапија, вежби терапија, електро-терапија, лекува оштетувања и да промовира мобилност и функција. Физикална ...

                                               

Црвен крст и Црвена полумесечина

Меѓународен Црвен крст и Црвена полумесечина - меѓународно хуманитарно движење со околу 97 милиони доброволци ширум светот, чија мисија е да го штитат човечкиот живот и здравје, да обезбедат почитување на човекот, и да го оневозможат или олеснат ...

                                               

Атаксична церебрална парализа

Атаксична церебрална парализа - тип на церебрална парализа којшто е забележан кај 5-10% од сите случаи на церебрална парализа, што го прави најреткиот тип на церебрална парализа. Атаксичната церебрална прализа е предизвикана од оштетување на стру ...

                                               

Идиот

Идиот е личност со недоволен психички развој. Во повеќето случаи лицето не го владее говорот како средство за општење со луѓето, односно не употребува говор, не го разбира и се смета дека општото ниво на развој кое го постигнал не соодвествува на ...

                                               

Млади и попреченост

Во светот, има помеѓу 180 и 220 милиони млади со попреченост. Осумдесет проценти од младите со посебни потреби живеат во земјите во развој и затоа имаат уште помалку пристап до образование, здравствена заштита, работни места и општи права. Инвали ...

                                               

Попреченост

Попреченост или Инвалидност - оштетување кое може да биде когнитивно, развојно, интелектуално, ментално, телесно, сетилно, или комбинирано. Значително влијае врз секојдневните активности и може да биде присутно од раѓање, или да се појави во теко ...

                                               

Слепило

Слепило е здравствено нарушување што се рефлектира во делумна или целосна неможност за визуелна перцепција во мерка што не се решава со употреба на вообичаени средства, како што се очилата. Некои извори, исто така, вклучуваат луѓе со намалена спо ...

                                               

Спастична диплегија

Спастична диплегија - историски позната како Болест на Литл, е форма на церебрална парализа со хипертонија и спазми која се манифестира како постојано "стегање" или "вкочанетост" во мускулите на долните екстремитети, обично од оние на нозете, кол ...

                                               

Спастична квадриплегија

Спастична квадриплегија - исто така позната како спастична тетраплегија, е подтип на спастичната церебрална парализа и кај која се зафатени сите четири екстремитети. Во споредба со квадриплегија, спастичната тетраплегија е дефинирана од страна на ...

                                               

Спастична церебрална парализа

Спастична церебрална парализа - тип на церебрална парализа каде спазмите се главно оштетување ко е присутно. Самиот термин ги опфаќа спастична хемиплегија, спастична диплегија, спастична квадриплегија и спастична моноплегија, каде што е зафатен с ...

                                               

Стрес кај негувател

Синдром на негувател или стрес кај негувател - состојба која е пропратена со исцрпеност, лутина,бес или вина како резултат од постојано, долготрајно грижење за лице кое заради хронична болест е зависно од други. Овој термин се користи од здравств ...

                                               

Церебрална парализа

Церебрална парализа - група на нарушувања на движењата кои се појавуваат во првите години од животот, со варијабилни знаци и симптоми. Чести симптоми се лоша координација, вкочанети мускули, слабост на мускулите и тремор, но исто така може да пос ...

                                               

Жива

Жива - хемиски елемент со симбол Hg и реден број 80. Таа претставува единствениот течен метал, а заедно со бромот се единствените природни елементи кои се наоѓаат во течна агрегатна состојба. Поради својството правилно да се шири со зголемување н ...

                                               

Манган

Манган е хемиски елемент со симбол Mn и атомски број 25.Во природата не е пронајден како слободни елемент, но често може да се најде во минерали кои се во комбинација со железо. Манганот е метал со важни индустриски метални легури, особено во не’ ...

                                               

Повреда на работно место

Повреда на работно место или професионална повреда - телесна повреда што произлегува од работењето. Најчестите вклучени органи се ’рбетот, рацете, главата, белите дробови, очите, скелетот и кожата. Професионалните повреди можат да резултираат од ...

                                               

Струен удар

Струјниот удар претставува збир од ефекти на електрична струја кога човекот ќе стане дел од струен круг и низ него ќе помине електрична струја. Ефектите покрај оштетувањето на делови од човековиот организам, можат да бидат и со смртни последици.

                                               

Хром

Хром - хемиски елемент со симбол Cr и атомски број 24. Тоа е првиот елемент во групата 6. Тоа е старо-сив, сјаен, тврд и кршлив преоден метал. Хромот може да се пофали со висока стапка на употреба како метал кој може да биде високо полиран додека ...

                                               

Велосипедизам

Велосипедизам - употреба на велосипеди за сообраќај, рекреација или за спорт. Лицата кои возат велосипеди се нарекуваат "велосипедисти", Покрај вообичаените велосипеди со две тркала, во велосипедизмот се вбројуваат и возењето на моноцикли, трицик ...

                                               

Гимнастика

Гимнастика - спорт во кој се изведуваат физички вежби за кои е потребна комбинација на физичка сила, брзина и кондиција. Во современата гимнастика се изведуваат вежби на разбој, греда, партер, коњ со рачки и без рачки, кругови и вратило. Гимнасти ...

                                               

Бричалка

Бричалка – вид предмет кој служи за отстранување на несаканите влакна од телото, особено од лицето. Постојат различни видови бричалки како што се трајните, еднократните и електричните бричалки.

                                               

Детска смртност

Детска смртност - смртност кај деца на возраст под пет години. Стапката на смртност кај децата, исто така "стапка на смртност под пет години", се однесува на веројатноста да умрат помеѓу раѓањето и точно пет години изразена на 1.000 живородени де ...

                                               

Ноктарче

Ноктарче или грицкалка – направа за сечење нокти. Со притискање на краевите на ноктарчето доаѓа до спојување на сечивата кои отсекуваат дел од површината на ноктот.

                                               

Стригил

Стригил - мала свиткана метална алатка користена во Стара Грција и Рим за стругање на нечистотии и пот од телото, во времето пред измислувањето на сапунот. Најпрвин на кожата се нанесувало миризливо масло, а потоа истото се стругало заедно со неч ...

                                               

Тоалетна хартија

Тоалетната хартија е вид мек хартиен производ што се користи за одржување на личната хигиена кај луѓето, после дефекацијата или уринирањето. Исто така, таа може да се користи и за други цели, како што е апсорбирањето дамки. Тоалетната хартија се ...

                                               

Чепкалка за заби

Чепкалка за заби е парче пластика или дрво кое се користи за остранување на остатоци помеѓу забите, обично по јадење. Има еден или два остри краја кои се вметнуваат меѓу забите. Незаменливоста и потребата од чепкалки е очигледна од фактот што чеп ...

                                               

Земјоделството во Македонија

Земјоделство - стопанска дејност во Македонија која учествува со 11% во вкупниот БДП на земјата. Вкупните земјоделски површини сочинуваат 1 ⁄ 2 од територијата на Македонија, при што 1 ⁄ 4 се обработливи, а 1 ⁄ 4 се пасишта или во бројки вкупната ...

                                               

Волонтер (ботаника)

Во градинарството и агрономската терминологија, волонтер е растение кое расте самостојно, наместо да биде намерно засадено од земјоделец или градинар. Волонтерите често растат од семиња што лебдат на ветерот, паѓаат од птици или ненамерно се меша ...

                                               

Домашна овца

Овцата спаѓа во редот парнокопитни, и во семејството празнороги. Во светот постојат четириесетини раси на овци распространети низ целиот свет, освен на далечниот север. Голем број од овие раси произлегле од муфлонот. Ги има на ливадите и во прери ...

                                               

Зелка

Зелка е ливкасто зелено или виолетово двегодишно растение, растено како едногодишно растение за своите глави со густи листови. Има потекло од дивата зелка, Brassica oleracea, и е тесно поврзана со брокулата и карфиолот. Зелките генерално тежат од ...

                                               

Кровна градина

Кровна градина или покривна градина е градина која се наоѓа на покривот на една зграда. Луѓето одгледувале растенија врз објекти уште од античко време. Покрај нивната украсна улога, растенијата на покривите можат да служат како храна, контрола на ...

                                               

Овчарство

Овчарство - втора по значење сточарска гранка по говедарството која подразбира чување, одгледување и искористување на овци. Најповолни услови за развој на овчарството има во умерените и во суптропските предели, како и на високите планини на кои и ...

                                               

Сончоглед

Сончогледот е едногодишно растение од семејството на штитоцветните кое потекнува од Америка. Името му потекнува од големите цветови, чиј облик е слична на сонце, но и поради навиката да се врти кон сонцето во склад со неговото движење по небото.

                                               

Срп

Срп - закривена рачна земјоделска алатка која обично се користела за жнеење житни култури пред да биде измислена современата жетвена машинерија. Се состои од закривено сечило со кратка рачка. Внатрешноста на кривината е остра, така што при замавн ...