Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3
                                               

Земјоделство во Србија

Земјоделството во Србија - важен дел од економијата на земјата со годишен потенцијал од 12 милијарди евра во извозот. Вкупната површина на земјоделско земјиште надминува 6.12 милиони хектари. Земјоделското производство е најистакнато во северна С ...

                                               

Министерство за земјоделство (Русија)

Министерството за земјоделство на Руската Федерација е агенција на ниво на владата која има за задача да се грижи и да ги поддржува земјоделското производство, зачувување на почвата, рурален развој, регулација на земјоделскиот пазар и финансиска ...

                                               

Земјоделство во Албанија

Земјоделството во Албанија е сè уште значаен сектор во економијата на Албанија, што опфаќа 22.5% од БДП на земјата. Земјата се протега на 28.748 км2, од кои 24% е земјоделско земјиште, 36% шумско земјиште, 15% пасишта и ливади и 25% урбани област ...

                                               

Историја

Историја - поим што означува сознанија за минатото. Кога се користи како име за поле на студии, "историја" се однесува на изучување и објаснување на минатото на човечките општества. Поимот "историја" потекнува од грчкиот збор "ιστορία" или histor ...

                                               

Институт за национална историја

Институт за национална историја - државна научна установа основана со уредба на владата на НР Македонија од 22 јули 1948 година, со основна задача да ја проучува историјата на Македонија и македонскиот народ, на народностите и на етничките групи ...

                                               

Историја на книжевноста

Историја на книжевноста или историја на литературата го проследува развитокот на литературата и литературните процеси во контекст на цивилизацискиот развој на човештвото. Настојува да прибере што повеќе податоци за литературните состојби на опред ...

                                               

Историја на Евреите

Еврејската историја ја вклучува историјата на еврејскиот народ, вера и култура. Еврејската историја покрива период од речиси шест илјади години од времето кога била основана оваа религија.

                                               

Историја на Бутан

Историјата на Бутан може да се разгледа не неколку период, и најчесто се дели на рана бутанска историја, потоа историја од раниот среден век па сè до XX век и новата бутанска историја.

                                               

Економска историја

Оваа статија се однесува на академското поле на истражување. За историски настани погледнете Економска историја на светот, за промени во економските идеи погледнете Историја на економските теории. Економската историја претставува изучување на еко ...

                                               

Историја на САД

Ова е статија само за историјата на САД. За историјата на копното Америка, погл. Историја на Америка Историјата на САД се смета дека започнува кога луѓето преминале преку Беринговиот Проток во она што денес е Алјаска. Никој не е сигурен кога почн ...

                                               

Историја на Америка

Ова е статија за историјата на Америка. За историјата на Соединетите Држави, погл. Историја на САД Под поимот историја на Америка се подразбира историјата на Америка, односно заедничката историја на Северна и Јужна Америка, вклучувајќи ги Средна ...

                                               

Историја на исламот

Историја на исламот - историјата на исламот како религија и општествена установа. Според исламот, погрешно е да се каже дека историјата на Исламот во Арабија започнала со муслиманскиот пророк Мухамед во VII век. Според исламската вера и Светиот т ...

                                               

Историја на уметноста

Историјата на уметност се однесува на визуелната уметност која може да се дефинира како секоја активност или производ создадени од човекот во визуелна форма за естетски или комуникативни цели, изразувачки идеи, емоции или главно како поглед на св ...

                                               

Јазик

Како и со секој комплексен концепт што се засновува на консензус, јазикот е поим тежок за дефиниција. Тој се состои од репрезентации и некој вид на граматика. Многу јазици користат гестови, звуци, слики, или зборови, и групи на симболи, со цел за ...

                                               

Хебрејски јазик

Хебрејски јазик - семитски јазик, дел од подгрупата на канански јазици од поголемата група на северозападни семитски јазици. Јазикот е матичен и национален јазик на Израел и истиот го зборуваат околу 10 милиони луѓе во светот. Историски, за хебре ...

                                               

Латински јазик

Латинскиот јазик е стар индоевропски јазик кој се зборувал во Стариот Рим. Со римските освојувања јазикот се раширил низ целото Средоземје и голем дел од Европа. Постоел во два облика: класичен латински, за поезија и формална проза, и народен лат ...

                                               

Руски јазик

Рускиот е источнословенски јазик, од групата на словенски јазици од семејството на индоевропски јазици. Рускиот јазик е мајчин јазик на Русите, и национален јазик на Русија. Јазикот е службен и во Белорусија, Украина, Казахстан и Киргистан, а се ...

                                               

Македонски јазик

Македонски јазик - јужнословенски јазик, дел од групата на словенски јазици од јазичното семејство на индоевропски јазици. Македонскиот е службен и национален јазик во Македонија, а воедно е и официјално признат како регионален службен јазик во Г ...

                                               

Германски јазик

Германски јазик - јазик од групата на западни германски јазици кој има одредени сличности со англискиот и холандскиот јазик. Како мајчин јазик го зборуваат околу 100 милиони говорници и е еден од водечките светски јазици, како и прв јазик кој наш ...

                                               

Италијански јазик

Италијанскиот јазик кој припаѓа на романската јазична група го зборуваат околу 70 милиони луѓе, од кои најголемиот број живее во Италија, Сан Марино и јужна Швајцарија. Стандардниот италијански јазик е заснован на фирентинскиот дијалект и е нешто ...

                                               

Бугарски јазик

Оваа статија е за модерниот словенски јазик. За туркискиот јазик видете прабугарски јазик. Бугарскиот јазик спаѓа во источната група на јужнословенските јазици и е службениот јазик во Република Бугарија.

                                               

Шпански јазик

Шпански јазик или познат како кастиљски јазик - романски јазик од групата на ибероромански јазици. Јазикот се развил од неколку јазици и дијалекти кои се зборувале во централниот дел на Пиринејскиот Полуостров во IX век. Јазикот постепено се згол ...

                                               

Албански јазик

Албански јазик - јазик што го говорат приближно околу 6 милиони луѓе, првенствено во Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Македонија, но исто така и во некои други балкански држави, како и од емигрантски групи во Калабрија, Италија. Јазикот е еде ...

                                               

Старословенски јазик

Старословенскиот јазик или старомакедонски јазик е познат во лингвистиката како првиот пишан, забележан, засведочен словенски јазик, а тоа бил јазикот којшто го говореле македонските Словени во непосредната околина на Солун, во втората половина н ...

                                               

Арапски јазик

Арапскиот е семитски јазик. Поимот "арапски јазик" се користи за сите потомци на класичниот арапски јазик од 6 век. Овој поим ги опфаќа како говорните, така и пишаните дијалекти на јазикот. Јазикот се зборува на огромна површина, поточно од Средн ...

                                               

Култура

Култура - општо земено, се однесува на човековата активност; различните објаснувања на поимот "култура" се одраз на различните теории и критериуми на разбирање и оценување на човековата активност. Културата се зема традиционално како најстар чове ...

                                               

Вариска култура

За несродниот народ видете народ Вари. Вариската култура била култура која се развила пред Инките во регионот на Андите, поточно во јужниот дел од брегот на Перу во периодот од 500 до 900 година. Главниот град на оваа култура бил Вари и се наоѓал ...

                                               

Култура (издавачка куќа)

Во текот на работењето на издавачката куќа "Култура", директорската функција ја извршувале: Димитар Елимов Ана Ќовкарова Во различни периоди од работата на издавачката куќа, функцијата главен уредник ја извршувале: Глигор Стојковски Седиштето на ...

                                               

Хеленистичка култура

Со освојувањето на Александар III Македонски на Исток дошло до ширење на македонската и грчката култура кај тамошните поробени народи. Притоа македонската и грчката култура вршеле влијание врз културата на месното население, а и тие возвраќале со ...

                                               

Американска култура

Културата во САД потекнува од западната култура, која што има потекло или влијание од европската култура. Таа се развивала уште пред САД да стане земја со свои сопствени социјални и културни карактеристики како што се дијалектот, музиката, уметно ...

                                               

Англиска култура

Англиска култура - се однесува на карактеристичните културолошки норми на Англија и на Англичаните. Како резултат на доминантната позиција која Англија ја имала во рамките на Обединетото Кралство од аспект на населението, англиската култура најче ...

                                               

Дорсетска култура

Дорсетска култура - палео-ескимска култура, која траела од 500 п.н.е. до меѓу н.е. 1000 и 1500, што следувало пред Дорсет и му претходело на Инуит во Арктикот на Северна Америка. Именувана е по Кејп Дорсет во Нунавут, Канада, каде се пронајдени п ...

                                               

Римска култура

Римската култура еволуирала во текот на речиси 1200 годишната историја на таа цивилизација. Терминот се однесува на културата на Римската Република, а подоцна и на Римското Царство која ја опфаќала територијата на Мароко и долината на реката Еуфр ...

                                               

Руска култура

Руската култура е поврзана со земјата Русија, како и со етничките Руси кои живеат низ целиот свет. Руската култура има многу богата историја и истата може да се пофали со долгата традиција од аспект на уметноста, литературата, филозофијата, класи ...

                                               

Човек

Кончести Човек е вид на животно кое систематски е познато како Homo sapiens, и е единствениот преживеан член на родот Homo од двоножните примати во Hominidae, фамилијата на големи човеколики мајмуни. Сепак, во некои случаи, зборот "човек" се кори ...

                                               

Бедни луѓе

Бедни луѓе е роман на Фјодор Достоевски, првобитно издаден во 1846 година во "Петроградскиот зборник" на Н. А. Некрасов.

                                               

Обични луѓе

Обични Луѓе е третата хрватска теленовела или драмска серија, која со прикажување во Хрватска како и кај нас почна кон крајот на 2006 година. Оваа серија имаше огормен успех во Балканот. Серијата е сместена во Загреб во сегашно време, приказна за ...

                                               

Сите луѓе на кралот

Сите луѓе на кралот е американски драма филм од 1949 заснован на истоимената новела од Роберт Пен Ворен. Филмот е режиран од Роберт Росен, а во него глуми Бродрик Крафорд во улогата на Вили Старк.

                                               

Трговија со луѓе

Трговија со луѓе е начин на заведување, измамување, принудување или на поинаков начин преселување на луѓе од нивниот дом или држава, кои потоа се принудени да работат со или без ниско плаќање или под екстремно експлоатирачки услови. Начинот се см ...

                                               

Луѓе-сенки

Луѓе-сенки е име за паранормална појава, која доста луѓе ја виделе и опишале како темна сенка во облик на човек. Скептиците веруваат дека тоа е само вид на халуцинација. Истражувачот на паранормално Хајди Холис изјавил дека тоа е натприродна појава.

                                               

Густина на населеност

Густината на населението е мерка за населеност на единица површина, или волумен. Таа често се поврзува со живите организми. Во биологијата таа се користи да се означи густината на био-масата на определена географска зона, и најчесто се користи ко ...

                                               

Луѓе, птици и сеништа: Збирка раскази

Луѓе, птици и сеништа: Збирка раскази - збирка куси раскази од македонската писателка Жанета Станоевска, објавена во 2011 година, во издание на издавачката куќа "Темплум".

                                               

Луѓе, неизбројани

Луѓе, неизбројани е канадски документарен филм од 2011 година во режија на Арон Јегер. Ја раскажува приказната за културата и историјата на ромскиот народ во Европа, со посебен акцент на нивната тешка состојба за време на холокаустот. Филмот исто ...

                                               

Математика

Математика претставува логички строго изучување на теми, како: квантитет, структура, простор и промена. Исто така, математиката е збир од знаења кој претставува предмет на дедуктивно расудување, почнувајќи со аксиоми и дефиниции. Математиката се ...

                                               

Применета математика

За ефикасно решение за проблемот на движење на автомобил по одредена рута, потребна е алатка од комбинаторна оптимизација и целобројно програмирање. Применетата математика е гранка од математиката која се занимава со математички методи кои наоѓаа ...

                                               

Елементарна математика

Елементарната математика, според условната поделба на математиката, е дел од математиката којшто се состои од математички области што се изучуваат во основните и средните училишта. Најосновните од нив се: алгебра, аритметика и Евклидова геометриј ...

                                               

Ред (математика)

Ред - збир на математички објекти a i {\displaystyle a_{i}}, односно a 1 + a 2 +. + a n +. {\displaystyle a_{1}+a_{2}+.+a_{n}+.}. Објектите a 1, a 2., a n., {\displaystyle a_{1},a_{2}.,a_{n}.,} кои уште се нарекуваат членови на редот може да озна ...

                                               

Израз (математика)

Израз - поим во математиката кој означува конечен состав од знаци кој е добро сточен согласно правилата што важат во тој контекст. Математичките знаци може да означуваат бројки, променливи, операции, функции, децимали, групирање, и други аспекти ...

                                               

Член (математика)

Во елементарната математика, членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ од неколку броја или променливи, одделен од другите членови со знаците + или −. На пример, во 3 + 4 x + 5yzw 3, 4 x и 5 yzw се членови. друг пример ...

                                               

Матрица (математика)

Во математиката, под поимот матрица се подразбира правоаголната шема: A = _{m\times n}} која е составена од m ⋅ n {\displaystyle m\cdot n} елементи. Хоризонталните низи се нарекуваат редици на матрицата, додека вертикалните колони. Матрицата пого ...