Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 210
                                               

Хиперсфера

Хиперсфера или n -сфера – во геометријата генерализација на сфера во Евклидов простор од која било димензија. Еден од наједноставните примери е сфера од n -та димензија или n -сфера, поточно хиперплоштина на Евклидов простор R n + 1 {\displaystyl ...

                                               

Хипертироидизам

Хипертироидизам е заболување на штитната жлезда коешто настанува како последица на зголемена концентрација на хормоните што ги лачи штитната жлезда. Хипертиреозата е состојба на забрзан метаболизам и бара мирување на пациентот додека не настапи н ...

                                               

Хипокалемија

Хипокалемија е ниско ниво на калиум во крвниот серум. Умерено ниски нивоа на калиум вообичаено не предизвикуваат симптоми. Симптомите може да вклучуваат чувство на замор, грчеви во нозете, слабост и констипација. Ниското ниво на калиум исто така ...

                                               

Хипоксантин

Хипоксантинот е природен пурински дериват. Повремено се наоѓа како составен дел на нуклеинските киселини, каде што е присутен во антикодонот на тРНК во форма на неговиот нуклеозид инозин. Тој има тавтомер кој е познат како 6-хидроксипурин. Хипокс ...

                                               

Хиралност

Хиралност – во физиката и математиката особина на систем која не е еднаква со својот лик во огледало. Трансформација на симетрија која ги поврзува овие два системи е парност. Пример на хирален систем се лева и десна дланка. Поформално, хиралност ...

                                               

Хирзутизам

Хирзутизмот претставува изразена појава на влакна на разни делови од телото кај мажите и жените. Појавата на тврди и здебелени влакна терминални влакна вообичаено се јавува во пубертетот, кога доаѓа до поголема активност на половите жлезди при шт ...

                                               

Хиротонија

Хиротонија или ракополагање – посветување некого во духовен чин. Преку положување на раце на еден или повеќе епископи се посветуваат свештенослужители во соодветниот степен – ѓаконски, презвитерски или епископски. Хиротонија се нарекува чинот ког ...

                                               

Хиџаб

Терминот хиџаб се однесува на вел или шамија која ја носат некои жени со исламска вероисповед и на конзервативно облекување на жени во исламот воопшто. Буквално овој арапски збор се преведува како завеса или покривање. Шеријатот го дефинира овој ...

                                               

Хиџра

Хиџра - пребегнувањето на исламскиот пророк Мухамед и неговите следбеници од Мека до Медина во јуни 622 г.

                                               

Хордови

Хордатите односно хордовите животни се најсложено градени животински организми. Еден од нивните главни белези е присуството на хорда, расположена во внатрешноста на телото, грбно по целата телесна должина. Формирана е од особено сврзно ткиво, нар ...

                                               

Хромобелковина

Хромобелковините се сложени белковини чија простетична група е некој пигмент. Најраспространетите хромобелковини имаат простетична група која претставува обоено комплексно соединение на железото со порфиринот, кое се нарекува хем. Овие хромобелко ...

                                               

Хромодомен

Хромодоменот е белковински структурен домен од околу 40-50 аминокиселински остатоци, кој најчесто се среќава во белковините поврзани со ремоделирање и манипулација на хроматинот. Овој домен е високо сочуван кај растенијата и животните, а е застап ...

                                               

Хутба

Хутба е муслиманска проповед која ја врши имамот за време на петочните пладневни молитви во џамиите, како и за време на празниците. Лицето кое ја изложува хутбата се нарекува хатиб. Вообичаено хатиб е имамот, но понекогаш двете улоги може да бида ...

                                               

Царче

Царчето - една од најмалите птици во Македонија. Овој род припаѓа на сопственото семејство царчиња, во состав на песнопојните.

                                               

Телеостоми

Целоусните се клад на вилични рбетници каде спаѓаат четириношците, коскените риби и наполно изумрените бодликави ајкули. Најкарактеристично за оваа група е присуството на жабрени капаци и еден пар на дишни отвори - елементи неприсутни или видоизм ...

                                               

Циклоалкан

Циклоалканите се јаглеводороди со еден или повеќе јаглеродни прстени во својата молекула. Најпростите претставници од оваа класа органски соединенија се состојат од единечен, несупституиран јаглероден прстен, и образуваат хомолошки низи слични на ...

                                               

Циркониум

Циркониум - хемиски елемент со симбол Zr и атомски број 40. Името циркониум се зема од името на минералот циркон), најважниот извор на циркониум. Тоа е сјаен, сиво-бел, силен преоден метал кој многу наликува на хафиум и, во помала мера, на титани ...

                                               

Цитоза

При егзоцитоза како спротивен процес на ендоцитозата, вакуолата со одреден клеточен материјал се доближува до клеточната мембрана. Потоа преку фузија на мембраната од вакуолата со клеточчната мембрана, вакуолата се отвора кон надворешната средина ...

                                               

Цитозин

Цитозинот е една од четирите основни азотни бази кои влегуваат во составот на ДНК и РНК, заедно со аденинот, гванинот и тиминот. Цитозинот, како дериват на пиримидин, поседува хетероцикличен ароматски прстен, со два супституенти: еден на позиција ...

                                               

Цитозом

Цитозомите или микротелца се органели својствени за животинските и растителните клетки. Тие се субмикроскопски структури кои можат да имаат јајцевиден, сферен или друг неправилен облик со единечна мембрана и матрикс. Во матриксот на цитозомите че ...

                                               

Фреквенцметар

Честотомер или фреквенцметар - електронски мерен инструмент кој ја покажува фреквенцијата на периодичен електричен сигнал. Ова е уред за мерење на повторувањата во единица време вообичаено во секунда на целосен електромагнетен бран. Се користат р ...

                                               

Четириношци

Четириношците се рбетни животни со четири екстремитети. Во групата спаѓаат водоземците, влекачите, птиците и цицачите. Дури и змиите и другите безноги влекачи и водоземци по потекло се четириношци. Најраните четириношци еволуирале од резноперките ...

                                               

Четрсе

Четрсе – уникатен и вековен обичај во Штип, кој се практикува на верскиот празник "Свети 40 маченици" на 22 март. Впишан во списокот на нематеријално културно наследство на човештвото во 2013 година. Учесниците се собираат на улиците и плоштадите ...

                                               

Чичока

Чичока науч. Helianthus tuberosus, позната и како Топинамбур, или народски Репујка или Див компир - повекегодишно растеније кое се одгледувало како лек во Северна Америка кадешто Индијанците ја употребувале како лек. Во Англија е позната како Евр ...

                                               

Чурчхела

Чурчхела – традиционална грузиска деликатес. Главни состојки се сок од свежо гмечено грозје, оревести плодови и брашно. На жица се нанижуваат бадем, орев, лешник, а понекогаш и суво грозје, а потоа се потопуваат во сок од грозје кој се згрутчува ...

                                               

Џигерници

Во одделот на џигерници или црнодробни мовови влегуваат две морфолошки групи на растенија: листостеблени и талусни. Талусниот тип на џигерници се најпримитивните рецентни вистински растенија. Тие најчесто растат на влажни карпи или почва и на зас ...

                                               

Шаперон (белковина)

Во молекуларната биологија, молекуларни шаперони се белковини кои помагаат во склопувањето или расклопувањето на други макромолекуларни структури, како на пример други белковински молекули. Пред сѐ, шапероните служат во процесот на склопувањето н ...

                                               

Шехзаде

Шехзаде - турска форма на персиската титула Шахзаде и се однесува на машките потомци на отоманската фамилја по машка линија. Оваа титула е еквивалентна на "принц по крв" во англискиот двор.

                                               

Шизофонија

Шизофонија - израз смислен од Р. Мареј Шафер за да го опише расцепувањето на првичниот звук и неговото електроакустично пресоздавање. Овој концепт потекнува од пронајдокот на електроакустичната опрема за пренос на звук, што значело дека секој зву ...

                                               

Шикигами

Шикигами е терминот што се корсти за суштества од Јапонскиот фолклор. Се сметаат за некој вид на ками, претставени како мали духови. Верувањето за шикигами потекнува од Онмјоодоо учењето.

                                               

Шинигами

Шинигами се богови или натприродни духови што го канат човека во смрт во некои аспекти од Јапонската религија и култура. Шинигамите се опишани како чудовишта, помошници, и темни суштества. Шинигами се користени во приказните и религиите во Јапонс ...

                                               

Шириме

Шириме - чуден јоокаи што има око на местото на неговиот анус. Тесно е поврзано со ноппера-боу суштествата, бидејќи и тие и шириме немаат никакви фацијални особини.

                                               

Ширјоо

Класичната книжевност и фолклорните записи оставиле многу спомнувања за ширјоо, и тие имаат различни однесувања. Според јапонскиот речник "Кооџиен", тие се сметале за онрјоо "одмаздољубиви духови" кои ги опседнувале луѓето и им фрлале "татари" кл ...

                                               

Кнепфле

Шпецле или кнепфле - вид на тестенини направени со свежи јајца кои можат да се најдат во кујните на јужна Германија и Австрија, Швајцарија, Унгарија, Алзас, Мозел и Јужен Тирол.

                                               

Шчи

Шчи – руска супа од расол. Настанала пред повеќе од илјада години, а рецептот се менувал во текот на историјата. Тоа било храна и на богатите и на сиромашните сè до денес. Тоа е едно од најпознатите руски јадења, а се јаде и во други земји на Ист ...

                                               

Eлипсометрија

Елипсометријата е оптичка техника за испитување на диелектричните својства на тенки филмови. Елипсометријата ја мери промената на поларизацијата при рефлексија или трансмисија и ја споредува со модел. Може да се користи за карактеризирање на сост ...

                                               

Југоносталгија

Југоносталгија е неистражен психолошки и културен феномен кој се случува меѓу граѓаните на бившата Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Иако неговите антрополошки и социолошки аспекти не се јасно признаени, терминот и поврзаниот епит ...

                                               

Волтметар

Волтметар - електричен мерен инструмент наменет за одредување на големината на електричниот напон во волти или во помали и поголеми единици. Според принципот на работа може да се поделат на аналогни и дигитални.

                                               

Галванометар

Галванометар - модел на аналоген амперметар за мерење на мали струи. Се состои од намотка сместена меѓу половите на перманентен магнет. Отчитувањето на величината се врши со стрелка која овозможува директно читање на поместувањето од градуирана с ...

                                               

Лебдечка даска

Лебдечка даска, лебдачка или ховерборд е даска за личен превоз која личи на скејтборд без тркалца во фантастиката, иако може да има други облици во вистинскиот живот.

                                               

Мотел

Мотел – хотел покрај автопат со паркинг, наменет за прифаќање на тие што патуваат со моторни возила. Зборот е американска кованица од зборовите мотор + хотел. Разликата меѓу хотелите и мотелите е тоа што хотелите се изградени во центрите на градо ...

                                               

Фолксономија

Фолксономијата е систем на класификација изведен од практиката и постапките на заедничко создавање на и раководење со ознаки за прибележување и категоризација на содржините. Оваа практика се нарекува и соработно означување, друштвена класификациј ...

                                               

Ага

Ага - назив кој во Османлиското Царство се користел за заповедник во турската платеничка војска или земјопоседник, имотен граѓанин, господар. Подоцна, особено во XIX век, "ага" станал назив за угледни господа кои главно биле школувани или пак заз ...

                                               

Ајвар

Ајвар - посебен вид на салата, направена од црвени пиперки. Ајварот е еден од највкусните специјалитети и најголемите тајни на балканската кујна, и води потекло од Македонија. Ајварот се припрема на традиционален начин на отворен простор - пиперк ...

                                               

Ајдутство

Ајдутството претставува најстара и најдолготрајна форма на вооружен отпор против турското ропство, кој се појавил во 16 век. Ајдути станувале најчесто смелите луѓе, најчесто селаните. Биле организирани во ајдутски дружини на чело со војвода, арам ...

                                               

Алва

Алва - вид слатко, кое постои во повеќе варијанти низ Блискиот Исток, Јужна Азија, Средна Азија, Западна Азија, Кавказот, Северна Африка, Балканот, Средна Европа, Источна Европа, Малта и низ еврејската дијаспора. Идентични слатки постојат и во др ...

                                               

Ан

Ан или конак - вид гостилница и преноќиште од османлиско време за патниците и нивните каравани. Овие згради имаат штала за коњ, внатрешен двор, соби за патниците, гостилница и простории за анџијата.

                                               

Анасон

Анасон познат уште и како аниш, анасон и анис, е едногодишна, зелјеста билка која расте од 0.5 до 1 метар во височина. Расте во областите околу Средоземјето.

                                               

Анасонка

Анасонка - ракија зачинета со анасон. Анасонката се подготвува како која било ракија со што во текот на варењето дестилацијата во казанот со комината се додава анасон. Количината анасон која се додава е според личен вкус. Се пие изладен, без лед, ...

                                               

Ашуре

Зборото "ашуре" доаѓа од арапскиот збор ашура арапски: عاشوراء Āshūrā’ кој значи десетти. Во турската традиција, ова јадење најмногу се прави во десеттиот или после десеттиот месец од исламскиот месечев календар.