Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 197
                                               

Централна гранична теорема

Во теоретските и емпириските статистички истражувања во многу случаи не го знаеме обликот на основната маса, или тој значајно отстапува од нормалниот распоред. Но сепак користејќи ги резултатите на централната гранична теорема, можеме да го одред ...

                                               

Филателија

Филателијата претставува собирање и проучување на поштенските марки и важи за едно од најпопуларните хобија во светот. Поштенската марка, како амбасадор на земјата-издавач, овозможува поглед во културата на земјата, нејзиното уметничко и историск ...

                                               

Ловренц Кошир

Ловренц Кошир бил австриски службеник кој работел во Љубљана. Тој, заедно со Роланд Хил и Џејмс Чалмерс, се смета за дизајнер на поштенски марки. Тој ја претставил својата идеја во 1835 година, пет години пред првата поштенска марка во Англија, н ...

                                               

Поштенска марка

Поштенска марка е начин на евидентирање на претплатата за поштенските услуги. Обично, тоа е мал книжен правоаголник залепен на коверт за писмо. Поштенската марка потврдува дека праќачот на писмото во потполност или делумно ја платил цената на пош ...

                                               

Византиски мерни единици

Византиски мерни единици - мерни единици кои се користеле во Византија и претставувале мешавина од старогрчките, старомакедонските и римските единици. Сè до доаѓањето на Јустинијан I 527–565, секоја област од царството користела свои мерки, без д ...

                                               

Фунта (единица)

Фунта - мерна единица за маса што денес се користи во империјалниот и американскиот систем, а во минатото во голем дел од Европа. Денес е најзастапена фунтата "авоардипоа", законски еднаква на 0.453 592 37 килограми Во Македонија оваа мерка има м ...

                                               

Камбанарија Свети Марко (Венеција)

Камбанаријата пред базиликата Свети Марко е еден од најголемите симболи на градот Венеција, Италија. Тој се наоѓа на истоимениот плоштад до истоимената катедрала. Објектот е висок 98.6 метри, и од овој тип е еден од најголемите во земјата. Квадра ...

                                               

Дијаспора

Дијаспора означува дел од население од одреден регион или држава кое е расфрлено на други места. Зборот потекнува од грчкиот глагол διασπείρω, кој означува "се растерува" или "раширува". Првично, дијаспора се однесувало на недоброволното протерув ...

                                               

Колосеум

Колосеум, изворно наречен "Флавиев амфитеатар", е најголемиот амфитеатар во Рим и во светот. Колосеумот бил изграден од царот Тит Флавиј Веспазијан кој го започнал во 72 г.н.е., а неговиот син царот Тит Флавиј Сабин Веспазијан го завршил во 80 г. ...

                                               

Мачу Пикчу

Мачу Пикчу – "стара планина") е претколумбовски град на Инките кој се наоѓа на 2430 метри надморска височина на Андите во Перу. Градот, а денес археолошко наоѓалиште, се наоѓа на планински венец над долината Урубамба во Перу, каде тече реката Уру ...

                                               

Петра

Петра е напуштен древен град во денешен Јордан. Се наоѓа на планинска долина на источниот дел во Види Араба, во која се преклопуваат патиштата кон Газа на запад, Бостра и Дамаск на север, Ејлат на Црвено море и Персискиот Залив од другата страна ...

                                               

Статуа на Исус Христос Искупителот

Статуата на Исус Христос е скулптура која се наоѓа на ридот Корковадо покрај Рио де Жанеиро во Бразил. Статуата се наоѓа на 709 метри надморска височина и е висока 38 метри. Камен темелникот е поставен на 4 април 1922 година, а официјалната градб ...

                                               

Таџ Махал

Таџ Махал е градена помеѓу 1631 и 1654 година со помош на 22 000 работници, по чие изградување, државата паднала во голема криза. Царот Шах Џахан го наредил неговото градење за својата жена Арџуманд Бано Бегум која е попозната како Мумтаз Махал к ...

                                               

Акадски јазик

Акадскиот јазик бил семитски јазик кој се зборувал во древна Месопотамија, особено од асирците и вавилонците. Ова е најраниот семитски јазик, кој користел клинесто писмо кое води потекло од сумерскиот јазик, кој е несроден изолиран јазик. Името н ...

                                               

Асирија

Асирија или Асирското царство настанало од градот Ашур на реката Тигар, на просторот на северна Месопотамија. Во 2400. година п.н.е. царството било значаен трговски центар, кој во 2000. година п.н.е. прераснал во центар на големото царство. Во 19 ...

                                               

Асирски геноцид

Асирскиот геноцид се однесува на колењето на асирското население во рамките на Османлиското Царство во периодот од 1890-тите до Првата светска војна и како таков се случил истовремено со Ерменскиот геноцид и Грчкиот геноцид. Овие три групи на хри ...

                                               

Асирци

Асирците се етничка група која води потекло од денешните територии на Ирак, Иран, Турција и Сирија, но голем дел од нив веќе има мигрирано во Кавказ, Северна Америка и Западна Европа во последните неколку века. Стотици илјади живеат во асирската ...

                                               

Асур

Асур - рушевина од градот од последната Ашуритско кралство. Остатоците од градот се сместени на западното крајбрежје на реката Тигар, северно од придружната река Мал заб, во денешен Ирак, попрецизно во ел-Ширкет во покраина Саладин). Градот бил н ...

                                               

Етеокритски јазик

Минојски јазик - јазикот кој се зборувал во древен Крит. Неговиот однос со грчкиот е непознат, а бил зборуван во периодот на минојската цивилизација, пред истата да биде заменета со цивилизацијата од копнениот дел микенската. Иако се направени на ...

                                               

Минојска уметност

Минојска Уметност Минојската уметност почнала да се развива околу 3000г. п.н.е., а својот врв го достигнала околу 1500г. п.н.е. на грчкиот остров Крит. Најпознати наоѓалишта се: Кносос, Фестос и Агиа Триада. Минојската цивилизација е една од најб ...

                                               

Вибија Сабина

Вибија Сабина била царица и жена на римскиот цар Адријан. Родена е во 86 како ќерка на Салонина Матидија, внука на царот Трајан и Луциј Вибиј Сабин, кој бил конзул. Вибија се омажила за Адријан, по барање на царицата Плотина, за тој да може да го ...

                                               

Милена Хубшманова

Милена Хубшманова била чешка професорка по ромски студии на Карловиот универзитет во Прага. Таа била една од водечките експерти за, како и за ромскиот јазик. Таа основала академска програма за Ромите на Карловиот универзитет и активно се спротивс ...

                                               

Хорас Лант

Хорас Г. Лант (анг. Horace G. Lunt ; 1918- 11 август 2010 - американски славист и македонист, професор на универзитетот Харвард. Опишан е како "еден од најдобрите стручњаци во своето поле". Лант ја напишал првата граматика на македонскиот јазик н ...

                                               

Аблатив

Аблативот, кратенка абл, е падеж кој се користи, општо гледано, за да се искаже движење од нешто. Сепак, значењето кое аблативот го означува варира од јазик до јазик. Зборот "аблатив" потекнува од латинскиот "ablatus", кое е перфектен пасивен пар ...

                                               

Агенс (граматика)

Граматичкиот агенс, или познат како причинител или агент, е поим во семантиката со кој се опфаќа причината или причинителот на дејството. Агенс може да е и поим со кој се опфаќа тематската улога.

                                               

Азбука

Азбука е стандардизиран сет на букви или знаци што ги користи еден стандарден јазик. Сетот ги претставува во поголем процент фонемите што се наоѓаат во еден јазик. Покрај ваквите стандардни азбуки постојат и слоговни азбуки каде секој знак претст ...

                                               

Акање

Акање е фонолошки феномен кај словенските јазици каде луѓето наместо буквата "о" ја изговараат буката "а". Типичен пример за акањето се рускиот и белорускиот јазик. Кај рускиот јазик акањето е присутно во фонолошка форма, но не и во правописна. К ...

                                               

Акузатив

Акузативот, кртенка аку, е падеж кој се користи да се изначи директниот предмет на преоден глагол. Акузативот вообичаено е именка врз која нешто се направило, и најчесто поврзано со номинативот. Синтаксната функција на акузативот е да се означи п ...

                                               

Алатив

Алативот е граматички падеж и е еден вид локатив кој се користи во неколку јазици. Поимот алатив, општо гледано, се користи за падежот латив со кој е сличен.

                                               

Анализа на дискурс

Анализата на дискурсот, или позната како анализа на говорот или дискурсивна анализа, е поим со кој се опфаќаат разновидни пристапи за анализа на пишаната, говорната и знаковната анализa на јазикот. Предметите на истражувањето на дискурсивната ана ...

                                               

Англиски хоноративи

Во англискиот јазик, хоноративот е нешто кое се придодава на име, но не се користи на друго место. Примери: Mr, Sir, Mrs, Dr, Master. Ова не е исто што и титула или функција која може да се јави без името на лицето, на пр. the President, the Earl ...

                                               

Антрополошка лингвистика

Антрополошката лингвистика - гранка на лингвистиката која го проучува односот на јазикот со културата и односот меѓу човековата биологија, когницијата и јазикот. Ова е слично со лингвистичката антропологија, која пак е гранка на антропологијата к ...

                                               

Аорист

Аористот е глаголски облик кој се јавува во многу индоевропски јазици. Како посебна форма на глаголот и македонскиот го наследил од прасловенскиот јазик. Праиндоевропскиот аорист најверојатно бил само глаголски вид, а не глаголско време. Како и д ...

                                               

Афикс

Афикс е морфема која се додава на зборот или коренот на зборот за да се создаде нова лексична единица. Морфемите се делат на две групи: формообразувачки и зборообразувачки. Според начин на сврзување на морфемите со зборовите, афиксите може да се ...

                                               

Безвременски јазик

Безвременски јазик е поим во лингвистиката со кој се опфаќаат јазиците кои немаат граматичка категорија време. Овие јазици имаат време во семантичка смисла, но не користат морфолошки средства за да го означат истото. Временските јазици, како што ...

                                               

Белоруска граматика

Белоруската граматика е поим со кој се опфаќаат граматичките правила според кои функционира белорускиот јазик. Современата белоруска граматика била стандардизирана во 1959 година, но првите обиди за стандардизација на јазикот потекнуваат од 1918 ...

                                               

Варваризми

Варваризми се зборови или зборовни конструкции кои не се во согласност со нормите на даден стандарден јазик. Со други зборови, варваризмите се сметаат како отстапување од усвоените современите граматички или стилистички правила, на пример: мистер ...

                                               

Вокатив

Вокативот е падеж што се користи за именки што објаснуваат лица на кои се однесува значењето на именката или самата именка ја објаснува истата. Вокативниот израз директно посочува кон некое лице а додека не го објанува или посочува говорителот. И ...

                                               

Германска граматика

Препозициите во германскиот јазик може да бидат тешки за совладување. Причина за тоа е што препозициите се создадени да и дадат насока, локација, интензивност итн. на реченицата. Начинот на кој говорителот на македонскиот јазик ќе укаже може да б ...

                                               

Глаголски вид

Во лингвистиката, под глаголски вид или аспект на глаголот се подразбира формалното својство на глаголот коешто ја означува трајноста на дејството, односно неговото течење низ времето. Ова својство е најопшто, секако, различно од глаголското врем ...

                                               

Граматика

Граматика - јазичен поим со кој се опфаќаат структурните правила со кои се добиваат дел-реченици, реченици, фрази или зборови кај било кој даден јазик. Овој поим се однесува и за науката која ги проучува таквите правила и таа ги опфаќа морфологиј ...

                                               

Графемика

На почетокот од развојот на оваа јазична дисциплина, Игнас Гелб го создал терминот граматологија, но подоцна името било променето во графологија за да одговара со зборот фонологија, но сепак името се користи за квазинаучни тези. Понатака, некои г ...

                                               

Графетика

Графетиката - дисциплина на лингвистиката која се занимава со анализа на физичките својства на формите кои се користат за пишување. Графетиката е етична наука, што значи има надворешна перспектива и не е сконцентрирана со некој поедин систем на п ...

                                               

Дел-реченица

Дел-реченица - најмала граматичка единица која може да изрази целосна препозиција. Во некои јазици дел-реченицата може да е составена од група зборови како што е на пример подмет и прирок, а во други јазици може да има отсуство на подметот т.е. к ...

                                               

Дисфикс

Дисфикс е еден вид морфема која се манифестира со отстранување на делови од коренот на зборот. Најчесто отстранетиот дел е на крајот на коренот на зборот, но може и други делови да бидат одземени. Дисфиксот може да се семта како еден вид антиафик ...

                                               

Ергатив

Во вакви јазици, ергативот е најчесто означен, а апсолутивот не е означен. Според новите истражувања од ова поле, се тврди дека ергативот го означува вршителот на дејството на глаголот. Во гренландскиот јазик ергативот се користи да се означи под ...

                                               

Етнолингвистика

Етнолингвистика, понекогаш именувана и како културна лингвистика, е поле на лингвистиката кое се занимава со проучување на односот меѓу јазикот и културата, и начинот на кој различни етнички групи го гледаат светот. Ова е комбинација на етнолигиј ...

                                               

Животност (граматика)

Животноста е граматичка и/или семантичка категорија на именките која се заснова врз природата на нештата, односно дали тие се живи или не. Животноста може да има различни ефекти врз граматиката на еден јазик, како што е изборот на заменки, настав ...

                                               

Загрозен јазик

Загрозен јазик е јазик на кој му прети опасност да биде сосема изумрен или да не се користи за секојдневна комуникација. Вкупниот број на јазици во светот е непознат. Проценките варираат во зависност од тоа кои фактори влијаат врз истите. Мајкл К ...

                                               

Заменка

Заменките сочинуваат една од неменливите зборовни групи. Заменките се зборови кои ги заменуваат именките или именските фрази. Зборот кој заменката го заменила се нарекува претходник. За подобро илустрирање на функцијата на заменките е земена след ...