Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 194
                                               

Узипети

Узипетите биле келтски или германски народ. Според Јулиј Цезар во неговите Коментари за Галската војна, Узипетите и Тенктерите, постојано напаѓани од Свевите, побегнале на територијата на Менапите. Тие се споменати во Географијата на Птоломеј и о ...

                                               

Хамави

Хамавите биле германско племе од доцниот антички период и раниот среден век. Тие прво се појавиле под ова име во 1 век во книгата Германија на Тацит како германско племе кое, во поголемиот дел на нивната историја, живееле должсеверниот брег на до ...

                                               

Хати (Германи)

Хатите биле древно германско племе чија татковина била близу горното течение на Везер. Тие се населиле во централниот и северен Хесен и јужниот дел на Долна Саксонија, и во долините и планините Едер, Фулда и регионите околу реката Везер. Според Т ...

                                               

Алемани

Алеманите - западни германски племиња кои за првпат се споменати од страна на древниот римски историчар Дион Касиј во 213 година. Се смета дека тие потекнуваат од обединувањето на различните германски племиња и Свебите во регионот на реките Рајна ...

                                               

Арминиј

Арминиј или Херман, бил поглавар на германското племе Херуски, кои победиле три Римски легии во Битката кај Тевтобуршката шума.

                                               

Битка кај Толбијак

Битката кај Толбијак се случила во Цилпих, кој порано се нарекувал Толбијак, град во поранешна Галија, близу до Келн. Во оваа битка Клодовик, крал на Франките, ги победил Алеманите, некаде кај средниот тек на Рајна. Историчарите, следејќи го Григ ...

                                               

Визиготско Кралство

Визиготско Кралство - држава која постоела на територијата на денешна југозападна Франција и Пиринејскиот Полуостров во периодот од 5 век до 8 век, и се смета дека е една од германските земји наследнички на Западното Римско Царство. Империјата би ...

                                               

Викинзи

Викинзите биле воинствени припадници на Норманите, страствени корисници на бродови, истражувачи и трговци. По потекло биле од Скандинавија, но помеѓу доцниот 8 и 11 век успешно напаѓале, освојувале и пљачкале места на бреговите на Британија, Фран ...

                                               

Меровинзи

Меровинзите биле салискофранкиска династија која владеела со Франките во регионот кој одговара на старата Галија од средината на 5-от век. Тие често војувале едни со други меѓу гранки во семејството. Во тек на последниот век на нивното владеење, ...

                                               

Франкија

Франките се германски народ, кој се состоел од неколку различни германски племиња. Тие се првото германско племе кое започнувало со населување на териториите во рамките на Римското Царство. Франките дошле на територијата на Римското Царство, од д ...

                                               

Фризиско Кралство

Фризиско Кралство или Голема Фризија - некогашна држава која се протегала на териториите на денешни Холандија и северна Германија, или поточно на територијата на Фризија. Државата е основана во 600 г. и се распаднала по Битката за Боарн во 734 г. ...

                                               

Евионити

Евионити се рана јудео-христијанска секта која постоела во околината на Јудеја и Палестина во периодот од 1 век до 4 век, односно во времето на т.н. рано христијанство. Со цел да се објаснат ставовите и историјата на Евионитите научниците се обид ...

                                               

Кнанаја

Кнанаја или Кнанајнски Христијани е термин со кој се именуваат еврејските христијани од Керала, Индија. Тие припаѓаат на заедницата Насрани, која е дел на сириската христијанска традиција од Керала.

                                               

Историја на Евреите во Солун

Историјата на Евреите во Солун се протега две илјади години наназад, со доаѓањето на Евреите познати како Романиоти. Градот Солун бил дом на голема еврејска заедница, во најголем дел со потекло од Сефардите, до средина на Втората светска војна. О ...

                                               

Македонска социјалистичка група

Македонска социјалистичка група, Македонско-одринска социјалдемократска група или Македонски револуционерен социјалдемократски сојуз е регионална фракција на членовите на Бугарската работничка социјалдемократска партија, подоцна на Бугарската раб ...

                                               

Антички Македонци

Античките Македонци биле древен народ од индоевропско потекло населен на територијата на регионот Македонија, чие име е добиено по нив. Македонија била центар на Македонската Империја. Тие зборувале на свој македонски јазик, за кој не се знае мно ...

                                               

Етногенеза на македонскиот народ

Етногенезата на македонскиот народ е процесот на создавањето на денешниот лик на македонскиот народ кој се одвивал подолго време во историјата. Етногенезата на македонскиот народ започнува неколку века подонца од доаѓањето на Словените во Македон ...

                                               

Етнографија на вилаетите Адријанопол, Монастир и Салоника

"Етнографија на вилаетите Адријанопол, Монастир и Салоника" - статистика издадена на француски јазик во Цариград во 1878 г. како прилог на тамошниот весник "Курје д’Оријан", а подоцна и како посеба брошура. Книгата претставува статистички преглед ...

                                               

Македонска лига

Македонската лига - Пирин Планина е националноослободителна организација на македонската емиграција во Бугарија создадена по неуспешното Кресненско востание. Целта на организацијата е ослободување на Македонија од Отоманското Царство.

                                               

Македонска револуционерна организација

Македонска револуционерна организација - револуционерно-националноослободителна организација на македонскиот народ. Била основана од шестмина револуционери интелектуалци: Дамјан Груев, д-р Христо Татарчев, Петар Поп Арсов, Иван Хаџи Николов, Хрис ...

                                               

Македонска федеративна организација

Македонската федеративна организација, позната како Македонска федеративна револуционерна организација или Македонска емигрантска федеративна организација била политичка и револуционерна организација на македонската емиграција во Бугарија. Со Уст ...

                                               

Македонски женски сојуз

Македонскиот женски сојуз бил организација на жените бегалци од Македонија, формирана во Бугарија. Егзистирал во периодот помеѓу 1926 - 1934 година, одржувал контакти со ВМРО. По Деветнаесетомајскиот преврат од 1934 година, Женскиот сојуз бил заб ...

                                               

Македонско научно-литературно другарство во Санкт Петербург

Македонското научно-литературно другарство во Санкт Петербург официјално е конституирано на 28 октомври 1902 година со 19 потписници. При основањето го носи патронатот на свети Климент Охридски, а од 1903 г. на Кирил и Методиј. Кон крајот на 1905 ...

                                               

Македонско студенско друштво

Македонското студенско друштво - Дружба е асоцијација на македонските студенти и интелектуалци во Софија, Бугарија. Друштвото било формирано кон крајот на 1890 година од страна на македонските студенти во Софија. Негови по истакнати членови биле: ...

                                               

Македонско студентско друштво "Вардар"

Македонското студентско друштво "Вардар" е организација на студенти, бегалци од Македонија во Бугарија, наследник на Македонската студентска корпорација "Гоце Делчев". Организацијата била во блиски односи со Внатрешната македонска револуционерна ...

                                               

Македонците во Грчката граѓанска војна

По завршувањето на Втората светска војна политичко-општествената состојба во Грција била сложена поради недоразбирањата во грчката колициска влада и вмешувањето на западните сили во внатрешните грчки работи. По повлекувањето на германската армија ...

                                               

Мелничко востание

Мелничко востание, Мелничка авантура. Организатор на движење била македонската емигранска организација во Бугарија која во почетокот фигурирала под името Македонскиот комитет, односно Врховен македонско-одрински комитет. Треба да се истакне дека ...

                                               

Младинска културно-просветна организација "Тодор Александров"

Младинска културно-просветна организација "Тодор Александров" - македонска младинска културно-просветна организација, основана во 1925 година, една година по убиството на Тодор Александров, со одлука на ЦК на ВМРО. Примарна одговорност на организ ...

                                               

Народноослободителен фронт

Народноослободителен фронт - политичка и воена организација на Македонците од Егејска Македонија. Организацијата е активна во периодот 1945-1949, односно непосредно пред и за време на Граѓанската војна во Грција.

                                               

Обединета Македонија

Обединета Македонија - концепт за македонско национално единство во рамките на една држава и враќање на териториите на Македонија раздадени на соседните држави со Букурешкиот договор од 1913. Поимот е во употреба уште од раните 1900-ти, како сам ...

                                               

Односи меѓу ТМОРО И ВМК

Односите меѓу Македонската револуционерна организација и Врховниот македонски комитет имале своевиден колорит и влијание врз севкупниот развој на ослободителното движење во Македонија. По формирањето на Македонскиот комитет во Софија, МРО со вним ...

                                               

Отпор на Македонците кон туѓите пропаганди

Отпорот на Македонците кон туѓите пропаганди се изразувал преку училишни бунтови, барања за воведување на македонскиот јазик во наставата, барања за обнова на Охридската архиепископија, создавање на разни друштва и асоцијации за организирано спро ...

                                               

Сојуз на македонските емигрантски организации

Сојузот на македонските емигрантски организации бил една од најголемите раководни организации на македонската емиграција во Бугарија меѓу двете светски војни. Неговите друштва се познати како македонски културно-просветни и добротворни братство. ...

                                               

Сојуз на македонските младински организации

Сојузот на македонските младински организации бил главна организација на младите македонски бегалци од Македонија, населени во Бугарија. Организацијата е во блиски односи со Внатрешната македонска револуционерна организација, како и со Македонско ...

                                               

Список на македонските добротворни братства во Бугарија

1. Битолско благотворително дружество 2. Благотворително братство во село Надежда 3. Благотворително братство во село Сливница 4. Велешко благотворително братство 5. Воденско благотворително братство 6. Галичко - Реканско благотворително братство ...

                                               

Стамболовштината во Македонија и нејзините претставници

Стамболовштината во Македонија и нејзините претставници е брошура напишана по барање на Централниот комитет на МРО. Одлуката за нејзино создавање е донесена за време на Јануарската средба и притоа македонскиот нациналноослободителен деец Петар По ...

                                               

Таен македонски комитет

Тајниот македонски комитет е асоцијација на македонските студенти и интелектулаци во Софија, целата на нивното делување била борбата против странските пропаганди во Македонија, првенствено против бугарската. Меѓу овие дејци има влијание на странс ...

                                               

Тајна ослободителна македонска организација

Тајна ослободителна македонска организација - македонска организација основана на 20 јануари 1945 година по иницијатива на Вангел Ајановски-Оче, кој бил и нејзин раководител. Во раководството на организацијата влегувале: Марика Самаренова, Ристо ...

                                               

Тајна полиција на МРО

Тајната полиција на МРО е составен дел од структурата на Организацијата. При секој селски, околиски и окружен комитет постоела тајна полиција. Таа се состоела од две одделенија: Казнено одделение Истражно одделение

                                               

Тајна пошта на МРО

Тајната пошта на МРО е составен дел од структурите на организацијата. Секој селски, околиски и окружен комитет имал своја тајна пошта. Поштата на Македонската револуционерна организација преставувала таен систем за комуникација меѓу нејзините чле ...

                                               

Училиштен кружок во Солун

Училиштниот кружок во Солун е асоцијација на македонските ученици од Солунската машка гимназија Св. Кирил и Методиј. Овој кружок бил создаден од страна на Дамјан Груев во првата половина на 1894 година, целата на Груев е преку овој кружок да се а ...

                                               

Феудална анархија

Под поимот феудална анархија се подразбира слободата којашто си ја придавале во начинот на живеењето пашите и беговите коишто биле потчинети на султанот.

                                               

La Macédoine et sa Population Chrétienne

"La Macédoine et sa Population Chrétienne" - дело отпечетано на француски јазик во 1905 г. во Париз. Автор на книгата е поранешниот секретар на Бугарската егзархија Димитар Мишев, кој на неа се води под псевдонимот Бранков. Книгата претставува по ...

                                               

Бела Србија

Бела Србија или Бојка е назив за територијата во источна Германија, помеѓу реките Лаба и Заале, денес позната како Лужица. Во периодот на доцната Антика и раниот Среден век Бојка ја населувале словенски племиња наречени Бели Срби. Источно од Бела ...

                                               

Иранска теорија за потеклото на Србите

Оваа теорија претпоставува дека името -{Serboi}- било сарматско племе кое живеело во источна Европа, северно од Кавказот. Првите пишани споменувања за "сарматските Срби"можат да се пронајдат во 1. век, во делото на Плиниј Цецилија Секундуса "Позн ...

                                               

Косовски Срби

Косовски Срби или Косовци - староседелски и вториот по бројност народ во автономната покраина Косово и Метохија. Во XXII век столбовите на српската култура и религија на Кралство Србија беа поставени во Косово и Метохија. За да не настане конфлик ...

                                               

Српски национален идентитет

Србија е национална држава на Србите, кои се доминантна српска етничка група. Србите се исто така доминантни во Република Српска, ентитет на Босна и Херцеговина. Во XIX век, српскиот национален идентитет се манифестира, со свест за историјата и т ...

                                               

Теории за потеклото на Србите

Србите се јужнословенски народ, кој претежно живее во Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Според тврдењата на генетиката и антропологијата, Србите се потомци на словенските племиња и балканските староседелци Илири, Траки, итн). Меѓутоа, пост ...

                                               

Гомбоџаб Цибиков

Гомбоџаб Цибиков, бил руски истражувач на Тибет. Гомбоџаб Цибиков се родил во бурјатско семејство. Тој завршил ориенталните студии на Санкт-Петербургскиот државен универзитет во текот на 1899. година. Од 1899-1902 тој патувал во Тибет. Гомбоџаб Ц ...

                                               

Отоманско Царство

Отоманско Царство или Османлиско Царство, исто така од современите историчари позната и како Турска Империја, претставувала мултиетничка држава што постоела во периодот од 1299 до 1922 година, или вкупно 624 години како империјална монархија, или ...