Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191
                                               

Неоренесанса

Неоренесанса - истористички уметнички стил од првата третина од крајот на XIX век, а најмногу се одразил во архитектурата. Неоренесансата се темели врз основа на архитектурата на италијанската и француската ренесанса од XVI век, со дополнителни е ...

                                               

Османлиска архитектура

Османлиската архитектура е архитектура на која била создадена во времето на Османлиското Царство. Нејзиното време започнува во Бурса и Едрене во текот на 14 век и 15 век. Оваа архитектура е во голем степен наследник на архитектурата на селџуците, ...

                                               

Ренесансна архитектура

Ренесансна архитектура - период во историјата на архитектурата меѓу раниот XV и XVII век во различни региони на Европа, во која имало свесно заживување и развој на одредени елементи од грчката античка и римска мисла. Стилски, ренесансната архитек ...

                                               

Романска архитектура

Романска архитектура или романика - архитектонски стил кој се развил во средновековна Европа и се карактеризира со својот масовен квалитет, дебели ѕидови, кружни куполи, сводови и високи кули. Стилот се појавил на почетокот на XII век, а се разви ...

                                               

Старогрчка архитектура

Старогрчката архитектура е архитектонски стил кој се појавил во Стара Грција, истоивремено со развивањето на старогрчката култура, писмо, јазик и религија. Се појавила во 7 век п.н.е. а траела сè до 5 век п.н.е. на просториите на денешна Микена и ...

                                               

Староегипетска архитектура

Архитектурата во Стариот Египет претставува главен елемент на египетската цивилизација, која се смета за една од најзначајните цивилизации на стариот век, во продолжение на 3000 години. Самата египетска држава развила посебно државно уредување, р ...

                                               

Сумерска архитектура

Рамнината помеѓу реките Тигар и Еуфрат немала минерали и дрвја. Сумерските градби се план-конвексни глинени тули, без врзивен материјал како малтер или цемент. Бидејќи плано-конвексните тули се однесуваат нестабилно, на секои неколку реда тули су ...

                                               

Четири книги за архитектурата

Четири книги за архитектурата - архитектонско дело издадено во 1570 г., во четири тома, чиј автор е Андреја Паладио, кој е создавачот на правецот наречен паладијанска архитектура. "Четири книги за архитектурата" е трактат на тема архитектура. Тук ...

                                               

Чуригеризам

Чуригеризам, во помала мера, исто така се нарекува "Ултра Барок", и се однесува на шпанскиот барок стил на т.н скулпторски архитектонски орнамент кој се појавил како вид на штуко декорација Шпанија кон крајот на XVII век и се користел до околу 17 ...

                                               

Хералдика

Хералдика или грбословие - наука за грбовите која се занимава со правилата кои владеат при нивното дизајнирање, спојување, наследување, како и блазонирање на грбовите.

                                               

Блазонирање

Блазонирање претставува опис или читање на еден грб. Блазон е описот на грбот со техничка терминологија. Блазонот или описот е всушност најважниот дел од хералдиката. Тоа го претставува грбот, додека самиот цртеж е интерпретација на блазонот, одн ...

                                               

Венец (хералдика)

Во хералдиката, венецот претставува усукана текстилна лента обвиткана околу горниот дел на шлемот и челенката која има задача да го држи плаштот. Како и плаштот заштитото платно врз витешкиот шлем, венецот се јавува во две бои, најчесто истите ко ...

                                               

Гонфалон

Гонфалонот, гонфанон, гонфалоне - вид на хералдичко знаме и банер, исто така познат како салеби често посочена, ластовично опашесто, или со неколку украсни врвки, и виснат на пречник на ист начин како античкиот римски вексилум. Прво бил усвоен од ...

                                               

Гонфалониер

Гонфалониер - високопрестижна комунална функција средновековна и ренесансна Италија, особено во Фиренца. Името доаѓа од поимот "гонфалон" - знамето на комуната. Во Фиренца тој бил еден од деветте граѓани избрани со ждрепка секои два месеци, кои ј ...

                                               

Грб

Грб е специјална фигура, симболичко обликување, белег или амблем. Тоа е наследен, непроменет, постојан знак, составен според правилата на хералдиката, којшто служи за разликување на одделно лице, род, општество, институција, град, област, народ, ...

                                               

Грбовите на Македонија (книга)

"Грбовите на Македонија", напишана од Александар Матковски, претставува првото вистинско македонско хералдичко дело. Печатено е во Скопје во 1970 година. Во него, на 219 страници, се дадени сите историски податоци за сите грбови на Македонија, по ...

                                               

Грбоносец

Грбоносецот или армигер е лице кое има право на извесен грб. За таквото лице се вели дека е грбоносно. Во минатото ова лице било носач на оклопот или штитоносец во служба на витез, но истото носело и свој посебен грб. Поимот "грбоносец" "армигер" ...

                                               

Здружување (хералдика)

Здружување - практиката во хералдиката на присоединување на два грба во еден штит, како би се формирал нов комбиниран грб. Ова се прави со т.н. пресекување на штитот на половина, и поставување на составните грбови во половините. Здружувањето во х ...

                                               

Значка (хералдика)

Значка - амблем или лично обележје во хералдиката кое означува припадност кон или сопственост на некој поединец или семејство. Физичките значки биле честа појава во средниот век, особено во Англија. Тие биле изработени од метал и се носеле на обл ...

                                               

Каденција (хералдика)

Каденција - диференцирање на грбовите за помладите наследници на грбоносецот. Во хералдичките традиции каде грбовите се исклучиво лични, каде еден грб може да биде истовремено грб само на еден човек, тогаш неговите синови користат диференцирани г ...

                                               

Македонско хералдичко здружение

Македонско хералдичко здружение - единствено стручно тело од областа на хералдиката, вексилологијата, фалеристиката, шивалристиката и нобиларни прашања во Македонија. Здружението е основано на 2 јули 2003 година во Скопје и по 15 години постоење ...

                                               

Плашт (хералдика)

Плашт - хералдички елемент на грбот во облик на наметка прикачена за шлемот над штитот. Таа игра улога на позадина на штитот. Нацртана на хартија, ова е приказ на заштитното платно кое витезите го носеле зад шлемовите за да го заштитат металот од ...

                                               

Подножје (хералдика)

Подножје или основа - елемент на грбот во хералдиката кој лежи под штитот и обично има облик на карпи, тревесто ритче или поинакво природно тло на кое се застанати штитодржачите. Постои разлика помеѓу вистинските подножја и други предмети или мот ...

                                               

Социјалистичка хералдика

Социјалистичка хералдија, исто така позната како комунистичка хералдика, е поим со кој се опфаќа стилот на дизајнирање на грбови според социјалистичката идеологија. Овие грбови се усвојуваат од комунистички држави. Иако се именуваат како "грбови" ...

                                               

Портал: Хералдика/Избрана статија

Во хералдиката, држачи се фигури кои обично стојат од обете страни на штитот и се прикажани како го држат. Овие фигури можат да бидат вистински или измислени животни, луѓе, а во ретки салучаи растенија и предмети. Тие честопати имаат локално знач ...

                                               

Челенка (хералдика)

Челенката во хералдиката е елемент на грбот на врвот на круната и има декоративен карактер. Историски гледанo е единствениот елемент на грбот кој е употребуван на витешките турнири ако украс на шлемовите. Челенката е моделирана во полукруг и спое ...

                                               

Шар

Шар е топка на чиј врв се наоѓа крст, христијански симбол на авторитет кој се користел во средниот век, а може да се најде и денес на монети, иконографија и меѓу кралски симболи. Го симболизира христовото владеење над светот. Приказ на Христос ко ...

                                               

Шлем (хералдика)

Шлем - елемент на грбот кој стои над штитот и на себе има венец и челенка. Стилот на шлемот зависи од рангот и општествениот статус. Низ вековите се развиле три стилови на шлемови, во чекор со развојот на фактичките воени шлемови. Во извесни земј ...

                                               

Штит (хералдика)

Во хералдиката, штитот е претставува главен елемент на еден грб. Неговиот облик датира од средновековните штитови на витезите кои ги носеле во битка, па така тие се разликуваат од регион до регион. Бидејќи овој облик претставува воинствена алатка ...

                                               

Штитодржач

. Штитодржачи - хералдички фигури кои обично стојат од обете страни на штитот и се прикажани како го држат. Овие фигури можат да бидат вистински или измислени животни, луѓе, а во ретки салучаи растенија и предмети. Често тие имаат локално значење ...

                                               

Архиви на Друштвото на народите

Архивата на Друштвото на народите е збирка на историски записи и официјални документи на Друштвото на народите. Колекцијата е сместена во Канцеларијата на Обединетите нации во Женева, каде што управува со одделот за институционална меморија на Би ...

                                               

Декларација за независност на Азербејџан

Декларацијата за независност на Азербејџан - декларација за независност на Азербејџанска Демократска Република од Руското Царство. Азербејџан прогласил независност во Тифлис на 28 мај 1918 година. Азербејџанската Демократска Република била основа ...

                                               

Каталонска декларација за независност

Каталонската декларација за независност е резолуција донесена од Парламентот на Каталонија на 27 октомври 2017 година со која е прогласена независност на шпанската автономна заедница Каталонија од Шпанија и создавање на независна Каталонска Репуб ...

                                               

Декларација за независност на Косово

Сообранието на Косово и Метохија на 17 февруари 2008. еднострано прогласи независност на автономната покраина Косово и Метохија од Република Србија. На вонредната свечана седница на парламентот, за Декларацијата за независност се гласале сите 109 ...

                                               

Константинова даровница

Константиновата даровница е фалсификуван царски декрет со која наводно царот Константин Велики ја предава власта во Рим и во западниот дел од Римското Царство на папата. Константиновиот дар се однесува на документот кој папите долго време го кори ...

                                               

Баскиски јазик

Баскиски јазик - изолиран јазик што го зборуваат Баските во Баскија во североисточна Шпанија и во југозападна Франција. Јазикот го зборуваат околу четвртина од Баските. Пред да се воведе во образовниот систем не бил зборуван во Алава, во западен ...

                                               

Еблански јазик

Ебланскиот јазик е мртов семитски јазик што се говорел во III милениум п.н.е., во древниот град Ебла, помеѓу Алеп и Хама во денешна западна Сирија. За јазикот сведочат околу 5.000 таблички напишани со клинесто писмо пронајдени во рушевините, во п ...

                                               

Ретски јазик

Ретскиот е исчезнат јазик кој се зборувал во стариот регион Ретија, на Источните Алпи. Јазикот се зборувал пред и за време на Римската Република. Јазикот е документиран преку мал број кратки натписи, кои се пронајдени во Северна Италија и Западна ...

                                               

Пракартвелски јазик

Пракартвелски јазик - хипотетичен заеднички предок на јужнокавкаските јазици кои се зборуваат во Кавказот. Овој предлог за заеднички предок на јужнокартвелските јазици е широкоприфатена теза меѓу јазичарите, кои пробале да го реконструираат јазик ...

                                               

Прамонголски јазик

Прамонголскиот е хипотетичен предок на современите монголски јазици. Овој јазик е сличен со средномонголскиот јазик, односно јазикот кој се зборувал од Џингис Хан и Монголската Империја. Повеќето карактеристики на современите монголски јазици мож ...

                                               

Праокеански јазик

Праокеански јазик - реконструиран јазик, предок на сите денешни океански јазици. Овој јазик бил предложен како предок на денешните океански јазици, особено по делата објавени од Ото Демпволф. Праокеанскиот бил австронезиски јазик, и самиот тој по ...

                                               

Праполинезиски јазик

Праполинезиски јазик - хипотетички јазик од кој се развиле денешните полинезиски јазици. Историската лингвистика го реконструирала јазикот со помош на споредбениот метод, слично како што се реконструирани праиндоевропскиот и прауралскиот јазик. О ...

                                               

Прасловенски јазик

Прасловенски јазик - прајазикот од којшто произлегуваат старословенскиот и подоцна сите други словенски јазици. Се зборувал пред 7 век. Прасловенскиот произлегол од хипотетичкиот праиндоевропскиот јазик. Прасловенскиот јазик не е документиран пис ...

                                               

Прединдоевропски јазици

Поимот прединдоевропски јазици се однесува на неколку некласифицирани јазици или група на јазици, постоеле во праисториска Европа и Јужна Азија пред да бидат поместени од народите кои зборуваат индоевропски јазици. За некои од нив се суди само по ...

                                               

Елимски јазик

Елимски јазик - исчезнат јазик кој се зборувал од Елимците во Западна Сицилија. Денес не е познато дали јазикот бил индоевропски. Ограничениот број на преживеани пишани сведоци го отежнува идентификувањето на неговиот сооднос со останатите тогашн ...

                                               

Иберски јазик

Иберскиот е исчезнат јазик кој, според старогрчките и римски сведоштва, се зборувал во источните и југоисточните предели на Пиринејскиот Полуостров. Старите Ибери може да се сметаат за месна култура која постоела меѓу VII и I век п.н.е. Иберскиот ...

                                               

Палеохиспански јазици

Палеохиспанските јазици е поим со кој се опфаќаат јазиците кои се зборувале на Пиринејскиот Полуостров пред подемот на Римското Царство. Со ова не се опфаќаат странски колонии на полуостровот, како што се старогрчките и феникиските на пример. Сит ...

                                               

Сводешов список на словенските јазици

Сводешовиот список на словенски јазици е метод за споредба на јазиците. Списокот бил создаден од јазичарот Морис Сводеш и се користи како алатка за изучување на еволуцијата на јазиците. Списокот е составен од 207 основни зборови кои можат да се п ...

                                               

Андалузиски арапски јазик

Андалузискиот арапски јазик шпански или маварски арапски јазик е јазик кој спаѓа во групата на семитски јазици и во подгрупата на арапски јазици. Овој јазик е мртов јазик и се зборувал во Андалузија ел-Андалус, Пиринејскиот Полуостров. Овој јазик ...

                                               

Готски јазик

Готски јазик - мртов источногермански јазик што бил зборуван од Готите. Најмногу е познат од кодексот Аргенетеус, копија на преводот на Библијата од IV век. Другите помали јазици на оваа група како што се бургунскиот и вандалскиот јазик се познат ...