Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 169
                                               

Еколошка информатика

Еколошка информатика, зелена ИКТ според Меѓународната федерација за светска и зелена ИКТ "ИФГИКТ", зелената ИТ или одржливоста на ИКТ, е изучување и практика на еколошки одржливи компјутери или ИТ. Целите на еколошката информатика се слични со он ...

                                               

Електричен автомобил

Електричен автомобил - е автомобил што се движи со помош на еден или повеќе електрични мотори, користејќи ја електричната енергија складирана во батерии или друг уред за складирање на енергија. Електромоторите овозможуваат моментален вртеж на еле ...

                                               

Одржлива индустрија

Најраното споменување на фразата "одржливи индустрии" се појави во 1990 година во приказна за една јапонска група што пошумува тропски шуми за да помогне во создавање на одржливи индустрии за локалното население. Наскоро, беше објавена студија по ...

                                               

Глобална седмица на целите

Глобална седмица на целите - годишен настан во септември, во траење од една седмица, за акција, свесност и одговорност за целите на одржливиот развој. Првпат е одржана во 2016 година. Временскиот период се совпаѓа со Генералното собрание на ООН " ...

                                               

Известување за одржливост

Известувањето за одржливост не е само натрупување на извештаи од собрани податоци, туку е метод за интернализирање и подобрување на посветеноста на организацијата за одржлив развој на начин што може да се демонстрира и на внатрешните и на надворе ...

                                               

Цели за одржлив развој

Цели за одржлив развој - група од 17 цели во врска со меѓународен развој во иднина. Целите биле утврдени од страна на Обединетите нации и се промовирани како "Глобални цели за одржлив развој". Тие ги замениле Милениумските развојни цели, чијшто в ...

                                               

Рециклирање

Рециклирање е преработка на користените материјали за добивање нови производи. Со овој процес се спречува губењето на материјали, намалувањето на потрошувачката на нови суровини, се намалува користењето на енергијата, се намалува загадувањето во ...

                                               

Рециклаторски музеј (Киев)

Рециклаторскиот музеј е музеј кој се наоѓа во Киев, Украина. Музејот се наоѓа во просториите на компанијата за обработка на рециклирачки материјали "Київміськвторресурси". Самата компанија врши собирање, преработка и рециклирање на хартија, пласт ...

                                               

Цел за одржлив развој 1

Цел за одржлив развој 1 - прва од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел да "нема сиромаштија". Официјалниот текст гласи: "да си стави крај на сиромаштијата во сите нејзини форми насекаде". Преку ...

                                               

Цел за одржлив развој 2

Цел за одржлив развој 2 - втора од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел да "нема глад". Официјалниот текст гласи: "да се стави крај на гладувањето, да се постигне безбедност на храната и подобру ...

                                               

Цел за одржлив развој 3

Цел за одржлив развој 3 - трета од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел постигнување "добро здравје". Официјалниот текст гласи: "да се обезбеди здрав живот и да се промовира благосостојба за сит ...

                                               

Цел за одржлив развој 4

Цел за одржлив развој 4 - четврта од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел постигнување "квалитетно образование". Официјалниот текст гласи: "да се обезбеди инклузивно и еднакво квалитетно образов ...

                                               

Цел за одржлив развој 5

Цел за одржлив развој 5 - петта од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел постигнување "родова еднаквост". Официјалниот текст гласи: "да се постигне родова еднаквост и да се охрабрат жените и дево ...

                                               

Цел за одржлив развој 8

Цел за одржлив развој 8 - осма од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел обезбедување "добри работни места и економија". Официјалниот текст гласи: "промовирање на инклузивен и одржлив економски ра ...

                                               

Цел за одржлив развој 9

Цел за одржлив развој 9 - деветта од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел постигнување "иновативност и добра инфраструктура". Официјалниот текст гласи "изградба на прилагодлива инфраструктура, п ...

                                               

Цел за одржлив развој 10

Цел за одржлив развој 10 - десетта од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел постигнување "намалена нееднаквост". Официјалниот текст гласи "намалување на нееднаквоста во и меѓу земјите". Целта бар ...

                                               

Цел за одржлив развој 11

Цел за одржлив развој 11 - единаесетта од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел создавање "одржливи градови и заедници". Официјалниот текст гласи "остварување на инклузивни градови и населби, без ...

                                               

Цел за одржлив развој 12

Цел за одржлив развој 12 - дванаесетта од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел обезбедување "одговорно користење на ресурсите". Официјалниот текст гласи "да се обезбеди одржлива потрошувачка и п ...

                                               

Цел за одржлив развој 13

Цел за одржлив развој 13 - тринаесетта од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел "преземање мерки за климата". Официјалниот текст гласи "да се преземат итни мерки за борба против климатските проме ...

                                               

Цел за одржлив развој 14

Цел за одржлив развој 14 - четиринаесетта од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел создавање "одржливи океани". Официјалниот текст гласи "да се зачуваат океаните, морињата и морските ресурси и да ...

                                               

Цел за одржлив развој 15

Цел за одржлив развој 15 - петнаесетта од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел создавање "одржливо искористување на земјата". Официјалниот текст гласи "заштита, обновување и промовирање на одржл ...

                                               

Цел за одржлив развој 17

Цел за одржлив развој 17 - седумнаесетта од Целите за одржлив развој на Обединетите нации донесени во 2015 година којашто има за цел постигнување "партнерство за одржлив развој". Официјалниот текст гласи "зајакнување на средства за спроведување и ...

                                               

Подобрено водоснабдување

Подобрен извор на вода е израз што се користи за категоризирање на одредени типови или нивоа на водоснабдување. Дефиниран е како вид извор на вода кој, по својата конструкција или преку активна интервенција, веројатно ќе биде заштитен од контамин ...

                                               

Флуорирање на водата

Флуорирање на водата - контролирано додавање флуориди во водата за пиење со цел да се намали расипувањето на забите. Флуорираната вода содржи флуориди на ниво, кое ќе биде делотворно за заштита од кариес; таа може да настане по природен пат или с ...

                                               

BirdLife International

BirdLife International е глобално партнерство на природозаштитни организации кое има за цел да ги запази и заштити птиците, нивните живеалишта и глобалната биоразновидност, и за таа цел работи со месните населенија за да се постигне одржливо иско ...

                                               

Готфрид Федер

Готфрид Федер - германски антикапиталистички и антисемитистички економист, еден од првите клучни членови на НСДАП и економски теоретичар на партијата. По неговата заслуга Хитлер се приклучил кон партијата во 1919 г.

                                               

Хиподам Милетски

Хиподам Милетски или Хиподам од Милет, бил старогрчки урбанист во V век п.н.е. Тој изработувал планови за градови со ред и правилен карактер, за разлика од честите безредни градови како Атина. Тој се смета за зачетникот на идејата дека еден градс ...

                                               

Пасење

Пасење или испаша е редовно консумирање на дел од еден организам од страна на друг без негово уништување. Пасењето се разликува од предацијата по тоа што јадениот организам не е убиван, а се разликува и од исхраната на паразитите по тоа што орган ...

                                               

Урбанизација

Урбанизацијата се однесува на промена на населението од рурални во урбани области, намалување на процентот на луѓе кои живеат во рурални области и начините на кои општествата се прилагодуваат на оваа промена. Тоа е претежно процес со кој градовит ...

                                               

ДДТ

ДДТ претставува еден од најдобропознатите синтетички пестициди. ДДТ е супстанца со долга и контроверзна историја. За првпат била синтетизирана во 1874 година, а нејзините својства како инсектицид не биле откриени сѐ до 1939 година. Во втората пол ...

                                               

Циклон Б

Zyklon B - комерцијално име за пестицид на база на цијанид откриен во раните 1920-ти, и произведен од страна на германскиот хемиски конгломерат "IG Farben". Циклон Б содржи цијановодородна киселина, стабилизатор, предупредувачки мирис, и еден од ...

                                               

Колективен имунитет

Колективен имунитет е форма на индиректна заштита од инфективни болести кој се јавува кога голем процент од населението имаат стекнато имунитет кон одредена инфекција, со што се обезбедува заштита за лицата кои не се имуни. Во популација во која ...

                                               

Здравствен работник

Здравствен работник - личност коа може да обезбеди третман на здравствена заштита и совети засновани на формална обука и искуство. Областа ги вклучува оние кои работат како лекари, хирурзи, лекар-асистенти, медицински асистенти, медицински сестри ...

                                               

Медицинар

Зборот медицинар е термин за личност која се занимава со медицината. Под ова се подразбира доктор, медицински студент и понекогаш волонтери кои се медицински обучени поединечни учесници во ургентни центри, како што е болничар или итна медицинска ...

                                               

Психологија на советување

Психологија на личност е психолошка специјалност која опфаќа истражувачка и применeта работа во неколку широки домени: процесот на советување и резултати; супервизија и тренинг; развој на кариера и советување; превенција и здравје. Некои од обеди ...

                                               

Агенција за лекови и медицински средства на Република Македонија

Агенцијата за лекови и медицински средства е самостоен орган на државната управа кој ги врши управните и стручните работи во врска со лековите и медицинските средства во Република Македонија.

                                               

Воена болница

Градска општа болница "8 Септември" - најголема здравствена установа за болничко лекување на ниво на секундарна здравствена заштита во Скопје и Македонија. Таа е под директна јурисдикција на Министерството за одбрана на Република Македонија. Осно ...

                                               

Дирекција за храна

Дирекција за храна е едно од бироата на Република Македонија и функционира како орган во состав на Министерството за здравство на Република Македонија и е под директна јурисдикција на Владата на Република Македонија. Дирекцијата за храна е одгово ...

                                               

Државен санитарен и здравствен инспекторат

Државниот санитарен и здравствен инспекторат е едно од бироата на Република Македонија и функционира како орган во состав на Министерството за здравство на Република Македонија и е под директна јурисдикција на Владата на Република Македонија. ДСЗ ...

                                               

Институт за радиотерапија и онкологија - Скопје

Универзитетската Клиника за Радиотерапија и Онкологија е единствена специјализирана здравстена установа за лекување на злоќудни заболувања во Република Македонија. Организационо се наоѓа во склоп на Универзитетскиот Клинички Центар - Скопје.

                                               

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар "Св. Пантелејмон" - Скопје

Facebook = ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар "Свети Пантелејмон" е највисока здравствена и наставно-научна институција од областа на стоматологијата во Република Македонија. Центарот е сместен во Скопје и постои уште од 1948 година. ...

                                               

Лекарска комора на Македонија

Лекарската комора на Македонија е формирана на 5 јуни 1992 година. Иницијативата за формирањето на Комората во Македонското лекарско друштво ја покренуваат неколку доктори врз основа на сознанијата што тие ги имаат за развиените земји во светот. ...

                                               

Македонско лекарско друштво

Македонско лекарско друштво - професионално здружение од областа на здравството основано во 1945. год. како Здружение на лекарите, стоматолозите и фармацевтите. Фармацевтите формирале посебно здружение од МЛД на 12 јули 1947., а стоматолозите на ...

                                               

Македонско стоматолошко друштво

Македонското стоматолошко друштво го организира, поттикнува, насочува и образова своето членство како и работата на здруженијата и се грижи за планско усовршување на членството преку: се грижи за остварување на правата и обврските на МСД и негови ...

                                               

Министерство за здравство на Македонија

Министерството за здравство на Република Македонија како составен дел од Владата на Република Македонија ја има за примарна цел здравствената заштита и здравственото осигурување на населението. Моментален министер за здравство е Венко Филипче.

                                               

Стоматолошка комора на Македонија

Стоматолошката комора на Македонија е независна, непартиска и непрофитна организација на докторите на стоматологија кои вршат професионална дејност, за заштита и унапредување на стручноста, етичките должности и права, подобрување на квалитетот на ...

                                               

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Фонд за здравствено осигурување на Македонија - македонска институција која ја врши функцијата како единствена осигурителна организација во која се спроведува задолжителното здравствено осигурување врз начелата на заемност солидарност, за целата ...

                                               

ХОПС - Опции за здрав живот

ХОПС – Опции за здрав живот Скопје е здружение на граѓани што од 1997 година активно ги спроведува своите програми и активности во Скопје и во останатите градови во Република Македонија. Во 1997 година првпат ги воведе програмите за размена на оп ...

                                               

Здравство во Русија

Здравството во Русија е поим со кој се опфаќаат здравствените политики и здравствени мерки и проблеми со кои се соочува руското општество. Здравството во Русија бргу се влошило по распадот на Советскиот Сојуз, особено за мажите, како резултат на ...

                                               

Ароматерапија

Ароматерапијата - форма на алтернативната медицина која користи испарливи растителни материјали, уште познати како етерични масла но и други ароматични соединенија, со цел да го промени мислењето, расположението, спознавачките способности и здрав ...