Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 167
                                               

Вонсончева планета

Вонсончева планета - планета надвор од нашиот Сончев Систем, која орбитира околу некоја ѕвезда. До 1 октомври 2017 откриена е вкупно 3.671 вонсончева планета. Најголемиот дел од нив се откриени преку набљудување на брзината на ѕвездите и некои др ...

                                               

Карл Сејган

Карл Едвард Сејган - американски астроном, астрохемичар, автор и голем популаризатор на астрономијата, астрофизика и на другите природни науки. Тој е пионер на полето на егзобиологијата и промотор на истражувањата поврзани со потрага по вонземска ...

                                               

Еукариоти

Еукариотите се организми чии клетки имаат јадро во кое генетскиот материјал е одделен од цитоплазмата. Тоа ги прави посложени од прокариотите, со кои ги споделуваат клеточната мембрана и рибозомите. Освен по присуството на јадро, еуцитите се кара ...

                                               

Двокамшични

Друга карактеристика на двокамшичните е спојувањето на два гена во една единица: гените за тимидилатсинтаза TS и дихидрофолатредутаза DHFR кои шифрираат една белковина со две намени. Гените засебно се преведуваат во еднокамшични.

                                               

Праживотни

Праживотните се едноклеточни еукариотски протисти. Всушност, тие се најпрво настанатите еукариоти кои, најверојатно, се развиле од предци кои имале градба слична на денешните прокариоти. Нивна основна одлика, секако, е едноклеточната градба на те ...

                                               

Загрозен вид

Загрозен вид е организам кој е во опасност да изумре поради неговата малубројност, или поради заканите што произлегуваат од промената на животната околина и начин на издршка. Меѓународниот сојуз за заштита на природата смета дека дури 40 % од вид ...

                                               

Прокариоти

Едноклеточните организми изградени од прокариотски клетки се наречени прокариота. Се смета дека прокариотите се еволутивно постари организми. Во оваа група организми спаѓаат десетици илјади видови архебактерии, еубактерии, цијанобактерии и други ...

                                               

16S рибозомна РНК

16S рибозомната РНК е компонента на 30S малата подединица на прокариотскиот рибозом, која се врзува за Шајн-Далгарновата секвенца. Гените кои кодираат за оваа рРНК молекула се нарекуваат 16S рРНК гени и тие се користат во реконструкцијата на фило ...

                                               

Археи

Археи - домен на едноклеточни микроскопски организми. Тие, како и бактериите, се прокариоти, што значи дека немаат клеточно јадро ниту мембрански органели. Археите првично биле класифицирани како бактерии, под името архебактерии во царството Архе ...

                                               

Пептидогликан

Пептидогликан, исто така познат како муреин или мукополисахарид, е хетерополимер кој се состои од шеќери и аминокиселини кои формираат мрежест слој врз клеточната мембрана кај повеќето бактерии, градејќи го бактерискиот клеточен ѕид. Шеќерната ко ...

                                               

Вилински коњчиња

Вилинско коњче, "нерамен" + πτερος, "крилја", бидејќи задното крило е пошироко од предното крило) е инсект кој му припаѓа на редот Odonata и на подвидот Epipocta Се карактеризира со големи повеќеслојни очи, два пара силни проѕирни крилја,и издолж ...

                                               

Гинко

Предлошка:Автоматска таксокутија Гинкото Предлошка:Науч е дрво кое е единствениот жив претставник на родот гинко Ginkgo од одделот гинкови Ginkgophyta, додека останатите се фосилни видови. Овој оддел опфаќал семени растенија. Единствениот денешен ...

                                               

Пржевалскиев коњ

Пржевалскиев коњ - редок и загрозен подвид на дивиот коњ од степите на Средна Азија. До релативно скоро важел за изумрен во дивината, но денес е востановен во своето матично живеалиште во неколку поважни заштитени области. Таксономската положба н ...

                                               

Црвена панда

Црвената панда е мал цицач кој живее на дрво во источниот дел на Хималате и југозападниот дел на Кина. Таа е единствениот вид од групата Ailurus. Малку поголема е од домашните мачки и е црвеникаво-кафена, со долга бушава опашка, и тромав од порад ...

                                               

Чадорест бор

Чадорест бор или којамаки - карактеристичен четинар кој е ендемски во Јапонија. Ова е единствен член на фамилијата Чадорести борови и родот Sciadopitys и претставува жив фосил кој нема блискосродни дрва и растенија. Познат е од фосилните наоди од ...

                                               

Паразитизам

Паразити можат да бидат: надворешни кои живеат на кожата и внатрешни паразити кои живеат во телото на животните и тоа: во цревата живеат тениите ; во црниот дроб - кучешката тенија и метилот. Овие паразити со целото тело или со смукалки ги смукаа ...

                                               

Вошка

Вошките се мали инсекти без крила и цицаат крв од главата. Нивната боја е различна, од белузлава до кафеава и црвеникава до кафеава. Вошките живеат само кај луѓето. Ако се отстранат од главата, тие умираат обично во рок од 24 часа. Вошките не ско ...

                                               

Лајшманија

Природна средина т.н. резервоари на паразитот се: луѓето, кучињата домашни и скитници и глодарите. Кај кучињата карактеристично е паѓањето на влакната, посебно околу очите и воспалителни промени на слузокожата на очите. Постојат повеќе од 30 видо ...

                                               

Срцев црв

Срцевите црви се видови филаријални црви коишто живеат како паразити кај цицачите, особено кај кучињата. Над 500 возрасни срцеви црви, со големина од 15 до 30 cm, живеат во срцето на кучето и микрофилиарите се пренесуваат во крвта. Комарците ја п ...

                                               

Трихинелоза

Трихинелозата претставува сериозно паразитарно заболување, предизвикувач е Trichinella spiralis од групата нематоди. Паразитира во човекот и во многу домашни и диви животни.

                                               

Јато

Јато - група птици или риби од ист вид што живеат или се движат заедно, или воопшто, со малку преносно значење, група предмети. Основното значење на јатото е поголема група птици во лет или група риби додека пливаат. За птиците или рибите во јато ...

                                               

Перцепирање на инфразвукот

Инфразвукот е звук на фреквенции пониски од ниските фреквенции на крајот на прагот на човечкиот слух на 20 Hz Познато е, сепак, дека луѓето можат да согледаат звуци под оваа фреквенција на многу високи нивоа на притисок. Инфразвукот може да дојде ...

                                               

Сештојад

Кај сештојадните цицачи забите се приспособени како за кинење на месо, така и за џвакање и мелење на растителни делови. Мечките се познати по тоа што го сакаат пчелниот мед, но се хранат и со мали животни, како што се рибите и ларвите на инсекти. ...

                                               

Бихевиоризам

Бихевиоризам - метод во психологијата која се основа на мислењето дека однесувањето може научно да се истражува без да се прибегне кон внатрешните ментални состојби. Тоа е форма на материјализам, негирајќи било каква независна важност на умот. Ја ...

                                               

Апетит

Апетитот е желбата за јадење храна, понекогаш поради глад. Привлечноста на храната може да го стимулира апетитот дури и кога гладот е отсутен. Апетитот постои во сите повисоки животни форми, и служи за регулирање на соодветниот внес на енергија з ...

                                               

Неисхранетост

Неисхранетост или малнутриција може да се дефинира како неурамнотежен внес на енергија, протеини и други нутриенти што доведува до несакани ефекти на ткивата и телесните функции. Неисхранетоста е многу честа помеѓу постарите лица каде станала мно ...

                                               

Биомеханика

Биомеханика е наука за структурата и функцијата на биолошките системи како што се луѓето, животните, растенијата, органите, габите и клетките, со методите на механиката

                                               

Клиничка психологија

Клиничка психологија е гранка на психологијата која ги спојува науката, теоријата и клиничките сознанија со цел разбирање, спречување и разрешување на психолошки нарушувања и проблеми, како и промовирање на субјективна благосостојба и личен разво ...

                                               

Когнитивна психологија

Когнитивната психологија е наука за менталните процеси како внимание, говор, меморија, перцепција, решавање проблеми, креативност, и размислување. Резултатите извлечени од когнитивната психологија се интегрирани во многу други современи дисциплин ...

                                               

Компаративна психологија

Компаративна психологија се однесува на научно проучување на однесувањето и менталните процеси на не-човечки животни, особено затоа што овие податоци се однесуваат на филогенетски историја, adaptive значење, како и развој на однесување. Истражува ...

                                               

Социјална Психологија

Социјалната психологија е научна дисциплина која што проучува како мислите, чувствата и однесувањето на луѓето се под влијание на актуелното, замисленото или имплицитното присуство на другите. Во оваа дефиниција, под научна се мисли на емипириски ...

                                               

Јорган

Јорган - прошиена дебела прекривка, наполнета со памук или со волна. Исто така може да бидат наполнети и со долно перје. Јорганите може да бидат декоративни и да служат како прекривки, но најчесто се користат како топли прекривки. Имаат широка пр ...

                                               

Перница

Перница или зглавје - мала и најчесто мека подлога за спиење која се користи за потпирање на главата. Порано, перниците најчесто биле исполнети со волна или пердуви, но денес најчесто се користат синтетички материјали за изработка на истата. Покр ...

                                               

Сон

Сон - низа на слики и чувства кои се појавуваат за време на спиењето. Содржината и целта на соништата не може целосно да се разбере, иако тие биле предмет на интерес низ историјата. Научната дисциплина која се занимава со соништата е позната како ...

                                               

Спиење

Спиењето е биолошка состојба што се состои од NREM и REM фази. Спиењето зазема третина од нашето постоење коешто активно е генерирано од празнењето на одредени неврони во одделни делови од мозокот. Тоа е неопходно за нашето физичко и ментално здр ...

                                               

Абортус

Абортус или пометнување - прекин на бременост. За абортусот не постои единствено гледиште. Бранителите на абортусот своето гледиште го темелат на тоа дека жената има неотуѓиво право на своето сопствено тело. Темата на абортусот е централна во фем ...

                                               

Заседната постелка

За заседната постелка зборуваме кога целата постелка или еден нејзин дел лежи на патот низ кој во текот на раѓањето треба да помине детето, т.е. во долниот тек на утерусот.

                                               

Прееклампсија

Прееклампсијата е сериозна компликација на бременоста која се манифестира со хипертензија и протеинурија кај претходно нормотензивни бремени жени без протеинурија. Состојбата се јавува после 20-та недела од бременоста. Жените кај кои е дијагности ...

                                               

Пренатална дијагноза

Пренаталната дијагноза е комплекс на испитувања кои се прават додека бременоста трае, низ целиот тој процес. Главната цел е откривање на разни патологии кај новороденчето во фазите на интраутериниот развој. Најчестите методи на пренатална дијагно ...

                                               

Женски оргазам

Оргазам - претставува крај, фаза, одраз на еден сексуален чин и е карактеризиран со чувство на сензационално задоволство. Оргазмот е контролиран од страна на автономниот лимбичен систем и е придружуван со брз циклус на мускулна контракција во дол ...

                                               

Анус

Анус - надворешен отвор на правото црево. Анусот е составен од два сфинктера кои го контролираат исфрлувањето на изметот од телото, што е главната функција на анусот. Двата мускули се внатрешен сфинктер на анусот и надворешен сфинктер на анусот. ...

                                               

Групен секс

Групен секс е сексуално однесување кое инволвира повеќе од двајца партнери. Групниот секс може да се одвива меѓу луѓе со сите сексуални ориентации и полови. Исто така, групниот секс може да се одвива и меѓу животните, како што се американските му ...

                                               

Фетишизам

Фетишизам е потпирање на некој предмет или дел од телото како стимул за сексуално надразнување и задоволување. Многу фетиши се продолжетоци на човековото тело, како предмети од облека или чевли. Други чести примероци се карактеризирани со материј ...

                                               

Јајценосни животни

Јајценосни или овипарни животни се оние кои полагаат јајца, со малку или никаков ембрионски развој во телото на мајката. Ова е метод на биолошка репродукција на повеќето риби, водоземци, влекачи, сите птици и најголемиот број инсекти. Сувоземните ...

                                               

Клоака

Клоака е заден дел од цревата во кој се соединуваат изводните канали од системот за варење и размножување, првенствено кај оние кои несат јајца, како што се жабите, птиците и влекачите. Во клоаката влегуваат и гонадуктите, но и каналот за уринирање.

                                               

Плацента

Плацента - орган кој го сврзува фетусот во развој за ѕидот на матката, за да се овозможи навлегување на хранливи материи, исфрлање на отпадниот материјал и размена на гасови преку мајчиниот крвоток. Плацентата е дефинирачка карактеристика на еуте ...

                                               

Сперма

Сперма - поим кој се однесува на машките полови клетки. Во типологијата на сексуалната репродукција, со поимите анисогамија и оогамија е означена разликата во големината на гаметите, при што помалата се нарекува "машка" или сперматозоидна клетка.

                                               

Извор на младоста

Извор на младоста или извор на вечната младост - извор од легендите, за кој се верува дека ја враќа младоста на оној кој ќе се напие од неговите води или ќе се искапе во нив. Приказните за овој извор се раскажуваа низ целиот свет, се појавија во ...

                                               

Трансхуманизам

Трансхуманизам - филозофска мисла, идеологија или глобално интелектуално и културно движење кое се залага за усовршувањето на човештвото преку подобрување на неговиот физички и ментален капацитет со помош на сите технолошки и научни достигнувања, ...

                                               

Гробишта

Гробиштата кај Словените биле поставувани во близина на светилиштата или во нив. Како место за гробишта се одбира цврста и сува земја, најчесто на рид или покрај пат. Гробиштата имале исклучителна почит и не се скрнавеле, па оттаму до денешни дни ...