Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 160
                                               

Мочен канал

Мочниот канал е канал што почнува од мочниот меур и излегува надвор, а служи за парзнење на мочниот меур. Мочниот канал се разликува кај мажите и кај жените. Кај мажите тој дел е дел и на половиот систем и на екскреторниот систем и е многу подолг ...

                                               

Мускулно ткиво

Мускулно ткиво е градбено ткиво на мускулите и по својата структура се разликува од останатите ткива во организмот. Мускулите се изградени од мускулни влакна кои не се типични клетки, туку имаат форма на издолжени мускулни клетки и се мноу поголе ...

                                               

Мутуализам (биологија)

Мутуализам е форма на симбиоза кога и двата организма имаат корист од заедничкото живеење. На пример ензимските активности на бактериите кои живеат во дигестивниот тракт на добитокот, овозможуваат тие да ја разложат тревата. Мешункастите и некои ...

                                               

Органела

Органела е клеточна структура во која се одвиваат најразлични процеси кои се од важност за клетката. По аналогија, улогата на органелите во клетката е како онаа на органите од организмот. Органелите се делат на универзални, растителни и животинск ...

                                               

Пептид

Пептид е азотно органско соединение кое се состои од аминокиселински мономерни единици. Пептидите настануваат кога две или повеќе аминокиселини се поврзуваат по пат на полимеризација. Врските кои се создаваат помеѓу одделните аминокиселини во пеп ...

                                               

Персиска мачка

Персиската мачка е по потекло од Персија. Таа е по должина помала од обичната домашна мачка. Нејзините влакна се долги, па затоа често мора да се четка, ненегуваните влакна на персиска мачка придонесува до оштетување на нејзината кожа. Таа е една ...

                                               

Покожица

Покожицата или епидермис е најгорниот дел на кожата и е составена од горните пластови на изумрени рожести клетки и подолните пластови на живи клетки. Изумрените рожести клетки се налепени едни врз други и помеѓу нив се наоѓа лојна материја од лач ...

                                               

Портокал

Портокал се нарекува било кое од неколкуте видови мали дрвја или грмушки од родот агруми и неговите плодови. Се одгледува во тропските и суптропските области. Тркалезниот плод има рапава, масна кора и сочно внатрешно месо богато со витаминот Ц. Г ...

                                               

Рогач

Рогач е цветна грмушка или зимзелено дрво кое што припаѓа на семјеството Бобови, се одгледува за неговите плодови и како украсно дрво во градините. Поднесува температури во текот на зимскиот период до -6 °C. Исто така е познат по името "Лебот на ...

                                               

Розети (зоологија)

Розети се мотиви во форма на роза кои ги среќаваме на крзното на некои животни како леопардот, јагуарот и други видови големи мачки. Овие комплексни формации имаат улога во камуфлирањето на животното во густите џунгли и шуми. Кога овие животни ло ...

                                               

Рузмарин

Рузмаринот - мал род во кој припаѓаат дрвенести многугодишни растенија со зимзелени игловидни листови кои имаат многу пријатен мирис и арома. Овој род е дел од фамилијата на усноцветни растенија и потекнува од средоземниот регион. Постојат само д ...

                                               

Салмонела

Салмонелите се стапчевидни бактерии кои припаѓаат на родот Salmonella. Тие се приближно 0.7 до 1.5 микрони во пречник со должина од околу 2 до 5 микрони, грамнегативни, многу подвижни, перитрихозно-флагелатни, факултативно анаеробни и хемоорганот ...

                                               

Семевод

Семеновод - дел од внатрешните машки полови органи. Има форма на тенка цевка ги поврзува тестисот и простата. Анатомски се дели на 4 топографски дела: pars funicularis pars libera- дел од епидидимис до влез во ингвиналниот канал pars epididimica ...

                                               

Соматотропин

Соматотропинот или хормонот за раст е карактеристичен хормон со општо дејствување. Се продуцира од хипофизата и дејствува на најголемиот дел од телесните ткива, во кои стимулира синтеза на протеини, неопходни за растењето. Дејството на соматотроп ...

                                               

Сусам

Сусамот е суптропско маслодајно растение. Сусамот е висока едногодишна билка со мешункаст плод, чие семе се бере зрело, а потоа се суши.

                                               

Т-лимфоцит

Т-лимфоцитите припаѓаат на групата на бели крвни клетки познати како лимфоцити и имааат важна улога во имунолошкиот систем. Одговорни се за клеточниот имунититет: преку комплексен механизам ги отстрануваат туѓите клетки, како, на пример, бактерии ...

                                               

Термити

Термити се инсекти со средна големина, слични на мравките. Најчесто се белузлаво обоени, по што се нарекуваат бели мравки. Живеат во заедници составени од различен број единки кај кои постои поделба на работата. Живеат вземи. Градат цврсти населб ...

                                               

Транскрипција (генетика)

Во генетиката, со терминот транскрипција се означува процесот на транскрибирање на генетската информација потребна за синтеза на протеини од ДНК во информациона РНК. Всушност, овој процес е сличен со репликацијата на ДНК, но наместо ќеркини ДНК м ...

                                               

Тропизам

Тропизам е биолошки феномен, укажувајќи на раст или движење на жив организам, најчесто растение, кое е предизвикано од надворешна дразба. Некои дразби предизвикуваат позитивен,а некои негативен тропизам. Движење кон изворот да дразбата се нарекув ...

                                               

Флоем

Флоем е спроводно ткиво низ кое се пренесуваат продуктите на фотосинтезата. Тоа може да биде примарно од примарен меристем или секундарно од секундарен меристем. Ова ткиво најчесто се наоѓа на надворешната страна на ксилемот. Тоа е изградено од с ...

                                               

Хибернација

Хибернација или зимски сон е состојба на успорување на метаболизмот и ниска телесна температура кај одредени животни за време на зимата. Во хибернатори спаѓаат поголем број крзнени животни и мал број цицачи. На цицачите како мечката само малку им ...

                                               

Хомеостаза

Хомеостаза претставува состојба на одржување на постојана внатрешна рамнотежа на организмот при најразлични надворешни промени. Регулирањето на хомеостаза се одвива преку механизмот наречен "feedback” т.е. повратна врска. Постојат два мехнизма на ...

                                               

Хоризонтален пренос на гени

Хоризонтален пренос на гени е секој процес во кој има пренос на генетски материјал од една клетка на друга, која не е потомок на првата. За разлика од хоризонталниот пренос на гени, при вертикалниот има пренос на генетски материјал во еден органи ...

                                               

Хранопровод

Хранопроводот е мускулен орган со должина од околу 25 cm, кој го поврзува голтникот со желудникот. Со неговите контракции, залакот за време од 8 - 9 s. се пренесува до желудникот. Хранопроводот на патот од градната во стомачната празнина, заедно ...

                                               

Хромозом

Хромозомите се основни носители на наследните својства кај живите организми. Нив ги има во 2 форми - спирализирана и деспирализирана, во зависност од тоа во кој степен од клеточната делба се набљудуваат. Кај бактериите и археите, хромозомите се с ...

                                               

Центриола

Центриолите се својствени за животинските клетки. Тие се најчесто две и се наоѓаат до јадрото, а најдобро се забележуваат во клетки што се делат. Центриолите се цилиндрични структури, чиј ѕид е изграден од 9 групи по 3 микротубули кои делумно се ...

                                               

Цитохром

Цитохромите се клеточни хембелковини. Тие се наоѓаат во клетките на сите аеробни организми, врзани за митохондриите или слични структурни елементи на клетката. Нивната простетична група е со металопорфирински карактер. Таа овозможува пренесување ...

                                               

Цитохром c

Цитохромот c е најдобро испитан цитохром, бидејќи е доста стабилен и лесно се екстрахира. Молекулската маса му изнесува 12.000. Добиен е во кристална состојба од различен биолошки материјал. Цитохромот c е базна белковина кој се состои од еден пе ...

                                               

Црв

Телото на црвите е покриено со еднослоен епител, заштитено со кутикула. Под епителот се наоѓа мускулно ткиво со помош на кое црвот се движи. Потоа се отвора телесна празнина во која се сместени органите за варење, излачување, крвотокот и нервниот ...

                                               

Црн дроб

Црн дроб или црн џигер - најголемата жлезда кај цицачите. Тежи околу 2 кг. Сместен е на десната страна од стомачната празнина, под дијафрагмата. Се состои од лев и десен резен. Во десниот резен е сместено жолчното ќесе.

                                               

Шап и лигавка

Шап и лигавка е вирусно заболување, кое понекогаш може да резултира и со смрт кај папкарите, вклучително домашни и диви копитари. Вирусот предизвикува висока треска која вообичаено трае од 2 до 6 дена, проследено со појавување на цисти во устата ...

                                               

Анатомија

Анатомијата или телознание - биолошка наука која се занимава со проучување на структурите на организмот, или поточно, градба на живиот организам. Анатомски или претежно анатомски дисциплини се миологија - наука за мускулите, остеологија - наука з ...

                                               

Рбетен столб

Рбетниот столб е осков скелет на рбетниците кој се состои од рскавични или коскени прешлени. Кај човекот тој е изграден од 32-34 прешлени. Крсните и опашните прешлени се сраснати ги образуваат соодветно крсната и опашната коска. Познато е дека си ...

                                               

’Рбетен столб (човек)

На секој прешлен се разликуваат следните делови: Израстоци на прешленот - зрастоци на прешленот’’ служат за поврзувајне на мускули и за меѓусебно зглобување на прешлените. Тие се три парни и еден непарен: напречен израсток processus transversus ш ...

                                               

Бедрена коска

На бедрената коска се разликуваат: зглобна површина латински: facies auricularis наликува на уво и служи за поврзување со сакрумот; масивен дел или тело латински: corpus osis ilii што го гради покривот од ацетабулумот; надворешна седална страна л ...

                                               

Вратни прешлени

Вратните прешлени во човечкото тело се 7. Кај луѓето вратните прешлени се најмали и може лесно да се разликуваат од прешлените на торакалната површина или од прешлените околу слабинскиот регион.

                                               

Гласилки

Гласилки или гласни жици – близначки набори од слузница кои се протегаат водорамно, од назад кон напред, низ гркланот. Тие вибрираат и на тој начин го модулираат протокот на воздух истеран од белите дробови за време на артикулацијата. Гласилките ...

                                               

Гликемија

Гликемија е концетрација на глукоза во крвта. Нејзините нормални вредности во човекот се од 80 до 120 mg%. Кај здрави луѓе речиси и не излегуваат од тие граници, освен за кратко време по долго гладување, физичко напренување или по обилна исхрана ...

                                               

Голема писка

Голема писка е коска која наоѓа под коленото. Заедно со малата писка се зглобуваат и се поврзуваат со бутната коска во горниот дел, а во долниот се поврзуваат со коските на стапалото.

                                               

Градна коска

Градната коска е непарна долга плочеста коска, која наликува на буквата Т. Се наоѓа на предната страна на срцето во центарот градниот кош. Се поврзува со ребрата преку ребрените рскавици. Помага да се заштитат белите дробови, срцето и големите кр ...

                                               

Градни прешлени

Кај градните прешлени се разликуваат: прешленски лакови латински: arcus vertebrae; горни зглобни израстоци латински: processus articulares superiores; прешленски отвор латински: foramen vertebrale; долни зглобни израстоци латински: processus arti ...

                                               

Долна носна школка

Долната носна школка претставува тенка коскена плочка која наликува на школка. Долната носна школка претставува парна коска на лицето.

                                               

Ивер

На иверот се разликуваат: тело латински: corpus femoris наликува на тристрана призма, лаковидно извиена во конвекситет нанапред, служи за припојување на одделни мускули на бутот; голема џумка латински: trochanter major; мала џумка латински: troch ...

                                               

Систем за излачување

Системот за излачување или екскреторен систем е органски систем чијашто основна функција е екскрецијата на штетните или непотребни материи од организмот. Екскретите се продукти од активниот метаболизам. Тие, доколку се задржат подолго време во ор ...

                                               

Карлична коска

Карличната коска е парна, голема и плочеста коска составена од три меѓусебно сраснати коски: бедрена коска, седална коска и срамна коска. Тие коски се одделени до шеснаесеттата година со помош на една ’рскавица, а потоа сраснуваат во единствена к ...

                                               

Клинеста коска

Кај човекот, клинестата коска е непарна коска во средишниот дел од черепната основа која учествува во ограничување на предната и средната черепна јама. На клинестата коска се разликува тело, мали крила, големи крила, крилести израстоци. Телото на ...

                                               

Корен на дланка

Од палецот кон малиот прст во горниот ред се наоѓаат коските: чунеста коскалатински: os scaphoideum, полумесечеста коска латински: os lunatum, триаглеста коска латински: os triquetrum и грашковидна коска латински: os pisiforme.

                                               

Корен на стапалото

Коренот на стапалото се состои од седум коски рапределени во два реда и служи за поврзување на стапалото со подколеницата.

                                               

Коронарна артерија

Коронарните артерии се артериите на коронарна циркулација, кои превезуваат крв во и надвор од срцевиот мускул. Се состојат од лева и десна артерија, кои се разгрануваат. Левата коронарна артерија, произлегува од аортата над левиот аортен залисток ...

                                               

Коски на нозете

со задните краеви се зглобуваат со тарзалните коски, а со предните се зглобуваат со горните фаланги од прстите. Се бележат со редни броеви од медијалниот кон латералниот раб на стапалото;