Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16
                                               

Инвокација

Инвокација или молитва е повикување на Господ, бог или богиња, некоја личност и сл. за да биде прашана за нешто или од неа да се побара помош, заштита или нејзино духовно присуство во одредена церемонија, или пак едноставно поради обожување. Тоа ...

                                               

Клетва

Клетва е форма на говор при што се посакува да се случи нешто лошо. Разни видови на клетви се појавуваат уште во предисториските култури, а денес голем дел од клетвите се присобрани од фолклорните дејци како "народни умотворби". Клетва според нар ...

                                               

Клучот на Соломон

Клучот на Соломон, Clavis Salomonis, е средновековна книга за магии која му се припишува на кралот Соломон. Постојат неколку верзии на Клучот на Соломон, со различни преводи, во кои има разлики. Повеќето од овие текстови датираат од 16 или 17 век ...

                                               

Сексуална магија

Сексуална магија е термин за различни видови сексуални активности кои се користат во магиски или друг вид религиозни и духовни цели. Основната премиса на сексуалната магија е концептот дека сексуалната енергија или либидото на човечкиот организам ...

                                               

Црна магија

Црна магија е форма на магија што користи зли сили. Таа се користи со зли намери и најчесто предизвикува штета на било кој начин. Се смета за темната страна на магијата. Црната магија се користи за освета: да се убие, да се повреди, да се предизв ...

                                               

Рационалност

Рационалноста е квалитет или состојба на разумност - тоа е, врз основа на или е прифатливо за разумот. Рационалноста подразбира сообразност на едни верувања со едни причини за да веруваме и на некои постапки со некои причини за дејствување. "Раци ...

                                               

Астрологија

Астрологија грчки: αστρολογία - наука за ѕвездите се занимава со проучување на движењето и положбата на небеските тела и нивното влијание врз Земјата, врз човекот и неговата судбина. Луѓето кои се занимаваат со астрологија се нарекуваат астролоз ...

                                               

Вонсетилно восприемање

Вонсетилното восприемање - способност да се дојде до информации преку паранормални техники, без употреба на логика или на петте сетила. Поим прв го употребил истражувачот Ј.Б. Рајн за да ги означи способностите како телепатија, прекогниција и јас ...

                                               

Далечинско гледање

Далечинско гледање се однесува на обидот да се дојде до информации од далеку или за нешто што не се гледа во моментот, со употреба на паранормална или вонсетилно восприемање. Од "гледачот на далечина" се очекува да даде информација за предмет кој ...

                                               

Древни астронаути

Теориите за древни астронаути или палеоконтакти се претпоставки дека вонземјани ја посетувале планетата Земја и дека таквите контакти водат до почетоците или развојот на човештвото, културата, технологијата и/или религиите. Некои од овие теории с ...

                                               

Зехарија Сичин

Зехарија Сичин е автор на бројни книги во кои дава објаснување за потеклото на човекот. Сичин смета дека древната сумерска култура води потекло од Анунаките или Исполини, Нефелими, раса на вонземјани од планетата која ја нарекува Нибиру, за која ...

                                               

Интелигентен дизајн

Под интелигентен дизајн или скратено ИД се подразбира мислењето дека "одредени особини на универзумот и на живите суштества најдобро можат да се објаснат со помош на интелигентна причина, а не со процес кој нема насока, каков што е природната сел ...

                                               

Истерувачи на духови

Истерувачи на духови се оние кои вршат истрага на места за кои се рекло дека се проколнати или опседнати со духови. Обично тоа е тим од 4-8 луѓе кои собираат докази за паранормални активности. Истерувачите на духови најчесто користат електронска ...

                                               

Нумерологија

Нумерологија е еден од многуте системи, верувања и традиции во мистичните или езотериски релации меѓу броевите и физичките предмети или живите суштества. Нумерологијата и предвидувањата преку броевите биле популарни меѓу првите математичари, а по ...

                                               

Претскажување

Претскажување или предвидување или дивинација е обид да се дознае информација преку знаци или преку натприродното.

                                               

Псевдонаука

Псевдонауката се состои од тврдења, верувања или практики кои се претставуват дека се и научни и фактички, но се некомпатибилни со научниот метод. Псевдонауката често се карактеризира со контрадикторни, претерани или недокажани тврдења; потпирање ...

                                               

Скиентологија

Скиентологијата е учење за духот и за неговиот однос кон себеси, универзумите и другите живи форми, создадено во 1952 година од страна на Рон Хабард, под името Дијанетика. Земено од латинскиот збор scio - "знаење" во потполна смисла на зборот и г ...

                                               

Телепатија

Телепатија се однесува на пренос на инфомрации преку мисли или чувства меѓу индивидуалци, на поинаков начин, а не со користењето на петте класични сетила. За човекот кој е способен да користи телепатија се вели дека е способен да ги чита мислите ...

                                               

Список на религии

Езотерија Надрелигиски движења Неопагански религии Екуменизам Мистицизам Неоткриени религии Домородски религии Ентеогени религии Облици на религии или алтернативни верувања Ритуализам Дармички религии Религии на пародијата Религије на Левата рака ...

                                               

Движењето на Божицата

Движењето на Божицата е тренд на верски или духовни верувања или практики кои се појавиле од вториот бран на феминизмот, претежно во Северна Америка, Западна Европа, Австралија и Нов Зеланд во 1970-тите. Поттикнати од векови машко-доминирана орга ...

                                               

Религиозен феминизам

Феминистичка теологија - движење во неколку религии, вклучувајќи го Будизмот, Христијанството, Јудаизмот, Исламот, Хиндуизмот, Сикизмот, со цел да ги преиспита традициите, практиките, списите, и теологиите на религиите од феминистичка перспектива ...

                                               

Бог

Бог - еден од поимите со кои се опишува совршено, натчовечко и натприродно битие, за коешто луѓето кои веруваат во него, исто така веруваат и дека е создавател на универзумот.

                                               

Божица

Божица е женско божество со натприродни моќи. Во некои култури божиците се поврзани со земјата, мајчинството, плодноста, љубовта и вегетацијата. Во другите култури, божиците исто така, владеат над војната, смртта и уништувањето, како и создавањет ...

                                               

Дијанска Вика

Дијанска Вика или Дијанизам е традиција на неопаганистичката религија Вика. Таа е основана од страна на Зузана Будапест во САД во 1970-тите. Таа е позната по своите обожувања на единствена Божица и се фокусира на егалитарниот, матријархален фемин ...

                                               

Екскомуникација

Во западноверопската црковна книжевност, формулата за екскомуникација ја составил рочестерскиот епископ Ернулф на почетокот од XII век и таа е составен дел од т.н. "Рочестерски текст". Формулата гласи: "Во името на семоќниот Бог, Отецот, Синот и ...

                                               

Значење на религијата по земја

Долната табела се заснова на глобалното истражување на Галуп од 2009 година, во кое на анкетираните од цел свет им е поставено прашањето дали религијата им е важна во секојдневниот живот. Процентите на одговори со "да" и "не" се дадени во табелат ...

                                               

Кумир

Кумир, идол е кип изработен од дрво или камен со лик на некој од словенските божества. Биле поставувани во средините во кои Словените имале населби, најчесто на централните места храм или пак биле сместени на ридовите, или во густите шуми. Словен ...

                                               

Ладо

Лада, Ладо, Ледо е поим кој се сретнува во обредните песни. Сѐ уште стои како дилема дали претставувало божество, демон или само обреден елемент. Чајкановиќ претпоставува дека зад ова име стои божествена епиклиза. Во пантеонот на словенските боже ...

                                               

Митологија на Јужните Словени

Митологија на Јужните Словени произлегува од паганска народна Митологија и Религија на Старите Словени, како и на влијанијата на медитеранската митолошка практика која низ времето значително влијаела на модифицирања кои уште посилно се усложниле ...

                                               

Многубоштво

Многубоштво или политеизам - верување во повеќе божества, обично се собрани во пантеон на богови и божици, заедно со своите митологии и ритуали. Многубоштвото било типичен облик на религија за време на бронзеното доба и железното доба, па сè до о ...

                                               

Молитва

Молитва е општење со Бога. Позната му е на човекот уште од политеистичките религии; човекот отсекогаш се стремел да оствари комуникација и разговор со Бога. Според учењата на православните отци, молитвата е нешто најсвето во нашето постоење. Таа ...

                                               

Наречница

Тие живееле вечно, а нивниот дом бил на "крај на светот". По народните верувања тие најчесто доаѓале на третиот, првиот или седмиот ден од раѓањето на детето. Се верувало дека постоеле три наречници; најстарата била зла и посакувала смрт, помлада ...

                                               

Неопаганство

Неопаганство - хетерогена група на нови религиозни движења кои се засновани врз антички, главно претхристијански верувања. Најголем број од нив се индоевропски по потекло. Како што вели и името, овие религии се пагански по природа, иако точната в ...

                                               

Омикоши

Омикоши е вид на сосем мал шинто храм кој може прилично лесно да биде пренесен на други локации. Секој шинто храм комплекс се состој од повеќе порти кои водат кон помали храмови, најмал од кои е омикошито. Типични форми на омикоши се правоаголник ...

                                               

Пекол

Пекол - религиозен поим што означува место во кое, по смртта, одат душите на луѓето кои правеле гревови за време на животот. Пеколот е категорија која се јавува во речиси сите поголеми религии.

                                               

Преподобен Иларион Велики

Иларион се родил во селото Тавата, во близина на Газа, во семејство на родители незнабошци. Во младоста, тој се школувал во Александрија, а потоа се крстил и станал христијанин. Така, тој ја презрел световната наука и заминал во Египет, каде му б ...

                                               

Прозелитизам

Прозетилизам е поим кој потекнува од старогрчкиот јазик πρός и глаголот έρχομαι. Прозителизмот означува наметливо, насилно и фанатично врбување за една вера или политичка групација. Поимот исто така ја означува горливоста на новообратениот и него ...

                                               

Рај

Во средновековната теолошка мисла постоеле две сфаќања за рајот - рајот на земјата и рајот на небото. Во однос на толкувањето на земниот рај, свети Августин истакнал три гледишта: прво, дека земниот рај е буквална стварност; второ, дека треба да ...

                                               

Св. апостол Јаков

Св. апостол Јаков бил син на Јосиф, сопругот на Дева Марија, од неговиот претходен брак. Поради тоа, како и поради неговата посебна приврзаност кон Христос, тој се нарекува "Брат Господов". Св. Јаков бил еден од 70-те апостоли кои го проповедале ...

                                               

Св. Мартин де Порес

Св. Мартин се родил во Лима, Перу. Бидејќи бил мелез, тој бил напуштен од татко му поради што доживувал големи понижувања и дискриминација. Сакал да студира медицина, но поради сиромаштијата, немал можност да се запише на универзитетот и поради т ...

                                               

Светец

Светец или светител - поим во христијанството кој опишува човек, кого смета за пример за исклучителна верска доблест и светост. Постои разлика во употребата во зависност од различните христијански деноминации. Зборот потекнува од грчкиот збор άγι ...

                                               

Световид

Според некои автори бил врвниот бог на Словените, а според другите му припаѓало врвното мество меѓу божествата на Балтичките Словени. Кон првото тврдење се наведуваат и записите на Хелмолд, Сакс Граматик и Книтлинг Зег, најстарите хроничари на сл ...

                                               

Свеќа

Свеќата има важно место во христијанската религија, откако на Седмиот веленски собор било одлучено: "Во Црквата Христова да се кади со темјан и да се палат свеќи и кандила. Со тоа се прави чест пред светите икони, светите мошти, чесниот крст и св ...

                                               

Сикизам

Сикизмот се темели на вербата во еден бог и на циклусот на повторно раѓање. Бог е вечниот гуру, кој им дава вдахновение на сите верски учители. Симболот на Сикизмот е канда односно цртеж на оружје. Основата на Сикизмот се гледа во три погледа: - ...

                                               

Симург

Симург или Симорг, во Македонија се изговара и Семиург, е познат и како Анга. Ова е современо персиско име за чудесното, добронамерно, крилесто митско суштество. Претставите на Симург се среќаваат во сите периоди на величествената иранска уметнос ...

                                               

Словенска митологија

Словенска митологија - систем од верувања и обичаи на словенските народи кои еволуирале во текот на период од околу 3000 години. Се претпоставува дека некои нејзини делови датираат од неолитски, па дури и мезолитски времиња. Оваа религија поседув ...

                                               

Словенски самовили

Самовили, според народните преданија, творештвото и верувањата биле женски битија со натприродни моќи. Самовилите во народните спомени останале и се трансформирале од првобитните словенски духови на природата кои под влијание на другите култури и ...

                                               

Спиритуализам (појаснување)

Спиритуализам означува верување во задгробен живот, и во можна комуникација на живите луже со душите на мртвите преку медиум. Исто така се однесува на филозофија, доктрина или религија, а се однесува на духовниот аспект на постоењето. Спиритуализ ...

                                               

Теалогија

Теалогија - дискурс со кои се одразува врз значењето на Божицата за разлика од Богот. Таа е проучување и размислување за женското божествено од феминистичка перспектива. Теалогијата се разликува од феминистичката теологија, која е проучувањето на ...

                                               

Тотемизам

Тотемизам потекнува од зборот тотем што на јазикот на северноамериканските индијанци значи сродство. Самиот збор укажува дека постоело верување дека одредена група луѓе потекнува од некое животно, растение или некој предмет. Изборот на тотемот за ...