Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 154
                                               

Меѓународна организација

Меѓународна организација е организација основана со договор или друг инструмент регулиран со меѓународно право и поседува своја меѓународна правна личност, како што се Обединетите нации, Светската здравствена организација и НАТО. Меѓународните ор ...

                                               

Меѓународна организација за стандардизација

Меѓународната организација за стандардизација, кратенка: ISO е најголемата организација во светот која се занимава со развој и публикација на доброволни меѓународен стандард|меѓународни стандарди. ISO е независна, невладина организација составена ...

                                               

Меѓународна организација на франкофонијата

Франкофонија службен назив "Меѓународна организација на франкофонијата", е составена од голем број на држави, земји и региони на сите пет континенти во светот кои го користат францускиот јазик како национален, службен, работен и во меѓународните ...

                                               

Меѓународна федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина

Меѓународна федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина е хуманитарна институција која што е дел од Движењето на меѓународниот Црвен крст и Црвената полумесечина заедно со МКЦК и 186 посебни национални друштва. Основана во 19 ...

                                               

Меѓународна фондација "Борис Трајковски"

Меѓународната фондација "Борис Трајковски" е формирана пролетта 2004 год. со цел да го продолжи делото кое го остави во наследство покојниот Претседател на Република Македонија, Борис Трајковски. Фондацијата постои за да ја извршува својата мисиј ...

                                               

Меѓународно биро за тегови и мерки

Меѓународното биро за тегови и мерки или МБТМ е меѓународна организација за стандардизација, еден од трите органи што раководат со Меѓународниот систем на мерни единици согласно условите на Метарската конвенција.

                                               

НАТО

НАТО, Северноатлантска договорна организација или Организација на Северноатлантски договор, на француски: Organisation du Traité de lAtlantique Nord), понекогаш исто така нарекувана како Северноатлантската алијанса, Атлантска алијанса или Западна ...

                                               

Обединети нации

Организација на обединетите нации или само Обединети нации - меѓународна организација основана на 20 јуни 1945 во Сан Франциско. Сепак како ден на нејзиното основање се слави 24 октомври. Обединетите нации произлегуваат од претходната организациј ...

                                               

Организација за безбедност и соработка на Европа

ОБСЕ - Организација за безбедност и соработка на Европа е меѓународна институција кој е некој вид на форум за политички дијалог која има за цел безбедносна стабилизација на регионот, со помош на демократски средства и демократско владеење. Повеќе ...

                                               

Организација на американските држави

Организацијата на американските држави е меѓународна организација, со седиште во Вашингтон, САД. Основана е во 1948 со склучувањето на Повелбата на Организацијата на американските држави, која стапува во сила во 1951. Нејзини членови се 35-те нез ...

                                               

Организација на земји извознички на нафта

ОПЕК - Организација на земји извознички на нафта и нафтени деривати е меѓународна организација на земји-извознички на нафта. Во неа членуваат 11 држави: Алжир, Венецуела, Индонезија, Ирак, Иран, Катар, Кувајт, Либија, Обединетите Арапски Емирати ...

                                               

Светска метеоролошка организација

Светска метеоролошка организација или СМО - меѓувладина организација во која членуваат 188 држави членки и територии. Организацијата произлегува од поранешната Меѓународна организација за метеорологија, основана во 1873. Светската организација за ...

                                               

Светски економски форум

Светски економски форум - меѓународна непрофитна фондација, со седиште во Швајцарија. Секоја година, оваа организација го одржува познатиот самит во градот Давос.

                                               

Совет на Европа

Cоветот на Европа е најстарата европска меѓународна политичка организација. Основната задача на Советот на Европа е создавање на единствена Европа во чии основи лежат принципите на слободата, демократијата, заштитата на човековите права и владеењ ...

                                               

УНДП

Програмата за развој на Обединетите нации претставува глобална развојна мрежа на Обединетите нации. УНДП функционира како управен одбор внатре во самото Генерално собрание на Обединетите нации. Администраторот на УНДП е третиот по ред највисоко р ...

                                               

УНЕСКО

УНEСКO - специјализирана агенција на Обединетите Нации основана на 16 ноември 1946 год. Основната цел на Организацијата е да придонесува за мирот и стабилноста промовирајќи соработка меѓу нациите преку образованието, науката и културата како мето ...

                                               

УНИЦЕФ

Фондот за деца при Обединетите Нации на англиски: United Nations Childrens Fund или УНИЦЕФ UNICEF е основан на 11 декември 1946 година од страна на Генералното собрание на Обединетите Нации. До 1956, името му било Меѓународен фонд за деца при Обе ...

                                               

Меѓународна хидрографска организација

Меѓународна хидрографска организација или МХО - меѓународен орган на светската хидрографска заедница.

                                               

Interpret Europe

Interpret Europe – European Association for Heritage Interpretation - меѓународна непрофитна организација, чијашто цел е да им помага на своите членки и на сите оние коишто го користат личното искуство, за да откријат подлабоко значење на природн ...

                                               

Анонимус (група)

Анонимус е хактивистичка група која се појави во 2003 година како неформална мрежа која се бори против цензурата на интернетот, а некои експерти ја сметаат и за наследник на мрежното место Викиликс. Групата најчето напаѓа сајтови кои, според нивн ...

                                               

Движење на неврзаните

Движењето на неврзаните е меѓународна организација во која членуваат 120 земји членки главно земји во развој. Движењето на неврзаните се занимава со прашањето на националните борби за независност, надминувањето на сиромаштијата, економскиот разво ...

                                               

Тера Мадре

Тера Мадре е мрежа на заедници за храна, кои се групи на малите производители на храна посветени на производство на квалитетна храна на одговорен одржлив начин. Постојат повеќе од 2.000 Terra Madre заедници за храна ширум светот.

                                               

ФИДЕ

Светска шаховска федерација основана е во Париз на 20 јули 1924 година. Позната е како ФИДЕ, по француската кратенка која е призната од страна на Меѓународниот олимписки комитет како врховно тело кое е одговорно за организација на шахот и шаховск ...

                                               

Математичка статистика

Математичката статистика се користи со теоријата на веројатност и други гранки на математиката за изучување на статистика од чисто математички агол. Математичка статистика е предмет на математиката кој се занимава со здобивање со информации од по ...

                                               

Маргинален трошок

Маргинален трошок е трошокот што се прави при зголемување на производството за една дополнителна единица. Поинаку кажано, маргиналниот трошок е дополнителниот трошок при зголемување на производството за еден производ. Маргиналниот трошок се пресм ...

                                               

Опортунитетен трошок

Иако опортунитетниот трошок е тешко да се одреди, неговите ефекти се видливи, реални, и секојдневно влијаат врз одлуките на милјарди поединци. Всушност приниципот на опортунитетниот трошок се применува врз сите одлуки, не само на оние од економкс ...

                                               

Нарушување на авторски права

Нарушување на авторското право - неовластено или забрането користење на дела кои се заштитени со авторски права, кршење на екслузивните права на сопствениците на авторските права, како што е правото да се репродуцира или извршува авторското дело ...

                                               

Дигитален брендинг

Дигиталното брендирање е техника за управување со бренд што користи комбинација на интернет-брендирање и дигитален маркетинг, интернет маркетинг за развој на бренд во низа дигитални места, вклучувајќи врски создадени на Интернет, апликации заснов ...

                                               

Електронска трговија

Значењето на електронската трговија е менувано во текот на изминатите 30 години. На почетокот под електронската трговија се подразбирало електронско олеснување на комерцијалните трансакции, користејќи технологија како EDI и EFT. Оваа технологија ...

                                               

Дигитално уверение

Во криптографијата, уверение на јавен клуч - електронски документ кој користи дигитален потпис да го поврзе јавниот клуч со идентитетот - информации како на пример името на лицето или организацијата, нивната адреса, и така натаму. Уверението може ...

                                               

Медиумска реклама

Медиумска реклама е рекламирање на мрежни места, апликации или социјалните медиуми преку банери или други на формати направени од текст, слики, блиц, видео и аудио. Главната цел на медиумското рекламирање е да достави општи реклами и бренд пораки ...

                                               

Мобилно банкарство

Мобилно банкарство - нова форма на банкарско работење, овозможена од современите технолошки достигнувања. Овој тип на банкарство сè повеќе се употребува, на корисниците им овозможува олеснет пристап до банкарските услуги во секое време, без потре ...

                                               

Корпоративна комункација

Корпоративната комуникација е збир на активности кои се вклучени во управувањето и организирањето на сите внатрешни и надворешни комуникации со цел да се создаде поволна гледна точка меѓу засегнатите страни на кои зависи компанијата. Тоа се порак ...

                                               

Сетиев модел

Сетиев модел - модел развиен од страна на Суреш П. Сети којшто објаснува како продажбата се менува низ времето како резултат на рекламирањето. Стапката на промена на продажбата зависи од три ефекти: реакцијата на рекламирањето којашто влијае пози ...

                                               

Добро (економија)

Добро во економиката и сметководството е производ кој служи да задоволи некоја желба или потреба. Во потесна смисла, доброто е материјален физички производ. Како такво, доброто се доставува на потрошувачот и подразбира префрлање на сопственоста о ...

                                               

Светска трговска организација

Светска трговска организација или СТО ; англиски: World Trade Organization, француски: Organisation mondiale du commerce, шпански: Organización Mundial del Comercio) - меѓународна организација која надгледува голем број на договори кои ги дефинир ...

                                               

Ајнбек

Од околу 32.000 жители, во самото градско јадро живеат 15.000 жители, додека другите живеат во една од 46. градски единици на Ајнбек:

                                               

Алфелд (Лајне)

Алфелд ; службено наречен Алфелд) - мал град во округот Хилдесхајм, сојузната покраина Долна Саксонија, Германија. Градот е сместен на бреговите на реката Лајне и претставува втор најголем град во округот.

                                               

Анклам

Анклам - град историската област Западна Померанија, во сојузната покраина Мекленбург-Западна Померанија, Германија. Се наоѓа на бреговите на реката Пене, на само осум километри од нејзиното устие во Малиот Залив, западниот дел на Шчеќинскиот Зал ...

                                               

Арнем

Арнхем - град и општина во источниот дел на Холандија, главен град на провинцијата Гелдерланд и се наоѓа на двата брега на реките Недерaјн и Синт-Јансбек, што preтставувал извор на развојот на градот. Арнем имал население од 159.265 жители во 201 ...

                                               

Ашерслебен

Ашерслебен - град во округот Залцланд, во Саксонија-Анхалт, Германија. Се наоѓа на приближно 22 километри источно од Кведлинбург и 45 километри северозападно од Хале.

                                               

Берлин

Берлин - главен град на Германија и една од нејзините шеснаесет покраини. Со население од 3.45 милиони жители, Берлин е најголемиот град во Германија. Тој е втор најнаселен град и осма најнаселена урбана област во Европската Унија. Се наоѓа во се ...

                                               

Билефелд

Билефелд - град во северозападна Германија, на североистокот на сојузната покраина Северна Рајна-Вестфалија. Се наоѓа на падините на Тевтобуршката шума. Името на градот потекнува од зборот "беливелд" што значи шумовит рид. Има регионална шифра AG ...

                                               

Бокенем

Бокенем - мал град во округот Хилдесхајм, сојузната покраина Долна Саксонија, Германија, основан во 1154 година. Градот се наоѓа на германскиот пат на фахверкот.

                                               

Бохум

Бохум - град во германската сојузна државата Северна Рајна-Вестфалија. Поседува регионална шифра 5911000, NUTS и LOCODE код. Се наоѓа во центарот на Рурската област. Бохум е еден од четирите граови во центарот на Рурската облас со скоро 380.000 ж ...

                                               

Брауншвајг

Брауншвајг - град во сојузната покраина Долна Саксонија, Германија, северно од планинскиот масив Харц, сместен на најдалечната пловна точка на реката Окер, која го поврзува со Северното Море преку реките Алер и Везер. Брауншвајг бил член на Ханза ...

                                               

Бремен

Градската општина Бремен - ханзеатски град во северозападна Германија. Бремен е трговски и индустриски град и има големо пристаниште на реката Везер, Бремен е дел од метрополитенската област Бремен-Олденбург. Бремен е вториот најнаселен град во С ...

                                               

Букстехуде

Букстехуде - град во округот Штаде, во сојузната покраина Долна Саксонија, Германија. Се наоѓа околу 25 километри југозападно од градот Хамбург. Градот се наоѓа на реката Есте и е дел од метрополитенската област Хамбург. Воедно градот е дел од со ...

                                               

Вербен (Елба)

Се наоѓа на левиот брег на реката Елба, околу 7 километри западно од Хафелберг. Дел е од заедницата на општини Арнебург-Голдбек. Службеното име на градот е Hansestadt Werben Elbe, однесувајќи се на неговиот статус како поранешна членка на Ханза.

                                               

Вилјанди

Вилјанди - град и општина во јужниот дел на Естонија, со население од 17.473 жители според податоци од 2013 година, и главен град на истоимениот округ. Градот за првпат бил споменат во 1283 година, откако му биле доделени градски права од Вилхелм ...